«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знаньСторінка15/25
Дата конвертації23.10.2016
Розмір5.07 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25
Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології.

План лекції

1. Загальна характеристика предмету кримінології.

2. Метод, завдання і система кримінології.

3. Взаємозв’язок кримінології з практикою, з суспільними та юридичними науками.4. Історія розвитку кримінології в Україні та за кордоном.
Тема 2. Історія розвитку кримінології

План лекції

 1. Зародження та розвиток кримінологічної думки.

 2. Класичний напрямок (школа) в кримінології.

 3. Антропологічний напрямок в кримінології.

 4. Соціологічний напрямок в кримінології.

 5. Стан та розвиток вітчизняної кримінології в 20-30 роки ХХ ст.

 6. Сучасний стан та розвиток кримінологічної думки в Україні.

Тема 3. Злочинність та її основні характеристики

План лекції

 1. Поняття злочинності та її основні ознаки та види.

 2. Ознаки злочинності. Співвідношення злочинності і злочину.

 3. Кількісні та якісні характеристики злочинності.

 4. Поняття латентної злочинності. Обставини, що обумовлюють її існування.

 5. Методика визначення рівня латентної злочинності.


Тема 4. Причини і умови злочинності.
План лекції

 1. Поняття причин та умов злочинності в кримінології.

 2. Причинно-наслідковий зв’язок.

 3. Класифікація причин та умов злочинності.

 4. Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі.


Тема 5. Зарубіжні концепції причин злочинності
План лекції

 1. Сучасний стан і тенденції злочинності у зарубіжних країнах:

 2. Історія зарубіжних концепцій причин злочинності.

 3. Характеристика біосоціальних теорій та їх представники.

 4. Соціологічний напрямок у зарубіжній кримінології.


Тема 6. Кримінологічне вчення про особу злочинця
План лекції

 1. Особа, що вчинила злочин, як об’єкт кримінологічного вивчення.

 2. Поняття особи злочинця та межі її вивчення в кримінології.

 3. Основні ознаки кримінологічної характеристики особи злочинця.

 4. Кримінологічна класифікація і типологія злочинців.Тема 7. Проблеми кримінологічної віктимології

План лекції

 1. Поняття віктимології

 2. Поняття жертви злочину

 3. Зв’язок “злочинець-потерпілий”.

 4. Комплексний підхід до класифікації жертв злочину

 5. Кримінально-правовий підхід до класифікації жертв злочину

 6. Значення класифікації і типології жертв

Тема 8. Кримінологічне прогнозування і планування заходів боротьби із злочинністю

План лекції

 1. Поняття кримінологічного прогнозування. Його завдання, види.

 2. Поняття, мета, завдання і значення планування заходів боротьби зі злочинністю.

 3. Методи прогнозування злочинності.

 4. Види кримінологічного планування. Основні розділи плану профілактики злочинності.


Тема 9. Організація і методика кримінологічних досліджень .

План лекції:

 1. Поняття кримінологічного дослідження, його цілі.

 2. Кримінологічна інформація: поняття, джерела, основні вимоги, які пред’являються до неї. Методи пізнання джерел інформації.

 3. Організація кримінологічних досліджень. Етапи кримінологічних досліджень. Програма кримінологічних досліджень.

4. Методика дослідження злочинності

Тема 10. Теорія протидії злочинності

План лекції

 1. Поняття профілактики, запобігання та припинення, їх взаємозв'язок.

 2. Цілі, завдання, функції та межі запобіжної діяльності.

 3. Система запобіжної діяльності.

Правові та організаційні основи профілактики злочинності

Тема 11. Кримінологічна характеристика і профілактика негативних

соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

План лекції

 1. Поняття фонових явищ.

 2. Кримінологічна характеристика наркоманії та наркобізнесу.

 3. Кримінологічна характеристика СНІДу та ВІЛ-інфекції.

 4. Поняття проституції.

 5. Заходи попередження негативних соціальних явищ.

8. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінологіїСемінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Кримінологія, методологія кримінологічної науки, функції кримінології, класичний, соціологічний та антропологічний напрямки у кримінології, кримінологічні школи.

Семінарське заняття з теми 1.

План

1. Загальна характеристика предмету кримінології.

2. Метод, завдання і система кримінології.

3. Взаємозв’язок кримінології з практикою, з суспільними та юридичними науками.

4. Історія розвитку кримінології в Україні та за кордоном.

Теми рефератів, доповідей


 1. Становлення та розвиток кримінології на сучасному етапі.

 2. Антропологічний напрямок у кримінології.

 3. Шляхи впровадження наукових досліджень та рекомендацій у практичну діяльність з протидії злочинності.

Тема 2. Історія розвитку кримінологіїСемінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Історія кримінології, розвиток кримінологічної думки, класичний напрямок, антропологічний напрямок, соціологічний напрямок, позитивізм, сучасний стан кримінології.

Семінарське заняття з теми 2.

План

 1. Зародження та розвиток кримінологічної думки.

 2. Класичний напрямок (школа) в кримінології.

 3. Антропологічний напрямок в кримінології.

 4. Соціологічний напрямок в кримінології.

 5. Стан та розвиток вітчизняної кримінології в 20-30 роки ХХ ст.

 6. Сучасний стан та розвиток кримінологічної думки в Україні.

Тема 3. Злочинність та її основні характеристики.Семінарське заняття – 6 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Злочинність, соціальна природа злочинності, рівень злочинності, кількісні та якісні показники злочинності, динаміка злочинності, коефіцієнт злочинності, природна латентність, погранична латентність, штучна латентність, латентна злочинність.

Семінарське заняття 1 з теми 3.

План

 1. Поняття злочинності та її основні ознаки та види.

 2. Ознаки злочинності. Співвідношення злочинності і злочину.


Семінарське заняття 2 з теми 3.


 1. Кількісні та якісні характеристики злочинності.


Семінарське заняття 3 з теми 3.

 1. Поняття латентної злочинності. Обставини, що обумовлюють її існування.
 1. Методика визначення рівня латентної злочинності.

Теми рефератів, доповідей

 1. Системний підхід до вивчення злочинності.

 2. Латентність злочинності.

 3. Соціальна природа злочинності.

Тема 4. Причини і умови злочинності.

Семінарське заняття – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Причини та умови злочинності, детермінанти злочнності, конкретні причини злочинності, типологія детермінації, загальні чинники злочинності, типологія детермінації, загальні чинники злочинності.

Семінарське заняття 1 з теми 4.

План

 1. Поняття причин та умов злочинності в кримінології.

 2. Причинно-наслідковий зв’язок.

Семінарське заняття 2 з теми 4.


 1. Класифікація причин та умов злочинності.

 2. Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі.


Теми рефератів, доповідей

 1. Причини злочинності на сучасному етапі.

 2. Соціальна обумовленість причин злочинності.

 3. Усунення умов, які сприяють злочинним посяганням.

Тема 5. Зарубіжні концепції причин злочинності

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Історія кримінології, біологічний напрямок, соціологічний напрямок, позитивізм, сучасний стан кримінології, соціальна дезорганізація, інтеракціонізм, стигматизація.
Семінарське заняття з теми 5.

План

 1. Сучасний стан і тенденції злочинності у зарубіжних країнах:

 2. Історія зарубіжних концепцій причин злочинності.

 3. Характеристика біосоціальних теорій та їх представники.

4. Соціологічний напрямок у зарубіжній кримінології.

Теми рефератів, доповідей

 1. Теорія соціальної дезорганізації

 2. Теорію диференціального зв'язку

3. Психологічні підходи до причин злочинності

Тема 6. Кримінологічне вчення про особу злочинця.Семінарське заняття – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми: особа злочинця, соціально-демографічні характеристика особи, соціальні ролі та статус типологія злочинців, моральні якості особи.

Семінарське заняття 1 з теми 6.

План

 1. Особа, що вчинила злочин, як об’єкт кримінологічного вивчення.

 2. Поняття особи злочинця та межі її вивчення в кримінології.


Семінарське заняття 2 з теми 6.

План


 1. Основні ознаки кримінологічної характеристики особи злочинця.

 2. Кримінологічна класифікація і типологія злочинців.

Теми рефератів, доповідей

1. Вивчення соціальних позицій, ролей та діяльності злочинця.

2. Співвідношення соціального та біологічного в особі злочинця.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
Тема 7. Проблеми кримінологічної віктимології

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Віктимологія, особа потерпілого, жертва злочину, класифікація жертв злочинів, суїцид, механізм суїцидальної поведінки.

Семінарське заняття з теми 7.

План


 1. Поняття віктимології.

 2. Виникнення та становлення віктимології як науки.

 3. Особа потерпілого і її кримінологічне значення.

 4. Класифікація жертв злочинів.

 5. Поняття суїциду та суїцидальної поведінки.

Теми рефератів, доповідей

 1. Обставини об’єктивного та суб’єктивного характеру, що впливають на віктимність жертви злочину.

 2. Проблема суїциду в практичній діяльності органів внутрішніх справ.

Тема 8. Кримінологічне прогнозування та планування заходів боротьби із злочинністюСемінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Кримінологічне прогнозування, методи прогнозування злочинності, прогноз, планування, план.

Семінарське заняття з теми 8.

План

 1. Поняття кримінологічного прогнозування. Його завдання, види.

 2. Поняття, мета, завдання і значення планування заходів боротьби зі злочинністю.

 3. Методи прогнозування злочинності.

 4. Види кримінологічного планування. Основні розділи плану профілактики злочинності.

Теми рефератів, доповідей

    1. Джерела інформації, що використовуються при прогнозуванні.

 1. Методи кримінологічного прогнозування

Тема 9. Організація і методика кримінологічних дослідженьСемінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Кримінологічне дослідження, джерела кримінологічної інформації, суб’єкти та об’єкти кримінологічних досліджень, етапи кримінологічних досліджень, методика дослідження злочинності, кримінологічне прогнозування, кримінологічне планування, методи прогнозування, методи екстраполяції та експертних оцінок, метод моделювання.

Семінарське заняття з теми 9.

План

    1. Поняття кримінологічного дослідження, його цілі.

    2. Кримінологічна інформація: поняття, джерела, основні вимоги, які пред’являються до неї. Методи пізнання джерел інформації.

    3. Організація кримінологічних досліджень. Етапи кримінологічних досліджень. Програма кримінологічних досліджень.

    4. Методика дослідження злочинності.Теми рефератів, доповідей

 1. Об’єкти та суб’єкти кримінологічного дослідження.

 2. Психологічні методи, що використовуються в кримінологічних дослідженнях

Тема 10. Теорія протидії злочинностіСемінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Попередження злочинності, профілактика, протидія, запобігання, припинення, недопущення злочинів, суб’єкти профілактики, об’єкти профілактики, правове забезпечення попередження злочинів.

Семінарське заняття з теми 10.

План

1. Поняття профілактики, запобігання та припинення, їх взаємозв'язок. 1. Цілі, завдання, функції та межі запобіжної діяльності.

 2. Система запобіжної діяльності.

 3. Правові та організаційні основи профілактики злочинності.

Теми рефератів, доповідей

 1. Поняття та принципи профілактики злочинності.

 2. Інформаційне забезпечення запобігання злочинам.

 3. Віктимологічна профілактика.

Тема 11. Кримінологічна характеристика і профілактика негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Негативні соціальні явища, „фонові” явища, наркоманія, наркотичні засоби, пияцтво, алкоголізм, проституція, ВІЛ-інфекція, СНІД, наркобізнес.

Семінарське заняття з теми 11.

План

 1. Кримінологічна характеристика негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

 2. Поняття наркоманії та наркобізнесу.

 3. Поняття пияцтва та алкоголізму.

 4. Поняття проституції.

 5. Поняття СНІДу та ВІЛ-інфекції.

 6. Причини і умови існування негативних соціальних явищ.

 7. Основні заходи попередження негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

Теми рефератів, доповідей

 1. Кримінологічні аспекти протидії наркоманії в Україні.

 2. Причини та умови виникнення негативних соціальних явищ.

9. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Тема 6. Кримінологічне вчення про особу злочинця.Практичне заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: особа злочинця, соціально-демографічні характеристика особи, соціальні ролі та статус типологія злочинців, моральні якості особи, класифікація злочинців.

Практичне заняття з теми 6.

Завдання 1.

Які з нижченаведених ознак і властивостей особи злочинця належать до соціально-демографічних, морально-психологічних, кримінально-правових та соціально-рольових ознак:

1) вид злочину;

2) наявність колишньої судимості;

3) стать;

4) корисливо-насильницька спрямованість поведінки;

5) вік;

6) потреби;

7) навмисна форма вини;

8) особливості інтелектуальної, вольової, емоційної сфер;

9) жорстокість;

10) повторність учинення злочину;

11) освіта;

12) співучасть в організованій злочинній групі;

13) зайнятість суспільно корисною працею;

14) індивідуальні умови життя винного;

15) інтереси;

16) сімейний стан;

17) ставлення до оточуючих та загальноприйнятих правил поведінки;

18) правовий нігілізм;

19) схильність до істерії;

20) розкаяння;

21) підмовництво;

22) брехливість;

23) спеціальний рецидив.

(Завдання може бути використано і для аудиторного безмашинного контролю за успішністю слухачів).
Завдання 2.

Ознайомтеся з наведеними фабулами кримінальних справ. Використовуючи кримінологічну типологію, обґрунтуйте тип особи злочинця.

1. Громадянин П. з 11 років почав тікати з дому, займався крадіжками продуктів і речей, у зв’язку з цим знаходився на профілактичному обліку в міліції. У 14 років його було притягнуто до кримінальної відповідальності за крадіжку з квартири. Після звільнення з колонії у перший же місяць разом з гр, Н., з яким познайомився під час відбуття покарання, гр. П. вчинив крадіжку і пограбування. Відбувши 5 років позбавлення волі, він влаштувався працювати на завод. В один із робочих днів він побив бригадира за те, що той обізвав його злочинцем, за що гр. П. було засуджено до 8 років позбавлення волі. У колонії він порушував режим, ухилявся від праці, брав участь у бійках з іншими засудженими, що встали на шлях виправлення.

2. Повертаючись додому з нічної зміни, гр. К. виявив на узбіччі дороги п’яного В., який спав. Громадянин К. витяг у нього з кишені гроші (150 грн.) і намагався зняти годинник, але був затриманий працівниками міліції. Громадянин К. раніше не судимий, за місцем роботи та мешкання характеризувався позитивно.

3. Громадянин Д. убив свою жінку, труп розчленив, склав у валізу і вийшов з дому, але на вулиці його затримали працівники міліції. Слідством було встановлено, що гр. Д. неодноразово судимий за хуліганство, насильницький грабіж і розбій. Свого часу суд визнав його неосудним.

4. Громадянина С., який працював на заводі, було затримано на прохідній з набором гаечних ключів. За це його було притягнуто до адміністративної відповідальності. Протягом року він двічі побував у витверезнику. До роботи ставився добре. Одного разу гр. С. побачив на території заводу кимсь схований електродвигун і вирішив його вкрасти. Електродвигун йому був потрібний для дачі. Під час крадіжки гр. С. було затримано працівниками охорони.


Завдання 3. 

З якого моменту починається кримінологічне вивчення особи злочинця?

а) з моменту вчинення злочину;

б) з моменту винесення обвинувального вироку;

в) з моменту вступу вироку в законну силу;

г) з моменту девіантної поведінки;

д) з моменту порушення норм адміністративного права.

Обґрунтуйте свою точку зору. Дайте вичерпну відповідь.


Завдання 4

Громадянин Ф. вів непорядний спосіб життя: довго не затримувався на одному місці роботи – його звільняли за численні прогули; систематично пиячив, внаслідок чого був визнаний хронічним алкоголіком, вів себе непристойно у громадських місцях. Дружина і неповнолітній син залишили його, оскільки він систематично конфліктував, ображав їх, продавав спільне майно з метою придбання спиртного. Громадянин Ф. підозрювався також у розкраданні продуктів з магазину, але за недоведеністю справу було припинено.

У 2007 p. гр. Ф. у дворі свого будинку скоїв у нетверезому стані правопорушення, викрикував нецензурні слова, чіплявся до мешканців будинку, ображав їх. У зв’язку з цим його було затримано міліцією. За ознаками ст. 173 Кодексу про адміністративні правопорушення України гр. Ф. притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство.

Чи можна вважати гр. Ф. злочинцем? Дайте визначення особи злочинця.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Тема 10. Організація і методика кримінологічних дослідженьПрактичне заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Кримінологічне дослідження, джерела кримінологічної інформації, суб’єкти та об’єкти кримінологічних досліджень, етапи кримінологічних досліджень, методика дослідження злочинності, кримінологічне прогнозування, кримінологічне планування, методи прогнозування, методи екстраполяції та експертних оцінок, метод моделювання.

Практичне заняття з теми 10.

План

  1. Поняття кримінологічного дослідження.

  2. Поняття кримінологічної інформації, її види.

  3. Програма кримінологічного дослідження.

  4. Соціологічні методи, які використовуються в кримінологічних дослідженнях.

  5. Метод експертних оцінок.

  6. Документальний метод в кримінології.Завдання 1.

За вказівкою викладача розробіть програму та організаційний план вивчення злочинності на території вашого міста (району) за такими видами злочинів:

- злочинність неповнолітніх;

- квартирні крадіжки;

- грабежі, розбої;

- злочини, пов’язані з наркотиками;

- хуліганство;

- порушення Правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів.

Програма повинна містити:

- обґрунтування вибору й опис об’єкта дослідження;

- визначення предмета, мети і завдань дослідження;

- формулювання основних гіпотез дослідження;

- перелік необхідної кримінологічної й іншої інформації і вказівка джерел її одержання;

- роз’яснення методів збору кожного виду інформації. Організаційний план повинний передбачати:

- матеріально-ресурсне забезпечення дослідження;

- послідовність проведення дослідницьких заходів;

- розміщення і розподіл ролей між учасниками дослідження;

- терміни здійснення основних етапів дослідження;

- розробку робочого інструментарію дослідження (анкети, опитувальні аркуші, бланки формалізованого вивчення документів, сценарії спостереження й експерименту і т.д.).
Завдання 2.

Складіть план-програму кримінологічного вивчення причин та умов вчинення господарських злочинів у районі.


Завдання 3.

Складіть план-програму кримінологічного вивчення причин та умов корисливих службових злочинів і заходів щодо їх профілактики в районі.


Завдання 4.

Об’єктом кримінологічного дослідження обране крупне промислове підприємство, на якому встановлено зростання злочинності.

Складіть схему плану-програми наступного вивчення злочинності на цьому об’єкті.
Завдання 5.

Розробіть проект анкети для вивчення громадської думки про причини та умови вчинення службових корисливих злочинів.


Завдання 6.

Вивчаючи особистість неповнолітніх правопорушників, дослідники встановили, що близько 20 % із них виховувались у неповних сім’ях (без одного чи двох батьків). Чи достатньо цих даних для висновку про те, що неповна сім’я є одним із криміногенних факторів формування особи злочинця? Що являє собою контрольна група і яким вимогам вона повинна відповідати за таких умов?


Завдання 7.

Для вивчення процесу соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, вибірково було вивчено 300 осіб.

Визначте можливу помилку репрезентативності такого обслідування, коли відомо, що протягом року після звільнення близько 20 % звільнених знову скоюють злочин.
Завдання 8.

Складіть анкету для стандартизованого інтерв’ю по вивченню громадської думки про заходи щодо боротьби з економічною злочинністю в державі.


Завдання 9.

Які відомості і з яких джерел потрібно отримати для вивчення рівня, динаміки. Структури, причин та умов злочинності на окремому об’єкті? Дайте обґрунтовану відповідь.


Завдання 10.

У яких випадках і при вивченні яких проблем можливе застосування методів спостереження та експерименту при проведенні кримінологічних досліджень?


3авдання 11.

Які дані і з яких джерел потрібно отримати, щоб зробити вірогідну оцінку збитків від господарських злочинів? Дайте обґрунтовану відповідь.


Завдання 12.

Складіть анкету для експертного опитування фахівців щодо оцінки рівня латентності господарських злочинів.


Завдання 13.

У НДІ КНУВС було проведено порівняльне обстеження 450 підлітків-рецидивістів і 450 законослухняних молодих людей, виявивши при цьому характерні риси злочинців в експериментальній деліквентній групі.

Який метод був використаний науково-дослідною установою? Що становить зміст цього методу?
Завдання 14.

Складіть опитувальник для стандартизованого інтерв’ю по вивченню громадської думки про заходи посилення боротьби з пияцтвом, алкоголізмом, наркоманією, проституцією.

Тема 11. Кримінологічна характеристика і профілактика негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

Практичне заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Негативні соціальні явища, „фонові” явища, наркоманія, наркотичні засоби, пияцтво, алкоголізм, проституція, ВІЛ-інфекція, СНІД, наркобізнес.

Практичне заняття з теми 11.

План


 1. Кримінологічна характеристика негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

 2. Поняття наркоманії та наркобізнесу.

 3. Поняття пияцтва та алкоголізму.

 4. Поняття проституції.

 5. Поняття СНІДу та ВІЛ-інфекції.

 6. Причини і умови існування негативних соціальних явищ.

 7. Основні заходи попередження негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

Завдання 1.

 • Розробіть план заходів (8-10 розділів) профілактики наркоманії та алкоголізму на території оперативного обслуговування територіального відділу ВС.


Завдання 2.

 • Від імені начальника служби організації діяльності дільничних інспекторів міліції складіть план заходів, спрямованих на виявлення та профілактики заняття проституцією та паразитичним способом життя (10-12 розділів).Завдання 3.

 • Дайте обґрунтовану відповідь на такі запитання:

 • 1. Назвіть правову основу профілактики алкоголізму, наркоманії, проституції та СНІДу.

 • 2. Складіть типовий “портрет” злочинця наркомана із зазначенням його основних рис.

 • 3. В чому полягає специфіка профілактики проституції та СНІДу?

 • 4. В чому проявляється зв’язок наркоманії зі злочинністю?

 • 5. Які наслідки наркоманії та алкоголізму для суспільства, сім’ї, особи?

 • 6. Назвіть стадії алкоголізму та наркоманії.

 • 7. В чому полягає відмінність алкоголізму від пияцтва?

 • 8. Визначте чинники загального та спеціального характеру, які безпосередньо обумовлюють негативні соціальні явища?

 • 9. Яку роль у формуванні девіантної поведінки і набутті негативних звичок відіграє мікросередовище в якому перебуває особа у різні періоди свого життя?


Завдання 4.

Працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків одного з районів м. Києва, під час проведення операції «Допінг», провели оперативну закупку щодо придбання наркотичних засобів у громадянина С.. Останній продав їм 20 грамів кокаїну на загальну суму 1500 доларів США. Громадянин С. був відразу затриманий працівниками міліції та порушили кримінальну справу за ст. 307 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Чи правильні дії працівників відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків? Яким основним нормативно-правовим актом дозволено проведення операції щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів – оперативної закупки?
Завдання 5.

60-ти річний громадянин Ж., на протязі останніх п’яти років, перебуває на обліку в органах МОЗ України з діагнозом «наркоманія». Від добровільного лікування Ж. відмовляється та постійно дебоширить вдома. Дружина громадянина Ж. неодноразово зверталась у міліцію зі скаргами на чоловіка.

Дільничний інспектор міліції, який обслуговує територію на якій проживає громадянин Ж., разом лікарем-наркологом зібрали відповідні документи та направили до суду щодо відправлення громадянина Ж. на примусове лікування від наркоманії до спеціалізованого лікувального закладу органів охорони здоров’я.

Суд виніс рішення про направлення громадянина Ж. на примусове лікування від наркоманії до спеціалізованого лікувального закладу органів охорони здоров’я терміном на 1 рік.Чи правомірне рішення суду? Яким законом передбачено направлення на примусове лікування хворих на наркоманію?

10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Характеристика кримінології як соціально-правової науки.

 2. Співвідношення кримінології та кримінального права.

 3. Взаємозв’язок науки кримінології з психологією та соціологією.

 4. Об’єкт кримінології.

 5. Функції науки кримінології.

 6. Історія розвитку науки кримінології.

 7. Зарубіжна кримінологічна думка.


Тема 2. Історія розвитку кримінології

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

       1. Основні періоди розвитку кримінології

       2. Кримінологічні думки Платона.

       3. Кримінологічні думки Аристотеля.

       4. Філософи стародавнього Рима про причини вчинення злочинів

 1. Кримінологічні погляди в епоху середньовіччя

 2. Кримінологічні погляди в епоху Відродження

 3. Виникнення кримінологічні ідеї класичної школи кримінального права

Тема 3. Злочинність та її основні характеристики.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Виникнення злочинності.

 2. Злочинність як історичне явище.

 3. Кримінально-правовий характер злочинності.

 4. Фактори, що обумовлюють латентну злочинність.

 5. Природна латентність.

 6. Погранична латентність.

Тема 4. Причини і умови злочинності.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Поняття криміногенної детермінації.

 2. Фактори злочинності.

 3. Типологія детермінації злочинності.

 4. Соціальні чинники злочинності.

Тема 5. Зарубіжні концепції причин злочинності

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

    1. Концепція стратифікації

    2. Інтеракціонізм (вчення про взаємодію).

    3. Теорія стигматизації (таврування)

    4. Теорія небезпечного стану

    5. Теорія соціальної дезорганізації

    6. Теорія диференціального зв'язку

    7. Психологічні підходи до причин злочинності

8.Теорія небезпечного стану.

 1. Теорія конфлікту культур,

Тема 6. Кримінологічне вчення про особу злочинця

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

    1. Межі визнання особи злочинця в кримінології

    2. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця

    3. Кримінально-правова характеристика особи злочинця

    4. Соціально-рольові характеристики особи злочинця

    5. Риси правової і моральної свідомості особи злочинця

    6. Соціально-психологічна характеристика особи злочинця

    7. Класифікація і типологія злочинців

    8. Практичне використання у статистичному аналізі злочинності за особою злочинця;

    9. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця при проведенні профілактичних заходів.Тема 7 . Проблеми криміналогічної віктимології

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

       1. Становлення віктимології як самостійного напрямку кримінологічних досліджень

       2. Зв’язок “злочинець-потерпілий”.

       3. Віктимність та її значення.

       4. Класифікація жертв злочинів

       5. Статус потерпілого.

       6. Позиція жертви.

       7. Віктимна поведінка жертви злочину.

       8. Кримінально-правовий підхід до класифікації жертв злочину.

9.Комплексний підхід до класифікації жертв злочину.

 1. Значення класифікації і типології жертв.

 2. Поняття віктимологічної профілактики.

 3. Віктимна поведінка жертви та її види.

 4. Віктимна ситуація та її роль у генезисі становлення жертви злочину.

 5. Поняття віктимізації.

 6. Віктимність окремої особи (індивідуальна віктимність).


Тема 8. Кримінологічне прогнозування та планування заходів боротьби із злочинністю

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

1.Вимоги до джерел прогнозування

2. Завдання кримінологічного прогнозування


 1. Види кримінологічного прогнозування

 2. Види прогнозування злочинності

 3. Індивідуальне прогнозування

 4. Значення кримінологічного прогнозуванні

 5. Кримінологічне планування

 6. Оперативні плани профілактики злочинності.

 7. Короткострокові плани профілактики злочинності.

 8. Середньострокові плани профілактики злочинності.

 9. Довгострокові плани профілактики злочинності.

 10. Принципи, які висуваються до кримінологічного планування

 11. Етапи кримінологічного планування

 12. Основні розділи плану боротьби зі злочинністю

Тема 9. Організація і методика кримінологічних досліджень
Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

    1. Поняття кримінологічного дослідження.

    2. Підготовка кримінологічного дослідження включає:

    3. Мета і завдання кримінологічного дослідження.

    4. Об’єкти та суб’єкти кримінологічного дослідження.

    5. Види кримінологічних досліджень

    6. Поняття кримінологічної інформації

    7. Види кримінологічної інформації

    8. Неофіційна інформація

    9. оперативної інформації

    10. Програма кримінологічного дослідження.

    11. Метод інтерв’ювання

    12. Метод анкетування

Тема 10. Теорія протидії злочинності

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Рівні профілактики злочинності.

 2. Об’єкт попередження злочинності.

 3. Організація і управління процесом попередження злочинності.

 4. Правоохоронні органи як суб’єкти попередження злочинів.

 5. Класифікація заходів профілактики злочинності за соціальним рівнем.

Тема 11. Кримінологічна характеристика і профілактика негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати конспект:

 1. Кримінологічна характеристика осіб, які зловживають наркотичними засобами та алкоголем.

 2. Класифікація повій.

 3. Нормативно-правова база попередження „фонових” явищ.Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка