Курс лекцій з дисципліни "Вступ до перекладознавства" розкриває взаємодію між різними дисциплінами, пропонує екскурс до історії перекладацької думки, знайомить з поняттями адекватного, буквального та вільного перекладуСторінка9/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.45 Mb.
ТипКурс лекцій
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ПЕРЕКЛАД ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ СЛІВ


Інтернаціональні слова найчастіше мають греко-латинське походження і, як наслідок, подібну форму в різних мовах.
contrast

control


diagram

dialect


При їхньому перекладі прибігають до транслітерації.

antennae – подвійне «nn» не переноситься, але написання зберігається.

Іноді сполучається транслітерація і транскрипція.

feeder = файдер – для подачі палива в машині.

Проблеми при перекладі інтернаціональних слів бувають наступні:


 1. російське слово збігається з англійським не у всіх значеннях, а тільки в одному з них, іноді в двох.

meeting = зустріч, збори, побачення, мітинг, засідання.

У російській мові мітинг – це політична зустріч. 1. російське слово має значення, якого немає в англійського слова, коли слово запозичене як англійськию так і російською мовою.

auditorium – 1) в обох мовах – приміщення, аудиторія

2) аудиторія (люди), а в английком мові – audience. 1. у слів у російській і англійській мові існують значення, як загальні, так і власні (відрізяючиєся).

correspondence – кореспонденція

Загальне значення “пошта”. • у російській мові “інформація газетних матеріалів”, а в англійській мові – “news from abroad”.

 • в англійській мові також є значення відповідності.

 1. російські й англійські слова мають подібність у написанні, але різне значення («помилкові друзі перекладача»). Їх називають псевдоінтернаціональними словами. Вони представляють найбільші труднощі в процесі перекладу.

decade = 10 років

декада = 10 днів


prospect = перспектива

проспект = вулицяСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:


 1. Бархударов Л.С. «Язык и перевод», М., 1975.

 2. Єсєталіна И.Л. «Вчиться перекладати».

 3. Мюллер В.К. «Новый англо-русский словарь».

 4. Рецкер Л.И. «Теория перевода и переводческая практика».

 5. Швейцер «Перевод и лигвистика», М., 1973.Лекція №15

РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА І ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Останнє десятиріччя XX сторіччя було періодом бурхливого розвитку всіх сторін життя людства, однак серед них слід особливо зазначити сферу сучасної інформаційної техніки, сфери економічного і суспільно-політичного життя як головних постачальників нової лексики і фразеології, причому комп'ютеризація соціального життя приводить до того, що багато неологізмів, які зв'язані з інформаційною революцією, належать одночасно і сфері сучасної техніки, і сфері економіки, і сфері медицини і т.і.
homebanking

E-sourcing

database marketing

telemedicine

technoathlete
Сфера економічного життя останнім часом була сферою кардинальних змін, і ці зміни відбиваються в численних інноваціях. У 90-і роки, вважають вчені і фахівці, в економіці і бізнесі відбувається революція, і навіть не одна, а цілих чотири. Перша зв'язана з "глобалізацією " ринків і бізнесу, друга - з комп'ютерами, третя - це революція в керуванні економіки і четверта революція зв'язана з впровадженням інформаційної техніки.

У зв'язку з глобалізацією економіки і бізнесу спостерігається, наприклад, висока дериваційно-синтагматичня активність лексеми global:
globality

globalize

globalization

global corporation

global villager
Отже, народився рух «антиглобалізації» (antiglobalization), усе зростає число людей, що протестують проти пагубних наслідків цієї тенденції розвитку економіки, особливо щодо навколишннього середовища (globoprotesters).

Продовжують створюватися і пропагуватися нові економічні теорії, напрямки економічної політики, слово economy (economics) вступає в активні зв'язки для утворення неологізмів, особливо фразеологічних:
behavioral economics

goldilocks economy

knowledge economy

stakeholder economy


Таким чином, образна інновація goldilocks (goldilocks economy) виникла в останні роки для позначення тимчасового стану економіки в деяких розвинених країнах, що характеризуються стійкими темпами росту і низьким рівнем інфляції.

Цілий ряд нових слів утворено з осколками слова economics (nomics), що у попереднє десятиріччя перетворився в суфікс:

bionomics

burgernomics

geekonomics

mediconomics

З інших центрів слова і фразоутворення слід зазначити лексеми market, entrepreneur, на базі яких створені неологізми, зв'язані, в основному, із процесом переходу цілого ряду країн до ринкової економіки, з позначенням підприємців у різних областях, сферах:


marketize

marketization

to free-market

entrepreneurialise

ethnopreneur

technopreneurОстанні десятиріччя були періодом постійних реорганізацій ділових підприємств, фірм, корпорацій з метою підвищення ефективності їх роботи (насамперед такі реорганізації позначали "урізування" числа співробітників). Якщо в 80-і роки подібні реорганізації і зв'язані з ними скорочення працівників позначалися словом downsizing, то в 90-і роки на зміну йому прийшло слово reengineer і його похідні reengineering, reengineered.

В останнє десятиріччя найбільше інтенсивно поповнювалася суспільно-політична лексика і фразеологія, що відбиває міжнародне життя, суспільні рухи в США й у Великобританії. Для Західної Європи цей період був періодом подальшої інтеграції в рамках Європейського союзу після підписання Маастріхтских угод (Maastricht). З програмою введення в 1999 році єдиної європейської валюти (слово euro стало позначати одиницю єдиної валюти) співвідносяться такі інновації, як:
euro-fan

euro-member

euro-block (euro-zone)

X-group


E-day

Чимало неологізмів відбиває стратифікацію британського й американського суспільства, його розподіл на різні класи і соціальні групи. В другій половині 80-х років в американському варіанті виник неологізм underclass для позначення найбідніших шарів населення, бездомних, безробітних. У 90-і роки саме на базі цього неологізму з'явилося словосполучення biological underclass. Під «біологічним підкласом» розуміють людей, чий генетичний склад робить їх неповноцінними в суспільстві (наприклад, вони більше піддані деяким захворюванням, особливо спадкоємним). Такі люди стають об'єктом дискримінації при найманні на роботу, при оформленні страхування, навіть при вступі в шлюб. Попутно відзначимо, що за аналогією було створено і висловлювання cosmetic underclass для позначення людей, що у силу свого матеріального становища не можуть собі дозволити зробити пластичні операції, змушені «задовольнятися» своєю зовнішністю і тому вони мають комплекс неповноцінності.

У США й у Великобританії стали виділяти і нову соціальну еліту - "надкласи", "суперкласи". У США це, наприклад, «білий надклас» - white overclass, до якого належать керівники високого рангу, відомі юристи, лікарі, діячі мистецтва і культури європейського походження. Саме слово overclass, створене за аналогією зі словом underclass і виступаюче деякою мірою його антонімом, стало позначати еліту, що править клас США, а також досить значний прошарок мільйонерів (наприкінці 90-х років, по оцінках журналу Форбс, у США нараховувалося приблизно 5 мільйонів родин з річним доходом понад мільйон доларів).

Молоде покоління завжди було в центрі суспільної уваги і тим самим притягало до себе нові одиниці, що служать для його позначення і характеристики. Сучасне молоде покоління британців, наприклад, часто іменується "поколінням екстазу" (Generation Ecstasy, Generation Е, Gen Е). Ці назви зв'язані з наркотиком-стимулятором "Ecstasy", популярним серед молоді. Після публікації книги американського письменника Дугласа Купленда «Generation X» назва цієї книги стає самою популярною назвою нового покоління США (воно часто функціонує й у скороченій формі - Gen X), а для позначення представників цього покоління були створені неологізми Generation Xer, GenXer, Xer.Серед молодих американців окремо стали виділяти людей латиноамериканського походження, для їхнього позначення виникло словосполучення generation Ñ (Ñ - буква іспанського алфавіту), а неологізм Ñ став позначати представника такої молоді. За зразком неологізму Generation X виникло і новотвір Generation Y, що вживається для позначення підлітків. Загальним позначенням молодих людей у США стало також словосполучення nexus generation, що підкреслює, що це покоління є сполучним поколінням. Відзначимо, що наймолодше покоління (Generation Y) характеризується і за допомогою словосполучення echo boom. Усе більша кількість молодих американців проживає і працює за межами своєї країни, особливо в країнах, що розвиваються; для позначення молодих "экспатриатів" стали вживатися неологізми Generation Global, Generation G, Gen G.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка