Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної радиСкачати 276.2 Kb.
Дата конвертації06.11.2016
Розмір276.2 Kb.
КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія»

Веселівської районної ради

Запорізької області
Опис досвіду роботи з теми

«Активізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом використання в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій».

Підготувала

вчитель початкових класівКовальова Оксана Миколаївна

смт Веселе

2016

Зміст

І. Опис досвіду роботи

1.1. Вступ

1.2. Теоретичне підґрунтя

1.3. Інформаційно-педагогічна модель досвіду

1.4. Умови створення та реалізації досвіду

1.5. Труднощі реалізації досвіду

1.6. Сутність досвіду

1.7. Результативність досвіду

1.8. Висновки

1.9. Розповсюдження досвіду

Пам'ятаймо, що в освіті головні цінності - дитина і педагог, здатний розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність.

Савченко О.Я.

Наибольшее значение имеет не то, что ученик использует новые технологии, а то, как это использование способствует повышению его образования.

Эрманн С.

«Дива в освіті роблять не комп’ютери, а вчителі»

Крейг Барретт
Опис досвіду
Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій протягом останніх років наклав певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів суттєво впливають на виховання дитини та її сприймання навколишнього світу. Тому інформатизація освіти - один з головних напрямків процесу інформатизації суспільства. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, реалізацію ідей педагогіки розвитку, вдосконалення форм і методів організації навчання. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій - це основний напрямок розвитку країни на шляху побудови інформаційного суспільства. Сучасні технології забезпечують рівний доступ до знань та інформації, дають нам змогу долати бар'єри часу і відстані, спілкуватися з колегами й друзями незалежно від місця, де ми знаходимося, збагачують наш досвід та збільшують можливості. Сьогодні інформаційні технології стали невід'ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах змін вимагає й система навчання. У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного учителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати інформаційні технології як допоміжний навчальний ресурс.

Актуальність досвіду полягає в необхідності пропедевтики використання комп'ютера в старшій школі, щоб учень, який прийшов до 5 класу, був уже на певному рівні ознайомлений із комп'ютерною технікою та завданнями, які вона виконує. Нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп'ютерні технології. Адже вони дають змогу вчителю краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Саме тому я вважаю, що сьогодні не можна здійснювати якісне викладання дисциплін, якщо вчитель не використовує у своїй роботі з учнями інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та Інтернет. Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес є доцільним і перспективним.

Вважаю, що ІКТ, як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб, що інтегрує в собі могутні розподілені освітні ресурси, може забезпечити підвищення пізнавальної активності учнів та формування навчально-пізнавальної компетентності. Тому на даному етапі я працюю над проблемою: «Активізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом використання в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій».Практична значущість.

Практичне значення роботи над темою полягає і в тому, що розглянуті теоретичні положення доведено до конкретної реалізації у вигляді:

 • Розроблених уроків з різних предметів початкової школи з використанням ІКТ та цифрових освітніх ресурсів;

 • Вироблених рекомендацій щодо застосування комп'ютера, мультимедійних засобів навчання та цифрових освітніх ресурсів у викладанні предметів початкової школи.

Провідна ідея досвіду полягає у підвищенні навчально-пізнавальної активності учнів на основі оптимізації специфічних підходів у викладанні предметів початкової ланки через використання інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових освітніх ресурсів.

Застосовуючи інформаційно-комунікаційні технології на різних уроках, я як вчитель, можу використовувати свої професійні знання на значно вищому рівні. Завдяки комп'ютеру, навчальне середовище, де панує традиційний друкований підручник, можна доповнити відео, звуком та анімацією, що мають сильний емоційний вплив. Це значно підвищить якість навчання, кожен вчитель та його учні отримують велике задоволення від процесу пізнання. На мою думку, ІКТ - це інструмент для того, щоб ввести майбутнє в школу сьогодні.

Інноваційна значущість. За інноваційним потенціалом досвід є комбінаторним і включає в себе систему дій вчителя щодо практичного використання ІКТ та цифрових освітніх ресурсів у гармонійному поєднанні з елементами сучасних педагогічних технологій у викладанні предметів початкової школи з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.

Науково-теоретична база досвіду. Проблемами використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті присвячені праці Б.С. Гершунського, І.Б. Горбунової, М.І. Жалдака, Н.В. Морзе, С.В. Панюкової, С. Пейперта, І.В. Роберт, О.В. Смірнова та інші. Психолого-педагогічні та організаційні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій висвітлені в наукових дослідженнях С.І. Архангельського, О.В. Горячева, Т.Н. Корольової, М.М. Левчишина, Ю.І. Машбиця, Ю.А. Первіна, Л.Б. Переверзєва, Й.Я. Ривкінда, Н.Ф. Тализіно, А.В. Хуторського та інших.
Сутність досвіду.

Мета роботи полягає у використанні інформаційно-комунікаційних технологій, електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності педагога, що дозволяє оптимізувати процес навчання, підвищити навчально-пізнавальну активність учнів, модернізувати методи та форми організації НВП, забезпечити високий науковий і методичний рівні викладання, підвищити ефективність та якість надання освітніх послуг.

Головним завданням навчання засобами інформаційних і комунікаційних технологій стає не передача учневі певної суми знань, а формування вмінь здобувати й опрацьовувати інформацію, формування навичок мислення високого рівня: аналізувати, синтезувати, оцінювати.

Завданнями впровадження інформаційних технологій у початковій школі вважаю:

 • розвиток нахилів і здібностей дітей;

 • задоволення їхніх запитів і потреб;

 • розкриття творчого потенціалу учнів;

 • закладення основ сучасної інформаційної культури молодших школярів;

 • підготовку дитини до вивчення основного курсу інформатики;

 • використання комп'ютеру як засобу навчальної діяльності.

До кожного уроку я добираю такі завдання, які б були спрямовані на розвиток у дітей мислення - логічного та абстрактного, пам'яті, уваги, мовлення, фантазії, просторової уваги.

На мою думку, завдання вчителя - забезпечити реалізацію вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, всебічний розвиток молодших учнів та повноцінне оволодіння ними всіма компонентами діяльності. Інформаційно-комунікаційні технології виступають як засіб для досягнення цих цілей. Тільки вчитель, який добре володіє методикою використання ІКТ в навчальному процесі, бачить їх місце в системі засобів навчання, знає особливості використання на уроках різних типів і на різних етапах, розуміє переваги застосування ІКТ для реалізації цілей навчання і виховання, зможе не тільки добитися позитивних результатів в навчанні молодших школярів, але й підготувати їх до сучасного інформаційного суспільства.

На своїх уроках я застосовую комп'ютер у декількох режимах:

 • демонстраційному (демонстрація певної навчальної інформації);

 • індивідуальному (організовую індивідуальну роботу учнів);

 • комбінованому (застосовую на одному уроці демонстрації та індивідуальну роботу).

Для роботи в демонстраційному режимі достатньо мати на уроці один комп'ютер і мультимедійний проектор, за допомогою якого потрібну інформацію я виводжу на екран, як правило, у вигляді слайдів. Щоб організувати індивідуальну роботу, кожен учень має бути забезпеченим комп'ютером, тому такі уроки я проводжу в комп'ютерному класі. Але спочатку, перед плануванням використання ІКТ на уроці, я ставлю собі питання:

 • Для чого я буду їх використовувати?

 • Яка їх перевага перед іншими засобами?

 • Який позитивний результат використання ІКТ я отримаю (з точки зору вчителя та учня)?

І тільки після усвідомлення необхідності використання ІКТ на данному уроці я продовжую підготовку матеріалів до уроку.

На своїх уроках ІКТ я використовую на будь - якому етапі уроку:

Широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій сприяє реалізації особистісно зорієнтованого підходу до учнів, поетапному засвоєнню знань, умінь, навичок. Уявлення про сучасний урок цілком природно передбачає використання інформаційно-комунікаційних технологій як істотного і необхідного компоненту навчання.

Застосування ІКТ та мультимедійних технологій у навчальному процесі початкової школи здійснюю з урахуванням дидактичних умов:

 • апробації комп'ютерних навчальних програм із предметів початкової школи;

 • урахування рівня відповідності програмного забезпечення загально дидактичним вимогам і вимогам методики навчання конкретних навчальних дисциплін;

 • урахування дидактичних можливостей мультимедійних технологій як засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів;

 • різноманітність мультимедійних форм і методів; підготовка вчителя до застосування мультимедійних технологій; варіативність під час роботи з мультимедіа - від кількох хвилин до повного циклу заняття.

Згідно з функціями мультимедійних технологій використовую такі програмні засоби:

 • презентаційні (призначені для супроводу викладу нового матеріалу);

 • контролюючі (для контролю засвоєння навчального матеріалу);

 • інформаційно-довідкові (для надання необхідної інформації та застосування її під час самостійної роботи учнів).

Невеликий обсяг текстової інформації переважно комбінується з графічною: схемами, таблицями, діаграмами, які наочно відтворюють питання, що вивчаються.

Також під час проведення деяких уроків я використовую інтерактивну дошку. Використання дошки в моїй практиці дуже широке. По-перше вона забезпечує проектування з комп'ютера на екран. Для демонстрації така якість і розмір динамічного зображення, особливо для учнів початкової школи, дуже приоритетна.

Мультимедійні уроки, зазвичай будую за такою структурою: 1. Мотивація уроку – короткий вступний матеріал. Часто під час мотивації створюється проблемна ситуація за допомогою проблемного запитання, або реалізовується інтерактивний прийом чи вправа з метою активізації подальшої пізнавальної діяльності дітей протягом уроку.

2. Оголошення теми і очікуваних результатів уроку.

3. Основна частина – опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликими текстовими фрагментами, вправами, що містять навчальну інформацію, відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами, зображеннями, таблицями, схемами, картами знань (виклад необхідної інформації з теми або у вигляді слайдів презентації, або ж листів програми SmartNoteBook). Мультимедійні технології дозволяють подати учням набагато більше інформації ніж на уроці без використання комп’ютера. Основна частина уроку може включати і проведення невеликої навчальної дискусії, роботу в групах, парах, творчий звіт із виконання індивідуального завдання. Звісно, використовую і традиційні форми роботи, методи і прийоми навчання.

4. Підбиття підсумків уроку включає рефлексію почуттів (наприклад, що сподобалось на уроці найбільше), способів діяльності учнів та відтворення учнями основних понять уроку з демонстрацією слайдів із текстовими фрагментами.

При цьому завдання до поданої інформації на слайдах можуть бути різного характеру: • відшукування тексту, який відповідає зображенню;

 • вставка пропущених слів або розділових знаків, букв, причому в інтерактивному режимі світловим пером на поверхні дошки;

 • зіставлення ілюстрації зі словесним описом у підручнику;

 • написання вибіркового переказу за кількома ілюстраціями до твору;

 • вправи для перевірки знань та розуміння матеріалу, понять, термінів тощо;

 • передати зміст слайду;

 • заповнити карту знань;

 • ввести в поданий текст на слайді доповнення.

Власне тип і ступінь складності завдань визначаються вчителем і підпорядковуються вивченню відповідного матеріалу. Робота з ілюстраціями, з одного боку, полегшує роботу учнів, а з іншого - спонукає до засвоєння знань учнів. Власне, учні закріплюють новий матеріал, формують навички, вчаться вільно користуватися усною мовою. При цьому важливо, щоб інформація подана за допомогою комп’ютера, була достовірною, доступною для сприйняття учнями певного шкільного віку, повною та, безперечно цікавою.

Необхідно також зазначити, що у своїй педагогічній діяльності інтегрую ІКТ із сучасними педагогічними технологіями, які сприяють формуванню навчально-пізнавальної компетентності учнів, а саме: комунікативними (навчання у співпраці, робота в парах, взаємонавчання, навчальний діалог, дискусія); пошуковими (проблемне навчання, метод проектів).У своїй практиці використовую такі типи мультимедійних уроків:

 • урок-презентація або урок-лекція;

 • урок-екскурсія;

 • урок захисту проектів;

 • урок-практикум;

 • узагальнюючий урок

 • урок-творча лабораторія;

 • урок-вистава;

 • урок-подорож.

Зупинимося на питанні використання комп'ютера при роботі з навчальними іграми. Зараз з'явилися нові педагогічні програмні засоби для 1-4 класів початкової школи з таких курсів як «Природознавство», «Українська мова», «Математики», «Образотворче мистецтво», «Музика» та інші з ігровою складовою. Їх я використовую не на кожному уроці, бо вони розраховані на індивідуальну самостійну роботу учнів. Ці ігри я пропоную придбати і батькам, які можуть перевірити роботу дітей.

Педагогічні програмні засоби з української мови. Навчальна гра «Букварик Котигорошка» (1 клас) проходить з допитливим Котигорошком та тітонькою Совою в чарівному лісі, де можна в ігри погратись, послухати веселі віршики, вивчити скоромовки та чистомовки, відгадати загадки, в ігровій формі дитина вчиться розрізняти голосні та приголосні, утворювати і читати склади, слова, прості речення. «Українська абетка» - навчальна гра для дітей до 7 років. Граючись, дитина потрапляє в захоплюючий світ української абетки. Дитина ознайомиться і вивчить слова, віршики та скоромовки до кожної букви. Яскраві малюнки, цікаві віршики та скоромовки сприятимуть збільшенню словникового запасу, а також розширять кругозір дитини. Анімовані зображення допоможуть сформувати написання великих і малих літер. Також надалі планую використовувати і такі навчальні ігри: «Бджілка Жу-Жу», «Дитячий тренажер грамотності», «Аліса вивчає українську мову».

Педагогічні програмні засоби з математики:

 • «Петрик. Канікули в бабусі» - допомагаючи Петрику виконувати завдання бабусі, дитина легко і невимушено вчиться додавати і віднімати, множити, ділити, засвоїть таблицю множення, а також розвиває логічне мислення.

 • «Петрик. Лісові пригоди» - ця гра допомагає навчити дітей розпізнавати кольори, співставляти розміри, висоту, відстань, виконувати прості логічні задачі, а також рахувати.

 • «Петрик. Загадкові острови» - захоплююча інтерактивна гра, де діти, подорожуючи разом з Петриком і його дідусем морем, потраплять на загадкові острови Прямокутників, Трикутників і Кружечків. Діти знайомляться з одиницями вимірювання довжини, ваги, часу; вчаться їх перетворювати та розгадують математичні загадки, розв'язують текстові задачі.

 • «Логіка» - метою гри є допомога у розвитку пізнавальних здібностей дітей, пам'яті, мислення, спостережливості, вміння порівнювати і аналізувати форму, колір, кількість, розмір.

Педагогічні програмні засоби з курсу «Природознавство»:

 • «Земля та Всесвіт» - гра-подорож у часі і просторі: за межі нашої галактики; діти побачать, як зароджується нова зірка; що таке Сонячна система. Усі відомості подані у цікавій формі. Текст насичений дивовижними фактами про рослин-хижаків, найшвидкіших тварин, найвищі дерева та багато іншого.

 • «Винаходи та відкриття» - гра знайомить учнів з першим підводним човном, з тим як з'явились сірники, телефон, радіо, телевізор, з чого була зроблена перша зубна щітка, дзеркало, ковзани. Ця програма допоможе поглянути на всі речі, що оточують нас, іншими очима. Вона містить тести, ребуси, мультик, кросворди.

 • «Мандрівники та невідомі землі» - комп'ютерна програма для тих, хто цікавиться історією географічних відкриттів.

 • «Тварини нашої планети» - цікаво потрапити у захоплюючий світ тварин. В ігровій формі подається про життя найменшої та найбільшої тваринки на Землі, про звіряток, які мають чудернацькі назви.

Педагогічні програмні засоби з образотворчого мистецтва. Для організації уроків з образотворчого мистецтва використовую різноманітні розмальовки з таких програм, як «Як дружили вовк та заєць» та «Жила собі лисичка-сестричка». Ці програми мають розвивальну спрямованість, одним з елементів є розвиток сприймання кольору, форми, розвиток фантазії і уяви. Програма «Фантастичні розмальовки» повністю присвячена розмальовкам, у яких дитина може змінювати декілька разів кольори, вставляти зображення різних предметів, тварин, рослин у малюнок, змінювати форму і розміри цих вставок. Створену власну розмальовку можна роздрукувати і прикрасити нею свою кімнату. Зовсім іншого плану комп'ютерна програма «Видатні художники світу». Серед представлених тут художників - Леонардо да Вінчі, Пікассо, українські художники. Ця програма створена у формі гри і адаптована до рівня розвитку молодших школярів.

Педагогічні програмні засоби з музики. Хоча уроки музики в моєму класі проводить спеціаліст, я сама готую для дітей якісь цікавинки - повідомлення з програми «Видатні композитори світу». З цієї програми можна дізнатися, як Вівальді створював музику під час служби у церкві, у Баха музика звучала в голові замість слів та речень, а глухий Бетховен писав мелодії одразу у зошит. Діти з великим задоволенням готують виступи на тему «Видатні люди світу», використовуючи інформацію з цієї програми та працюючи по групам. Після всіх повідомлень, цікаво те що учні самі роблять висновки - життя видатних людей оповите легендами, а творчість - таємничістю.

В своїй практиці я використовую ІКТ і у виховній роботі, при проведенні віртуальних подорожей, екскурсій, батьківських зборів. Це дозволяє зробити їх більш цікавими та мобільними, а головне – заохочує учнів. Діти з нетерпінням чекають уроків-проектів і з цікавістю занурюються до творчого пошуку. Дослідницька діяльність сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів. Результатом спільної діяльності з учнями став навчальний проект «Нагодуй пташку взимку», розміщений на порталі Заповікі у розділі «Обласний конкурс навчальних проектів з початкової освіти за програмою «Інтел: Навчання для майбутнього». Проект посів 2 місце на обласному конкурсі навчальних проектів за програмою «Intel. Навчання для майбутнього» та став учасником Всеукраїнського конкурсу «Успішний проект».Напрямками моєї діяльності впровадження ІТ в практику є створення власних медіа-продуктів (презентацій, відеофільмів, тренажерів, тестів), використання готових медіа-посібників та робота в мережі Інтернет (карти знань, фішбоун, інтерактивні вправи, он-лайн кросворди, скрайбінг, інфографіка).

На уроках математики доцільніше використовувати електронні тренажери, що забезпечує ефективне тренування учнів в усній лічбі і розв’язуванні задач. Це дозволяє організувати фронтальну, групову та індивідуальну роботу учнів на уроці та вдома.

На уроках української мови для перевірки якості знань створюю тести, карти знань (https://bubbl.us/), на уроках розвитку зв’язного мовлення пропоную дітям дібрати необхідний матеріал, вибрати з нього найдоцільніше і раціонально використати його для побудови власних висловлювань.

Для уроків природознавства розробила систему власних презентацій та використовую готові електронні посібники. Анімаційні ефекти дають змогу продемонструвати учням, як здійснюється кругообіг води у природі; рух Землі навколо Сонця тощо.

Особливо цікаво проходять уроки літературного читання. При їх проведенні застосовую відеофільми, аудіо-записи, фрагменти мультфільмів, портрети письменників, інсценування окремих епізодів з творів. Діти готують тести, ребуси, шаради, кросворди. Це робить урок захоплюючим.На уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва комп’ютерні програми надають можливість поступового виконання завдання (малюнок, ліплення, конструювання). Також використовую відео-уроки.

Учень для мене – співтворець уроку. Адже використання ІКТ передбачає активну взаємодію учителя та учня. Атмосфера доброзичливості та співробітництва, яку я намагаюся створити на своїх уроках, сприяє інтелектуальній розкутості учнів, вільному обміну думками, реалізації їх пізнавальних потреб й інтересів. Активну участь у підготовці уроків беруть і діти. Вони з великим задоволенням шукають потрібну інформацію в мережі Інтернет, готують доповіді, створюють власні тести-перевірки знань, презентації та з великим ентузіазмом пояснюють, замість вчителя, новий матеріал.

Фантазія і бажання у учнів дуже великі, треба вчити їх частіше висловлювати свої думки, в тому числі і за допомогою ІКТ. При цьому форми роботи для себе вибирає сам учень.

Так, діти з математичними здібностями частіше працюють по виготовленню програмних продуктів – презентацій. Діти «гуманітарії» обирають роботу по складанню кросвордів, рефератів. Учні, які мають глибокі знання, самостійно їх застосовують. Інформаційні технології стимулюють учнів до навчання, що сприяє їх подальшому саморозвитку, самовираженню і самоосвіті.

Впровадження інформаційних технологій в практику тільки для творчих вчителів, які рухаються вперед, кому небайдужий рівень своєї професійної компетентності, кого турбує, наскільки він, педагог, «відповідає вимогам сучасного життя».

В цілому хочу зробити висновок, що створений навчально-методичний комплекс, дидактичні матеріали та система використання інформаційних технологій і мультимедійних засобів навчання базується на комплексному використанні у навчальному процесі початкової школи всіх можливостей технічного забезпечення гімназії, наявної бази електронних програмних засобів навчання (ЕПЗН), накопичення та використання власних фото- та відеоматеріалів в органічному та доцільному поєднанні з традиційними засобами навчання: підручники, посібники, таблиці тощо.Результативність досвіду. Накопичений значний досвід використання комп'ютерів у навчанні молодших школярів, свідчить про те, що завдяки комп'ютеру на уроках в учнів подвоєно час довільної уваги, а ігровий аспект часто сприяє кращому сприйманню учнями моделі або осмисленню необхідності застосування алгоритму. Використання інформаційних технологій сприяє розвитку здібностей у дітей, активно залучає їх у навчальний процес, підвищує зацікавленість, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Життя маленького учня стає цікавішим. Застосування сучасних інформаційних технологій сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики, української мови, природознавства та інших предметів.

Навчальні і контрольні програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів та активізації навчально-пізнавальної діяльності в цілому. Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним із найсучасніших засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.

Спостерігаючи за навчальним процесом, роблю висновок про стабільні результати та позитивну динаміку навчальних досягнень учнів. Учні мають високий рівень мотивації до навчання, високий рівень навчально-пізнавальної активності. У школярів сформовані основи інформаційно-технологічної компетентності, вміння та навички використання набутих знань та досвіду використання комп'ютера та ІКТ у навчанні та практичній діяльності.

Результати даного досвіду підтверджують, що ІКТ є важливим чинником для здійснення роботи в інтерактивному режимі у системі «учень - програмне се­редовище - вчитель», допомагаючи творчо підходити до процесу формування елементів знань як вчителю, так і учням. Залучення комп'ютерних технологій на різних етапах навчання стимулює учнів до освітньої діяльності, що сприяє їх подальшо­му саморозвитку, самовираженню і самоосвіті. При використанні ІТ зростають можливості індивідуальної ро­боти з урахуванням особистісних психофізіологічних особливос­тей учня, що відповідає принципам особистісно зорієнтованого навчання.Ефективність використання ІКТ в початковій школі. Завдяки своїй новизні застосування ІКТ та цифрових освітніх ресурсів допомагає:

 • залучити учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності;

 • підвищити емоційність сприймання матеріалу за рахунок наоч­ності, кольорового зображення, графіки, анімації;

 • розвивати творче мислення шляхом експериментування, пошуку зв'язків між новою і старою інформацією, встановлення зв'язків між елементами знань у межах певної системи, залучення до по­шуку відповідей на поставлені запитання, самостійного опрацю­вання навчального матеріалу;

 • формувати уміння й навички самостійної роботи, культуру самоорганізації, стимулювати рефлексію завдяки усвідомленому сприйманню інформації, неодноразовому активному повторенню в різних формах її кодування, розширенню змісту інформації до­датковими даними.

Я вважаю, що застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі сприяє:

 • зростанню інформативності навчального матеріалу;

 • стимулювання сприйняття, усвідомлення та більш глибокому розумінню навчального матеріалу;

 • підвищенню мотивації учнів до оволодіння навчальним предметом;

 • формуванню в учнів прагнення оволодіти новими інформаційними технологіями;

 • підвищенню майстерності вчителів початкових класів.

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу і більшу кількість дітей. Кожен раз, коли створюю черговий проект або урок, я відчуваю неймовірне задоволення від роботи, а ще більше - від результату.

Вважаю, що основним показником того, що я на правильному шляху, є очі моїх дітей, які із захопленням і неймовірним бажанням працюють на таких урокахТруднощі. Труднощі реалізації досвіду полягають у:

 • затратах часу вчителя на розробку відповідного методичного інструментарію для супроводу комп’ютерно-орієнтованих уроків;

 • розробці відповідних дидактичних матеріалів (схем, пам’яток, алгоритмів та планів діяльності дітей при роботі в комп’ютерних класах та з мультимедійним комплексом;

 • необхідності додаткового навчання учнів прийомам роботи з відповідним програмним забезпеченням та інструментами електронної дошки на що відводяться певні проміжки навчального часу на початку навчального року або при першому використанні програмного засобу – ознайомлення з інтерфейсом, засобами управління тощо.

 • необхідності накопичення фото- та відеоматеріалів для супроводу уроків, їх класифікація, систематизація та створення каталогу;

 • в розробці вчителем електронного дидактичного забезпечення: файлів-уроків з листами програми ScrapBook, електронних презентацій для супроводу уроків, електронних уроків у середовищі «Конструктора уроків» тощо;

 • узгодженні графіку використання комп’ютерних класів та мультимедійного комплексу з іншими вчителями;

 • вільне володіння вчителем комп’ютером, офісними додатками, програмними та мультимедійними засобами навчання (глибоке і повне вивчення можливостей, інтерфейсу, засобів керування, змісту ППЗ та мультимедійних засобів навчання, чітке визначення доцільності використання того чи іншого засобу на різних типах уроків та визначення місця даного виду роботи на уроці).

Розповсюдження досвіду

Даний досвід можуть використовувати вчителі початкових класів за наявності та дотримання вищезазначених умов.

Вчителі Веселівського району були ознайомлені з матеріалами даного досвіду на засіданні РМО (05 січня 2016 р.) В перспективі планується висвітлити матеріали досвіду на сторінках фахових педагогічних видань.Список використаних джерел

 1. Анісімова Г., Нікулочкіна О., Петрик О. Упровадження інновацій в освітній процес початкової школи. Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2010. с.35-36.

 2. Анісімова Г. О., Нікулочкіна О. В., Сучасний урок у початковій школі: традиції та іновації ( навчально – методичний посібник ) – Тернопіль: Мандрівець , 2012. – 104 с. 65- 71.

 3. Вильяме Р., Маклин К. Компьютеры в школе. М. 1988.

 4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

 5. Нікулочкіна О. Розвиток інформаційної компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти: [навчальний посібник.]. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2009.

 6. Пономаренко Л.В. Використання інформаційних технологій у практиці роботи початкової школи. –Х. : Вид.група «Основа», 2010.

 7. Химинець В., Кірик М. Інновації в початковій школі. Т. 2010. с.283-305.

 8. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти. К. 2009.

 9. Селевко Г.К. Информационные технологии в школе. Ярославль: ИРО. 2003.

 10. Трайнев В.А., Травнев И.В. Информационные комуникационные педагогические технологии. В.А. М. 2008.- 208с.

 11. Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі: [ навч.-метод. посібник] - К. : ТОВ Редакція «Компютер», 2008. – 128с.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 276.2 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка