Крок Фармація Патологічна фізіологіяСторінка3/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4

105

Ділянка шкіри, яка піддалася дії високої температури, почервоніла. Назвіть тип розладу

місцевого кровообігу у вогнищі гострого запалення, що обумовлює такий його симптом,

як “rubor”.A Артеріальна гіперемія

B Венозна гіперемія

C Ішемія

D Стаз

E Тромбоз

106

У хлопчика 4-х років вміст глюкози в плазмі крові складає 12 ммоль/л. Що може бути

причиною цього?

A Дефіцит інсуліну

B Дефіцит глюкагону

C Дефіцит кортизолу

D Дефіцит соматотропіну

E Дефіцит кортикотропіну

107

При огляді хворого лікар запідозрив синдром Іценко-Кушинга. Підвищення рівня якої

речовини в крові хворого підтвердить припущення лікаря?

A *Кортизолу

B Токоферолу

C Ретинолу

D Адреналіну

E Холестерину

108

У разі нещасного випадку (укус отруйної змії), у чоловіка в аналізі крові : Hb – 80 г/л;

еритроцити – 3,0х1012/л; лейкоцити – 5,5х109/л. Який вид анемії спостерігається в

данному випадку?A * Гемолітична анемія

B Фолієводефіцитна анемія

C Постгеморагічна анемія

D Апластична анемія

E Залізодефіцитна анемія

109

Мужчина 40 лет жалуется на общую слабость, головную боль, повышение температуры

тела, кашель с выделением мокроты, одышку. После осмотра и обследования

поставлен диагноз: очаговая пневмония. Какой тип гипоксии наблюдается у больного?A * Дыхательная

B Циркуляторная

C Гемическая

D Тканевая

E Гипоксическая

110

Хворий 58 років звернувся зі скаргами на стійке зростання АТ. При клінічному обстеженні

у нього виявлена хронічна хвороба нирок з порушенням ренального кровотоку. Активація

якого регуляторного механізму стала причиною зростання АТ у цього хворого?A *Ренін-ангіотензинової системи

B Парасимпатичної нервової системи

C Симпатичної нервової системи

D Серцево-судинної

E Центральної нервової системи

111

В клініку був доставлений пацієнт з діагнозом на “гострий живіт”. Лікар припустив

наявність гострого апендициту і призначив терміновий аналіз крові. Який показник

підтвердить наявність гострого заплення?A *Лейкоцитоз

B Лейкопенія

C Еозінофілія

D Еритроцитоз

E Еритропенія

112

После родовой травмы у новорожденного отмечается ограничения движений правой

верхней конечности, гипорефлексия, мышечная атрофия. К какому виду двигательных

нарушений относятся данные изменения центральной нервной системы?A *Периферический (вялый) паралич

B Центральный паралич

C Миастения

D Бульбарный паралич

E Неврит

113

У больного с хронической сердечной недостаточностью гематокрит составляет 0,56 г/л,

в клиническом анализе крови абсолютный эритроцитоз. К каким нарушением объема

циркулирующей крови относятся данные изменения?A *Полицитемическая гиперволемия

B Полицитемическая гиповолемия

C Олигоцитемическая гиповолемия

D Олигоцитемическая гиперволемия

E Простая гиперволемия

114

При острой почечной недостаточности у больного отмечается задержка жидкости в

организме, олигоурия. Какое нарушение объема циркулирующей крови сопровождает

данную патологию?A *Олигоцитемическая гиперволемия

B Олигоцитемическая гиповолемия

C Полицитемическая гиперволемия

D Полицитемическая гиповолемия

E Простая гиповолемия

115

У больного отмечается метаболический ацидоз, азотемия, сероземлистый оттенок

кожи, зуд, запах аммиака изо рта, нарушение функции жизненно важных органов.

Назовите данное состояние:A *Уремия

B Острая почечная недостаточность

C Тубулопатия

D Гломерулопатия

E Почечная колика

116

Чоловіка 37-ми років госпіталізовано до клініки з нападом бронхіальної астми. Який тип

дихання буде спостерігатися у хворого?

A *Експіраторна задишка

B Інспіраторна задишка

C Апное

D Гаспінг-дихання

E Гіперпное

117

У хворого на введення новокаїну розвинувся анафілактичний шок. Які антитіла

відповідальні за розвиток цієї алергічної реакції?

A *Ig E

B Ig А

C Ig D

D Ig М

E Ig G

118

У дитини внаслідок попадання гарячої води на руку виник опік. Шкіра на місці опіку

яскраво-червона. Яке порушення місцевого кровообігу на місці опіку?

A *Артеріальна гіперемія.

B Венозна гіперемія.

C Стаз.

D Тромбоз.

E Емболія.

119

Жінка 40 років на протязі довгого часу страждає менорагіями. В аналізі крові Hb – 90 г/л,

ер. – 3,9х1012/л, КП – 0,69. Яка головна причина розвитку гіпохромної анемії?

A *Втрата заліза з кров’ю.

B Підвищення споживання заліза.

C Незасвоєння заліза організмом.

D Дефіцит вітаміну В12.

E Недостатнє надходження заліза з їжею.

120

Людину вжалила бджола. На місці вжалення виникли почервоніння, набряк. Який

основний механізм розвитку набряку?

A *Підвищення проникливості капілярів.

B Зниження онкотичного тиску крові.

C Підвищення гідростатичного тиску крові.

D Зниження осмотичного тиску крові.

E Порушення лімфовідтоку.

121

У хворого 67 років к кінцю дня почали з’являтись набряки на ногах. За ніч ці набряки

зникали. Який вид набряку виник у хворого?

A *Серцевий.

B Нирковий.

C Печінковий.

D Голодний.

E Алергічний.

122

У хворого чоловіка 38 років температура тіла підвищена до 39оС. Який різновид

лейкоцитів виробляє речовину, що підвищує температуру тіла?

A *Моноцити

B Еозинофіли

C Базофіли

D Нейтрофіли

E Лімфоцити

123

У хворого лікар виявив обструктивний тип дихальної недостатності. Назвіть

захворювання, при якому настає така дихальна недостатність:

A *Бронхіальна астма

B Пневмонія

C Ексудативний плеврит

D Пневмоконіоз

E Пневмоторакс

124

У хворого на кістково- мозкову форму променевої хвороби визначили такі зміни

гемограми: лейк.- 2х109/л, лімфопенія, ер.- 3х1012/л, Hb- 52 г/л, тромб.-

105х109/л, згортання крові знижено. Якій стадії хвороби відповідають такі зміни?A *Розпал хвороби

B Латентний період

C Продромальний період

D Кінець хвороби

E Рецидив

125

При алергічних реакціях негайного типу виникає дегрануляція тканинних базофілів, які

виділяють біологічно активні речовини. Однією з таких речович є:

A *Гістамін

B Ацетилхолін

C Профібринолізин

D Фактор Хагемана

E Система комплементу

126

Робітник асфальтового заводу 57-ми років скаржиться на слабкість, кашель з виділенням

мокротиння з домішкою крові, біль у грудній клітині. Встановлено діагноз: рак легень.

Назвіть перший етап канцерогенезу:A *Трансформація

B Промоція

C Активізація

D Прогресія

E Індукція

127

Жінка 56-ти років скаржиться на затвердіння в молочній залозі, яке з’явилось місяць

тому, воно швидко збільшується. Об’єктивно: утворення пов’язане з оточуючими

тканинами, горбисте, малорухоме. Назвіть особливості, які сприяють інфільтративному

росту злоякісної пухлини:

A *Відсутність контактного гальмування

B Збільшене утворення кейлонів

C Посилення контактного гальмування

D Збільшене утворення щільних контактів

E Поява ембріональних антигенів

128

У хворого зі стенозом мітрального отвору визначена компенсована форма серцевої

недостатності. Який терміновий механізм компенсації спрацьовує в даному випадку?

A *Гомеометричний

B Гетерометричний

C Гіпертрофія міокарда

D Міогенна ділятація

E Збільшення об’єму циркулюючої крові

129

Пацієнт 54 років після значного психоемоційного напруження раптово відчув сильний біль

за грудиною з ірадіацією в ліву руку, лівий бік шиї, страх смерті, він вкрився холодним

потом. Прийом нітрогліцерину вгамував біль. Назвіть розлад місцевого кровообігу у

серці, який найбільш вірогідно розвинувся в даному випадку:

A *Ішемія

B Тромбоз

C Емболія

D Артеріальна гіперемія

E Венозна гіперемія

130

При механической желтухе развивается стеаторея и обесцвечивание кала, нарушается

всасывание жирорастворимых витаминов, снижается свертываемость крови;

ухудшается переваривание белков и углеводов. Назовите вышеописанный синдромA *ахолический

B гипохолический

C холемический

D гиперхолический

E холалемический

131

У больного - дыхание Куссмауля, запах ацетона изо рта, снижение тонуса глазных яблок,

зрачки узкие, кожа сухая, полиурия, глюкозурия, гипергликемия. Определите, для какой

комы характерен данный симптомокомплекс:A *диабетической

B печеночной

C алиментарнодистрофической

D гипогликемической

E надпочечниковой

132

У больного диагностирован рак правого легкого и назначено оперативное лечение.

После операции (правосторонней пульмонэктомии) у больного появилась выраженная

одышка. Какая форма дыхательной недостаточности развилась у больного?A *легочная рестриктивная

B центральная

C периферическая

D легочная обструктивная

E торако-диафрагмальная

133

Известно, что при лихорадке повышение температуры происходит под влиянием

пирогенов. Какие клетки крови продуцируют вторичные пирогены?

A *моноциты

B плазматические клетки

C эритроциты

D тромбоциты

E базофилы

134

У больного с оcтрой пневмонией имеет место отек и уплотнение легочной ткани. Какие

клетки первыми инфильтрируют зону воспаления и обеспечивают эффективную защиту

от бактериальной инфекции?A нейтрофилы

B моноциты

C тромбоциты

D эозинофилы

E базофилы

135

Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на збільшення добової кількості сечі, спрагу. При

лабораторному аналізі у сечі виявлено високий рівень цукру, ацетон. Порушення секреції

якого гормону могло викликати такі зміни?A *Інсуліну

B Вазопресину

C Глюкагону

D Тестостерону

E Альдостерону

136

Юнака 22 років покусали бджоли, після чого на місці укусу розвинулися гіперемія та

набряк. Який механізм набряку є провідним у хворого?

A * Підвищення проникності капілярів

B Зниження гідростатичного тиску крові в капілярах

C Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини

D Утруднення лімфовідтоку

E Зниження онкотичного тиску крові

137

У хворого встановлено підвищення в плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок

непрямого, в калі і сечі – високий вміст стеркобіліну, рівень прямого білірубіну в крові в

межах норми. Про яку жовтяницю слід думати?A * Гемолітична

B Механічна

C Синдром Жільбера

D Паренхіматозна

E Фізіологічна жовтяниця

138

При обстеженні у хворої виявлені ознаки міокардіальної серцевої недостатності. Вкажіть

можливу причину серцевої недостатності міокардіального типу серед названих:

A * Інфекційний міокардит

B Коарктація аорти

C Емфізема легень

D Мітральний стеноз

E Гіпертонічна хвороба

139

У 1915 році японські вчені Ішикава та Ямагіва вперше викликали в експерименті пухлину,

змащуючи шкіру вуха кролів кам’яновугільною смолою. Який метод експериментального

відтворення пухлин був застосований?A * Індукції хімічними речовинами

B Трансплантації

C Експлантації

D Індукції безклітинним фільтратом

E Індукції радіоактивними ізотопами

140

К.Бернар в 1851 році детально вивчив прояви нейропаралітичної артеріальної гіперемії

на вусі кроля. Яка експериментальна методика була ним використана?

A * Методика вилучення

B Методика подразнення

C Методика введення лікарських речовин

D Методика ізольованого органу

E Методика перевантаження

141

У дитини в ділянці опіку спостерігається гіперемія шкіри, невеличкі пухирці, заповнені

прозорою рідиною. Якого характеру рідина в пухирцях?

A * Серозний ексудат

B Геморагічний ексудат

C Гнійний ексудат

D Транссудат

E Гнилісний ексудат

142

У больного с сахарным диабетом выявлена гипергликемия 19 ммоль/л, которая

клинически проявляется глюкозурией, полиурией, полидипсией. Какой из

представленных механизмов ответственен за развитие полидипсии?A *полиурия и дегидратация тканей

B гликозилирование белков

C гиперлипацидэмия

D аминоацидэмия

E метаболический ацидоз

143

Больной 47-ми лет с травмой руки госпитализован в клинику в состоянии болевого шока.

Объективно: состояние тяжелое, сознание спутанное, кожные покровы влажные,

бледные с акроцианозом. Отмечается тахипное, тахикардия, снижение артериального

давления. Какой вид гипоксии преобладает у больного?

A *Циркуляторная

B Гемическая

C Тканевая

D Дыхательная

E Субстратная

144

У больного при исследовании мазка крови обнаружены нижеперечисленные виды

эритроцитов. Какие из них относятся к дегенеративным формам эритроцитов?

A *пойкилоциты

B оксифильные нормоциты

C полихроматофильные нормоциты

D полихроматофильные эритроциты

E оксифильные эритроциты

145

У больного сделали анализ крови и получили следующие результаты: лейкоцитов -15,2х109/л; Б-1 Э-10 П-4 С-54 Л-26 М-5. Определите, какое изменение наблюдаются в приведенной

лейкоцитарной формуле?

A *эозинофилия

B моноцитоз

C лимфоцитоз

D базофилия

E нейтрофилез

146

Больной поступил в стационар с подозрением на лейкоз. Какой из перечисленных

признаков является диагностическим критерием отличающим острый лейкоз от

хронического лейкоза?A *лейкемический провал

B значительное увеличение количества лейкоцитов

C быстрота течения лейкоза

D эозинофильно-базофильная ассоциация

E появление клеток Гумпрехта

147

У больной с гипертонической болезнью наблюдается повышение артериального

давления до 180/110 мм рт.ст., тахикардия; границы сердца расширены влево, в лёгких -

влажные хрипы. Какие признаки срочной компенсации сердечной недостаточности

имеются у больной?

A *тахикардия

B повышение артериального давления

C цианоз

D одышка

E миогенная дилятация

148

Після вживання фенацетину пацієнт скаржиться на біль в горлі, неможливість ковтання.

Отоларинголог діагностував некротичну ангіну. В крові: Hb- 8,0 ммоль/л, ер.-

4,5х1012/л, лейк.- 3х109/л, серед них лімф.- 75%, нейтр.- 10%, еозин.-

5%, мон.- 10%. Зазначте порушення білої крові у пацієнта:

A Нейтропенія

B Нейтрофілія

C Моноцитоз

D Лімфоцитоз

E Лімфопенія

149

У резус-позитивної дитини, народженої від резус-негативної жінки (вагітність ІІ),

спостерігається жовте забарвлення шкіри, патологічні рефлекси, судоми. Вміст

непрямого білірубіну в крові збільшений. Жовтяниця якого типу має місце у дитини?A Гемолітична

B Печінкова, з порушенням захоплення білірубіну

C Печінкова, з порушенням кон’югації білірубіну

D Печінкова, з порушенням екскреції білірубіну

E Механічна

150

У хворого після автомобільної катастрофи артеріальний тиск становить 70/40 мм. рт. ст.,

діурез - біля 300 мл сечі. Який механізм розвитку олігурії в даному випадку?

A Зменшення клубочкової фільтрації

B Збільшення клубочкової фільтрації.

C Зменшення канальцевої реабсорбції

D Збільшення канальцевої реабсорбції

E Зменшення канальцевої секреції

151

У хворого на гостру ниркову недостатність в стадії поліурії азотемія не тільки не

зменшилась, але й продовжує наростати. Що в даному випадку спричинило поліурію?

A Зменшення реабсорбції

B Збільшення фільтрації

C Зменшення фільтрації

D Збільшення реабсорбції

E Збільшення секреції

152

В лікарню надійшов хворий на артериальну гипертензію, яка обумовлена стенозом

ниркових артерій, зі скаргами на постійну нудоту та головний біль. Активація якої системи

є головною ланкою у патогенезі гипертензії:A *Ренін-ангіотензинова

B Гіпоталамо-гіпофизарна

C Калікреїн-кінінова

D Симпато-адреналова

E Парасимпатична

153

У чоловіка 25 років на прийомі у лікаря стоматолога через декілька хвилин після

промивання рота розчином фурациліну виник значний набряк губ. Який тип алергічної

реакції спостерігався в даному випадку?A *Анафілактічний

B Гіперчутливість сповільненого типу

C Цитолітічний

D Стимульований

E Іммуннокомплексний

154

Хвора 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали

збільшуватися у розмірі. Гіперфункція якої залози провокує розвиток подібних симптомів?

A *Гипофізу

B Наднирників

C Епіфізу

D Щитовидних

E Статевих

155

Пацієнт хворий на рак шлунка пройшов декілька курсів радіотерапії. Функція якої системи

в першу чергу порушується після дії на організм іонізуючого випромінювання?

A *Крові

B Нервової

C Травної

D Сечовидільної

E Дихальної


Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok
distance -> Електронна медична апаратура План лекції
distance -> Лектор: доцент кафедри медичної біології, к м. н. Бігуняк Тетяна Володимирівна Мета лекції
distance -> Історія педагогічної думки
krok -> A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. B
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка Гігієна, ооз 1
krok -> 3. Педіатричний профіль 1
krok -> 1. Терапевтичний профіль 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка