Курсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії


Календарно-тематичний планСторінка6/38
Дата конвертації11.03.2019
Розмір3.71 Mb.
#84729
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Календарно-тематичний план


№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Авіаційне матеріалознавство (7 год)

1/1
Матеріали, що використовуються в авіації й космонавтиці (загальний огляд)

2/2
Будова та властивості матеріалів. Дефекти кристалічної решітки. Кристалізація

З/З
Мікро- та макроструктура. Фізичні властивості

4/4
Механічні властивості. Технологічні та експлуатаційні властивості

5/5
Залізовуглецеві сплави (сталі, леговані сталі). Кольорові метали та їхні сплави (мідь, алюміній, магній, титан). Жаростійкі сплави. Тугоплавкі метали та їхні сплави

6/6
Металокерамічні матеріали. Загальні відомості про отримання виробів із металів: ливар­не виробництво, обробка металів тиском, зварювання, металоріжуче виробництво

7/7
Неметалічні матеріали. Композиційні матеріали

Основи аеродинаміки (10 год)

1/8
Дія потоку рідини чи газу на тіло. Рух у рухомій рідині (газі)

2/9
Трубка Піто. Вимірювання швидкості літака відносно повітря

3/10
Основні поняття й закони гідро- та аеродинаміки. Ідеальна та в'язка рідина, лінії стру­му, ламінарний та турбулентний рух, закон Бернулі

4/11
Лобовий опір в потоці. Коефіцієнт опору. Число Рейнольдса

5/12
Граничний шар

6/13
Падіння тіл у повітрі

7/14
Літак та планер

8/15
Залежність С„ і С„ від кута атаки

х У

9/16
Аеродинамічна якість крила. Розподіл збурень тиску під час руху тіла з надзвуковою швидкістю. Число Маха

10/17
Принцип дії пропелера

Програма курсу «Основні положення динаміки польоту» (12 год)
К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

2

Особливості динаміки польоту

Відносний, переносний і абсолютний рух, швидкість і прискоренняУчень (учениця)

може описати відносний, переносний та абсолютний рух

4

Сили інерції

Переносні та коріолісові сили інерції. Умови відносного спокою. Вимірювання прискорень рухомих тілУчень (учениця)

 • може описати сили інерції, особливості застосування другого закону динаміки в неінерціальній системі відліку;

 • здатний(а) визначати швидкості

та прискорення тіла в неінерціальній системі відліку

6

Рух у неінерціальній системі відліку

Рух в неінерціальній системі відліку, пов'язаній із Землею. Поняття істинної вертикалі. Рух вздовж меридіана Землі. Рух по довільній траєкторії. Стан невагомості в космічному корабліУчень (учениця)

може описати особливості

застосування другого закону динаміки в неінерціальній системі відліку, поняття невагомості


Календарно-тематичний план
№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Особливості динаміки польоту (2 год)

1/1
Відносний, переносний і абсолютний рух

1/2
Відносні, переносні й абсолютні швидкість і прискорення

Сили інерції (4 год)

1/3
Переносні сили інерції

2/4
Коріолісові сили інерції

3/5
Умови відносного спокою

4/6
Вимірювання прискорень рухомих тіл

Рух у неінерціальній системі відліку (4 год)

1/7
Рівняння руху в неінерціальних системах відліку

2/8
Рух в неінерціальній системі відліку, пов'язаній із Землею

3/9
Поняття істинної вертикалі

4/10
Рух вздовж меридіана Землі

5/11
Рух по довільній траєкторії

6/12
Стан невагомості в космічному кораблі

Програма курсу «Гіроскопічні явища та гіроскопи» (12 год)
К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

6

Теорія динаміки обертання твердого тіла Основні поняття динаміки обертання твердого тіла: вісі інерції, момент імпульсу. Дія зовнішніх сил на тіло, що обертається, гіроскопічний момент. Динаміка обертан­ня твердого тіла з однією нерухомою точкою

Учень (учениця)

може описати поняття моменту імпульсу

6

Практичне використання гіроскопічних явищ

Конструкція гіроскопів. Основні властивості вільного гіроскопа. Прецесія. Застосування гіроскопів у техніці та авіації: гірокомпас, гірогоризонт, вертикаль місця, визначення координат об'єкта, системи інерціальної навігаціїУчень (учениця)

може описати гіроскопічний момент, прецесії вісі гіроскопа, будову та принцип дії гірокомпаса та гірогоризонту

Календарно-тематичний план
№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Теорія динаміки обертання твердого тіла (6 год)

1/1
Основні поняття динаміки обертання твердого тіла: вісі інерції, момент імпульсу

2/2
Закон збереження моменту імпульсу

З/З
Дія зовнішніх сил на тіло, що обертається

4/4
Гіроскопічний момент

5/5
Динаміка обертання твердого тіла з однією нерухомою точкою

6/6
Розрахунок параметрів обертання твердого тіла з однією нерухомою точкою
№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Практичне використання гіроскопічних явищ (6 год)

1/7
Конструкція гіроскопів

2/8
Основні властивості вільного гіроскопа

3/9
Прецесія

4/10
Застосування гіроскопів у техніці та авіації: гірокомпас, гірогоризонт

5/11
Вертикаль місця, визначення координат об'єкта

6/12
Системи інерціальної навігації

Програма курсу «Авіаційні двигуни, їх конструкції та принципи роботи» (10 год)
К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

2

Історія створення авіаційних двигунів

Історія розвитку авіаційних двигунів. Класифікація авіаційних двигунів


4

Світ авіаційних двигунів

Конструкція й принцип роботи поршневих двигунів. Конструкція й принцип роботи реактивних двигунів. Прямоточні (безкомпресорні) реактивні двигуни. Газотурбінні двигуни (ГТД). Особливості турбореактив­них і турбогвинтових двигунівУчень (учениця)

може описати основні типи авіаційних двигунів та їх конструктивні особливості

4

Екологічні питання використання авіаційних двигунів

Вплив авіаційних двигунів на екологію. Шляхи вдосконалення авіаційних двигунів цивільних повітряних літаківУчень (учениця)

може описати основні фактори впливу авіаційних двигунів на екологію, основні напрямки вдосконалення двигунів

Календарно-тематичний план
№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Історія створення авіаційних двигунів (2 год)

1/1
Історія розвитку авіаційних двигунів

1/2
Класифікація авіаційних двигунів

Світ авіаційних двигунів (4 год)

1/3
Конструкція й принцип роботи поршневих двигунів

2/4
Конструкція й принцип роботи реактивних двигунів

3/5
Прямоточні (безкомпресорні) реактивні двигуни

4/6
Газотурбінні двигуни (ГТД). Особливості турбореактивних і турбогвинтових двигунів

Екологічні питання використання авіаційних двигунів (4 год)

1/7
Вплив авіаційних двигунів на екологію

2/8
Вплив авіаційних двигунів на екологію

3/9
Шляхи вдосконалення авіаційних двигунів цивільних повітряних літаків

4/10
Шляхи вдосконалення авіаційних двигунів цивільних повітряних літаків

Програма курсу «Рух у полі центральних сил» (10 год)
К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

2

Поле центральних сил

Закон Всесвітнього тяжіння. Гравітаційне поле. Енергія тіла в полі центральних силУчень (учениця)

 • знає закон Всесвітнього тяжіння;

 • характеризує особливості гравітаційного поля

4

Рух тіла в гравітаційному полі

Рівняння руху тіла в гравітаційному полі Землі. Види траєкторій. Колова і параболічна швидкості. Закони КеплераУчень (учениця)

може описати поняття колової, еліптичної та параболічної швидкості

4

Рух штучних супутників Землі Траєкторії штучних супутників Землі. Визначення часу польоту по еліптичній орбіті. Траєкторії, що перетинають земну поверхню

Учень (учениця)

 • може описати сили, під дією яких рухаються штучні супутники Землі;

 • здатний(а) розрахувати елементи орбіт штучних супутників Землі

Календарно-тематичний план
№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Поле центральних сил (2 год)

1/1
Закон Всесвітнього тяжіння. Гравітаційне поле

2/2
Енергія тіла в полі центральних сил

Рух тіла в гравітаційному полі (4 год)

1/3
Рівняння руху тіла в гравітаційному полі Землі

2/4
Види траєкторій

3/5
Колова і параболічна швидкості

4/6
Закони Кеплера

Рух штучних супутників Землі (4 год)

1/7
Траєкторії штучних супутників Землі

2/8
Розрахунок параметрів траєкторій штучних супутників Землі

3/9
Визначення часу польоту по еліптичній орбіті

4/10
Траєкторії, що перетинають земну поверхню

Програма курсу «Механіка тіл змінної маси» (10 год)
К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

5

Динаміка руху тіла змінної маси

Поняття тіла змінної маси. Рівняння руху для тіла змінної маси. Кількість руху й теорема про зміну кількості руху. Момент кількості рухуУчень (учениця)

може описати поняття кількості руху, моменту кількості руху

5

Розрахунок параметрів ракет

Рівняння Мещерського. Задачі Ціолковського. Формула Ціолковського для багатоступеневої ракетиУчень (учениця)

 • може описати рівняння Мещерського, формулу Ціолковського для багатоступеневої ракети;

 • здатний(а) розраховувати кількість пального, висоту підйому ракети, вагу корисного вантажу, який піднімає ракета

Календарно-тематичний план
№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Динаміка руху тіла змінної маси (5 год)

1/1
Поняття тіла змінної маси

2/2
Рівняння руху для тіла змінної маси

З/З
Розрахунок параметрів руху тіл змінної маси

4/4
Кількість руху і теорема про зміну кількості руху

5/5
Момент кількості руху

Розрахунок параметрів ракет (5 год)

1/6
Рівняння Мещерського

2/7
Розрахунки параметрів ракет

3/8
Задачі Ціолковського

4/9
Формула Ціолковського для багатоступеневої ракети

5/10
Розрахунки параметрів багатоступеневих ракет

Програма курсу «Сучасна космонавтика. Авіаційні вищі навчальні заклади України» (14 год)
К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

2

Розвиток космонавтики

Історія розвитку космонавтики. Вклад українських учених у розвиток космонавтикиУчень (учениця)

може описати основні етапи дослідження космосу

6

Ракетно-космічна техніка

Загальні відомості про ракети та їхня класифікація. Космічні літальні апарати та їхня класифікація. При­значення та особливості місця розташування пускових установок ракет-носіїв космічних літальних апаратівУчень (учениця)

може описати принципи будови ракети, конструктивні особливості типів ракет

4

Космонавтика в Україні

Створення ракетної техніки в Україні. Участь України в міжнародних космічних проектах. Створення національної космічної програми України.Учень (учениця)

може описати внесок українських вчених в розвиток космонавтики

2

Авіаційні вищі навчальні заклади України Огляд вищих навчальних закладів України, які пов'язані з авіацією та космонавтикою, знайомство з напрямами підготовки фахівців
Календарно-тематичний план
№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Розвиток космонавтики (2 год)

1/1
Історія розвитку космонавтики

2/2
Вклад українських вчених у розвиток космонавтики
№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Ракетно-космічна техніка (6 год)

1/3
Загальні відомості про ракети-носії та їхня класифікація

2/4
Порівняльні характеристики ракет-носіїв

3/5
Космічні літальні апарати та їхня класифікація

4/6
Порівняльні характеристики космічних літальних апаратів

5/7
Призначення та особливості місця розташування пускових установок ракет-носіїв космічних літальних апаратів

6/8
Розрахунок параметрів старту ракет-носіїв у залежності від розташування

Космонавтика в Україні (4 год)

1/9
Створення ракетної техніки в Україні

2/10
Участь України в міжнародних космічних проектах. Проект «Sea Launch»

3/11
Створення національної космічної програми України

4/12
Досягнення України в освоєнні космічного простору

Авіаційні вищі навчальні заклади України (2 год)

1/13
Огляд вищих навчальних закладів України, які пов'язані з авіацією та космонавтикою

2/14
Напрямки підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України, які пов'язані з авіацією та космонавтикою

Література 1. Глушко В. П. Розвиток ракетобудування і космонавтики в СРСР.—2-е вид., дон. - М.: Ма­шинобудування, 1981. — 208 с.

 2. ИшлинскийА. Ю. Механика. Идеи, задачи, приложения. — М.: Наука, 1987.— 624 с.

 3. Комаров А. А. Основы авиации. — Киев.: Высшая школа, 1992.— 243 с.

 4. Климишин І.А., Крячко I. П. Астрономія: Підр. — К.: Знання України, 2002.—192 с.

 5. Санин Ф. П., Джур Е.А., Кучма Л. Д., Хуторной В. В. Развитие ракетно-космической техни­ки в Украине. Учеб. — Д.: Изд-во Днепропетровского ун-та, 2001.— 391 с.

 6. Герман Смирнов. Рождённые вихрем. — М.: Знание, 1982.— 192 с.

  1. СтасенкоА.А. Физика полёта. Библиотека « Квант «, вып.70.— М.: Наука, 1988.— 144 с.

  2. Элементарный учебник физики: 1т. / Под ред. Г. С. Ландсберга. — М.: АОЗТ ШРАЙК, 1995.—608 с.

КЛАСИЧНІ БІОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Пояснювальна записка

Одним з найважливіших завдань сучасної природничої освіти є формування у свідомості учнів цілісних уявлень про світ, у якому ми живемо. Зміст природничої освіти в загальноосвітній школі реалізується через програми окремих навчальних предметів, які мають специфічні для них об'єкти, моделі та методи наукового пізнання. Разом з тим чимало природничих дисциплін мають спільний об'єкт вивчення або користуються спільними методами дослідження. Часто питання, які розгляда­ються на уроці з конкретного предмета, хоча і стосуються об'єкта вивчення, але виходять за межі конкретного курсу, що перешкоджає утворенню цілісних уявлень про об'єкт, тому виникає необхід­ність створення інтегрованих курсів.

Ідея програми курсу «Класичні біофізичні дослідження. Історія зародження та розвитку» по­будована на вивченні системного зв'язку й просторово-часових характеристик різного рівня організації живої речовини. При цьому об'єкти — системи — вивчаються, з огляду на їх функції у живому організмі, а не простий перелік фізико-хімічних явищ. Такий підхід дає змогу виробити в учнів тип мислення, що спрямований на перехід від структурного і феноменологічного мислення до функціонального синтезу, до основ творчого мислення.

Вивчення основ фізики живого підвищує ефективність вивчення її у рамках загальної програми середньої школи, оскільки фізика живого розкриває глибину універсальності законів функціону­вання живої й неживої природи. Такий спосіб перегляду закономірностей функціонування живого апріорно припускає інтеграцію знань (на доступному для учнів рівні) з біофізики, медичної фізики, теорії еволюції, історії та методології наукового пізнання, медицини.

Отже, цей курс є доцільним під час вирішення завдань: інтеграція знань;

гуманітаризація науково-природничої компоненти освіти; розвиток основи продуктивного мислення.

Структуру курсу розроблено таким чином, що його можна запропонувати під час організації допрофільної підготовки учнів у 9-у класі (17 год).

У програмі курсу у дужках подані додаткові теми, що вивчаються в ознайомчому плані. Ці теми будуть розглядатися у профільних старших класах більш докладно, на більш високому, якісному і кількісному рівнях, з використанням усіх набутих знань з біології, фізики, математики.

Практичні роботи, запропоновані в програмі, підбиралися для виконання як у шкільних, так і в домашніх умовах. За бажанням учителя та учнів (і, в першу чергу, за наявності певного лабора­торного обладнання) їх можна замінити на більш складні роботи біофізичного практикуму.

Програма курсу
К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

2

Вступ

Предмет і задачі біофізики як фізики живого. Біофізика як основа теоретичної біології. Фізичні методи в біологічних дослідженнях. Об'єкти дослідження в біофізиціУчень (учениця):

усвідомлює, що біофізика — це наука, яка вивчає фізичні механізми та фізико-хімічні процеси, що лежать в основі життєдіяльності біологічних об'єктів; біофізика — це фізика живих систем на різноманітних рівнях їх організації — молекулярному, мембранному, клітинному, органному, організмовому, популяційному, біогеоценотичному та біосферному

Укладачі:

© Гасанова І. В., вчитель біології, вчитель-методист, гімназія № 5 м. Одеси; © Дума О. М., вчитель фізики, старший учитель, гімназія № 5 м. Одеси


К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення
Вступ (продовження)

знає фізичні методи біологічних досліджень, такі, як: електрофорез, калориметрія, хроматографія, електронна мікроскопія, ультрацентрифугування, спектроскопометрія, люмінесцентний аналіз; ієрархію рівнів біологічних систем

4

Біомеханіка Вплив гуманістичних ідей Раннього та Пізнього Відродження на розвиток природничої науки. Становлення першої фізичної дисципліни — механіки.

Механістичний підхід і його роль у появі першої біологічної дисципліни — фізіології. Фізіологічні дослідження — праобраз біофізичних досліджень. Поява біомеханіки: • вчення У. Гарвея про рух крові в організмі людини;

 • Дж. Бореллі «Про рух тварин»;

 • зародження гемодинаміки в роботах Л. Ейлера (Сучасні уявлення про гемодинаміку).

Практична робота

Дослідження частоти пульсу й вимірювання артеріального тиску до та після фізичного навантаженняУчень (учениця):

 • усвідомлює пізнавальність навколишнього світу; взаємозв'язок між явищами природи та механікою як наукою; розуміє,

що фізичний експеримент — один з провісників експериментальної фізіології;

 • знає предмет і завдання біомеханіки;

про вклад Гарвея, Бореллі, Ейлера в розвиток біомеханіки як науки;

поняття ламінарного потоку, турбулентного потоку, в'язкості рідини, судинного опору; закони гідродинаміки: • а) що дають залежність швидкості руху крові від різниці тиску на кінцях судини та судинного опору;

 • б) що дають залежність судинного опору від радіуса судини, її довжини

та в'язкості рідини; прямі та непрямі методи вимірювання артеріального тиску;

 • вміє розв'язувати задачі на знаходження швидкості руху крові, судинного опору, загального судинного опору; вимірювати артеріальний тиск за методом Короткова;

досліджувати частоту пульсу

4

Біологічна оптика

Око як оптична система. Р. Декарт «Діоптрика». Створення оптичних методів для біологічних досліджень — Р. Гук, А. Левенгук, Г. Гельмгольц. Теорія кольорового зору. Дослідження І. Гьоте. Сучасні біофізичні дослідження в галузі біологічної оптики.Практичні роботи Порівняння будови монокулярних та бінокулярних світлових мікроскопів. Дослідження залежності зміни властивостей лінзи від її кривизни

Учень (учениця):

 • знає будову ока; світлосприймальну систему ока; порушення рефракції ока: короткозорість, далекозорість, астигматизм, аберація

та їх коригування; оптичні методи для біологічних досліджень; основні теорії кольорового зору;

 • вміє користуватися монокулярним

та бінокулярним світловими мікроскопами під час біологічних досліджень; досліджувати властивості лінз із різною кривизною;

розв'язувати задачі геометричної оптики3

Біоелектрика

Відкриття Л. Гальвані. Наукова суперечка

Л. Гальвані та А. Вольта.

Роль досліджень Е. Дюбуа-Реймана

та Г. Гельмгольца в поясненні біоелектричних

явищ.


Сучасні уявлення про мембранний потенціал клітини

Учень (учениця):

 • усвідомлює існування зворотного зв'язку між біологічними дослідженнями та відкриттям фізичних закономірностей (на прикладі робіт Л. Гальвані та А. Вольта);

 • знає закони дії постійного струму на збудливу тканину;

методи визначення швидкості поширення збудження у нерві;

 • має уявлення про мембранний потенціал клітини
К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

4

Термодинаміка біологічних процесів

Перший закон термодинаміки в живих і неживих системах. Дослідження Р. Майера про еквівалентність теплоти й роботи. Метаболізм і баланс теплової енергії у живих системах.

Сучасний термодинамічний підхід під час опису живих систем.

Практична робота

Дослідження методів отримання біогазу та доцільності використання його як енергоносіяУчень (учениця):

 • знає предмет та задачі термодинаміки; поняття: термодинамічна система (ізольована, замкнена, відкрита), термодинамічні параметри (екстенсивні та інтенсивні), зворотні та незворотні процеси; робота, внутрішня енергія, кількість теплоти; І закон термодинаміки та його застосування в живих системах; II закон термодинаміки та його застосування для характеристики властивос­тей біологічних систем; методи використання живих організмів як енергоносіїв;

 • вміє розв'язувати задачі на І закон термодинаміки; отримати біогаз та дослідити його на доцільність використання як енергоносія

Розподіл навчального часу
№ з/п

Тема

Кількість годин

І

Вступ

2

II

Біомеханіка

4

III

Біологічна оптика

4

IV

Біоелектрика

3

V

Термодинаміка біологічних процесів

4
Разом

17

Календарно-тематичний план
№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Вступ (2 год)

1/1
Предмет і задачі біофізики як фізики живого. Біофізика як основа теоретичної біології

2/2
Фізичні методи в біологічних дослідженнях. Об'єкти дослідження в біофізиці

Біомеханіка (4 год)

1/3
Вплив гуманістичних ідей Раннього та Пізнього Відродження на розвиток природничої науки. Становлення першої фізичної дисципліни — механіки

2/4
Механістичний підхід і його роль у появі першої біологічної дисципліни — фізіології. Фізіологічні дослідження — праобраз біофізичних досліджень

3/5
Практична робота

Дослідження частоти пульсу та вимірювання артеріального тиску до та після фізичного навантаження4/6
Поява біомеханіки:

 • вчення У. Гарвея про рух крові в організмі людини;

 • Дж. Бореллі «Про рух тварин»;

 • зародження гемодинаміки в роботах Л. Ейлера. Сучасні уявлення про гемодинаміку
№ з/п

Дата

Тема та зміст заняття

Біологічна оптика (4 год)

1/7
Око як оптична система. Р. Декарт «Діоптрика». Теорія кольорового зору. Дослідження І. Гьоте

2/8
Створення оптичних методів для біологічних досліджень - Р. Гук, А. Левенгук, Г. Гельмгольц. Сучасні біофізичні дослідження в галузі біологічної оптики

3/9
Практична робота

Порівняння будови монокулярних та бінокулярних світлових мікроскопів4/10
Практична робота

Дослідження залежності зміни властивостей лінзи від її кривизниБіоелектрика (3 год)

1/11
Відкриття Л. Гальвані

2/12
Наукова суперечка Л. Гальвані та А. Вольта

3/13
Роль досліджень Е. Дюбуа-Реймана і Г. Гельмгольца в поясненні біоелектричних явищ. Сучасні уявлення про мембранний потенціал клітини

Термодинаміка біологічних процесів (4 год)

1/14
Перший закон термодинаміки у живих і неживих системах. Дослідження Р. Майера про еквівалентність теплоти й роботи

2/15
Метаболізм і баланс теплової енергії у живих системах

3/6
Практична робота

Дослідження методів отримання біогазу та доцільності використання його як енергоносія4/17
Сучасний термодинамічний підхід під час опису живих систем

Література 1. Артюхов В. Г., Ковалева Т.А., Шмелев В. П. Биофизика: Учебное пособие.— Воронеж: Изд-во ВГУ, 1994.

 2. Артюхов В. Г., Бутурлакин М. С., Шмелев В. П. Оптические методы исследования биологи­ческих систем и объектов.— Воронеж: Изд-во ВГУ, 1980.

 3. Костюк П. Г., Гродзинський Д. М., Зіма В. Л., Магора I. С., Сідорік Є. П., Шуба М. Ф. Біофізика.— К.: «Вищашкола», 1988.

 4. Чайченко Г. М., Цибенко В. О., Сокур В. Д. Фізіологія людини і тварин.— К.: «Вища школа», 2003.

 5. Агаджанян М. О., Тель Л. 3., Циркін В. І., Чеснокова С. О. Фізіологія людини. М.: «Медична книга», 2003.

 6. Булычев А. А., Верхотуров В. Н., Гуляев Б. А. и др. Современные методы биофизических ис­следований. Практикум по биофизике.— М.: Высшая школа, 1986.

 7. Батуев А. С., Микитина И. П. Малый практикум по физиологии человека и животных.— М.: Высшая школа, 1967.

 8. Бекеши Г. «Механика улитки».— М.: Знание, 1968.

 9. Хорбенко И. Г. Звук, ультразвук, инфразвук.— М.: Знание, 1986.

 10. Айрапетянц Э. Ш., Константинов А. И., Стосман И. М. Эхолокация в природе.— Ленин­град: Наука, 1978.

 11. Айрапетянц Э. Ш., Константинов А. И. Исследования эхолокационных систем рукокры­лых и китообразных.— Ленинград: Наука, 1980.

ЛЮДИНА І КОСМОС

Пояснювальна записка

На рубежі тисячоліть Україна як космічна держава не може стояти осторонь міжнародних проектів вивчення та освоєння Космосу. Тому перед сучасною школою стоїть завдання підготовки учня, компетентного в питаннях історії та розвитку космічної техніки, будови космічних літальних апаратів, який знає зоряне небо та основні закони розвитку Всесвіту, руху світил тощо. Освітні за­клади мають виховувати молоду людину, яка б мала уявлення про зв'язок між фізичними, біологічними, хімічними, метеорологічними, екологічними процесами і розуміла роль людства на Землі та у Всесвіті, могла б швидко орієнтуватися в потоці наукової та технічної інформації.

Курс пропонується для учнів 10 -11-х (12-х) класів з метою поглиблення знань з астрономії, вив­чення небесної сфери, класифікації та будови космічних літальних апаратів, застосування законів Кеплера та Ньютона до небесної механіки, зокрема механіки космічних польотів, вивчення задачі про рух тіл Сонячної системи, поглиблення знань про розвиток космічної техніки в Україні та її вне­сок в міжнародне освоєння Космосу.Каталог: kabinet
kabinet -> Урок №3 Реферативна робота
kabinet -> Укладач: Корженко Валентина Анатоліївна
kabinet -> Уроку виробничого навчання
kabinet -> Тема. Пристосування тварин до середовища існування. Поведінка тварин Мета: Сформувати уявлення про довкілля тварин
kabinet -> Як оптимально розв’язати задачу комівояжера? Для цього необхідно
kabinet -> Номінація: «всесвітня історія» Кабінет всесвітньої історії
kabinet -> Урок №6 Тема: Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, Плутон та його супутник Харон
kabinet -> Лекція, бесіда, пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий. Хід уроку організаційний момент


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка