Курсова робота Монологічне мовлення


Розділ IІІ. МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ МОНОЛОГУ-РОЗПОВІДІСторінка2/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Розділ IІІ. МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ МОНОЛОГУ-РОЗПОВІДІ


1. ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

З мовної точки зору монологічне мовлення характеризується структурною завершеністю речень, відносною повнотою висловлювання, розгорнутістю та різноструктурністю фраз. Крім того, монологічному мовленню властиві досить складний синтаксис, а також зв'язність, що, як було вже згадано, передбачає оволодіння мовними засобами міжфразового зв'язку. Такими засобами виступають лексичні та займенникові повтори, сполучники та сполучникові прислівники, прислівники або сполучення іменника з прикметником у ролі обставини місця та часу (так звані адвербіалії), артиклі тощо. Наприклад, адвербіалії часу та послідовності: later, then, after that;

адвербалії причини та наслідку: why, that’s why, so, at first, firstly, in the second place, so that, thought.

Як сполучні засоби в монолозі вживаються також усномовленнєві формули, які допомагають почати, продовжити чи закінчити висловлювання: to begin with, well, I’d like to tell you this, let’s leave it at that, that reminds me, by the way, speaking of;

а також показують ставлення того, хто говорить, до висловлювання: to my mind, there is no doubt, it’s quite clear, I am not sure, people say, therefore, that’s why, because of that, in short.
  1. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Головним засобом вираження часової послідовності подій у моголозі-розповіді є такі видо-часові форми дієслова як Past Indefinite, Past Perfect; сполучники, сполучникові прислівники та адвербіалії when, since, one day, then, the other day, in the afternoon, yesterday, first, after that.

Для монологу-розповіді характерні прості і складнопідрядні речення з підрядними часу.

У розповіді про минулі події (дії, випадки) в основному вживаються Past Indefinite, Past Perfect.

У розповіді про те, що відбувається звичайно в тих чи інших ситуаціях вживається Present Indefinite.У розповіді про майбутні події — Future Indefinite.

У монолозі-повідомленні переважають прості розповідні речення з дієсловами в Present Indefinite, Present Perfect оскільки для повідомлення характерна часова невизначеність.

Розділ ІV. Етапи навчання монологічного мовлення

В методиці навчання іноземних мов виділяють три етапи формування вмінь монологічного мовлення. В основу кожного з них покладена якість висловлювання учнів, причому ця якість обов'язково веде до збільшення обсягу зразків мовлення (ЗМ), що використовуються учнем.

Завдання першого етапу полягає в тому, щоб навчити учнів об'єднувати ЗМ рівня фрази в одну понадфразову єдність. Наприклад, за темою "Погода" учні можуть з'єднувати такі ЗМ:

Its cold today.

It isn’t snowing now.

The sky is blue.

The sun is sunning.

Кожен учень вимовляє одну фразу. Будь-які фрази вважаються правильними, якщо вони відповідають темі і грамотно оформлені у мовному відношенні. Вже на цьому етапі враховується самостійність висловлювання: вчитель лише називає тему, визначає загальний напрям думки, а вибір конкретного змісту залишається вільним.

На другому етапі формування вмінь ММ учні вчаться самостійно будувати висловлювання понадфразового рівня. Навчання монологічного мовлення на цьому етапі здійснюється за допомогою різних опор: зображальних, глобальних, комбінованих. У ролі зображальної опори можуть виступати окремі малюнки, слайди, тематичні та сюжетні картини, композиції на магнітній дошці, кодограми. Вони допомагають створити навчально-мовленнєву: ситуацію, а також варіювати її і, відповідно, мовлення учнів.

Важливим видом вербальної зорової опори є підстановча таблиця, яка здатна і забезпечити логічний зв'язок речень, їх граматичну правильність, належний вибір усіх необхідних мовних засобів для побудови власного висловлювання. І Наприклад: Опишіть одного із членів своєї сім'ї, користуючись таблицями.

My mother’s

My father’s

My brother’s

My sister’s


name is … .

He

She
is

isn’t

tall.

very tall.

small.

He

She


has

an oval

a round


face.

His

Her


hair is

fair

dark


and

short.

long.

His

Her


eyes


are

blue.

grey.

green.

brown.


У навчанні монологічного мовлення широко використовується така ефективна вербальна опора як структурно-логічна схема, яка забезпечує логічну послідовність висловлювання і створює можливості для варіювання змісту в залежності від реальних обставин. Наприклад:

Учитель: Розкажіть про себе, користуючись цією схемою.

My name is


My surname is …

I am … years old.I am a pupil of the … form.

Поряд з такими таблицями і схемами застосовуються також ілюстративні

невербальні опори, які лише підказують тематику, певний зміст і послідовність висловлювань. Різновидом повної вербальної опори може слугувати висловлювання-зразок у звуковому (фонограма, мовлення учителя) чи зоровому (друкований текст) варіанті.

З метою навчання усного мовлення доцільніше використовувати звуковий зразок (фонограму), в якому після кожної фрази передбачена пауза для висловлювання учнів за аналогією. Проте слід пам'ятати, що поступово опори обов'язково усуваються.

Учитель: Ти береш участь у конкурсі гідів для навколосвітньої подорожі. Підготуйся до виступу перед членами міжнародного журі. В паузах за диктором, який описує Україну, опиши одну із країн світу (Англію, США, Німеччину, Францію, Іспанію).

Sp: Ukraine is situated in Europe.//

P: … is situated in …

Sp: It is washed by the Black Sea and the Sea of Azov. //

P: It is washed by …

Sp: It has an area of more than 603 thousand square kms. //

P: It has an area of …

Sp: Ukraine borders on Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova,

Belaruss and Russia. //

P: … borders on …

Sp: Its capital is Kyiv. //

P: Its capital is …
Головне завдання третього етапу формування вмінь ММ — навчити учнів створювати монологічні висловлювання текстового рівня різних функціонально-смислових типів мовлення згідно тематики, яка передбачена програмою для даного класу. Третій етап характеризується розвитком умінь виражати своє особисте ставлення до фактів чи подій, про які висловлюється учень формулювати критичну оцінку і доводити правильність будь-якого факту включати до свого мовлення елементи розмірковування, аргументації. Одночасно повинно відбуватися збільшення обсягу висловлювання. Учні повинні заздалегідь засвоїти ряд словосполучень і штампів, характерних для монологічного мовлення. Включення подібних словосполучень до монологічного висловлювання дає можливість учням передати своє особисте ставлення до обговорюваних подій та фактів.

Завдання на цьому етапі формулюються таким чином, щоб учень не міг обмежитись двома-трьома реченнями. Наприклад, учитель говорить:

Якщо ви згодні з таким твердженням, наведіть свої докази, які підтверджують його справедливість.Київ — дуже красиве місто.

Літо — найкраща пора року.

Теніс — найбільш захоплюючий вид спорту.

Виконуючи такі завдання, учні вчаться розвивати думку, передавати її засобами іноземної мови, доводити правильність своїх тверджень.

Розділ V. Система вправ для навчання монологічного мовлення

Згідно з трьома етапами формування умінь монологічного мовлення виділяють три групи вправ для навчання цього виду МД:І група — вправи на об'єднання ЗМ рівня фрази у понадфразову єдність

(ПФЄ);

II група — вправи на створення власного монологічного висловлювання понадфразового рівня;

III група — вправи на створення власного монологічного висловлювання текстового рівня (відповідно до вимог чинної програми для даного класу).


Каталог: pedagogichna orbita
pedagogichna orbita -> Шершень Світлана Федорівна педагог організатор
pedagogichna orbita -> Відділ освіти та виховання Володимирецької райдержадміністрації Районний методичний кабінет
pedagogichna orbita -> Курсова робота Активні форми і методи навчання
pedagogichna orbita -> Міністерство освіти, науки України Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет технологій
pedagogichna orbita -> Комунальна науково – методична установа «Володимирецький районний методичний кабінет» Комунальна науково – методична установа
pedagogichna orbita -> Відділ освіти та виховання Володимирецької рда методичний кабінет Великоцепцевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
pedagogichna orbita -> Підготував вчитель фізики Великотелковицької зош І-ІІІ ступенів
pedagogichna orbita -> Сторінки життя і творчості М. В. Гоголя. Письменник і Україна. Історична основа повісті «Тарас Бульба»
pedagogichna orbita -> Любахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Організація роботи з обдарованими дітьми в початкових класах
pedagogichna orbita -> Відділ освіти та виховання Володимирецької райдержадміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка