Критерії ефективності діяльності методичного об’єднанняСкачати 165.76 Kb.
Дата конвертації04.09.2018
Розмір165.76 Kb.

Критерії ефективності діяльності методичного об’єднання


Без власних зусиль ніхто ніколи

своєї мети не досягне.

М. Рубакін

Матеріали підготували члени обласної творчої групи :

Григораш Н.В., Долинський РМК

Ошега З.С., Петрівський РМК

Стрельцова Т.І., Бобринецький РМК

І варіант


Критерії

Рівні

Оптимальний (3 бали за кожний критерій, виражений у повному обсязі)

Задовільний (2 бали за кожний критерій, виражений у повному обсязі)

Критичний (1 бал за кожний критерій, виражений у повному обсязі)

Незадовільний (0 балів)

1.Підвищення кваліфікації педагогів

Систематично проводиться робота по підвищенню кваліфікації педагогів. Всі вчителі займаються самоосвітою, розроблена система навчання педагогів на курсах у відповідності з основними проблемами навчального процесу в школі.

Періодично проводиться робота по підвищенню кваліфікації учителів. Всі вчителі займаються самоосвітою, періодично навчаються на курсах підвищення кваліфікації.

Робота по підвищенню кваліфікації проводиться від випадку до випадку. Частина педагогів займається самоосвітою, деякі з них навчаються на курсах підвищення кваліфікації

Робота по підвищенню кваліфікації вчителів не проводиться. Педагоги практично не займаються самоосвітою і не відвідують курси підвищення кваліфікації

2. Відвідування уроків керівником методичного об’єднання,

організація взаємовідвідування уроків

Регулярно відвідуються, аналізуються уроки, розробляються рекомендації. Є педагоги-наставники, які проводять заняття “Школи молодого вчителя”

Уроки відвідуються, аналізуються, виробляються рекомендації, але діяльність не носить системний характер

Уроки відвідуються і аналізуються тільки керівником методичного об’єднання. Взаємовідвідування уроків не практикується

Уроки вчителів не відвідуються

Критерії ефективності діяльності методичного об’єднання

Критерії

Рівні

3. Якість знань, рівень навчальних досягнень учнів по предмету.

Якість знань і рівень навчальних досягнень учнів знаходяться на стабільно хорошому рівні, в окремих класах підвищуються

Якість знань і рівень навчальних досягнень учнів стабільні, але не знаходяться на низькому рівні

Якість знань і рівень навчальних досягнень учнів стабільні, але в окремих класах знижуються.

Якість знань, рівень навчальних досягнень знижуються або стабільно знаходяться на низькому рівні.

4. Факультативна і позаурочна діяльність

Систематично проводяться заняття факультативів. Позаурочна робота проводиться по декількох напрямках по всім паралелях.

Систематично організуються заняття факультативів; позаурочна діяльність проводиться по декількох напрямках, але не у всіх класах або не регулярно.

Заняття факультативів проводяться від випадку до випадку, позаурочна діяльність носить епізодичний характер

Заняття факультативів практично не проводяться, позаурочна діяльність не організується

5.Методична робота

Щорічно планується і регулярно втілюється розробка методичних посібників, рекомендацій для педагогів і учнів по різним проблемам

Періодично розробляються методичні посібники, рекомендації для педагогів та учнів

Епізодично розробляються методичні посібники для педагогів та учнів.

Методичні посібники для педагогів та учнів не розробляються

6.Робота методичного об’єднання по вивченню, узагальненню та поширенню досвіду кращих педагогів

Дана робота систематично планується і проводиться

Дана робота проводиться, але не планується заздалегідь

Дана робота проводиться епізодично

Дана робота не проводиться

Критерії

Рівні

7. Відносини педагогів до роботи в методичному об’єднанні

Педагоги, що входять до методичного об’єднання, є групою однодумців, що приділяють велике значення методичній роботі

Педагоги розуміють важливість методичної роботи, беруть активну участь в організованих заходах

Педагоги розуміють, що методичною роботою займатися потрібно, але роблять це без бажання

Відсутність творчості, педагоги вважають, що методична робота зайва витрата часу.

8.Ведення документації методичного об’єднання.

Ведеться повністю у відповідності до Положення про методичне об’єднання

Ведеться в основному у відповідності до Положення про методичне об’єднання.

Частково відповідає Положенню про методичне об’єднання

Ведеться, але не відповідає Положенню про методичне об’єднання.

9. Проведення засідань методичного об’єднання

Всі засідання методичного об’єднання проведені згідно плану роботи. Виконання рішень засідань контролюється, відслідковуються результати діяльності педагогів – учасників методичного об’єднання.

Проведені всі засідання методичного об’єднання, на яких розглянуті більшість з запланованих питань. Виконання рішень в основному контролюється, відслідковуються результати діяльності педагогів – учасників методичного об’єднання.

Проведена більшість запланованих засідань методичного об’єднання, на яких розглянуті основні питання роботи. Виконання рішень контролюється епізодично, результати діяль-ності педагогів – учасників методич-ного об’єднання відслідковуються нерегулярно.

Засідання методичного об’єднання проводься від випадку до випадку. Виконання рішень не контролюється, результати діяльності педагогів – учасників методичного об’єднання не відслідковуються.

10. Відвідування засідань методичного об’єднання.

Всі педагоги відвідують засідання методичного об’єднання, крім відсутніх через хворобу або інші поважні обставини

Більшість педагогів відвідують засідання методичного об’єднання.

Засідання методичного об’єднання регулярно відвідують половина педагогів

Засідання методичного об’єднання відвідують регулярно менше половини педагогів.

Підсумки оцінки:

 • 30-26 балів – методичне об’єднання працює на оптимальному рівні
 • 25-18 балів – методичне об’єднання працює на задовільному рівні
 • 17-9 балів – методичне об’єднання працює на критичному рівні
 • менше ніж 9 балів – методичне об’єднання працює незадовільно.

Ніколи не думай, що ти вже знаєш

усе, що тобі більше немає чому на-

вчатися.

М. Зелінський

Критерії оцінювання

Рівні оцінювання

Оптимальний (3 бали)

систематизованаЗадовільний

( 2бали)- наявна більшість документівКритичний

(1 бал) наявні окремі документиНезадовільний (0 балів)або відсутність

1

Нормативно - правовий компонент

2

Кадрова робота

2. 1. Наявність банку даних про педагогічних працівників МО.3

Система навчання педагогів

4

Умови ефективності роботи методичного об'єднання
 • чітке і конкретне планування роботи на рік (за результатами аналізу і діагностики);
 • повне охоплення методичним навчанням всіх вчителів;
 • диференційований підхід до організації роботи;
 • постійне заохочення самостійності і творчості кожного вчителя;
 • формування банку педагогічного досвіду;
 • систематична популяризація педагогічних досягнень і наукових рекомендацій

4

Якість науково-методичного супроводу атестації педагогів методичного об'єднання

5

Формування науково-методичного середовища

ІІ варіант

Критерії ефективності діяльності методичного об’єднання

Критерії оцінювання

Рівні оцінювання

Оптимальний (3 бали)

систематизованаЗадовільний

( 2бали)- наявна більшість документівКритичний (1 бал) наявні окремі документи

Незадовільний (0 балів)або відсутність

6

Модернізація системи роботи МО відповідно до вимог нових Державних стандартів освіти.

7

Наявність банку даних (картотеки) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, ознайомлення з ними членів методичного об’єднання

8

Патронат педагогічних працівників щодо підвищенні професійної майстерності

9

Наявність системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження.

10

Науково-методичне забезпечення варіативної складової навчальних планів.

11

Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність

12

Апробація нових методик, технологій навчання і виховання

13

Системність впровадження інновацій в роботу методичного об'єднання.

Критерії оцінювання

Рівні оцінювання

Оптимальний (3 бали)

систематизованаЗадовільний

( 2бали)- наявна більшість документівКритичний (1 бал) наявні окремі документи

Незадовільний (0 балів)або відсутність

14

Системність впровадження інновацій в роботу методичного об'єднання.

15

Навчально-методичне забезпечення інноваційних технологій, моделей, методик, форм навчання та готовність членів методичного об'єднання до впровадження інновацій.

16

Поточний аналіз діяльності і стан навчально - виховного процесу

17

Створення інноваційного інформаційно-методичного середовища: сайт методичного об'єднання та окремих педагогів, медіатека.

18

Трансформування та адаптація наукових здобутків та перспективного досвіду в практику роботи методичного об'єднання.

19

Системність проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів.

20

Видавнича діяльність членів методичного об'єднання.

21

Ефективність управління МО

22

Дієвість та ефективність планування:
 • відповідність змісту діяльності МО визначеним цілям і завданням;
 • значимість цілей і завдань;
 • забезпечення основних напрямків роботи

Критерії оцінювання

Оптимальний (3 бали)

систематизованаЗадовільний

( 2бали)- наявна більшість документівКритичний (1 бал) наявні окремі документи

Незадовільний (0 балів)або відсутність

23

Аналітична діяльність МО:

Робота з молодими та новоприбулими педагогами

Організація самоосвітньої діяльності педагогів

диференційований підхід до змісту і форм методичної роботи з різними категоріями вчителів;

Робота МО над проблемним питанням, етапи роботи

Застосування різних форм і методів роботи (традиційні, не традиційні)

Організація індивідуальної і мікрогрупової роботи

Організація експериментальної та дослідницької методичної діяльності педагогів

Підготовка відкритих уроків і заходів

24

Мережева взаємодія методичного об*єднання з методичними службами всіх рівнів.

Оцінювання можна здійснювати наступним чином:

3 бали – високий рівень виявлення якості,

2 бали – якість виявляється час від часу,

1 бал – якість виявляється рідко,

0 балів – якість не виявлено.

 • Високий рівень – _72-57_балів
 • Достатній рівень –56-42 балів
 • Низький рівень –41-27 балів
 • Критичний рівень – 26-0 балів

Оцінка результативності методичної роботи в МО


ІІІ варіант

Критерії оцінювання

(За рекомендаціями Постельняк А.І.)рівні

Оптимальний (3 бали)

систематизована

Задовільний

( 2бали)- наявна більшість документів

Критичний (1 бал) наявні окремі документи

Незадовільний (0 балів)або відсутність

1

Наявність нормативних документів про МО.
 • Положення про методичне об’єднання
 • Атестаційний лист керівника МО.
 • Атестаційні листи навчальних кабінетів, за завідування яких здійснюється оплата.

2

Наявність документації методичного об'єднання :
 • План роботи МО на навчальний рік.
 • Банк даних вчителів: кількісний і якісний склад МО.
 • Графік проведення методичних заходів у МО на рік.
 • Перспективний план атестації вчителів.
 • Графік проведення атестації на на­вчальний рік.
 • Перспективний план курсів з підвищення кваліфікації вчителів.
 • Графік проведення контрольних робіт і тематичного оцінювання учнів.
 • Графік моніторингових контрольних робіт.
 • Перспективний план вивчення стану викладання предметів на 5 років.
 • Графік вивчення стану викладання предметів у поточному н. році.
 • Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів вчителями.
 • Адреси перспективного педагогічного досвіду.
 • Зведена діагностична карта вчителів (відомості про професійні потреби і здобутки).
 • План проведення і матеріали предметного тижня.
 • Примірники навчальних програм, їх навчально-методичне забезпечення.
 • Програми факультативних курсів, спецкурсів, курсів за вибором учнів.
 • План роботи з молодими і новоприбулими вчителями.
 • Матеріали внутрішньошкільного аналітичного контролю: інформаційні, аналітичні довідки, результати моніторингових досліджень рівня навченості учнів, діаграми результативності участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах.
 • Протоколи засідань МО.
 • Нормативні документи щодо викладання предметів.
 • Методичні рекомендації всіх рівнів.
 • Рекомендації МО, окремих учителів.
 • Картотека перспективного педагогічного досвіду членів МО.
 • Друковані роботи членів МО

Критерії оцінювання

Рівні

Оптимальний (3 бали)

систематизована

Задовільний

( 2бали)- наявна більшість документів

Критичний (1 бал) наявні окремі документи

Незадовільний (0 балів)або відсутність

3

Кількісний і якісний склад методичного об’єднання (освіта, стаж, кваліфікаційна категорія педпрацівників, курси підвищення кваліфікації).

4

Якість планування роботи МО на діагностичній основі.
 • Наявність діагностичної карти МО.
 • Глибина аналізу роботи МО за минулий н.р.
 • Визначення завдань МО на новий навчальний рік.
 • Врахування інтересів і запитів вчителів при плануванні роботи.
 • Реалізація особистісно орієнтованого підходу

5

Організація роботи МО (скільки проведено засідань, їх періодичність, плановість, відвідування). Відхилення від плану (зміни в тематиці засідань, чим вони викликані).

6.

Якість підготовки та проведення засідань МО.
 • Кількість питань, які виносяться на обговорення
 • Фактична тривалість засідань
 • Активність членів МО в обговоренні визначених питань
 • Практична спрямоіваність засідань

 • (Аналіз діяльності засідання МО)

Оцінювання можна здійснювати наступним чином:

3 бали – високий рівень виявлення якості,

2 бали – якість виявляється час від часу,

1 бал – якість виявляється рідко,

0 балів – якість не виявлено.

 • Високий рівень – 18-14 балів
 • Достатній рівень –13-9 балів
 • Низький рівень –8-4 балів
 • Критичний рівень –3-0 балів

АНАЛІЗ ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ.


№ з/п

Показники

Оцінки

3

2

1

0

1.

Актуальність теми, заняття:

Суспільне значення теми.

Недостатня її розробка в педагогічній літературі і шкільній практиці.

Відповідність теми потребам вчителя.

Висока практична значимість теми.


2.

Цільова напрямленість теми:

Формування у вчителя нових знань, умінь і навичок.

Подолання старих педагогічних стереотипів.

Випереджаюча підготовка по нових програмах.

Включення членів МО в творчу, дослідницьку роботу.

Формування у членів МО самоосвітніх умінь і навичок, навчання самоаналізу, самооцінці діяльності, педагогічному прогнозуванню.

Вироблення вмінь і навичок групової (колективної) пізнавальної діяльності.


3.

Ефективність попередньої підготовки учасників МО до заняття:

Випереджаюче ознайомлення членів МО з темою і планом заняття.

Наявність і виконання індивідуальних і групових доручень до занять.

Підбір лекторсько-викладацького складу.

Підготовка керівника МО.


4.

Раціональність вибору форм і методів проведення занять:

Відповідність вибраних форм і методів темі і меті проблеми яка розглядається.

Врахування підготовленості членів МО до відповідної форми і методам роботи.

Підготовка керівника МО (лектора, виступаючого) до відповідної форми і методам роботи.5.

Раціональний вибір засобів навчання:

Відповідність технічних і других засобів навчання темі, цілям, формі, методам роботи.

Комплексність використання засобів навчання.

Оптимальність використання комплексу засобів навчання ( чи являється він науковим в конкретних ситуаціях).6.

Активність членів МО на заняттях:

Активність учасників МО.

Прояв активності, творчого підходу.

Рівень самостійності членів МО.

Інтерес до заняття і його результатів.

Взаємодопомога, взаємоконтроль.7.

Результативність заняття:

Сформовані нові знання, вміння, навички.

Розроблена програма наступної роботи над темою.

Розроблені конкретні практичні матеріали (рекомендації, пам’ятки, дидактичні матеріали).

Сформовані позитивні мотиви наступної роботи над темою.

Члени МО позитивно оцінили дане заняття.Керівник МО задоволений роботою членів МО.

Оцінювання можна здійснювати наступним чином:

3 бали – високий рівень виявлення якості,

2 бали – якість виявляється час від часу,

1 бал – якість виявляється рідко,

0 балів – якість не виявлено.

 • Високий рівень – 21- 16 балів
 • Достатній рівень –15-10 балів
 • Низький рівень –9-4 балів
 • Критичний рівень –3-0 балів

Критерії оцінювання

Рівні

Оптимальний (3 бали)

систематизована

Задовільний

( 2бали)- наявна більшість документів

Критичний (1 бал) наявні окремі документи

Незадовільний (0 балів)або відсутність

1

Організаційні форми і методи роботи. Поєднання традиційних форм, застосування інтерактивних методів

2

Над якими проблемами працює МО.
 • Як розробляються дані проблеми на рівні кожного вчителя?
 • Які підсумки індивідуальної і колективної роботи?
 • Які доповіді , реферати , методичні розробки, творчі роботи, наочні посібники , дидактичний та роздатковий матеріал підготовлені членами МО?

3

Система роботи з освоєння нових технологій навчання та впровадження їх в практику.
 • Які рекомендації давались МО щодо впровадження досягнень науки і ППД.
 • Результати впровадження рекомендацій в практику роботи (висновки на основі відвідування і аналізу уроків).

4

Діяльність МО з питань вивчення, узагальнення і впровадження перспективного досвіду.
 • Досвід роботи якого вчителя вивчений і узагальнений, з яких питань?
 • Які форми узагальнення досвіду?
 • Які форми використовувались з метою ознайомлення членів МО з досвідом роботи передових вчителів?

Критерії оцінювання

Рівні

Оптимальний (3 бали)

систематизована

Задовільний

( 2бали)- наявна більшість документів

Критичний (1 бал) наявні окремі документи

Незадовільний (0 балів)або відсутність

5

Проблеми самоосвіти вчителів в змісті роботи МО. Засоби стимулювання самоосвіти, саморозвитку, самореалізації.

6

Особливості організації методичної роботи з молодими вчителями.

7

Участь МО в атестації педагогічних кадрів (вивчення системи роботи вчителів, узагальнення досвіду, проведення творчих звітів).

8

Особливості організації методичної роботи в період між засіданнями МО: зміст, форми, результативність.

9

Система роботи МО з питань вивчення і аналізу стану викладання, рівня знань, умінь і навичок учнів, впровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів.

Проведення підсумкової атестації, контрольних зрізів знань, тестування, заліків.

10

Організація позакласної роботи з предмета.
 • Робота гуртків, факультативів.
 • Проведення предметних тижнів, конкурсів, олімпіад тощо.
 • Ефективність позакласної роботи.

11

Результативність роботи МО: вплив на піднесення рівня професійної майстерності вчителів, удосконалення стану викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів.

Оцінювання можна здійснювати наступним чином:

3 бали – високий рівень виявлення якості,

2 бали – якість виявляється час від часу,

1 бал – якість виявляється рідко,

0 балів – якість не виявлено.

 • Високий рівень – 33-27 балів
 • Достатній рівень –26-19 балів
 • Низький рівень – 18-11 балів
 • Критичний рівень – 10-0 балів

Показники

Оптимальний (3 бали)

систематизованаЗадовільний

( 2бали)- наявна більшість документівКритичний (1 бал) наявні окремі документи

Незадовільний (0 балів)або відсутність

Рівень навчальних досягнень учнів на кінець навчального року

Кількість проведених відкритих уроків (заходів)

Участь у роботі фахових семінарів, конференцій, журі та ін.:
 • шкільних
 • районних
 • всеукраїнських і міжнародних

Участь у конкурсах фахової майстерності

Кількість переможців Всеукраїнської олімпіади
 • І етап (шкільний)
 • ІІ етап (районний)
 • ІІІ етап (міський, обласний)
 • ІV етап (всеукраїнський)

Кількість переможців предметних конкурсів
 • І етап (шкільний)
 • ІІ етап (районний)
 • ІІІ етап (всеукраїнський)

Кількість переможців МАН:
 • І етап (районний)
 • ІІ етап (міський, обласний)
 • ІІІ етап (всеукраїнський)

Публікації

Примітка

Результативність роботи вчителя :

Оцінювання можна здійснювати наступним чином:

3 бали – високий рівень виявлення якості,

2 бали – якість виявляється час від часу,

1 бал – якість виявляється рідко,

0 балів – якість не виявлено.

 • Високий рівень – _24-19 балів
 • Достатній рівень –18-13балів
 • Низький рівень – 12-7 балів
 • Критичний рівень – _6-0 балів

Критерії оцінювання

рівні

Оптимальний (3 бали)

систематизованаЗадовільний

( 2бали)- наявна більшість документівКритичний

(1 бал) наявні окремі документиНезадовільний (0 балів)або відсутність

1

Завдання науково-методичної роботи:
 • глибокий аналіз роботи МО за минулий навчальний рік (позитивні та негативні сторони роботи МО, визначення основних завдань роботи МО на наступний рік, врахування результатів діагностики).
 • чітке і конкретне планування роботи на рік (за результатами аналізу і діагностики);
 • диференційований підхід до організації роботи;
 • постійне заохочення самостійності і творчості кожного вчителя;
 • формування банку педагогічного досвіду;
 • систематична популяризація педагогічних досягнень і наукових рекомендацій
 • підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
 • збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогів;
 • діагностика і визначення шляхів подолання труднощів в педагогічній діяльності вчителів;
 • поглиблення методичної підготовки вчителів;
 • активне впровадження інноваційних форм методичної роботи, досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;

2.

Організаційно-методична допомога:

проведення відкритих уроків, суспільно-педагогічних акцій;

творчих звітів, творчих портретів; конкурсів професійної майстерності.

ІУ варіант

Умови ефективності роботи методичного об'єднання

Критерії оцінювання

рівні

Оптимальний (3 бали)

систематизованаЗадовільний

( 2бали)- наявна більшість документівКритичний

(1 бал) наявні окремі документиНезадовільний (0 балів)або відсутність

3

Інформаційно - аналітична діяльність:
 • вивчення стану викладання основ наук та результатів навчальної діяльності;
 • визначення термінів проведення діагностичних контрольних робіт і тестування з різних предметів;
 • підбір діагностичних тестів і контрольних робіт на основі тематичного планування;
 • проведення педагогічного аудиту з використанням різноманітних форм і методів;
 • визначення основних напрямків індивідуального супроводу вчителів на основі аналізу результатів педагогічного аудиту.

4

Організаційно-методична допомога:
 • проведення відкритих уроків, суспільно-педагогічних акцій;
 • творчих звітів, творчих портретів; конкурсів професійної майстерності.

Критерії оцінювання

Рівні

Оптимальний (3 бали)

систематизована

Задовільний

( 2бали)- наявна більшість документів

Критичний

(1 бал) наявні окремі документи

Незадовільний (0 балів)або відсутність

5

Забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителів:
 • систематизація роботи з проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації;
 • впровадження в практику роботи вчителів досягнень сучасної педагогічної науки,
 • організація тематичних занять, практикумів, лекцій;
 • участь вчителів у конкурсах, оглядах, виставках,конференціях;
 • активне здійснення зв'язків з інститутами післядипломної педагогічної освіти;

6

Атестація вчителів:
 • організаційно-методична допомога вчителям, які проходять атестацію;
 • складання індивідуальних планів підготовки до атестації з кожним вчителем;
 • діагностика і експертиза педагогічної діяльності вчителів, що атестуються..

Оцінювання можна здійснювати наступним чином:

3 бали – високий рівень виявлення якості,

2 бали – якість виявляється час від часу,

1 бал – якість виявляється рідко,

0 балів – якість не виявлено.

 • Високий рівень – _18-15 балів
 • Достатній рівень –14-10 балів
 • Низький рівень – _9-5 балів
 • Критичний рівень –4-0 балів

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 165.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка