Л. Г. Руденко 2012 рокуСторінка51/51
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.93 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

 • Україна на шляху до п’ятнадцятої річниці Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку: Стан реалізації Україною Програми дій МКНР протягом 1994–2009 рр. – К. : «День Печати», 2009. – 132 с.

 • Україна у цифрах у 2011 році: стат. зб. - К. : Державна служба статистики України, - 2012. - 252 с.

 • Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у XX ст. (географічний аспект) / за ред. Л. Г. Руденка. — К. : Академперіодика, 2005. — 320 с.

 • Укррудпром. Предприятия. – Режим доступу: http://www.ukrrudprom.ua/reference

 • Химическая промышленность // Лидеры бизнеса Украины. Десять лет развития экономики Украины. ТОП-100 рейтинг. – 2010. – №1. – С.132–137.

 • Хумарова Н.І. Екологічні цільові програми у системі державного регулювання природокористування// Науковий вісник: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. – Львів: НЛТУУ. – 2005, вип.15.6 – С. 187-194.

 • Хумарова Н.І. Екологічно чисте виробництво – інноваційна складова стратегії сталого розвитку / Н.І.Хумарова // Науковий вісник. – Львів: НЛТУУ. – 2007. – Вип. 17.7 – С. 110-115.

 • Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтінг, 2009. – 900 с.

 • Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І.А. Акімова. – К.: Глобалконсалтінг, 2009. – 600 с.

 • Чернявський М.В., Криницький Г.Т., Парпан В.І. Наближене до природи ведення лісового господарства в Україні Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 9

 • Яценко Б.П. Тенденції розвитку галузевої структури світової економіки // Світова економіка. – К. Либідь, 2000. – С. 5.

 • 2010 Environmental Performance Index: Summary For Policymakers [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://epi.yale.edu/Countries/Ukraine

 • Central Intelligence Agency. — The World Factbook [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

 • Communication from the Commission of the Council, the European Parlament, the Economical and Social Committee and the Committee of the Regions. Thematic Strategy for Soil Protection. Brussels, 22.9.2006 COM (2006) 231 final.

 • Current Ideas on Sustainable Development Goals and Indicators // Rio 2012 Issue Brief Produced by the UNCSD Secretariat, 2011, No. 6 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uncsd2012.org/content/documents/218Issues%20Brief%206%20-%20 SDGs%20and%20Indicators Final%20Final%20clean.pdf

 • Food Security and Sustainable Agriculture // Rio 2012 Issue Brief Produced by the UNCSD Secretariat, December 2011, No. 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uncsd2012.org/content/documents/227Issues%20Brief%209%20-%20FS%20and%20 Sustainable%20Agriculture%20CLCnew.pdf

 • Forest Europe 2011. Oslo Ministerial Mandate for Negotiating a Legally Binding Agreement on Forests in Europe. Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe. Oslo 14-16 June 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.foresteurope.org/?module=Files;action=File.getFile;ID=1684

 • Legatum Prosperity Index. – Режим доступу: http://www.prosperity.com

 • Lessons from the Peer Review Mechanism //Rio+20 Issue Brief Produced by the UNCSD Secretariat, July 2011 No. 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. uncsd2012.org/content/documents/Issuesbrief.pdf

 • Regional, national and local level governance for sustainable development // Rio 2012 Issue Brief Produced by the UNCSD Secretariat, December 2011, No. 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uncsd2012.org/content/documents/229draft 15Dec7pm formatted730am.pdf

 • Report of the World Summit on Sustainable Development. Johannesburg, South Africa, 26 August-. 4 September 2002. A/CONF.199/20, United Nations - New York, 2002 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.un-documents.net/aconf199-20.pdf

 • Science and Technology for Sustainable Development // Rio 2012 Issue Brief Produced by the UNCSD Secretariat, January 2012, No. 12 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uncsd2012.org/content/documents/278Rio2012%20Issues%20brief%2012%20Science%20and%20Technology%20final.pdf

 • Sustainable Cities //Rio 2012 Issue Brief Produced by the UNCSD Secretariat, 2011, No.5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uncsd2012.org/content/documents/217Issues%20Brief%20No%205%20Sustainable%20Cities%20FINAL.pdf

 • The Johannesburg Declaration on Sustainable Development. – 4 September. – United Nations. – 2002.

 • The Montréal Process. Criteria and indicators for the conservation and sustainable management of temperate and boreal forests / Third Edition, December 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rinya.maff.go.jp/mpci/

 • Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. – Nairobi : UNEP, 2011. – 630 p.

 • Trade and Green Economy // Rio+20 Issue Brief Produced by the UNCSD Secretariat and UNCTAD, March 2011 No. 1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uncsd2012.org/content/documents/Issues%20Brief%201%20-%20Trade%20and%20 Green%20Economy%20FINAL%20Mar%2011.pdf

 • US Energy Information Administration. Independent and Analisys. – Режим доступу: http://www.eia.gov/.

 • Water // Rio 2012 Issue Brief Produced by the UNCSD Secretariat, December 2011, No. 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uncsd2012.org/content/ documents/231Water%20for%20posting.pdf

 • Zgurovsky M. et al. Sustainable development analysis — global and regional contexts. P.1. Global analysis of quality and security of life. — Kyiv : NTUU «KPI», 2010.

 • Zgurovsky M. Sustainable Development Global Simulation: Analysis of Quality and Security of Human Life // Sustainable Development — Policy and Urban Development — Tourism, Life Science, Management and Environment / Edited by Chaouki Ghenai. — InTech, QP. 201—206.

 • Zgurovsky M. Z. General Pattern of Global System Conflicts and Global Threats of 21st Century. — Springer Science+Business Media, Inc. 2007. — P. 687—695. 1060-0396/07/43050687 687.  1 За національним критерієм бідними вважаються домогосподарства, чиї доходи є нижчими 75% медіанного рівня сукупних еквівалентних витрат.

  2 З чисельністю населення до 100 000 осіб.

  3 Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут стратегічних досліджень при Президентові України, Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

  4 Різноманітні пільги, соціальні виплати та соціальні послуги безпосередньо передбачені у 58 законах та більше ніж 120 підзаконних нормативно-правових актах.

  5 З 25% у 2011 р. до 42% у 2012 р. прожиткового мінімуму для пенсіонерів; у середньому 353,6 грн.

  6 За інформацією Міністерства соціальної політики України, передбачається, що в 2012 р. ПМ в середньому збільшиться на 14% порівняно з попереднім роком (Джерело: http://mlsp.kmu.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=141703&cat_id=141688).

  7 За даними Міністерства соціальної політики України станом на 01.01.2012 р. допомогу сім’ям з дітьми відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» отримували 2655,9 тис. осіб, у т. ч.: у зв’язку з вагітністю та пологами – 28,1 тис.; при народженні дитини – 733,5 тис.; по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 1265,4 тис.; на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 43,1 тис.; на дітей одиноким матерям – 584,2 тис.; на усиновлених дітей – 1,5 тис. Загальні нарахування допомоги з початку року склали 22313,4 млн грн.

  8 Державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» одержувало 82,4 тис. малозабезпечених сімей, у т. ч. 33,6 тис. багатодітних сімей, в яких виховується 132,1 тис. дітей. Загальні нарахування з початку року склали 1063,1 млн грн.

  9 У 2011 р. в Україні налічується 252 тис. багатодітних сімей, в яких виховується 852,5 тис. дітей. З них 234,7 тис. багатодітних сімей внесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру та отримують пільги, передбачені законодавством.

  10 У 2011 р. для дітей від 3 до 13 років – 60 грн., у 2012 р. – 120 грн., для дітей від 13 до 18 років у 2011 р. – 100 грн., у 2012 р. – 230 грн.

  11 В Україні відбулося значне скорочення масштабів безпритульності та бездоглядності серед дітей: з 42,2 тис. у 2005 р. до 19,4 тис. у 2011 р.

  12 Станом на 01.01.2011 р. єдина технологія прийому громадян впроваджена загалом по Україні на 74,9%.

  13 З 01.08.2010 р. через Програму житлових субсидій держава компенсує сім’ям непрацездатних і пенсіонерів витрати, що більші за 10% їх сімейного бюджету (раніше було 15%). Інші сім’ям компенсуються витрати на ЖКП, що перевищують 15% їх доходу (було 20%). Протягом 2011 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату ЖКП усього отримувало 1327,2 тис. сімей (7,8% від загальної їх кількості).

  14 Видатки на охорону здоров’я, освіту, духовний та фізичний розвиток, соціальний захист та соціальне забезпечення.

  15 штаб-квартира – у Лондоні. З 2006 р. – ArcelorMittal.

  Каталог: docs -> activity-ecopolit
  docs -> Соціологія – наука про суспільство
  docs -> Міністерство охорони навколишнього
  docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ
  activity-ecopolit -> Звіт про реалізацію національної екологічної політики у 2012 році з обов’язковим розділом щодо дотримання орхуської конвенції 2013
  activity-ecopolit -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №577-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки» Вступ


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка