Л. Г. Руденко 2012 рокуСторінка31/51
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.93 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   51

Небезпечні відходи. Утворення небезпечних відходів І–ІІІ класів небезпеки за останнє десятиріччя змінювалися в діапазоні обсягів 2,6-1,3 млн т. Відносно дев’яностих років ХХ сторіччя їх обсяг зменшився на 40 %.

Основна частина утворених відходів 82 % від загального обсягу належить до ІІІ класу небезпеки. Відходи ІІ класу небезпеки становили 17 % і І класу 1 %. До категорії небезпечних відходів насамперед належать відходи гальванічних виробництв, відходи з підвищеним вмістом важких металів, нафтошлами, непридатні пестициди, відпрацьовані емульсії й мастильно-охолоджуючі рідини, феноли та їх сполуки тощо. Динаміка утворення відходів І–ІІІ  класів небезпеки наведена в таблиці 3.26.

З 2006 року Держкомстатом України впроваджено оновлену інструкцію щодо заповнення форми №1 – небезпечні відходи. Передбачено перехід на облік відходів лише І–ІІІ класів небезпеки, що найбільш адекватно європейському розумінню небезпечності і само по собі є позитивним. Однак із сфери обліку випали найбільш багатотоннажні відходи четвертого класу небезпеки, що порушує всю динаміку відходів.

Непридатні та заборонені до використання пестициди. Стійкі органічні забруднювачі. Особливу групу високотоксичних відходів складають пестициди, які не можна використовувати за прямим призначенням внаслідок втрати корисних властивостей, закінчення терміну придатності, заборони до застосування, втрати маркування чи змішування, їх знищення залишається складною проблемою, а стан багатьох сховищ, де зберігаються ці пестициди, та умови їх зберігання є незадовільними.

Відповідно до Загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами, а також в рамках співробітництва і за допомогою уряду Данії в Україні починаючи з 2004 року було почато інвентаризацію непридатних і заборонених до використання пестицидів (НП), а також агрохімікатів, що підлягають знищенню. За її підсумками встановлено, що на території України накопичено 19,3 тис. т таких пестицидів. Вони зберігаються на 4983 складах сільгосппідприємств, Із яких 1650 не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам безпеки. Із групи найбільш небезпечних речовин, що належать до стійких органічних забруднювачів, на складах зберігаються біля 2000 т ДДТ, 13,4 т гептахлору, 1 т гептахлор бензолу, 1,1 т ендріну.

У наступні роки подовжувалися роботи з перезатарювання НП з метою їх ізоляції, для чого використовувалися спеціальні залізобетонні та пластикові контейнери. Ці заходи стосувалися насамперед об'єктів зберігання НП, де їх неналежний стан створював найбільшу небезпеку для навколишнього середовища і здоров'я людей. Контейнери розміщувалися на спеціально облаштованих майданчиках. Відповідний комплекс робіт виконувався у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та в ряді інших областей, а також в Автономній республіці Крим.

Але слід зазначити, що затарення НП в контейнери і вивезення на спец площадки повністю проблему не вирішують. Слід також провести комплекс робіт по рекультивації і обеззараженню території розташування складів НП.

Тверді побутові відходи (ТПВ). За останнє десятиріччя однією з найбільш гострих господарських і природоохоронних проблем залишалася проблема побутових відходів. Питомі показники утворення відходів у середньому становлять 220-250 кг/рік на душу населення, а у великих містах досягають 330-380 кг/рік відповідно і мають тенденцію до зростання. До складу ТПВ входять такі основні компоненти: харчові відходи – 35-50 %, папір і картон – 10-15 %, вторинні полімери

Таблиця 3.26 – Динаміка основних показників утворення, накопичення та поводження з відходами I-III класів небезпеки за 2000-2010 рр.Показники

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Утворено відходів, тис. т

2613,2

2543,3

1728,8

2436,8

2420,3

2411,8

2370,9

2585,2

2301,2

1230,3

1659,8

Отримано зі сторони

56,4

-

-

143,0

196,8

172,3

156,1

129,9

204,6

64,9

259,6

у тому числі з інших країн

-

-

-

-

-

6,3

2,0

1,3

1,5

0,5

0,0

Утилізовано, оброблено (перероблено) відходів, тис. т

1376,2

2292,0

1701,2

1184,2

840,1

863,4

847,9

1031,2

918,9

825,9

642,4

Знешкоджено відходів, тис. т

95,3

121,9

390,4

382,2

150,7

123,5

120,0

75,4

-

-

-

Спалено, тис. т

-

-

-

-

-

71,4

62,1

39,6

32,2

15,8

16,5

Передано на сторону

646,2

-

-

2591,7

3306,3

2382,0

1879,6

1329,3

648,4

557,6

1011,8

у тому числі з іншим країнам

-

-

-

-

-

32,3

14,2

20,0

5,9

4,1

26,6

Видалено в спеціально відведені місця та об’єкти, тис. т

760,6

640,0

726,9

931,7

1102,8

948,5

1057,0

990,6

1066,3

333,2

306,3

Втрачено (випаровування, витікання, пожежі тощо)

-

-

-

-

-

106,6

12,7

24,2

0,5

0,5

188,2

Валовий внутрішній продукт

(ВВП, у фактичних цінах), млн грн.170100

204200

225800

267300

344800

441452

544153

720731

948056

913345

951705

Утворено відходів у розрахунку на 1000 грн. ВВП, кг

15,4

12,5

7,7

9,1

7,0

5,46

4,3

3,6

2,4

1,3

1,7

Наявність у місцях видалення на території підприємств на 01.01.2011 р., тис.т

26244,1

23002,0

18728,5

31304,0

28349,0

21674,0

20121,5

20131,8

21017,2

20852,3

20587,7

У розрахунку на 1 км2 території країни, т

43,5

38,1

31,0

51,9

47,0

35,9

33,3

33,4

34,8

34,6

34,1

– 9-13 %, скло – 8-10 %, метали – 2 %, текстильні матеріали – 4-6 %, дерево – 1 %, будівельне сміття – 5 %, інші відходи – 10 %.

Згідно зі статистичними даними Мінжитлокомунгоспу тверді побутові відходи в основному захоронювали на 3614 сміттєзвалищах і полігонах загальною площею 6262,9 га. Із загальної кількості сміттєзвалищ 226 (6,3 %) перевантажені, 760 (21%) – не відповідають нормам екологічної безпеки. Показники щодо утворення, накопичення та поводження з ТПВ за десятирічний період наведено в таблиці 3.27.
Таблиця 3.27 – Динаміка поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) за 2000-2010 рр.

Роки

Показники

Кількість ТПВ зібраних та перевезених підприємствами,

млн м3У тому числі комунальними підприємствами,

млн м3Охоплення населення послугами зі збирання ТПВ,

%


2000

29,1

19,8

68,04

2001

32,0

20,0

62,5

2002

31,0

24,6

68,1

2003

38,1

24,6

64,6

2004

39,9

24,6

61,7

2005

46,05

32,3

67,1

2006

50,55

34,8

60,75

2007

46,05

26,7

69,48

2008

48,62

28,2

58,1

2009

50,0

29,1

58,2

2010

56,5

32,8

68,6

У приватному секторі через відсутність належної системи збирання ТПВ щорічно утворюються тисячі малих стихійних звалищ, які не піддаються достовірному обліку.

Вкрай незадовільно проводиться робота з рекультивації та санації існуючих сміттєзвалищ. Їх кількість становить відповідно 94 з 447 (21 %) та 90 з 435 (20,6 %) одиниць. При потребі паспортизувати 1419 полігонів та сміттєзвалищ паспортизовано лише 343 (24 %).

Через не належну організацію поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах, як правило у приватному секторі, щорічно виявляють близько 35 тис. несанкціонованих звалищ, що займають площу понад 1 тис. га.

Збирання відходів у житлово-комунальному секторі є основним завданням санітарного очищення населених пунктів. Проте діюча система санітарного очищення населених пунктів є недосконалою. Через відсутність взаємодії між органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади на місцях, службами житлово-комунального господарства, державною санітарно-епідеміологічною службою та органами з охорони навколишнього середовища не забезпечується належний контроль за санітарним станом територій, а також за збиранням, вивезенням, знешкодженням і захороненням побутових відходів.

Існують також проблеми з видаленням та розміщенням будівельних відходів, які утворюються в значних обсягах під час монтажу та демонтажу будівель і споруд, реконструкції, нового будівництва. Місць для їх видалення немає, а розміщення на міських звалищах твердих побутових відходів, як ізолюючого матеріалу, недоцільне.

Нинішній стан поводження з відходами житлово-комунального господарства в країні потребує прискореного створення та впровадження ефективних систем збирання, транспортування, видалення, утилізації та знешкодження відходів, у першу чергу, запровадження дієвої роздільної системи збирання твердих побутових відходів; забезпечення в повному обсязі фінансування заходів, передбачених національними, регіональними і місцевими програмами, спрямованими на поліпшення санітарного стану великих міст, населених пунктів і селищ; підвищення екологічної свідомості населення щодо поводження з твердими побутовими відходами та ін.

Використання відходів як вторинної сировини. Обсяги використання відходів характеризуються значною нерівномірністю й залежать від їх ресурсної цінності, екологічного впливу, який вони здійснюють як забруднювачі на довкілля, та, найголовніше, – від складних економічних умов, що визначають рентабельність кожного конкретного виду виробництва, в якому використовують відходи.

Основними причинами низького рівня використання багатотоннажних відходів гірничодобувної та енергетичної галузей є: • зниження попиту з боку підприємств будівельної індустрії та дорожнього будівництва внаслідок наявності на ринку вторинних матеріалів більш технологічних відходів металургії;

 • обмеженість фінансових можливостей підприємств;

 • стрімке зростання вартості транспортних послуг.

Як вторинну сировину можна використовувати відходи вуглевидобутку і вуглезбагачення, шлаки доменного, сталеплавильного, феросплавного, нікелевого та ливарного виробництва, шлами червоні глиноземного виробництва, золу та золошлакові відходи теплових електростанцій, інших спалювальних установок, фосфогіпс, купорос залізний, кислоту сірчану, породи розкривні, деякі відходи сільськогосподарського виробництва, а також тверді побутові відходи.

Прогнозні оцінки свідчать, що перероблення (оброблення) чи утилізація деяких відходів може забезпечити повністю потреби держави, наприклад, у таких металах, як скандій, галій, ітрій, германій, ртуть, ніобій, тантал; на десятки років – свинець, цинк, мідь, ванадій, цирконій, золото, срібло (на 10- 25% щорічної потреби).

Серед відходів техногенного походження, що містять рідкоземельні елементи, слід виділити фосфогіпс (продукт переробки фосфоритів та апатитів на мінеральні добрива) та червоні шлами глиноземного виробництва.

На основі аналізу динаміки абсолютних та інтегрованих показників сталого розвитку у сфері відходів за період 2000-2010 рр. (табл. 3.28) можна зазначити наступне:

Таблиця 3.28 – Індикатори стану поводження з відходами в Україні у динаміці за 2000–2010 роки


Індикатор (показник)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Обсяги утворення відходів

Промислові (у т.ч. гірничо-промислові) відходи, млн т1


447,1

468,9

492,0

522,0

564,0

570,0

610,0


640,0

600,0

540,0

403,4

Відходи за формою 14-МТП (номенклатура з 57 видів), млн т

184,2

182,0

203,5

194,2

215,1

231,2

288,7

326,2

278,3

246,4

375,5

Небезпечні (токсичні) відходи (за формою звітності № 1-небезпечні відходи), млн т

81,4

77,5

77,6

79,0

62,9

59,0**

57,02

2,58

2,3

1,23

1,66

Відходи житлово-комунального господарства, млн м3

29,9

33,1

32,0

37,6

39,1

46,77

50,55

46,1

49,3

50,0

12,4

Загальна кількість відходів, млн т1

558,9

587,4

613,9

645,7

695,0

714,0

750,0


790,0

750,0

670,0

431,6

Інтенсивність утворення відходів

Загальна кількість відходів на одиницю ВВП, т/1 млн грн.:

номінальний ВВП

реальний ВВП 33,29

3,29


2,91

2,94


2,72

2,90


2,41

2,86


2,04

2,96


1,68

2,70


1,4

2,56


1,11

2,39


2,4

3,62


1,3

2,42

1,7

2,79


утворення небезпечних (токсичних) відходів І-ІІІ класів небезпеки на одиницю ВВП, т/1 млн грн.:

номінальний ВВП

реальний ВВП 3

Довідково: обсяг утворення відходів І-ІІІ класів

небезпеки, млн т0,015

0,015


2,61

0,013

0,013


2,54

0,008

0,008


1,73

0,009

0,011


2,44

0,007

0,010


2,42

0,006

0,009


2,41

0,004

0,008


2,37

0,004

0,008


2,58

0,002

0,003


2,30

0,001

0,002


1,23

0,002

0,003


1,66

Примітки: 1. За експертною оцінкою (у зв’язку зі скасуванням з 2000 року звітності за формою 71-тп).

2. За експертною оцінкою( у зв’язку з тим, що відходи IV класу небезпеки виключено із статистичного обліку).

3. Розрахунок здійснено за умови, що показники ВВП за 2000 рік прийнято за базові.


 • відбувається зростання загального обсягу утворення відходів. Однак при цьому його інтенсивність на одиницю ВВП (як у номінальному, так і реальному вимірі) обумовлює тенденцію до зменшення;

 • утворення небезпечних відходів за абсолютними показниками характеризується відносною стабільністю. Інтенсивність утворення небезпечних відходів поступово зменшується – як по відношенню до номінального ВВП, так і реального;

 • починаючи з 2000 року простежується тенденція до збільшення загальних обсягів використання відходів як вторинної сировини і, зокрема, тієї категорії, що є залишками продуктів кінцевого споживання.

Як підсумок, слід зазначити, що збільшення абсолютних обсягів утворення відходів усіх видів зумовлює подальший процес їх накопичення. Не вирішується проблема знешкодження та зберігання небезпечних відходів, залишається гострою проблема розміщення побутових відходів.

Організаційно-економічний механізм поводження з відходами не досить ефективний. Фінансування відповідних заходів значно нижче реальних потреб. Залишаються неврегульованими питання ідентифікації і класифікації відходів, їх обліку і паспортизації, нормування утворення, стимулювання використання відходів та інше.

Актуальними завданнями на перспективу залишаються:


 • подальший розвиток і узгодження законодавчого забезпечення, а також нормативного регулювання на підзаконному рівні, розроблення методичного та інформаційного забезпечення поводження з відходами;

 • гармонізація чинної нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами з європейськими стандартами, зокрема розробка класифікатора відходів та порядку віднесення відходів до категорії небезпечних;

 • розроблення концепції і програми поводження з небезпечними та багатотоннажними відходами;

 • удосконалення системи платежів за розміщення відходів;

 • стимулювання підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

 • посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері поводження з відходами.
Каталог: docs -> activity-ecopolit
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ
activity-ecopolit -> Звіт про реалізацію національної екологічної політики у 2012 році з обов’язковим розділом щодо дотримання орхуської конвенції 2013
activity-ecopolit -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №577-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки» Вступ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   51
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка