Культура Античності. Культура Давньої ГреціїСкачати 70.92 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір70.92 Kb.
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Культурологія»

для студентів усіх спеціальностей2014

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Культура Античності. Культура Давньої Греції.
ПЛАН

1. Історико-культурний феномен Античності. Етапи розвитку давньогрецької культури.

2. Давньогрецька міфологія і релігія.

3. Зародження науки в Давній Греції.

4. Художня культура Стародавньої Греції.

5. Драматургія. Трагедія і комедія.

6. Піднесення і падіння давньогрецької культури.
Питання та завдання до семінару:

1. Поясніть поняття «античний», «Античність». 1. На які періоди поділяється розвиток культури Давньої Греції?

 2. Чому без розуміння давньогрецької міфології неможливо зрозуміти античну культуру?

 3. Яких давньогрецьких богів ви знаєте?

 4. Які науки виокремились у Давній Греції?

 5. Чому Арістотеля називають найрозумнішою головою Античності?

 6. Які особливості розвитку архітектури, скульптури, літератури Античності?

 7. З чого беруть витоки давньогрецька трагедія і комедія? Яких трагіків і комедіографів періоду Античності ви знаєте?

 8. Які причини занепаду Давньогрецької культури?


Теми рефератів і доповідей:

1. Історико-культурний феномен Античності. Етапи розвитку давньогрецької культури. 1. Міфологія та релігія Давньої Греції. Олімп та його мешканці.

 2. Зародження наукових галузей в античні часи. Філософія (Сократ, Платон, Аристотель)

 3. Героїчний епос Гомера. «Іліада» та «Одіссея».

 4. Розвиток живопису, скульптури, архітектури в Давній Греції.

 5. Давньогрецька трагедія і комедія (Есхіл, Софокл, Євріпід). Театр.

 6. Падіння давньогрецької культури.


ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамович Д.С., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч. посібник – Львів,

2004. – С. 66 – 83.


 1. Дещинський Л.Є. та ін. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. – Львів, 2005. – С. 36 – 43.

 2. Культурология. История мировой культуры: Ученик для вузов/ Под ред. А.Н. Марковой. – М., 2000. – С. 101 – 118.

 3. Культурология: Учебное пособие/ Под ред. С.В. Лапиной. – Минск, 2003. – С. 107 – 114.

 4. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции.

 5. Художня культура світу: Європейський регіон: Навч. посібник// Н.Є. Миропольська та ін. –

К., 2001. – С. 8 – 23.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема: Українська культура ХVІІІ–ХІХ ст.
ПЛАН

 1. Українська культура в боротьбі за існування. Історичні умови розвитку української культури ХVІІІ – ХІХ ст.

 2. Українська наука та освіта у ХVІІІ – ХІХ ст.:

а) реформа освіти в Російській імперії;

б) українські університети ХІХ ст.;

в) центри розвитку української науки ХІХ ст.;

г) наукова діяльність В. Каразіна, М. Максимовича, О. Потебні, М. Пирогова,

І. Пулюя, І. Мечнікова, М. Грушевського, І. Франка та ін.


 1. Розвиток мистецтва. Від бароко та сентименталізму до романтизму та реалізму:

а) художня література ( І. Котляревський, Т. Шевченко, І. Франко, Леся

Українка);

б) театр (кріпацькі театр, аматорські трупи, «театр корифеїв»);

в) музика (С. Гулак-Артемовський, П. Ніщинський, М. Вербицький,

М. Лисенко, П. Чайковський);

г) живопис, скульптура, архітектура (Д. Левицький, В. Боровиковський,

І. Мартос, Т. Шевченко, М. Мурашко, І. Труш, І. Репін, А. Куїнджі).
Питання та завдання до семінару:

1. В яких історичних умовах розвивалася українська культура у ХVІІІ – ХІХ ст.?

2. Охарактеризуйте стан української мови та культури в період перебування

України у складі Російської та Австро-Угорської імперій.

3. Які заборони українського слова у ХІХ ст. вам відомі? З якою метою вони

впроваджувались?

4. Які причини і наслідки національно-культурного відродження в Україні в ХІХ

ст.?


5. Що вам відомо про діяльність Кирило-Мефодіївського братства, «Руської

трійці», «Громад»? 1. Яка реформа освіти відбулася в Російській імперії у ХІХ ст.? Які університети

було відкрито в Україні у ХІХ ст.?

7. Де зосереджувались центри наукових досліджень в Україні в ХІХ ст.?

8. В чому полягало культурне значення творчості І. Котляревського?

9. Охарактеризуйте виняткову роль Тараса Шевченка у розвитку українськоїкультури ХІХ ст.

 1. Дайте визначення понять «РЕАЛІЗМ», «РОМАНТИЗМ».

 2. Визначте внесок І. Франка та Лесі Українки в історію української культури.

 3. Якими були основні етапи становлення українського театрального мистецтва у ХІХ ст.? Визначте культурне значення «Театру корифеїв».

 4. Якими були основні етапи становлення українського музичного мистецтва у ХVІІІ та ХІХ ст. ( від М. Березовського, Д. Бортнянського та А. Веделя до М. Лисенка та П. Чайковського)?

 5. Охарактеризуйте розвиток українського образотворчого мистецтва ХІХ ст.

 6. Зробіть висновок щодо особливостей розвитку української культури у кін. ХVІІІ – ХІХ ст.


Теми рефератів і доповідей:

 1. Наукова діяльність В. Каразіна. Відкриття Харківського університету.

 2. М. Максимович та його роль у відкритті Київського університету.

 3. Львівський університет. Історія виникнення і розвитку.

 4. Заборони українського слова у ХVІІІ – ХІХ ст. (від Петра І до Миколи ІІ).

 5. Українська наука ХІХ ст.

 6. Наукові дослідження І. Пулюя.

 7. Український нобелівський лауреат І. Мечніков.

 8. І. Котляревський . Життя і творчість.

 9. Т. Шевченко – геній українського народу.

 10. І. Франко. Художня творчість і наукова діяльність.

 11. Леся Українка – фундатор української «нової драми».

 12. «Театр корифеїв». Історія створення. «Батьки» українського професійного театру (М. Кропивницький, М. Старицький, І. Карпенко-Карий).

 13. Українська музична спадщина ІІ пол. ХVІІІ ст. (М. Березовський, Д. Бортнян- ський та А. Ведель).

 14. Музична спадщина М. Лисенка.

 15. Живописна творчість Т. Шевченка.

 16. Київська малювальна школа.

 17. Українська тематика в творчості І. Рєпіна.

 18. Пейзажна спадщина І. Айвазовського та А. Куїнджі.

 19. Український художник О. Мурашко. Мистецький доробок (від реалізму до імпресіонізму).

 20. Українські скульптори ХІХ ст. (М. Мікешин, Л. Позен, І. Мартос).

 21. Видатні українські архітектори ХІХ ст. (В. Беретті, В. Кричевський та ін.).


ЛІТЕРАТУРА


 1. Абрамович Д.С., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч.

посібник – Львів, 2004. – С. 300 – 317.

 1. Дещинський Л.Є. та ін. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. – Львів, 2005. – С. 191 – 205.

 2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. Посібник/ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Л., 2005. – С. 473 – 515.

 3. Українська і зарубіжна культура: Навч. посібник/ За ред. К.В. Заболоцької. – Донецьк, 2001. – С. 314 – 335.

 4. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури. – К., 2006. – С. 146 – 185.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Культура епохи Відродження
План

1.Загальна характеристика епохи Відродження. Неоплатонізм. Гуманізм.

2. Проторенесанс ХІІІ-ХІV століть. Раній Ренесанс.

3. Високе Відродження.

4. Пізне Відродження. Криза ренесансної культури.

5. Відродження і Світовий культурний розвиток.


Питання та завдання до семінару:

  1. Соціально-економічні та духовні предпосилки формуванню культури епохи Відродження.

  2. Гуманізм і універсалізм художньої культури Ренесанса.

  3. Ідеї відродження в українській культурі.


Основні поняття теми: взаємозв'язок культурних традицій, гуманізм, універсалізм, антропоцентризм, традиція.
Теми рефератів і доповідей:

 1. Твердження нової системи цінностей в епоху Ренесансу.

 2. Звертання до античної спадщини в культурі Відродження.

 3. Творчість Бокаччо.

 4. Світанок героїчної поеми в епоху Відродження («Божественна комедія» Данте Аліг'єрі).

 5. Самобутній епос Ф. Рабле.

 6. Театр епохи Відродження.

 7. Майстри Північного Відродження.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій
files -> Тематика рефератів. Автомобілі повітряно-пінного гасіння. Галузь застосування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка