«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань


Поняття кримінології як соціально-правової наукиСторінка25/25
Дата конвертації23.10.2016
Розмір5.07 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Поняття кримінології як соціально-правової науки

 • Предмет кримінологічної науки

 • Завдання та функції кримінології

 • Методологія і методи кримінологічних досліджень

 • Місце кримінології у системі наук, її зв’язок з юридичними та іншими науками

 • Система науки кримінології

 • Поняття злочинності, її види


 • Ознаки злочинності

 • Основні показники злочинності

 • Рівень та коефіцієнт злочинності

 • Динаміка злочинності, показники динаміки

 • Структура та характер злочинності

 • Поняття латентної злочинності.

 • Види та рівні латентної злочинності

 • Методи та значення виявлення латентної злочинності

 • Основні риси злочинності в Україні

 • Поняття причин та умов злочинності в кримінології

 • Поняття детермінації в кримінології

 • Значення вивчення причинності в кримінології

 • Поняття особи злочинця

 • Межі визнання особи злочинця в кримінології та кримінальному праві

 • Основні кримінологічні ознаки особи злочинця

 • Соціально-демографічні ознаки особи злочинця та їх значення

 • Кримінально-правова характеристика особи злочинця

 • Соціально-рольові характеристики особи злочинця

 • Риси правової і моральної свідомості особи злочинця

 • Соціально-психологічна характеристика особи злочинця

 • Класифікація злочинців

 • Типологія злочинців

 • Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця

 • Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця

 • Поняття віктимології

 • Становлення віктимології як самостійного напрямку кримінологічних досліджень

 • Поняття жертви злочину

 • Зв’язок “злочинець-потерпілий”.

 • Віктимна поведінка жертви злочину

 • Комплексний підхід до класифікації жертв злочину

 • Кримінально-правовий підхід до класифікації жертв злочину

 • Значення класифікації і типології жертв

 • Поняття віктимологічної профілактики

 • Поняття суїцидальної поведінки

 • Механізм суїцидальної поведінки

 • Поняття кримінологічного дослідження.

 • Об’єкти та суб’єкти кримінологічного дослідження.

 • Поняття кримінологічної інформації, її види.

 • Програма кримінологічного дослідження.

 • Соціологічні методи, які використовуються в кримінологічних дослідженнях.

 • Метод експертних оцінок.

 • Документальний метод в кримінології.

 • Психологічні методи, що використовуються в кримінологічних дослідженнях

 • Кримінально-правова статистика та її розділи

 • Значення кримінально-правової статистики

 • Поняття про статистичне спостереження. Види та форми статистичних спостережень Поняття про статистичне зведення та групування.

 • Поняття профілактики злочинності

 • Цілі та завдання запобіжної діяльності

 • Рівні профілактики

 • Класифікація профілактичних заходів

 • Суб’єкти профілактики злочинів

 • Поняття кримінологічного прогнозування

 • Вимоги до джерел прогнозування

 • Завдання кримінологічного прогнозування

 • Види кримінологічного прогнозування

 • Методи кримінологічного прогнозування

 • Кримінологічне планування

 • Етапи кримінологічного планування

 • Основні розділи плану боротьби зі злочинністю

 • Види кримінологічного планування

 • Організаційні основи діяльності ОВС в попередженні злочинів

 • Кримінологічна характеристика та профілактика злочинності неповнолітніх.

 • Кримінологічна характеристика та профілактика злочинності неповнолітніх.

 • Кримінологічна характеристика особи неповнолітніх злочинців

 • Причини та умови злочинності неповнолітніх

 • Профілактика злочинності неповнолітніх

 • Кримінологічна характеристика та профілактика насильницьких злочинів

 • Поняття та загальна характеристика насильницьких злочинів

 • Причини та умови насильницьких злочинів

 • Профілактика насильницьких злочинів

 • Кримінологічна характеристика загально-кримінальної корисливої злочинності

 • Поняття та кримінологічна характеристика загально-кримінальної корисливої злочинності

 • Причини та умови корисливої злочинності

 • Профілактика корисливих злочинів

 • Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків

 • Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків

 • Причини та умови, що пов’язані з незаконним обігом наркотиків

 • Профілактика незаконного обігу наркотичних засобів
 • Поняття злочинності, її види


 • Ознаки злочинності

 • Основні показники злочинності

 • Рівень та коефіцієнт злочинності

 • Динаміка злочинності, показники динаміки


  15. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення

  Навчально-методичне забезпечення:

  1. Підручники, навчальні посібники.

  2. Навчальна програма.

  2. Робоча програма.

  3. Навчально-методичний комплекс.

  4. Навчально-методичні матеріали з курсу «Кримінологія».

  5. Мультимедійні презентації за темами, передбаченими тематичним планом.
  Матеріально-технічне забезпечення:

  1. Ноутбук.  2. Мультимедійний проектор.

  16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Нормативно-правові акти

  1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. - http://zakon2.rada.gov.ua;

  2. Єдина Конвенція ООН про наркотичні засоби від 30.03.1961р.( у редакції від 01.12.2010) - http://zakon2.rada.gov.ua;

  3. Конвенція ООН про психотропні речовини від 21.02.1971 р.( Ратифікація від 27.10.1978) - http://zakon2.rada.gov.ua;

  4. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20.12.1988 р.( Ратифікація від 25.04.1991,) - http://zakon2.rada.gov.ua;

  5. Конвенція ООН проти застосування допінгу від 16.11.1989 р.(Ратифікація від 2.07 1998) - http://zakon2.rada.gov.ua;

  6. Угода про незаконний обіг на морі укладена на виконання статті 17 Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 31.01.1995 р.(Ратифікація від 15.11.2006 р. (із застереженнями і заявами) - http://zakon2.rada.gov.ua;

  7. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 р.( Ратифікація від 04.02.2004) - http://zakon2.rada.gov.ua;

  8. Політична декларація двадцятої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН, що присвячена спільній боротьбі зі світовою проблемою наркотиків 1998 р. http://zakon2.rada.gov.ua;

  9. Закон України від 15.02.1995 р. «Про наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  10. Закон України від 15.02.1995 р. «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  11. Закон України від 03.03.1998 року «Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  12. Закон України від 04.04.1996 № 123/96-ВР (Редакція від 19.11.2012) «Про лікарські засоби»- http://zakon2.rada.gov.ua;

  13. Закон України від 01.06.2000 № 1775-III.( Редакція від 04.11.2012)- http://zakon2.rada.gov.ua;

  14. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  15. Закон України «Про державний кордон України» (1991 р.) - http://zakon2.rada.gov.ua;

  16. Закон України від 05.04.2007 № 877-V (Редакція від 19.11.2012) «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  17. Закон України від 05.07.2012 № 5065-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  18. Закон України від 4 липня 2012 року № 5036-VI «Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо встановлення обмежень для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  19. Закон України від 20.11.2003 № 1296-IV(Редакція від 09.02.2010) «Про захист суспільної моралі» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  20. Закон України від 01.12.1994 року. «Про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення волі» - http://zakon2.rada.gov.ua

  21. Закон України від 24 січня 1995 р. «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  22. Закон України від 5 лютого 1993 р. «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  23. Закон України від 22 червня 2000 року N 1835-III «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 40. – Ст. 338;

  24. Закон України від 30 червня 1993р. «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» // Відомості Верховної Ради України, 1993. - № 35;

  25. Закон України від 4 лютого 2004 року №1433 - IV «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю)» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  26. Закон України від 20.12.1990 № 565-XII (Редакція від 19.11.2012) «Про міліцію» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  27. Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII (Редакція від 19.11.2012) «Про службу безпеки України» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  28. Закон України від 05.11.1991 № 1789-XII (Редакція від 19.11.2012) «Про прокуратуру» - http://zakon2.rada.gov.ua.

  29. Указ Президента Українивід 8 квітня 2011 року № 440 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів»- http://www.president.gov.ua/documents;

  30. Указ Президента Українивід 13.04.2011 року № 457/2011 «Про Питання Державної служби України з контролю за наркотиками» - http://narko.gov.ua/komnarko/uk/publish/article;

  31. Указ Президента Українивід 21.10.2011 року №1000 «Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю»- http://www.president.gov.ua/documents;

  32. Указ Президента Українивід 21.10.2011 року №1001 «Про Національну антикорупційну стратегію України на 2011-2015 роки» - http://www.president.gov.ua/documents.
  1. Постанова КМУ від 6 травня 2000 р. №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  2. Постанова КМУ від 03.06.2009 № 589 (Редакція від 11.11.2011) «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  3. Постанова КМУ від 23.06.2010 № 516 «Про утворення Державного комітету України з питань контролю за наркотиками»- http://zakon2.rada.gov.ua;

  4. Розпорядження КМУ від 30 листопада 2011 року №1209-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  5. Розпорядження КМУ від 13 вересня 2010 року № 1808 –р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  6. Розпорядження КМУ від 22 листопада 2010 року № 2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки - http://zakon2.rada.gov.ua.

  7. Постанова пленуму Верховного суду України від 26.04.2002 № 4 (Редакція від 18.12.2009) «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  8. Постанова пленуму Верховного суду України від 03.06.2005 № 8 (Редакція від 30.05.200) «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» - http://zakon2.rada.gov.ua;

  9. Постанова пленуму Верховного суду України від 23.12.2005 № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» - http://zakon2.rada.gov.ua.

  10. Наказ МВС України від 18.08.2004 року № 962 «Про затвердження інструкції щодо діяльності ОВС у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів» - http://zakon2.rada.gov.ua.

  11. Наказ МВС України від 24.09.2010 року № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України» - http://zakon2.rada.gov.ua.

  12. Наказ МВС України від 31 травня 2011 року № 286 «Про затвердження Положення про Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України»

  БАЗОВА

  1. Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.– 208 с.

  2. Акимжанов Т. Организованная преступность как объект криминологического исследования // Российский следователь.- 2006. - № 3. - С. 27-29.

  3. Акимова Н. В. Виктимологические аспекты преступлений, совершаемых в отношении сотрудников органов внутренних дел // Российский следователь. - 2006. - № 1. - С. 32-36.

  4. Актуальні проблеми кримінологічної політики в Україні ( з нагоди 35-річчя створення кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ): матеріали міжвуз. наук.- теорет. конф. (25 квіт. 2012 р.)/ МВС України, НАВС.- Київ, 2012.- 252с.

  5. Актуальные проблемы противодействия транснациональной преступности: Сб. материалов международного семинара. Минск, 2-3 ноября, 2006 г. / М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД.-Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2006.-100 с.

  6. Алегин А.П. Причина преступности в сфере производства и оборота алкогольной продукции ( социально-экономический аспект)// Российский следователь.- 2005.- №4.- С.34-36.

  7. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002.

  8. Алиев А.А.о. (Алиев, Адиль Абыш оглы) Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с массовыми беспорядками: автореф. дис. докт. юрид. наук (12.00.08)/ Нац. акад. наук Азербайджана. Ин-т философии, социологии и права.- Баку, 2012.- 25с.

  9. Анатольєва О. Протидія злочинності неповнолітніх в УСРР (1920-1930рр.): теоретико-правовий аспект // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 2. - С. 156.

  10. АтельцевС.Н. Личность преступника и проблемы криминологического анализа. – М., 2000.

  11. Балашов І. Детермінанти злочинів у сфері підприємництва // Право України. - 2008. -№ 4. - С. 45-50.

  12. Бандурка А., Давыденко Л. Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика // Право і безпека. - 2004. - № 3. - С. 7.

  13. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография / МВД Украины. НУВД.-Х.: Основа, 2003.-367 с.

  14. Баронин А.С. Психологический профиль убийц. Пособие по криминальной психологии и криминалистике.- Киев: ПАЛИВОДА А.В., 2001.- 175с.-

  15. Батиргареєва С. Кримінологічна характеристика особи рецидивіста – учасника організованої злочинної групи // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - К., 2007. - № 16. - С. 17-31

  16. Биргеу М. Організація профілактичної діяльності підрозділів оперативних служб МВС Республіки Молдова // Право і безпека. - 2004. - № 3. - С. 37.

  17. Бібліографія (кримінологія та профілактика злочинів): Довідник / Упоряд.: В. В. Василевич, С. І. Мінченко, Т. О. Сіродан, В. Г. Сюравчик, Г. І. Піщнеко, Г. С. Поліщук; За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2008. – 296 с

  18. Блувштейн Ю. Д., Зырин М.И., Романов В. В. Профилактика преступлений: Учеб. пособие. - Минск, 1986.

  19. Богатирьов І. Г., Ларченко М. О. Кримінологічні засади запобігання статевим злочинам: Монографія. –Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2010.-219 с.

  20. Бойко А. Детермінація злочинності як вид соціальної детермінації // Право України. - 2009. - № 7. - С. 39-46.

  21. Бондаренко І. Місце і роль нормативно-правових актів Президента України у правовому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Право України. - К., - 2005. - № 4. - С. 54-56.

  22. Бондарєв В.В. Насильство серед військовослужбовців (поняття, характеристика, причини та профілактика): Монографія.- Київ, 2002.- 271с.

  23. Борисов С. Багровые хроники: Преступники и преступления.- М.: Книги "Искателя", 2004.- 319с.

  24. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти/ Держ. комітет фінансового моніторінгу України. Ін-т законодавства ВР України; С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич, О.Ю.Фещенко, А.Т.Ковальчук; Ред. М.Я.Азарова.- К.: Парламентське вид-во, 2005.- 215с.-

  25. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.- практ. журнал. №1(27)/2012/ РНБО України. МНДЦ з проблем БОЗ.- К., 2012.- 371с

  26. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Науково-практич. журнал. №11/2005/ МНДЦ з проблем БОЗ.- Київ, 2005.- 231с.

  27. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми)/ НАН України; Ін-т держ. права ім.В.М.Корецького; Ін-т вивч. проблем злочинності АПН України.- Харків: Право, 2001.- 262с.

  28. Бугера О. Вплив засобів масової інформації на процес формування особистості неповнолітнього (за матеріалами соціологічного дослідження) // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 6. - С. 117.

  29. Бугера О. Проблеми використання засобів масової інформації для запобігання злочинності неповнолітніх // Право України. - 2007. - № 4. - С. 115-118.

  30. Бульба В. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№6.-С.121.

  31. Бут О. Деякі аспекти проблеми дитячої проституції та порнографії в скандинавських країнах і Україні // Підприємництво, господатство і право. - 2008. - № 5. - С. 127-131.

  32. Буткевич С.А. Протидія незаконному переміщенню наркотичних засобів і психотропних речовин без супроводження // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 24 березня 2010 р. – К.: Київ. нац. ун-т. внутр. справ, 2010. – С.48 – 50.

  33. Быргэу М.М. Организация профилактики преступлений органами внутренних дел: концептуальные основы, практика, перспективы совершенствования (опыт Республики Молдова): Монография/ МВД Украины. НУВД; Под общ. ред. А.М.Бандурки.- Харьков: Изд. НУВД, 2004.- 253с.

  34. Василевич В., Расюк Е. Конвенційний механізм протидії транснаціональному незаконному обігу наркотиків // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 11. – С.148-152.

  35. Васильченко С. Удосконалення законодавства про державну службу як чинник попередження злочинів // Юридичний журнал. - 2004. - № 1.

  36. Ведерникова О. Теория и практика борьбы с преступностью в условиях современной западной демократии: канадская уголовно-правовая модель // Государство и право. -2004. - № 6. - С. 85.

  37. Ведерникова О.Н. Международный опыт борьбы с наркотизмом и легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем // Борьба с незаконным оборотом наркотиков: проблемы уголовного права, криминалистики, прокурорского надзора. М., 2000. С. 67.

  38. Віктимологічні засади боротьби зі злочинами, що вчиняються в установах виконання покарань України: навч. посіб. для студ. юрид. навч. закладів/ О.М.Джужа,ред.В.В.Коваленко,ред.,О.Г.Колб; МОН України,КНУВС,Ун-т сучасних знань.- Хмельницький: Хмельницький центр науки, інновац. та інформатиз., 2012.- 171с.

  39. Віктимологія / Східноюрид.нац.ун-т ім. В.Даля.- Луганськ, 2006.- 110с.

  40. Вітренко О. Заходи віктимологічної профілактики злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 1. - С. 92.

  41. Волков К.А. Противодействие торговле людьми как направление современной уголовной политики// Российский следователь.- 2006.- №2.- С.34-36.

  42. Волобуєв А. Протидія легалізації майна, здабутого злочинним шляхом // Вісник прокуратури. –2003. -№1. –С. 53-56.

  43. Вплив програм замісної підтримуючої терапії на криміногенну ситуацію у державі: аналітичний звіт за результатами наукового дослідження/ О.М.Джужа, О.М.Стрільців, С.В.Дворяк, Толопіло А.П., В.Г.Ожогова та ін.; НАВС, Одеська правозахисна група "Верітас".- Харків: "Права людини", 2012.- 81с.

  44. Гапон О.А., Джужа О.М. Запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством (кримінально-правові, кримінологічні та оперативно-розшукові заходи): Монографія.-К.: Нац. акад.. внутр. справ України.-2005.-380 с.

  45. Гасанов Р. И. Криминология о преступности / Р. И. Гасанов, Д. А. Зубов // Економіка і фінанси. Право – 2008. - № 5. - С. 23-38.

  46. Гладун О.З. (Гладун, Олександр Зіновійович) Злочини проти порядку виконання бюджету: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.09)/ Генеральна прокуратура України. Нац. акад. прокуратури України.- Київ, 2012.- 16с.

  47. Голіна В. Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики в Україні // Право України - К., 2009. - № 7. - С. 24-31.

  48. Голіна В.В. Запобігання злочинності в Укріїні.-Х.:Нац. Юрид.акад., 2007.-107с.

  49. Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія.- Харків: Регіон-інформ, 2004.- 210с.-

  50. Головкін Б. Дослідження смислової сфери особистості корисливо-насильницького злочинця // Вісник прокуратури. – 2008. - № 7. - С. 77-85.

  51. Головкін Б. Корисливі мотиви тяжких насильницьких посягань // Вісник прокуратури. - 2007. - № 11. – С. 49-58.

  52. Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері: Монографія.-Х.: ППВ «Нове слово», 2004.-252с.

  53. Гриффит Е. Новый подход к наркомании // Курьер ЮНЕСКО.– 1982, февр.–С. 4–11.

  54. Губанова О. Особистість гвалтівника / /Право України - 2007. - № 6. - С. 122-126.

  55. Гудим В. В. Формування маніакальної пристрасті через засоби масової інформації // Держава і право.-К., 2007. - Вип. 37. – С. 551-554.

  56. Гуславський В.С. Співробітництво у правоохоронній сфері: Україна та Співдружність Незалежних Держав: Монографія/ МВС України. НУВС; За ред. О.М.Бандурки.- Харків: НУВС, 2005.- 364с.-

  57. Деревягін О.О. (Деревягін, Олексій Олександрович) Запобігання злочинам підрозділами карного розшуку в курортній місцевості АР Крим: Монографія/ МВС України. Крим. юрид. ін-т Одеського держ. ун-ту внутр. справ. Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ; За заг. наук. ред. проф. І.Р.Шинкаренка.- Сімферополь, 2012.- 190с.

  58. Джужа О. М. Запобігання злочинам, повязаним із сексуальним насильством: Монографія. – К.: Атіка, 2009. – 240 с.

  59. Джужа О. М., Василевич В. В., Колб О. Г., Наливайко В. С. Запобігання правопорушенням у місцях позбавлення волі. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2010. – 544 с.

  60. Джужа О. М., Чернявський С. С. Місце і роль кримінологічних досліджень у протидії економічній злочинності в Україні // Наук. вісник НАВСУ. - 2005. - № 1. - С. 89-95.

  61. Джужа О.М., Василевич В.В., Кулакова Н.В. та ін. Організована злочинність в Україні та країнах Європи: Посібник / За заг. ред. проф. О.М. Джужі. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 248 с.

  62. Джужа О.М., Іванов Ю.Ф.Кримінологія: Навчальний посібник - К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 264 с.

  63. Джужа О.М., Моісеєв Є.М. Проблема потерпілого від злочину (кримінологічний та психологічний аспект): Навч. посіб. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994. – 51 с.

  64. Джужа О.М., Моісеєв Є.М. Проблеми кримінальної віктимології (кримінологічний, психологічний та пенітенціарні аспекти): Монографія. – К.: НВТ “Правник”. – Нац. акад. внутр. справ України, 1998. – 84 с.

  65. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія. Альбом схем (загальна і особлива частини): Навчальний посібник / Під заг. ред. Джужи О.М.; НАВСУ. – К., 2000.

  66. Джужа О.М., Чернявський С.С. Місце і роль кримінологічних досліджень у протидії економічній злочинності в Україні // Наук. вісник НАВСУ.-2005.-№1.-С.89-95.

  67. Джужа О. М., Кирилюк А. В. Сучасний погляд на розвиток кримінології // Право України. - № 2. – 2003. – С. 97-101.

  68. Джужа О. М., Піщенко Г. І. Соціальні аспекти та керівні принципи державної політики у сфері боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні // Право України. – 2004. – № 5. – С. 67-70.

  69. Дідківська Г. Загальна характеристика соціального середовища та взаємодії з ним неповнолітніх злочинців // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 7.-С. 134-137.

  70. Дрёмин В. Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества / Монография. – Одесса. – 2009. – 613 c.

  71. Дроздов О.М. Національна стратегія боротьби з наркотиками – невід’ємна складова частина світової політики протидії наркозлочинності / наукова стаття від 03.05.2012 року/-http://narko.gov.ua/komnarko/uk;

  72. Дюркгейм З. Норма и патология // Социология преступности. – М., 1966.

  73. Єжеєв М., Невмержицький П. Шляхи вдосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною злочинністю в економічній сфері // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2004. - № 2. - С. 225.

  74. Єсенков А.В. (Єсенков, Артем Валентинович) Кримінально-правове забезпечення протидії сприянню учасниками злочинних організацій та укриттю їх злочинної діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Академія адвокатури України.- К., 2012.- 19с.

  75. Женунтий В.И., Витвицкая В.В. Криминологические проблемы предупреждения преступных посягательств на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних: Монография/ МВД Украины. Донецкий юрид. ин-т МВД при Донецком нац. ун-те.- Донецк, 2005.- 276с.-

  76. Жукова Т. В. Преступность и наркомания среди несовершеннолетних как внутренняя угроза национальной безопасности Российской Федерации // Российский следователь. - 2006. - № 4. - С. 34-35.

  77. Загально-соціальна і спеціальна профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу: Навчально-методичний посібник/ О.М. Джужа, О.Ф. Гіда, Г.І. Піщенко, С.М. Корецький; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: НАВСУ, 2004. – 80 с.

  78. Задорожный В.И. Проблемы совершенствования организационного и правового обеспечения виктимологической профилактики преступлений// Российский следователь.- 2006.- №3.- С.34-38.

  79. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції». Науково-практичний коментар – К.: «Видавничий дім «Скіф», 2012. – 512 с.

  80. Законодавство у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів Ч.1.: Збірник нормативних актів // МВС України. КНУВС. – Київ: 2006 р. – 379 с.

  81. Законодавство у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів Ч.2.: Збірник нормативних актів // МВС України. КНУВС. – Київ: 2006 р. – 287 с.

  82. Заросинський Ю. Наркоманія: стан і проблеми боротьби з нею на сучасному етапі / Ю. Заросинський // Право України. - 2007. - № 8. - С. 61-64.

  83. Заросінський О. Запобігання наркоманії і токсикоманії серед неповнолітніх // Право України.-К., 2005. - № 2. - С. 63-67.

  84. Збірник матеріалів п’ятої та шостої сесій Національного комітету з проблем профілактики наркоманії та захворюванню на СНІД.-К., 1997. – 70 с.

  85. Зелінський А.Ф. Кримінологія. Навчальний посібник. – Х.: Рубікон, 2000.

  86. Иванов Л.О., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии. – М., 1991.

  87. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997.

  88. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби): Монографія.-К.: Атака. 2004.-111 с.

  89. Ігнатов О. Мотивація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС // Право України. - 2008. - № 4. - С. 97-101

  90. Йосифович Д. Функціональне управління у сфері боротьби та протидії корупції // Право України. - 2004. - № 8. - С. 79.

  91. Кальман А.Г., Христич И.А. Понятийный аппарат современной криминологии (терминологический словарь)/ Ин-т изучения проблем преступности. Акад. правовых наук Украины.- Харьков: Новасофт, 2005.- 271с

  92. Кальченко Т.Л. Суспільно небезпечні тенденції наркобізнесу в Україні // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 24 березня 2010 р. – К.: Київ. нац. ун-т. внутр. справ, 2010. – С.89 – 91.

  93. Кларк Р. Преступность в США. – М., 1975.

  94. Клименко О.С. (Клименко, Олена Сергіївна) Запобігання незаконному поводженню з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: автореф.дис. ...канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України,НАВС.- Київ, 2012.- 19с.

  95. Клюєв М. М. Вихідні засади програмування протидії злочинності // Луганськ, 2006. -Вип. 2. - С. 169-178.

  96. Клюєв М. М. Прикладні аспекти формування змісту і структури запобігання злочинності // Проблеми транспортної галузі та удосконалення транспортного законодавства. - Одеса, 2007. - С. 56-58.

  97. Клюєв М. М. Проблеми реалізації програмних рішень у сфері запобігання злочинності // Вісник Запорізького юрид. Ін-ту.- Запоріжжя, 2007. - № 3. - С. 26-33.

  98. Клюєв О. Загальнотеоретичний аналіз видів профілактичної діяльності на місцевому рівні // Право і безпека.-2004.-№3.-С.58.

  99. Клюєв О. Розмежування запобіжної і профілактичної діяльності органів внутрішніх справ // Право України. - К., 2005. - № 3. - С. 98-101.

  100. Коваленко В. Загальносоціальні умови профілактики злочинів в економічній сфері // Право України. - 2004. - № 8. - С. 12.

  101. Коваленко В. Кримінологічний аналіз як складова теорії протидії злочинам в економічній сфері // Право і безпека. - 2004. - № 3. - С. 61.

  102. Коваленко В. Сучасна масова комунікація: носій добра чи кримінологічний фактор? // Право України – 2008. - № 4. - С. 84-90.

  103. Козаченко А.В., Мирошниченко Н.А. Предмет наркотизма: Учебное пособие. – Николаев-Одесса: Тетра, 1999. – 58 с.

  104. Козлик Л. Г. Проблеми визначення поняття особистості злочинця у сучасній кримінологічній науці // Держава і право. - К., 2007. - Вип. 38. - С. 604-609.

  105. Коноваленко О.О. Корисливо-насильницькі злочини проти власності: їх кількісно-якісний аналіз. //Право України. 2006. № 2. С. 70-73.

  106. Коноваленко О.О. Особа злочинця корисливо-насильницької спрямованості: кримінологічна характеристика і типологія//Право України. 2006. № 4 с. 75-77.

  107. КорецкийС.М. Индивидуальное прогнозирование поведениянесовершеннолетних// Международная научно-практическая корн ференция «безопасность и защита прав несовершеннолетних/.- Рига 2008 -368с.

  108. Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями: Руководство для следователей: Научно-пратическое пособие/ Нац. ун-т вн. дел.- Харьков: Лицей, 2002.- 279с.-

  109. Користін О. Є. Методологічні засади діяльності підрозділів фінансової розвідки щодо протидії відмиванню коштів // Науковий вісник КНУВС. – 2010. - № 4. – С. 88-96.

  110. Користін О. Макроекономічні аспекти попередження злочинності в сфері економічної діяльності // Право і безпека. - 2004. - № 3. - С. 167.

  111. Коруля І.В. (Коруля, Ірина Володимирівна) Міліція в механізмі протидії корупції: автореф.дис. ...канд.юрид. наук (12.00.07)/ МВС України,НАВС.- Київ, 2012.- 19с.

  112. Корупція в Україні 2004 рік: Аналіз природи та причин проблеми (підсумковий звіт).- К.: День Печати, 2004.- 88с.

  113. Костенко К.Г. Боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів у контексті міжнародної співпраці // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 24 березня 2010 р. – К.: Київ. нац. ун-т. внутр. справ, 2010. – С.110 – 112.

  114. Кравченко О.О. Контрабанда наркотичних засобів: Актуальні питання відповідальності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Боротьба з наркобізнесом: проблеми та шляхи їх вирішення”. – Одеса: НДРВВ ОЮГ НУВС, 2002. – С. 102-107.

  115. Криминология /Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Миньковского Г.М. – М., 1998.

  116. Криминология. /Под ред. Дж.Ф. Шели/ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2003. – 864 с. – С. 311-315.

  117. Криминология. Пер. с чешского / Под ред. д.ю.н. Н.А. Стручкова. – М., 1982.

  118. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 2000.

  119. Криминология: Учебник / Под ред. Г.А. Аванесова. М., 2010 г.

  120. Криминология: Учебник / Под ред. С.М. Иншакова, А.В. Симаненко. М., 2010 г.

  121. Криміногенна ситуація в Україні та діяльність органів внутрішніх справ: характеристика, проблеми, шляхи вирішення: Інформ.-аналіт. огляд. Вип. 3 (серпень) / МВС України. НАВСУ. НДІ проблем боротьби зі злочинністю.-К., 2004.-40 с.

  122. Кримінологічна віктимологія: Навчальний посібник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг. ред. проф. О.М. Джужи: - К.: Атака, 2006. – 352 с.

  123. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х кн. Загальна частина. /Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.; Під редакцією Лихолоба В.Г.; УАВС. – К., 1996.

  124. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини): Навчальний посібник. / За заг. ред. О.М. Джужи О.М. – К.: Атіка, 2001. – 368 с.

  125. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. професор. І.М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352 с.

  126. Кримінологія: Навч. посіб. / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний, В.Г. Сюравчик; За заг. ред О.М. Джужи. – К.: Прецедент, 2004. – 208 с.

  127. Кримінологія: Навч.-методичний посібник/ НАВСУ; О.М.Джужа, Є.М.Моісеев, В.В.Василевич та ін.- Київ: Атіка, 2003.- 399с

  128. Кримінологія: Навчальний посібник / О. М. Джужа, В. В. Василевич. О. Г. Колб та ін.; За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2009. – 312 с

  129. Кримінологія: Навчально-методичний посібник / В. В. Василевич, Т. Л. Кальченко, Н. В. Кулакова та ін.; За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2008. – 316 с.

  130. Кримінологія: Навчально-методичний посібник / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2003. – 400 с.

  131. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Джужа, Кондратьєв Я.Ю.,  Кулик О.Г.,  Михайленко П.П. та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

  132. Кримінологія: Практикум/ Уклад. О.М. Джужа, Г.І. Піщенко, О.Ф. Гіда, Ю.Л. Заросінський.-К.: НАВСУ, 2003.-56 с.

  133. Круміна М.В. Причини та умови, що призводять до заподіяння смерті і тілесних ушкоджень з необережності // Право України. - 2006. - №4. - С. 78-81.

  134. Круміна М.В., Іванов Ю.Ф. Вчинення вбивства та тілесних ушкоджень з необережності: сучасний стан і тенденції // Право України. - 2005. - №11. - С.91-95.

  135. Кудрявцев В. Стратегии борьбы с преступностью // Государство и право. - 2004. - № 3. - С. 122.

  136. Кузьмін С.А. (Кузьмін, Сергій Аркадійович) Спеціальні питання застосування кримінально-правових заходів протидії організованій злочинності: наук.-практ. посібник/ Міжвідом. наук.-дослід.центр з пробл. б-би з організованою злочинністю при Раді нац. безпеки і оборони України.- Київ, 2012.- 83с.

  137. Курганов С.И. Криминология. М.,2010 г.

  138. Курс кримінології. Загальна частина: Підручник. У двох книгах. Кн.1/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 345с.

  139. Курс кримінології. Особлива частина: Підручник. У двох книгах. Кн. 2/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 468с.

  140. Левицька Л. Віктимність неповнолітніх як чинник детермінації насильницьких злочинів // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 2. - С. 95.

  141. Левченко Ю. О. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини у нафтогазовому комплексі України // Науковий вісник КНУВС. – 2010. - № 4. – С. 96-102.

  142. Лисиченко В.К. (Лисиченко, Віталій Костянтинович) Проблеми теорії та практики подолання протидії розслідуванню окремих різновидів злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями: монографія/ В.К.Лисиченко, Р.М.Шехавцов; МВС України, ЛДУВС.- Вид.друге, перероб. та доповн.- Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2012.- 319с.

  143. Ліхолєтова Ю.А. (Ліхолєтова, Юлія Андріївна) Суд як суб'єкт запобігання рецидивній злочинності молоді в Україні: автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України,НАВС.- Київ, 2012.- 20с.

  144. Лозовицкая Г.П. О некоторых криминологических и уголовно-правовых проблемах борьбы с посягательствами, совершенными в составе организованных групп и преступных сообществ, на участников правосудия// Российский следователь.- 2006.- №2.- С.36-40.

  145. Лунеев В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. - 2004. - № 1. - С. 5.

  146. М. Гаврилюк Як запобігти “захворюванню” чиновників на корупцію // Прокуратура, людина, держава. - 2004. - № 7. - С. 16.

  147. Магомедов Д. Б. К вопросу о социально-педагогических аспектах профилактики преступлений среди молодежи // Рос. Следователь. - 2008. - № 10. - С. 29-32

  148. Макаренко Суб’єкти профілактики правопорушень// Право і безпека. - 2004. - № 3. -С. 68.

  149. Малышев В.С. Анатомия зла. Эволюция негативных социальных явлений: причины, условия, прогнозы: Монография.- Донецк: Юрпресс, 2001.- 431с.

  150. Маркин А. В. Использование результатов социологических исследований при изучении преступности; управленческий аспект // Вестн. Моск. ун-та МВД России. - 2007. - № 1. - С. 96-98

  151. Марчук Ф. Державний вплив на злочинність // Прокуратура, людина, держава. - 2004. - № 10. - С. 68.

  152. Матіос А.., КовальчукА. Проблеми правового регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор на території України // Юрид. акад. - 2008. - № 7. - С. 14-21.

  153. Мельник М. Помилкова криміналізація: види, причини та наслідки // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 5. - С. 94.

  154. Мельник М. Прикладні аспекти співвідношення кримінально-правового і кримінологічного прогнозування // Право України. - К., 2005. - № 3. - С. 64-67.

  155. Мельник О.В. (Мельник, Олена Володимирівна) Запобігання злочинам щодо забруднення довкілля в Україні: Автореф. дис.канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС Уукрїни, НАВС.- Київ, 2012.- 19c.

  156. Методичний посібник з профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу у шкільному та молодіжному середовищі /За ред. Лазаренко Б.П., Пінчук І.М. – К., 2002. – 144 с.

  157. Мирошниченко Н.А., Музика А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. – Киев - Одесса: Вища школа, 1988. – 208 с.

  158. Михайленко О. Координація діяльності у боротьбі зі злочинністю // Прокуратура, людина, держава. - 2004. - № 7. - С. 22.

  159. Михайлов О.Є. Причини наркотизму і його профілактика: Навчальний посібник.- Ужгород: Закарпаття, Б.р.- 34с.-

  160. Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 24 березня 2010 р., - К.: КНУВС, 2010. – 272 с., С. 50-53.

  161. Міжнародно-правові заходи запобігання наркотизму: Науково-методичний посібник / (О.М. Джужа, Г.І. Піщенко, В.Г. Пшеничний, О.М. Стрільців).-К.: НАВСУ, 2004.-132 с.

  162. Мікіш А. Генезис і деякі питання вдосконалення правового регулювання підприємництва в Україні як основи запобігання фіктивному підприємництву// Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 10. – С. 136 – 139.

  163. Міняйло Н.Є. (Міняйло, Ніна Євгенівна) Транснаціональна злочинна діяльність у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї: кримінально-правове та кримінологічне дослідження: Автореф.дис. канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України,НАВС.- Київ, 2012.- 20с

  164. Мірошніченко С. С. Діяльність прокуратури з попередження організованої злочинності: монографія / С. С. Мірошніченко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 212 с.

  165. Молодежь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. проф. В.А.Соболева и доц. И.П. Рущенко. - X.: Торсинг, 2000. – 432 с.

  166. Москаленко С. Рейдерство; загальна характеристика, окреслення проблеми та шляхи боротьби // Юрид. журнал. - 2007. - № 3. - С. 117-120.

  167. Мошак Г. Запобігання злочинам у ФРН з використанням приватноправових засобів // Право України.-2010. - № 7.- С. 157 - 164.

  168. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. – К.: Логос, 1998. – 324 с.

  169. Навчальний посібник Загально-соціальна та спеціальна профілактика ВІЛ/СНІДу: Навч.-метод. посібник / О.Ф. Гіда, О.М. Джужа, С.М. Корецький, Г.І. Піщенко; Заг. ред. О.М. Джужи.-К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2004.-80 с.

  170. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: Науково-практичний посібник // Мін-во освіти і науки України; Авт.: А. А. Бова, В.І. Женунтій, А.П. Закалюк, О.Г. Кулик, П.П. Михайленко, А.П. Науменко; За ред. А.П. Закалюка. – Київ Юрінком Інтер, 2006 р. – 294 с.

  171. Науково-практичний коментар Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції": Ст. на 01 січня 2012 р./ Мельник О.М., Руснак Ю.І., Шамрай О.В.; За ред Шамрая В.О.- Київ: Вид. дім "Професіонал", 2012.- 461с.

  172. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с.

  173. Некоторые вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа и наркомании: стратегия снижения вреда (материал в помощь участковым инспекторам и работникам ППСМ МВД Украины) МВД Украины. - 2000. - 20 с.

  174. Никитин Н.В. Проблемы социально-трудовой реабилитации// Российский следователь.- 2006.- №4.- С.39-42.

  175. Никифорчин І.О. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів: Автореф. дис. канд. юрид. наук / Юридична академія України. – Х., 1994. – 20 с.

  176. Нікітін Ю. Кримінологічно-концептуальна модель запобігання злочинності в сучасному українському суспільстві // Юрид. Україна, - 2008. - № 9. - С. 95-99.

  177. Олефір В. Протидія нелегальній міграції як форма забезпечення громадського порядку // Право України. - К., 2005. - № 1. - С. 82-86.

  178. Омельченко О. Роль начальника слідчого відділу в попередженні злочинів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 1. - С. 131.

  179. Омигов В. И. Борьба с незаконным оборотом наркотиче­ских средств и роль органов внутренних дел в ее осуществлении. М., 1994.

  180. Организация работы по профилактике самоубийств в органах внутренних дел: Метод. рекомендации для рук. подразделений ОВД/ МВД РФ. Главное упр. кадров.- Москва, 2001.- 23с

  181. Организованная преступность и борьба с ней (отечественный и зарубежный опыт): Библиографический указатель/ Академия управления МВД России.- Москва, 2004.- 87с.-

  182. Организованная преступность как объект криминологического исследования // Российский следователь. - 2006. - № 3. - С. 27-29.

  183. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): Монографія // Ін-т вивчення проблем злочинності. Академія прав. наук України. За заг. ред. Ю.В. Бауліна, Л.В. Дорош. – Харків: «Право», 2005 р.- 255 с.

  184. Оробець К. Соціальна основа рецидивної злочинності // Підприємництво, господарство і право.-К., 2005.-№4.-С.136-139.

  185. Павік О. Співвідношення понять «потерпілий від злочину» та «жертва злочину» // Юрид. Україна. 2007. - № 6 - С. 118-125.

  186. Перевищення влади та службових повноважень працівниками органів внутрішніх справ: аналіз причин та рекомендації щодо їх усунення: Посібник/ МВС України. НАВСУ; В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, І.Б.Шкутько, К.О.Забудський, В.М.Співак, В.О.Останін, О.В.Шаповалов.- К.: НАВСУ, 2005.- 94с.

  187. Пивоваров В. Актуальні питання запобігання злочинності у сфері фінансового обігу // Право України.-2010. - № 5.- С. 129 - 135.

  188. Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Вип. 8(2004) / АПрН України. Ін-т вивчення проблем злочинності.-Х.: Право, 2004.-239 с.

  189. Підготовка інформаційно-аналітичних документів в органах внутрішніх справ України/ МВС України. НАВСУ; П.П.Підюков, В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, П.Я.Кондратьєв, М.О.Свірін, Л.М.Шестопалова, В.Ю.Котляр, І.Б.Шкутько; За заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва.- К., 2005.- 87с.-

  190. Піщенко Г. Характеристика загально кримінальної корисливої злочинності та її детермінація // Право України.-2007.-№5.-С.74-78.

  191. Піщенко Г., Мінченко С. Віктимологічні аспекти негативних соціальних явищ пов’язаних із злочинністю // Право України.-2006.-№5.-С.107-111

  192. Пономаренко Ю.Г. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері незаконного наркообігу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 23. – С. 35-40.

  193. Пономаренко Ю.Г. Типологія злочинців у сфері незаконного наркообігу // Право і безпека. – 2003. – Вип. 4. – С. 153-156.

  194. Пономаренко Ю.Г. Характеристика предмету злочинного посягання в сфері незаконного обігу наркотчиних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Право і безпека. – 2002. – Вип. 4. – С. 132-134.

  195. Попередження незаконного обігу наркотичних засобів серед неповнолітніх: Посібник // МВС України. НАВСУ. Управління кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС України. – Київ: 2005 р. – 311 с.

  196. Попович Д. Списанные наркотики // Киевские ведомости, 2003. - № 149. (2954). – 15 июля. – С. 4.

  197. Правова статистика: Підручник/ Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Василевич В. В. та ін. ; за заг. ред. професора О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2008 – 392с.

  198. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» // под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 496 с.

  199. Преступность: опыт координации противодействия: Монография/ Межвед. ком. по борьбе с преступн., коррупцией и наркоман. при СБ Республики Беларусь. Акад. МВД Республики Беларусь; И.И.Басецкий, И.В.Капелько, Ю.Л.Сиваков.- Минск, 2001.- 827с.

  200. Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: международ. научн-практ. конференция (Минск, 5 апреля 2012 г.), тезисы докладов/ МВД Республики Беларусь, Учреждение образов. "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь".- Минск: Академия МВД, 2012.- 259с.

  201. Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в области противодействия преступности и коррупции: материалы международ. научно-практич. конференции (Минск, 22 декабря,2011 г.)/ Генпрокуратура Республики Беларусь, Научн.-практич. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры Республики Беларусь.- Минск: БГУФК, 2012.- 207с.

  202. Проект Закону України “Про профілактику злочинів” від 12 травня 1998.

  203. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Учебное пособие // Под ред. А.Н. Сергеева. – М.: ГУБНОН СКМ МВД России, Московский университет МВД России, Изд-во «Щит-М», 2001. – С. 291.

  204. Противодействие торговле людьми: Учеб. пособие / НУВС; А.М. Бандурка, В.Н. Куц (рук. авт. кол.), Е.Б. Левченко и др.; Под ред. А.М. Бандурки.-Киев-Харьков: Консум, 2003.-311с.

  205. Протидія економічній злочинності: Монографія/ НУВС. Чикаго-Кент коледж права Іллінойського технологіч. ін-ту; П.І.Орлов, А.Ф.Волобуєв, І.М.Осика та ін.- Харків, 2004.- 567с.-

  206. Протидія злочинам у бюджетній сфері: метод.матер./авт. кол.: О.Є.Користін, С.С.Чернявський, В.І.Василенчук , Л.В.Герасименко, О.В.Тихонова/ за заг. ред. О.М.Джужі; МВС України, НАВС.- Київ, 2012.- 91с.

  207. Протидія злочинам у сфері економіки: метод.реком./ Л.П.Скалозуб, В.В. Коряк, В.Р.Сливенко та ін.; МВС України, Департамент держ. служби б-би з економ. злочинністю НАВС.- Київ, 2012.- 283с.

  208. Протченко Б.А. Применение к осужденным принудительно­го лечения от хронического алкоголизма и наркомании // Комментарий судебной практики за 1975 г.–М., 1976.– С. 145–160.

  209. Профілактика злочинів: Підручник / О.М.Джужа, В.В.Василевич, О.Ф.Гіда та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О.М.Джужи. – К.: Атіка, 2011. – 720 с.

  210. Профілактика незаконного обігу наркотичних засобів серед неповнолітніх: Навч. посібник/ НАВСУ. Упр. кримін. міліції в справах неповноліт. НДІ проблем боротьби зі злочинністю; За ред. Я.Ю.Кондратьєва.- Київ, 2005.- 184с.

  211. Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 287 с.

  212. Прохорова М.Л. Наркотизм: социально-психологические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. Саратов, 2000.

  213. Разработка Европейского законодательства по борьбе с киберпреступностью // Уголовное право. - М., 2005. - № 1. - С. 134-137.

  214. Расюк Е. Деякі кримінологічні аспекти злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 4. – С. 146 – 148.

  215. Расюк Е. В. Стан і тенденції транснаціонального наркобізнесу в Україні // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 24 березня 2010 р., - К.: КНУВС, 2010. – 272 с., С. 185-187.

  216. Расюк Е. Контроль за виконанням програм, спрямованх на запобігання вживанню наркотиків // Право України. – 2003. - № 11. – С. 94-97.

  217. Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, злочинна діяльність якої пов’язана з наркобізнесом // Право і суспільство. – 2006. - № 1. – С.87-93.

  218. Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи // Прокуратура, людина, держава. - 2004. - № 4. - С. 58.

  219. Расюк Е. Кримінологічні основи тероризму та релігійного екстремізму// Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 8. – С. 148 – 152.

  220. Расюк Е. Поняття та кримінологічна характеристика організованої злочинності // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 7. – С. 147 – 150.

  221. Расюк Е. Поняття, ознаки, сучасний стан і тенденції наркоманії в Україні та її взаємозв’язок зі злочинність // Підприємництво, господарство і право.- К., 2010. - № 6. – С. 74-77.

  222. Расюк Е. Поняття, ознаки, сучасний стан і тенденції наркоманії в Україні та її взаємозв’язок зі злочинністю // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 6. – С. 74 – 77.

  223. Расюк Е. Протидія відмиванню грошових коштів отриманих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими групами // Право України. – 2004. - № 4. – С. 87-90.

  224. Расюк Е.В. Кримінологічна характеристика та запобігання транснаціональному наркобізнесу в Україні . // Автореф. дис. кандидата юридичних наук. Київ: 2005 р. – 20 с.

  225. Расюк Е.В. Стан і тенденції транснаціонального наркобізнесу в Україні. // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 24 березня 2010 р. – К.: Київ. нац. ун-т. внутр. справ, 2010. – С.185 – 187.

  226. Расюк Е.В. Токсикоманія // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10т./ Відп. редактори: Є.М.Моісеєв, Ю.І. Римаренко, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2007.- Т.IV.Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади поліцейської діяльності. – С. 802 – 804.

  227. Расюк Э.В. Индивидуальная профилактика незаконного оборота наркотиков, осуществляемая органами внутренних дел / Участие правоохранительных органов в противодействии наркобизнесу: отечественный и международный опыт: тезисы доп. Международной научно-практической конференции, Киев, 13.05.2011г., - К.: МВД Украины, Фонд Ганса Зайделя (ФРГ), НАВД Украины, 2011. – 171 с., С. 140-145.

  228. Расюк Е. Сучасна антикорупційна політика України// Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 7. – С. 31 – 34.

  229. Расюк Е., Мікіш А. Проблеми дефініції «фіктивне підприємництво» в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 6. – С. 108 – 111.

  230. Регіональні проблеми боротьби з економічною злочинністю: Матеріали регіон. наук.-практич.ї конференції (19.05.2004 р.)/ МВС України. Донецьк. юрид. ін-т МВС при Донецьк. нац. університеті.- Донецьк, 2004.- 197с.-

  231. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – С.Пб.: ПИТЕР, 2002. – 304 с.

  232. Рощина І. Громадська думка як фактор ефективності норм кримінального права у запобіганні злочинності // Право України. - К., 2005. - № 2. - С. 52-55.

  233. Семенов В.М. Об общесоциальных мерах по предупреждению краж// Российский следователь.- 2006.- №1.- С.43-46.

  234. Сердюк О.О. Наркотизм як соціальне явище: його тенденції та напрямки профілактики: Автореф. дис. ... канд. соц. наук. - Харків, 2003. - 20 с.

  235. Синєокий О. Прогнозування поведінки злочинця // Прокуратура, людина, держава.-2004. - № 4. - С. 65.

  236. Синьков Д. В. Некоторые вопросы типологизации женщин, совершивших преступления // Рос.следователь. - 2007. - № 10. - С. 18-20.

  237. Система оказания помощи потерпевшим от торговли людьми в Украине (по результаьам исследования): Монография/ Междунар. женский правозащит. центр "Ла Страда Украина". Гос. ин-т проблем семьи и молодежи; Е.Левченко, О.Калашник, И.Шваб и др.- Киев, 2004.- 126с.

  238. Сітренко О. Заходи віктимологічної профілактики злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№1.-С.92.

  239. Соловей О.О. (Соловей, Олена Олександрівна) Кримінологічна характеристика та запобігання дитячій порнографії в Україні: авторефер.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України,НАВС.- Київ, 2012.- 19с.

  240. Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові прогнози/ Український ін-т соціальних досліджень. Британська рада в Україні. М-во Великої Британії у справах міжнародного розвитку (DFID).- Київ, 2003.- 146с.

  241. Соціологія. Підручник / За ред. д.і.н., професора В.Г.Городяненка. – К.: Академія, 2002.

  242. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків за даними МВС України за 1998-2003 рр./ МВС України. Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків. – К., 2003.

  243. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків за даними МВС України за 2003 р./ МВС України. Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків. – К., 2004.

  244. Стислий словник кримінологічних термінів: Навчальний посібник. / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Третьякова Т.А. /Під заг. ред. Джужи О.М. – К.: НАВСУ, 2000. – 55 с.

  245. Сухонос В. Деякі аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№6.-С.7.

  246. Тарарухін С.А. Вибрані твори. Ч.2. Кримінологія. Соціально-психологічні причини злочинів/ МВС України. НАВСУ.- К., 2004.- 99с.

  247. Теория и практика противодействия преступности: современные тенденции: Международная научно-практическая конференция (Минск, 25 апреля 2012г.). Тезисы докладов. Под ред. доктора юр. наук проф. В.Б.Шабанова, кандидата юр. наук Т.А.Кокориновой/ Министерство внутренних дел Республики Беларусь. Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь".- Минск, 2012.- 305с.

  248. Тимошенко В.А. (Тимошенко, Володимир Андрійович) Державна політика у сфері контролю за наркотиками: стан та проблеми: аналітичний огляд/ В.А.Тимошенко, В.А.Ященко; Держ. служба України з контролю за наркотиками.- Київ, 2012.- 31с.

  249. Тимошенко В.А. (Тимошенко, Володимир Андрійович) Екологічна спрямованість державного контролю за наркотиками: кримінологічні проблеми.- Київ: Логос, 2012.- 139с.

  250. Тогонидзе Н. Стратегия борьбы с преступностью (Материалы научно-практической конференции) // Государство и право.-2004.-№3.-С.99.

  251. Тузов А. Глибинні детермінанти маніакальних злочинів / А. Тузов, Д. Тузов // Право України. - 2008. - № 1. - С. 96-103.

  252. Тюнін В.О. (Тюнін, Володимир Олександрович) Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності: кримінально-правова, кримінологічна характеристика та запобігання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ МВС України. Харківський нац. ун-т внутр. справ.- Харків, 2012

  253. Умисні вбивства. Профілактика та розкриття: Практичний посібник/ О.П.Снігерьов, В.В.Матвійчук, Д.Й.Никифорчук.- К.: КНТ, 2005.- 99с.

  254. Ущаповський В. Проблеми удосконалення законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 1. - С. 65.

  255. Филонов В.П., Федоренко Д.В. Преступность в особо крупном городе: состояние, причины и меры по ее предупреждению: Монография/ Под ред. проф. В.П.Филонова.- Донецк: ДИВД МВД Украины, 2002.- 280с.

  256. Хруппа Микола Серафімович та ін. Антинаркотичне Законодавство України: історія та сучасність: Посібник // МВС України. НАВСУ. ЦПК по боротьбі з наркоманією. Каф-ра організації ОРД НДІПБЗ; М.С. Хруппа, Д.Й. Никифорчук, О.М. Стрільців; За ред. О.М. Джужі. – Київ : 2005 р.- 79 с.

  257. Червякова О., Козлов А. Боротьба з корупцією // Прокуратура, людина, держава. - 2004. - № 9. - С. 37.

  258. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування / Монографія – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 624 с.

  259. Шевченко О.В. (Шевченко, Олександр Васильович) Кримінологічна характеристика та запобігання корупційній злочинності: автореф.дис. ...канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України, НАВС.- Київ, 2012.- 19с.

  260. Шиханцев Г. Насильственная преступность несовершеннолетних в США // Соц. законность. – 1984. - № 12.

  261. Шнайдер, Ганс Йоахим. Криминология: Пер. с нем / Под общ. ред. Л.О. Иванова – М., 1994.

  262. Шотников С. К вопросу о мотивации корыстной женской преступности // Государство и право. - 2004. - № 9. - С. 106.

  263. Щербакова Л. Теоретические основы предупреждения насильственной преступности женщин // Уголовное право. - М., 2005. - № 1. - С. 111-115.

  264. Яновська О. Соціально-правові аспекти злочинності у сфері службової діяльності // Юридичний журнал. - 2004. - № 1. - С. 40.

  265. Акимжанов Т. Организованная преступность как объект криминологического исследования// Российский следователь.- 2006.- №3.- С.27-29.

  266. Акимова Н.В. Виктимологические аспекты преступлений, совершаемых в отношении сотрудников органов внутренних дел// Российский следователь.- 2006.- №1.- С.32-36.

  267. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография / МВД Украины. НУВД.-Х.: Основа, 2003.-367 с.

  268. Борисов С. Багровые хроники: Преступники и преступления.- М.: Книги "Искателя", 2004.- 319с

  269. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти/ Держ. комітет фінансового моніторінгу України. Ін-т законодавства ВР України; С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич, О.Ю.Фещенко, А.Т.Ковальчук; Ред. М.Я.Азарова.- К.: Парламентське вид-во, 2005.- 215с.-

  270. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Науково-практич. журнал. №11/2005/ МНДЦ з проблем БОЗ.- Київ, 2005.- 231с.

  271. Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія.- Харків: Регіон-інформ, 2004.- 210с.-

  272. Гуславський В.С. Співробітництво у правоохоронній сфері: Україна та Співдружність Незалежних Держав: Монографія/ МВС України. НУВС; За ред. О.М.Бандурки.- Харків: НУВС, 2005.- 364с.

  273. Джужа О.М., Іванов Ю.Ф.Кримінологія: Навчальний посібник - К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 264 с.

  274. Женунтий В.И., Витвицкая В.В. Криминологические проблемы предупреждения преступных посягательств на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних: Монография/ МВД Украины. Донецкий юрид. ин-т МВД при Донецком нац. ун-те.- Донецк, 2005.- 276с.-

  275. Жукова Т.В. Преступность и наркомания среди несовершеннолетних как внутренняя угроза национальной безопасности Российской Федерации// Российский следователь.- 2006.- №4.- С.34-35.

  276. Іванов Ю.Ф., Круміна М.В. Вчинення вбивства та тілесних ушкоджень з необережності: сучасний стан і тенденції // Право України. - 2005. - №11. - С.91-95.

  277. Кальман А.Г., Христич И.А. Понятийный аппарат современной криминологии (терминологический словарь)/ Ин-т изучения проблем преступности. Акад. правовых наук Украины.- Харьков: Новасофт, 2005.- 271с

  278. Клюєв О. Розмежування запобіжної і профілактичної діяльності органів внутрішніх справ // Право України.-К., 2005.-№3.-С.98-101.

  279. Коноваленко О.О. Корисливо-насильницькі злочини проти власності: їх кількісно-якісний аналіз. //Право України. 2006. № 2. С. 70-73.

  280. Кримінологічна віктимологія: навчальний посібник /За заг. ред. О.М.Джужи Київ: Атіка, 2006. – 352 с.

  281. Курс кримінології. Загальна частина: Підручник. У двох книгах. Кн.1/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 345с.

  282. Курс кримінології. Особлива частина: Підручник. У двох книгах. Кн. 2/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 468с.

  283. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: Науково-практичний посібник/ Мін-во освіти і науки України; Авт.: А.А.Бова, В.І.Женунтій, А.П.Закалюк, О.Г.Кулик, П.П.Михайленко, А.В.Науменко; За ред. А.П.Закалюка.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2006.- 294с.

  284. Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты. Справочник/ Авторы-составители И.Н.Кузнецов, С.К.Купрейчик.- Минск: Новое знание, 2001.- 399с.

  285. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Україні: Посібник/ МВС України.НАВСУ. Департамент Боротьби з незаконним обігом наркотиків; За ред. О.М.Джужі.- Київ, 2005.- 107с.

  286. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України: політико-правові аспекти // Право України.-К., 2005.-№5.

  287. Организованная преступность как объект криминологического исследования// Российский следователь.- 2006.- №3.- С.27-29.

  288. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): Монографія/ Ін-т вивчення проблем злочинності. Акад. прав. наук України; За заг. ред. Ю.В.Бауліна, Л.В.Дорош.- Харків: "Право", 2005.- 255с.-

  289. Перевищення влади та службових повноважень працівниками органів внутрішніх справ: аналіз причин та рекомендації щодо їх усунення: Посібник/ МВС України. НАВСУ; В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, І.Б.Шкутько, К.О.Забудський, В.М.Співак, В.О.Останін, О.В.Шаповалов.- К.: НАВСУ, 2005.- 94с.

  290. Підготовка інформаційно-аналітичних документів в органах внутрішніх справ України/ МВС України. НАВСУ; П.П.Підюков, В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, П.Я.Кондратьєв, М.О.Свірін, Л.М.Шестопалова, В.Ю.Котляр, І.Б.Шкутько; За заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва.- К., 2005.- 87с.-

  291. Піщенко Г., Мінченко С. Віктимологічні аспекти негативних соціальних явищ пов’язаних із злочинністю // Право України.-2006.-№5.-С.107-111

  292. Правові та кримінологічні засади запобігання насильству в сім'ї: Навч. посіб./ МВС України. НАВСУ; За заг. ред. О.М.Джужі, І.В.Опришка, О.Г.Кулика.- К., 2005.- 123с.-

  293. Протидія економічній злочинності: Монографія/ НУВС. Чикаго-Кент коледж права Іллінойського технологіч. ін-ту; П.І.Орлов, А.Ф.Волобуєв, І.М.Осика та ін.- Харків, 2004.- 567с.-

  294. Профілактика незаконного обігу наркотичних засобів серед неповнолітніх: Навч. посібник/ НАВСУ. Упр. кримін. міліції в справах неповноліт. НДІ проблем боротьби зі злочинністю; За ред. Я.Ю.Кондратьєва.- Київ, 2005.- 184с.

  295. Система оказания помощи потерпевшим от торговли людьми в Украине (по результаьам исследования): Монография/ Междунар. женский правозащит. центр "Ла Страда Украина". Гос. ин-т проблем семьи и молодежи; Е.Левченко, О.Калашник, И.Шваб и др.- Киев, 2004.- 126с.

  296. Умисні вбивства. Профілактика та розкриття: Практичний посібник/ О.П.Снігерьов, В.В.Матвійчук, Д.Й.Никифорчук.- К.: КНТ, 2005.- 99с.


  Допоміжна

  Корисні Internet-ресурси

  1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Пошукова система]/ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main

  2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів / http://www.kmu.gov.ua/control/

  3. Офіційний сайт Верховного Суду України / http://www.scourt.gov.ua/

  4. Портал судової влади України / http://www.court.gov.ua/

  5. Єдиний державний рєстр судових рішень України [Пошукова система] / http://reyestr.court.gov.ua/

  6. Національна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського [Пощшукова система] / http://www.nbuv.gov.ua/

  7. Європейський суд з прав людини / http://www.echr.coe.int/echr/

  8. Рада Європи / http://www.coe.int/  Професор кафедри кримінально-правових дисциплін

  навчально-наукового інституту права та психології НАВС

  кандидат юридичних наук, доцент Л.В. Раєцька

  Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

  навчально-наукового інституту права та психології НАВС

  доктор юридичних наук, доцент В. Я. Горбачевський
  Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
  navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
  navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
  navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
  navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
  navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
  navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
  navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
  navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка