Л. М. Толстого (1828-1910) Список статей періодичних видань. Общественная мысль в России xix-начала ХХ века. Л. Н. Толстой как мыслитель. Часть І. УказательДата конвертації16.01.2019
Розмір83.5 Kb.

190 років від дня народження

Л. М.Толстого (1828–1910)

Список статей періодичних видань

.

Общественная мысль в России XIX-начала ХХ века. Л. Н. Толстой как мыслитель. Часть І. Указатель литературы // Библиотеки учебных заведений. – М. – 2014. – № 1. – С. 1-68.Общественная мысль в России XIX-начала ХХ века. Л. Н. Толстой как мыслитель. Часть ІІ. Указатель литературы // Библиотеки учебных заведений. – М. – 2014. – № 2. – С. 1-65.Бояршинова, С. И.

Лев Толстой и музыка / С. И. Бояршинова // Русский язык и литература в школах Украины. – М. – 2007. – № 7. – С. 43-48.

Бояршинова, С. И.

Лев Толстой и музыка. Литературно-музыкальная композиция / С. И. Бояршинова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : наук.-метод. журнал. – Київ. – 2009. – № 10. – С. 52-54.

Вахидова, М. А.

Лев Толстой – на "четвертом небе" / М. А. Вахидова // Наука и религия. – М. – 2013. – № 7. – С. 37-40.

Вихрист, Н. С.

Зустріч янголів з людьми. Компаративний аналіз оповідань Г. Гарсіа Маркеса "Стариган із крилами" та Л. Н. Толстого "Що живить людей". 11 клас / Н. С. Вихрист// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – Київ. – 2007. – № 2. – С. 39-40.

Галкіна, Н.

Перший бал Наташі Ростової. Інтегрований урок за романом Л. Толстого "Війна і мир" та однойменною оперою С. Прокоф'єва / Наталя Галкіна// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України . – Київ. – 2008. – № 9. – С. 23-26.

Галкіна, Н.

Перший бал Наташі Ростової. Інтегрований урок за романом Толстого "Війна і мир" та однойменною оперою С. Прокоф'єва, 10 кл. / Наталя Галкіна// Зарубіжна література в школах України : метод. журнал. – Київ : Антросвіт. – 2007. – № 10. – С. 49-51.

Дорож, Н. В.

Екскурсія в Ясну Поляну. Вивчення біографії Льва Толстого / Н. В. Дорож // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України . – Київ. – 2009. – № 4. – С. 23-25.

Дорож, Н. В.

Екскурсія в Ясну Поляну. Матеріали до вивчення біографії Л. М. Толстого. 10 кл. Урок / Н. В. Дорож // Зарубіжна література в школах України : метод. журнал.– Київ. – 2008. – №10. – С. 45-48.

Заварзина, Л. Э.

Л. Н. Толстой в оценке П. Ф. Каптерева / Л. Э. Заварзина // Педагогика. – М. – 2008. – № 8. – С. 65-77.

Іващук, І. В.

Лев Толстой і читачі ХХІ ст. Урок - прес-конференція / І. В. Іващук

// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України . – Київ. – 2007. – № 3. – С. 37-38.
Кудрявая, Н. В.

"Наука жизни" Л. Н. Толстого / Н. В. Кудрявая // Педагогика. – М. – 2010. – № 2. – С. 74-80.

Латышина, Д. И.

Л. Н. Толстой – народный учитель / Д. И. Латышина // Начальная школа . – М. – 2008. – № 8. – С. 3-7.

Лімборська, С. М.

Духовні пошуки смислу життя Андрія Болконського. Урок за романом Л. М. Толстого "Війна і мир". 10 клас / С. М. Лімборська // Зарубіжна література в школах України : метод. журнал. – Київ. – 2008. – № 6. – С. 44-46.

Матюшкіна Т. П.

Використання схематичної наочності в ході розкриття проблеми особистості в романі Л. М. Толстого "Анна Кареніна» / Т. П. Матюшкіна // Зарубіжна література в школах України : метод. журнал. – Київ. – 2009. – № 11. – С. 56-58.

Назарець, В. Н.

Система образів роману Л. Толстого «Війна і мир»/ В. Н. Назарець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – Київ. – 2006. – №10. – С. 26-32.

Никитин, В.

Без покаяния (к 100-летию со дня смерти Л. Толстого) / Василий Никитин

// Наука и религия. – М. – 2010. – № 10. – С. 25-30.
Поль, Д. В.

Традиции Л. Н. Толстого в художественном мире М. А. Шолохова / Д. В. Поль // Искусство и образование. – М. – 2008. – № 4. – С. 42-51.

Пронкевич, О.

Чотири смерті Анни Кареніної: кохання-пристрасть крізь призму кінематографа // Зарубіжна література в школах України: метод. журнал . – Київ : Антросвіт. – 2012. – № 1. – С. 34-38.

Пронкевич, О.

Чотири смерті Анни Кареніної: кохання-пристрасть крізь призму кінематографа / О. Пронкевич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.– Київ. – 2014. – № 5. – С. 26-29.

Пулина, Г. А.

Заключительный урок по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 10 кл. / Г. А. Пулина // Зарубіжна література в школах України : метод. журнал. – Київ. – 2009. – № 7-8. – С. 67-71.

Сапронова, Н. В.

Первые "русские книги для чтения" Л. Н. Толстого в свете педагогического просвещения / Н. В. Сапронова // Педагогическое образование и наука . – М. – 2012. – № 1. – С. 58-62

Сіраш, Г. М.

Життєвий і творчий шлях Л. М. Толстого, та його філософсько-етичні та творчі пошуки, громадська діяльність / Г. М. Сіраш // Зарубіжна література в школі . – Київ. – 2010. – № 4. – С. 13-17.

Слободянюк, А.

Сложен или прост внутренний мир Долохова (по роману Л. Н. Толстого "Война и мир"). / А. Слободянюк // Історичний досвід і сучасність : матеріали наук. конференцій / ПНПУім. К. Д. Ушинського, [редкол. зб. : І. М. Богданова та ін.; відп. ред. В. М. Букач]. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2005. – Вип. 11 : матеріали ХІ наук. студ. конф., присвяч. 60-річчю Перемоги в Великій Вітчизнаній війні 1941-1945 рр. – С. 48-52.

Сокольникова, Ф. М.

Педагогическое творчество Л. Н. Толстого как условие формирования гуманистических идей просвещения в Якутской области в дореволюционный период ХХ в. /Ф. М. Сокольникова // Педагогическое образование и наука . – М. – 2008. – № 2. – С. 107-110.

Таратута, С. Л.

Итоговая обобщающая работа по роману Л. Толстого "Война и мир". 10 класс / С. Л. Таратута // Зарубіжна література в школах України : метод. журнал. – Київ . – 2008. – № 6. – С. 46-48.

Ткачук, Э. И.

Идеал женщины в образе Наташи Ростовой как символа понятий "дом", "семейное счастье"/ Э. И. Ткачук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – Київ. – 2010. – № 1. – С. 11-12.

Фокина, В. О.

Женские судьбы и характер. К изучению романа Л. Н. Толстого «Война и мир», 10 кл. / В. О. Фокина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – Київ. – 2003. – №11. – С. 34-36.

Френкель, Н. В.

Взаимоотношения Л. Толстого и русских композиторов его времени. Воззрения писателя на их творчество / Н. В. Френкель // Искусство и образование. – М. – 2012. – № 2. – С. 31-42.

Хільман, Н. О.

Мнимые и истинные ценности (по роману Л. Толстого "Война и мир"). Урок-диалог с элементами исследования / Н. О. Хільман // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України . – Київ. – 2007. – № 3. – С. 34-37.

Хроменко, И. А.

Лев Николаевич Толстой - Учитель и Мыслитель. Презентация романа "Война и мир", 10 класс / И. А. Хроменко // Зарубіжна література в школах України : метод. журнал. – Київ . – 2009. – № 11. – С. 49-55.

Чернецкая, Е. Н.

Материалы к изучению биографии Л. Н. Толстого, 10 класс / Е. Н. Чернецкая // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – №10. – С. 31-34.

Чернова, И. Г.

Педагогическое наследие Л. Н. Толстого и педагогика начальной школы ХХІ в. / И. Г. Чернова // Начальная школа. – М. – 2010. – № 6. – С. 10-12.

Шевченко, С. В.

Підсумковий урок за темою "Л. Толстой. Роман "Війна і мир" / С. В. Шевченко // Зарубіжна література в школі.– Київ. – 2011. – № 15-16. – С. 52-55.

Шепель, Ю.

Л. Толстой. "Війна і мир": матеріали до варіативного вивчення. Историзм в романе-эпопее: историю движут не эпические герои, а люди - все в совокупности. Урок. 10 кл. / Юрій Шепель // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : наук.-метод. журнал. – Київ. – 2007. – № 11-12. – С. 51-58.

Янушевский, В. Н.

Роман-эпопея Л. Н. Толстого "Война и мир" и проблемы изучения литература в школе / В. Н.Янушевский // Народное образование. – М. – 2009. – № 2. – С. 186-215.Каталог: images -> 2018
2018 -> Володимира козубняка
2018 -> Лошак Наталія Романівна методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту рда друкується згідно рішення
2018 -> Методичні рекомендації щодо організації діяльності науково-методичних/методичних центрів/відділів/кабінетів/служб у об’єднаних територіальних громадах При створенні науково-методичних/методичних центрів
2018 -> Розглянуто
2018 -> Програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
2018 -> Використання варіативної складової робочих навчальних планів у 2018/2019 навчальному році з української мови і літератури
2018 -> Методичні рекомендації щодо проведення у 2018/2019 навчальному році дня знань та першого уроку
2018 -> Методичні рекомендації щодо організації навчання шкільного курсу математики
2018 -> 10 клас (52 годин)
2018 -> Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2017/2018 н р


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка