Л. Г. Руденко 2012 року


Динаміка і сталість народонаселенняСторінка16/51
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.93 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   51

3.1.5 Динаміка і сталість народонаселення


Після публікації Порядку денного на ХХІ ст.. та рекомендацій саммітів Ріо-де-Жанейро (1992 р.) і Йоганнесбургу (2002 р.) в Україні посилилось розуміння глобальної взаємозалежності між народонаселенням, розвитком та навколишнім середовищем. Це вплинуло на посилення уваги до демографічних проблем. Як відомо, кількісні та якісні показники відтворення населення є впливовими чинниками суспільно-економічного розвитку, але водночас їх рівень тісно пов’язаний із досягнутим прогресом в економічних процесах. Вітчизняна та міжнародна практика свідчить, що дисбаланс між демографічними показниками та економічними й екологічними цілями становить серйозну перешкоду на шляху до стабільного економічного зростання та сталого розвитку. Неузгодженість між демографічною та соціально-економічною динамікою гальмує прогрес у багатьох сферах, важливих для людського добробуту. Тому досягнення цілей сталого розвитку передбачає інтеграцію демографічних питань у стратегії планування і прийняття політичних рішень на всіх рівнях.

Для України проведення ефективної демографічної політики є пріоритетом, зважаючи на сучасні тенденції у відтворенні населення та їх ймовірні перспективи в найближчому майбутньому. Складні соціально-економічні умови, падіння рівня життя та різке скорочення доходів значної частини населення у трансформаційний період не могли не позначитися на демографічній динаміці. Негативний вплив має поглиблення соціальної нерівності та посилення маргіналізації населення. Демографічна ситуація двох останніх десятиліть відзначалась невпинним скороченням чисельності населення, його постарінням, несприятливими явищами у стані здоров’я населення та тривалості життя, значними темпами нелегальної трудової міграції. Перебіг основних соціально-демографічних процесів у 2002–2012 рр. відбувався у руслі вищезазначених основних тенденцій; разом із тим намітилися ознаки стабілізації та поліпшення окремих демографічних показників. Йдеться про підвищення народжуваності та зниження смертності упродовж останніх років та пов’язане із цим послаблення темпів депопуляції. На нашу думку, такі позитивні зрушення слід розглядати як результат дії комплексу багатьох факторів: стабілізації економічної ситуації та пов’язаного із цим зростання рівня доходів населення (до 2008 р.), посткризового компенсаційного підвищення народжуваності на тлі запровадження пронаталістських заходів державної політики, адаптації населення до нових соціально-економічних умов, сприятливих загальноєвропейських тенденцій.Загальна чисельність постійного населення України на початок 2012 р. становила 45,5 млн осіб. Порівняно з 2002 р. чисельність населення України скоротилась на 2,73 млн осіб. При цьому чисельність міського населення зменшилась на 1,13 млн осіб, сільського – на 1,6 млн осіб. Таке зменшення відбулося, головним чином, за рахунок природного убутку населення – перевищення числа померлих над кількістю народжених. Зокрема, у 2002–2011 рр. природний убуток населення у міських поселеннях становив 147,2 тис. осіб в середньому за рік, у сільській місцевості – 132,8 тис. осіб відповідно (рис. 3.13). Упродовж останніх років спостерігається позитивна тенденція до уповільнення темпів депопуляції. Якщо в 2002 р. абсолютний показник природного зменшення населення становив (-364,2) тис. осіб, то у 2011 р. – (-162) тис. осіб.

Рисунок 3.13 Природне зменшення міського й сільського населення України у 2002–2011 рр., тис. осібДжерело: дані Державної служби статистики України.
Роль міграційного чинника у формуванні динаміки чисельності населення була різноспрямованою. Як відомо, в Україні упродовж тривалого часу переважав інтенсивний відплив населення. З 2003 р. у міських поселеннях фіксується додатне сальдо міграції, тоді як у сільській місцевості спостерігається міграційний убуток через відтік молоді у міста. Такі міграційні тенденції призводять до посилення процесу постаріння сільського населення. Разом і з тим, останніми роками простежується чітка тенденція до зменшення обсягів негативного сальдо міграції у сільській місцевості. Якщо в 2002 р. сальдо міграції міського населення України становило (-9,1) тис. осіб, сільського – (-24,7) тис. осіб, то у 2011 р. – 21,3 та (-4,2) тис. осіб відповідно. Загальне сальдо міграції становило (-33,8) тис. осіб у 2002 р. та 17,1 тис. осіб в 2011 р.

Таким чином, у період 2002–2011 рр. продовжувалось зменшення загальної чисельності населення України, проте роль та співвідношення двох основних компонент її формування дещо змінились. По-перше, основною складовою скорочення чисельності населення залишається убуток населення через перевищення числа померлих над кількістю народжених, однак обсяги цього убутку мають тенденцію до зменшення. По-друге, до 2005 р. в Україні спостерігався як природний, так і міграційний убуток населення. У 2005 р. відбувся перехід до додатного сальдо міграції і упродовж наступних років тенденція до збільшення міграційного приросту закріпилась при збереженні природного зменшення населення. Тобто, на даному етапі міграційний чинник протидіє скороченню чисельності населення, проте його вплив є поки що дуже слабким у порівнянні із природний убутком населення (рис. 3.14).


Рисунок 3.14 – Коефіцієнти природного приросту/зменшення та міграційного приросту/зменшення населення України в 2002–2011 рр., на 1000 населення


Каталог: docs -> activity-ecopolit
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ
activity-ecopolit -> Звіт про реалізацію національної екологічної політики у 2012 році з обов’язковим розділом щодо дотримання орхуської конвенції 2013
activity-ecopolit -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №577-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки» Вступ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   51
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка