Лекція №2. Класифікація мультимедійних засобів навчанняДата конвертації29.10.2018
Розмір3.78 Mb.
#56285
ТипЛекція

Лекція №2. Класифікація мультимедійних засобів навчання

 • Класифікація мультимедійних засобів навчання
 • Візуальні засоби навчання
 • Графопроектор та його використання
 • Мультимедійний проектор
 • Документ-камера
 • Електронна книга
 • iPad
 • Сучасні способи запису та відтворення звуку
 • Телебачення
 • Аналогова відеокамера
 • Цифрова відеокамера

Класифікація мультимедійних засобів навчання

Систематика знань про природні і штучні об’єкти та процеси дозволяє не тільки поглибити розуміння їх сутності та взаємозалежності і на цій основі розвинути теоретико-методологічний апарат їх подальшого дослідження, визначити теоретичні проблеми їх розвитку відповідно до призначення систем, до складу яких ці об’єкти і процеси входять, але й має суто практичний результат - дозволяє сформувати підходи для удосконалення цих об’єктів і процесів (підвищити їх ефективність і якість), створити новітні засоби і технології діяльності, які враховували б і спиралися на наявні досягнення соціально-економічного і науково-технічного розвитку цивілізації.

Це стосується і мультимедійних засобів навчання (МЗН), як засобів діяльності людини при опануванні нею загальної і професійної освіти, як знарядь підвищення ефективності і якості навчання і виховання в інституціональних педагогічних системах і пожиттєвій освіті.

Це стосується і мультимедійних засобів навчання (МЗН), як засобів діяльності людини при опануванні нею загальної і професійної освіти, як знарядь підвищення ефективності і якості навчання і виховання в інституціональних педагогічних системах і пожиттєвій освіті.

Доцільна класифікація МЗН дозволяє не тільки поглибити розуміння місця, яке займають, і ролі, яку відіграють МЗН та їх системи при здійсненні навчально-виховного процесу, але й створити теоретичний фундамент подальшого розвитку як окремих МЗН, так і їх комплектів й комплексів, закрити «білі плями» і усунути дублювання їх функцій, сформувати вимоги до новітніх МЗН і їх систем, спроектувати і впровадити в практику освіти передові педагогічні технології. Такий підхід «буде ще одним «містком» між користувачами МЗН, їх розробниками і виробниками»

 • Доцільна класифікація МЗН дозволяє не тільки поглибити розуміння місця, яке займають, і ролі, яку відіграють МЗН та їх системи при здійсненні навчально-виховного процесу, але й створити теоретичний фундамент подальшого розвитку як окремих МЗН, так і їх комплектів й комплексів, закрити «білі плями» і усунути дублювання їх функцій, сформувати вимоги до новітніх МЗН і їх систем, спроектувати і впровадити в практику освіти передові педагогічні технології. Такий підхід «буде ще одним «містком» між користувачами МЗН, їх розробниками і виробниками»

Питанням класифікації МЗН присвячена значна кількість робіт вітчизняних і зарубіжних авторів.

Питанням класифікації МЗН присвячена значна кількість робіт вітчизняних і зарубіжних авторів.

 • М. Д. Ярмаченко поділяє МЗН на такі: візуальні (зорові) - природні предмети, машини, прилади, препарати, рухомі і нерухомі моделі, кольорові і чорно- білі схеми, символи (слова, букви та цифри) тощо; аудіальні (слухові) - магнітофонні стрічки разом з приладами, які полегшують користування ними, радіоапаратура, музичні інструменти тощо; аудіовізуальні (зорово-слухові) - телевізійні апарати, кінопроектори; такі, за допомогою яких частково автоматизують процес навчання,- програмовані підручники, дидактичні машини, лабораторії для вивчення мов, автоматизовані класи, комп’ютери тощо.
 • У роботах колективу авторів: А.М. Гуржія, М.І. Орлової. М.І. Шута, В.В. Самсонова, що вийшли останнім часом, здійснено значний внесок у розроблення теоретико-методологічних проблем класифікації МЗН, запропоновано класифікацію МЗН та навчального обладнання загальноосвітніх навчальних закладів.

Водночас, як справедливо відзначають Кайлов К.М. і Парчевський В.П., «жоден автор не може зробити з матеріалу, який систематизується, таких узагальнених висновків, які могли би бути прийнятними для всіх».

Водночас, як справедливо відзначають Кайлов К.М. і Парчевський В.П., «жоден автор не може зробити з матеріалу, який систематизується, таких узагальнених висновків, які могли би бути прийнятними для всіх».

 • Тобто, можливі класифікації можуть відображати різні аспекти їх розгляду і застосування. Еволюція класифікацій повинна враховувати теоретичну можливість появи і практичні факти створення нових об’єктів класифікації, які у вже здійснених класифікаціях не відображені і не можуть бути відображені за прийнятими в них класифікаційними ознаками. В цих випадках слід вводити інші необхідні класифікаційні ознаки (ознаки систематизації) і на цій основі формувати нові угруповання і різноманітності, по суті, будувати нові продуктивні класифікації.

Сучасні уявлення про МЗН та системи ЗН, їх об’єктивний розвиток, їх нові функції в новітніх педагогічних системах, зокрема в навчальному середовищі систем відкритої освіти, результати моделювання педагогічних і методичних систем та навчального середовища, що розглянуті в попередніх розділах цієї роботи, вимагають дещо змінити, модифікувати відомі підходи до класифікації МЗН, ввести нові класифікаційні ознаки. Необхідно врахувати особливості сучасного етапу розвитку МЗН, впровадження їх в освітню практику, зокрема визначити місце ЗН в структурі матеріально-технічної бази навчальних закладів, врахувати можливості їх багатоструктурного використання, зокрема для автоматизації навчальної діяльності, підтримки

 • Сучасні уявлення про МЗН та системи ЗН, їх об’єктивний розвиток, їх нові функції в новітніх педагогічних системах, зокрема в навчальному середовищі систем відкритої освіти, результати моделювання педагогічних і методичних систем та навчального середовища, що розглянуті в попередніх розділах цієї роботи, вимагають дещо змінити, модифікувати відомі підходи до класифікації МЗН, ввести нові класифікаційні ознаки. Необхідно врахувати особливості сучасного етапу розвитку МЗН, впровадження їх в освітню практику, зокрема визначити місце ЗН в структурі матеріально-технічної бази навчальних закладів, врахувати можливості їх багатоструктурного використання, зокрема для автоматизації навчальної діяльності, підтримки

Рис. Класифікація засобів навчання за спрямованістю застосування у загальній і/або спеціальній педагогіці, за їх дидактичним призначенням та за специфікою створення і за напрямами дидактичного використання в навчально-виховному процесі (Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти)

 • Рис. Класифікація засобів навчання за спрямованістю застосування у загальній і/або спеціальній педагогіці, за їх дидактичним призначенням та за специфікою створення і за напрямами дидактичного використання в навчально-виховному процесі (Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти)

До візуальних (зорових) належать статичні технічні засоби навчання

Це система технічних засобів навчання, в якій носіями інформації є діафільми, діапозитиви, епіпосібники і транспаранти, що подаються учням за допомогою діапроекторів, епіпроекторів і графопроекторів.

Педагогічний ефект від застосування технічних засобів статичної проекції в значній мірі визначається якістю зображення на екрані, яка залежить від особливостей проекційної апаратури.

Види технічних засобів статичної проекції:

 • діапроекційні;
 • епіпроекційні;
 • графопроекційні.

Графопроекційні

 • В процесі використання графопроекційних статичних ТЗН ми отримуємо на екрані двомірні зображення.
 • Носіями інформації є крупноформатні діапозитиви, які називають транспарантами, що проектуються на екран за допомогою графопроекторів або, як їх ще називають, кодоскопів. Графопроектори є лінзові та дзеркальні.

Оптична схема лінзового графопроектора

Оптична схема дзеркального графопроектора

БАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОЕКТОРІВ

Мультимедійний CRT-проектор

Структурна схема мультимедійного CRT-проектора

Структурна схема мультимедійного CRT-проектора

Мультимедійний проектор Epson EMP-765

Мультимедійний проектор Epson EMP-765

працює на основі LCD-технології

Технологія LCD (Liquid crystal display) базується на властивостях рідкокристалічної матриці, крізь яку проходить потік світла.

 • Технологія LCD (Liquid crystal display) базується на властивостях рідкокристалічної матриці, крізь яку проходить потік світла.
 • Прозорістю матриці можна керувати.

  В сучасних проекторах застосовують три LCD-матриці, кожна для окремого кольору: червонного, зеленого та синього.


Принцип роботи

Дихроїчні дзеркала ділять світловий потік від проекційної лампи на три основних складових кольори - червоний, зелений та синій.Світло проходять крізь матриці.

Структурна схема мультимедійного LCD-проектора

Структурна схема мультимедійного LCD-проектора

Оптичний тракт мультимедійного LCD-проектора

Оптичний тракт мультимедійного LCD-проектора

Мультимедійний проектор Toshiba TDP-P8

Мультимедійний проектор Toshiba TDP-P8

працює на основі DLP-технології

Принцип формування зображення

Принцип формування зображення

за допомогою DMD-матриці

Структурна схема DLP-проектора

Структурна схема DLP-проектора

з однією DMD-матрицею

Структурна схема DLP-проектора

Структурна схема DLP-проектора

з двома DMD-матрицями

Структурна схема DLP-проектора

Структурна схема DLP-проектора

з трьома DMD-матрицями

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА

Документ-камери також відомі як відеопрезентери або візуалізатори.

Документ-камери також відомі як відеопрезентери або візуалізатори.

Ця плутанина виникає через різницю між оригінальними визначеннями англійською мовою від різних виробників пристроїв і частково пов'язані з різними шляхами їх використання.

Однак загальна ідея проста – це відео-камери на штативі, оснащені необхідним виходом для передачі зображень реальних об'єктів (починаючи від декількох міліметрів до десятків сантиметрів) на великому екрані. Таким чином зображення з будь-якого натурального об'єкта, таблиці, графіка або малюнка, сторінки книги або зошита стане доступним для перегляду одночасно цілим класом.

Однак загальна ідея проста – це відео-камери на штативі, оснащені необхідним виходом для передачі зображень реальних об'єктів (починаючи від декількох міліметрів до десятків сантиметрів) на великому екрані. Таким чином зображення з будь-якого натурального об'єкта, таблиці, графіка або малюнка, сторінки книги або зошита стане доступним для перегляду одночасно цілим класом.

Варіанти підключення документ-камери до пристроїв відтворення.

Варіант №1.

 • Підключення документ-камери відбувається безпосередньо до пристрою відображення. Цим пристроєм може бути проектор, телевізор або монітор, а також відеомагнітофон чи DVD-рекордер для запису відео.
 • Кабелі для підключення до будь-якого з цих пристроїв включені у комплект поставки документ-камери.
 • Це найпростіший спосіб використання, достатньо мати у своєму класі один з пристроїв відображення інформації та відповідний кабель, щоб використати документ-камеру в процесі навчання.

Переваги цього методу:

Переваги цього методу:

 • легке і швидке з'єднання;
 • максимізується функціональність камери;
 • мобільність.
 • Мінуси:

 • обмежений обсяг внутрішньої пам'яті, в результаті чого фіксована кількість зображень, що запам’ятовуються (40 для SR130 і 80 для SR300) і невеликому діапазоні послідовної обробки зображень (відео зйомки).

Варіант №2.

Варіант №2.

 • Документ-камера працює у складі комп’ютиризованного робочого місця викладача (вчителя). Тоді RGB вихід комп’ютера підключається до RGB входу камери, а RGB вихід камери до RGB входу пристрою відтворення. На спільному екрані, в залежності від режиму роботи камери, буде відображатися або екран комп’ютера (режим «РС»), або «жива» картинка з документ-камери (режим «CAMERA»), або зображення із внутрішньої пам’яті документ-камери (режим «PLAYBACK»). Режим роботи вибирається кнопкою «SOURCE» на панелі керування камери.

Переваги такого використання документ-камери:

Переваги такого використання документ-камери:

 • можливість запису зображення та відеокліпи безпосередньо в пам'яті комп'ютера.
 • пам'ять, де зберігаються зображення та відеокліпи обмежується тільки розміром жорсткого диска комп'ютера.
 • значне розширення асортименту послідовної обробки зображень.
 • можливість коментувати зображення, що запам'ятовувалися.
 • Мінуси:

 • потрібен потужний комп'ютер і як особливий випадок оснащення інтерактивною дошкою.

Варіант №3.

Варіант №3.

Як окремий випадок варіанта №2 окремо виділимо включення документ-камери в склад комп’ютеризованого робочого місця викладача (вчителя) обладнаного інтерактивною дошкою. Останнім часом ці вироби активно пропагуються і вже реально працюють в школах. Доцільність і ефективність такого використання документ-камери очевидна. Адже сама собою будь-яка інтерактивна дошка дозволяє використовувати тільки заздалегідь підготовлені на комп’ютері зображення. Для перетворення її в повноцінний інтерактивний пристрій навчання в ланцюжок “комп’ютер – дошка” необхідно включити документ-камеру. І тут необхідно звернути увагу на цей пристрій як веб-камеру. Цей інструмент легкий у користуванні, універсальний демонстратор. Документ-камера значно підвищує функціональність інтерактивної дошки дозволяє усунути деякі недоліки. Що таке веб-камера? Вона являє собою пристрій, призначений для передачі реального зображення сторінок підручників або сторінок зошитів, ілюстрації або діаграми, тривимірних об'єктів або навіть препаратів з мікроскопа – на телевізор, монітор або мультимедійним проектором на великий екран. Останній варіант є найбільш корисним, коли під час проведення уроку в школі, вчитель може негайно передати на весь клас візуальну інформацію. Це може бути демонстрація рідкісних креслень, карт, 3-d моделей і т.п., що доповнюють матеріал підручника. Камера замінить кілька засобів: і сканер, і фото/відео-камери.

Переваги в цьому випадку, отже, в порівнянні з використанням тільки інтерактивної дошки без документ-камери:

 • збільшити інтерактивність і наочність уроку через можливість відображення «живої картинки» з допомогою документ-камери;
 • розширення бази бібліотек інтерактивної дошки зображеннями із документ-камери. Природно, всі переваги, які перераховані в описі варіанту 2 залишаються в силі і в цьому випадку.
 • Отже, ми повинні мати на увазі, що необхідно мати програмне забезпечення і до інтерактивної дошки, і до документ-камери.

Додатково документ-камера комплектується:

 • Світловим планшетом, що призначений для показу прозорих плівок, слайдів, рентгенівських знімків і т.п.
 • Адаптерами для мікроскопа, що використовуються для підключення документ-камери до окуляра мікроскопа

Переваги приладу

 • Компактні розміри
 • Зручність налаштування
 • Сумісність із комп'ютером

Електронна книга

Електро́нна кни́га (англ. e-book, e-text) — версія книги в електронному (цифровому) вигляді. Такі книжки можна читати за допомогою комп'ютерів, мобільних телефонів чи спеціалізованих пристроїв.

 • Електро́нна кни́га (англ. e-book, e-text) — версія книги в електронному (цифровому) вигляді. Такі книжки можна читати за допомогою комп'ютерів, мобільних телефонів чи спеціалізованих пристроїв.

В англомовних країнах для позначення цифрових версій книг, для зберігання яких використовують відкриті формати, засновані на простих текстових файлах, застосовують також термін e-text (англ. електронний текст).

В англомовних країнах для позначення цифрових версій книг, для зберігання яких використовують відкриті формати, засновані на простих текстових файлах, застосовують також термін e-text (англ. електронний текст).

Електронними текстами називають також навчальні електронні посібники, до складу яких, окрім тексту, належать растрові зображення, приклади даних, вправи, спеціально написані коментарі і відповіді на можливі запитання.

Електронні книги іноді закодовані видавцем книги для обмеження кола користування, тоді як електронні тексти розповсюджуються вільно.

 • Електронні книги іноді закодовані видавцем книги для обмеження кола користування, тоді як електронні тексти розповсюджуються вільно.
 • Одним із технічних споживачів електронних книг є Електронна бібліотека, яка надає користувачу (в основному інтернету) екземпляр даної книги у певному форматі.

Формати

Електронні книги можуть розповсюджуватися у файлах різних форматів, зокрема:

 • простий текст (plain text).
 • текстові з оформленнням — HTML, відкритий формат електронних книг (OPF FlipBook), OpenDocument, SGML, XML, FictionBook (.fb2), TeX, PDF, HTMLHelp (.chm), Microsoft (.lit), eReader, PostScript (.ps, .eps), ExeBook, Mobipocket (.prc) та ін.;
 • графічні растрові — TIFF, JPEG, DjVu и т. п.;
 • мультимедіа книги — SWF, EXE, мультимедіа книга і т. ін.;
 • Файли деяких форматів (OpenDocument, PostScript, PDF, MS Word DOC та ін.) окрім тексту можуть містити і растрові або векторні зображення.

Переваги і недоліки у порівнянні з паперовими книгами

Переваги

 • невеликий обсяг (на комп'ютері можна зберігати десятки і сотні тисяч книг);
 • можливість повнотекстового пошуку (якщо текст книги розпізнано чи набрано);
 • можливість швидкої і простої зміни гарнітури і кегля;
 • можливість читання книг при низькому рівні освітлення (на пристроях з підсвічуванням);

можливість прослухати (англ. text-to-speech, аудіокнига) текст книги;

 • можливість прослухати (англ. text-to-speech, аудіокнига) текст книги;
 • низька вартість розповсюдження (у більшості випадків оплачується тільки обсяг інформації, переданої через комп'ютерні мережі, або фізичний носій, наприклад, компакт-диск).
 • реалізований механізм пошуку по тексту, перехід по гіперпосиланнях, відображення тимчасових виділень і зауважень
 • можливість відображати анімовані малюнки, мультимедійні кліпи і відтворювати аудіо-книжки та mp3-файли.

Недоліки

 • Недоліки
 • потенційна несумісність з новими апаратним чи програмним забезпеченням (щоб уникнути цього, використовують прості або стандартизовані відкриті формати);
 • екрани деяких пристроїв швидко перевтомлюють очі;
 • розширення екранів більшості пристроїв сьогодні таке, що «якість зображення» на них поки що значно гірша, ніж у паперового аналога;
 • час роботи переносного пристрою від батареї обмежений;

значні незручності викликає переведення в такий формат паперових видань з великою кількістю іллюстрацій (наприклад, роботи з історії мистецтва, фотоальбоми, збірники карт тощо);

 • значні незручності викликає переведення в такий формат паперових видань з великою кількістю іллюстрацій (наприклад, роботи з історії мистецтва, фотоальбоми, збірники карт тощо);
 • окремі автори та паперові видавництва вважають цю технологію грабіжницькою
 • висока вартість, еквівалентна 50-100 друкованим книгам

Апаратні платформи

iPad

iPad (вимовляється «айпе́д», хоча частіше назву неправильно вимовляють як «айпа́д») — серія планшетних комп'ютерів від Apple Inc. Заявлені як проміжний варіант між ноутбуками MacBook і портативними медіаплеєрами iPod Touch, здатний виконувати певні операції, пов'язані з переглядом відео, прослуховуванням аудіозаписів, читанням електронних книг, а також використанням можливостей Інтернету краще за обидва вищевказані пристрої. iPad використовує ту ж саму операційну систему, що й iPhone та iPod Touch. Керування здійснюється пальцями через сенсорний дисплей Multi-touch, що не схоже на попередні планшетні комп'ютери, які використовували перо. Для перегляду інтернету використовується Wi-Fi або 3G. USB кабель синхронізує iPad з комп'ютером через програму iTunes, так само як і iPhone.

 • iPad (вимовляється «айпе́д», хоча частіше назву неправильно вимовляють як «айпа́д») — серія планшетних комп'ютерів від Apple Inc. Заявлені як проміжний варіант між ноутбуками MacBook і портативними медіаплеєрами iPod Touch, здатний виконувати певні операції, пов'язані з переглядом відео, прослуховуванням аудіозаписів, читанням електронних книг, а також використанням можливостей Інтернету краще за обидва вищевказані пристрої. iPad використовує ту ж саму операційну систему, що й iPhone та iPod Touch. Керування здійснюється пальцями через сенсорний дисплей Multi-touch, що не схоже на попередні планшетні комп'ютери, які використовували перо. Для перегляду інтернету використовується Wi-Fi або 3G. USB кабель синхронізує iPad з комп'ютером через програму iTunes, так само як і iPhone.
 • iPad був презентований 27 січня 2010 року на прес-конференції Apple у Сан-Франциско. Спочатку iPad продавався в США, потім в Австралії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Іспанії, Швейцарії та Великобританії. В Австрії, Бельгії, Гонконзі, Ірландії, Люксембурзі, Мексиці, Нідерландах, Новій Зеландії та Сингапурі

Звукові технічні засоби навчання аудіальні (слухові)

Складаються з двох частин:

 • Носії звукової інформації: оптичний диск (CD i DVD), магнітна стрічка, відеомагнітна стрічка, кіноплівка, грамплатівка.
 • Апаратура, за допомогою якої записується і відтворюється звукова інформація: грамофони, патефони, програвачі, електрофони, магнітофони, радіоприймачі, відеомагнітофони, відеопрогравачі, телевізори, звукоперетворюючі пристрої кіноустановок, DVD-програвачі.

Звукова інформація – це така інформація, яка розрахована на сприймання органами слуху.

 • Звукова інформація – це така інформація, яка розрахована на сприймання органами слуху.
 • Звуковий запис – це фіксування звукових коливань на носії звукової інформації.
 • Відтворення звукового запису – це відтворення звукових коливань, записаних на носії звукової інформації.
 • Стирання звукового запису – це вилучення звукових коливань, які нанесені на носій звукової інформації.

Людське вухо сприймає у вигляді звуку коливання, частота яких знаходиться у межах від 17-20 до 20000 коливань в секунду (Гц)

 • Людське вухо сприймає у вигляді звуку коливання, частота яких знаходиться у межах від 17-20 до 20000 коливань в секунду (Гц)
 • Голос чоловіка має частоти від 100 до 8000 Гц, а жінки – 200-10000 Гц.
 • Частота звуків, які відтворює:
 • рояль, – 30-8000 Гц,

  віолончель – 80-12000 Гц,

  тромбон – 100-7000 Гц,

  скрипка – 200-13000 Гц.

 • Стереофонічний ефект виникає завдяки створенню ілюзії просторового відтворення звуку і певним чином він проявляється завдяки наявності бінаурального ефекту
 • Більш досконала система стереофонічного запису – квадрофонічна

Способи запису і відтворення звуку

 • електромеханічний;
 • оптичний;
 • магнітний;
 • лазерний;
 • на флеш пам'ять.

Магнітний спосіб запису і відтворення звуку


Схема магнітного запису звуку:

1 – осердя магнітної головки;

2 – обмотка магнітної головки;

3 – феромагнітний шар;

4 – основа магнітної стрічки;

5 – магнітні силові лінії у зазорі головки


Аналоговий спосіб запису і відтворення звуку

Цифровий спосіб запису і відтворення звуку

Цифрова лазерна система запису звуку

Принципова схема автоматичного слідкування за доріжкою на компакт-диску і автоматичного фокусування променя лазера

Принцип роботи флеш-пам'яті

 • Принцип роботи технологій флеш-пам'яті побудований на основі зміни та реєстрації електричного заряду в/на ізольованій області (кишенькові) напівпровідникові структури.
 • Зміна заряду ("запис" і “стерти") здійснюється шляхом застосування між затвором і джерелом великого потенціалу напруженості електричного поля в тонкій плівці ізолятора транзистора між каналом і кишенею було достатньо, щоб викликати тунельний ефект.
 • Ця конструкція має елементи, яких вона може працювати у великих масивах комірок

Види звукових технічних засобів навчання

 • Комплекти: грамплатівок, магнітних плівок, CD- DVD-дисків, що об’єднані в фонохрестоматію з різних шкільних дисциплін.
 • Записи програмних художніх, літературних і музичних творів.
 • Документальні звукозаписи.
 • Записи для організації самостійної роботи учнів на уроці.

Види звукових технічних засобів навчання

 • Записи казок та оповідань для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.
 • Програми для лінгафонних кабінетів з іноземної мови.
 • Записи з радіо спеціальних навчальних і виховних передач для учнів: документальні; драматичні; фрагменти радіоспектаклів; радіокомпозиції; літературні твори; радіоінсценівки; радіолекції; радіоекскурсії; опери, оперети, симфонії, народні пісні, тематичні добірки.

Риси сприйняття звукової інформації учнями:

 • “Ілюзія участі кожного учня”.
 • Інтимність звертання неначе до кожного учня.
 • Співпереживання, вживання в передачу.
 • Емоційна та інтелектуальна єдність.
 • Пробудження фантазії – створення в мозку зорового ряду, що відповідає слову.

Аудіовізуальні (зорово-слухові) засоби навчання

Телебачення

Це передача зображень на відстань.

Основа телепередачі - три фізичні процеси:

 • перетворення оптичного зображення в електричні сигнали;
 • передача електричних сигналів через канали зв’язку;
 • перетворення переданих електричних сигналів в оптичне зображення.

Структурна схема телевізійного тракту


Комплекс телевізійних засобів, що забезпечують передачу зображення і звуку від джерела інформації до її одержувача, називають телевізійним трактом.

Плазмовий телевізор LG

Функції навчального телебачення:

 • Допомагає вчителю при вивченні найбільш складних тем.
 • Формує світогляд учнів.
 • Виховує національну самосвідомість, любов до України, рідного народу, до природи, формує національний менталітет.
 • Сприяє підготовці учнів до самостійної трудової діяльності.
 • Залучає школярів до мистецтва.
 • Ознайомлює школярів з новими досягненнями у різних галузях науки і техніки.

Аналогова відеокамера

 • Камкордер – так офіційно іменується апарат, який називають просто відеокамерою. Слово камкордер утворено із двох – камера + рекордер, воно нагадує, що в апарат входить і відеокамера (перетворює картинку в електричний сигнал), і відеомагнітофон (записує і відтворює відеосигнал).

ЦИФРОВА ВІДЕОКАМЕРА

 • Цифровою відеокамера називається так насамперед за способом запису даних на носій: магнітну стрічку, miniDVD диск, жорсткий диск і/або флеш-карту. Перші цифрові відеокамери практично нічим не відрізнялися від аналогових – просто відео стискувалося в DV| формат і записувалося на стрічку вже в цифровому виді, вся камерна частина використовувалася звичайна аналогова. Це дозволило убити відразу зграю зайців, оскільки запис в цифрі на стрічку виключав шуми стрічки, цифровий формат дозволяв позбавитися від складних і дорогих плат аналогового захоплення відео. Сам собою формат DV був розрахований на низьку кваліфікацію користувача і не вимагав від нього яких-небудь особливих знань про формат, швидкості потоку і тому подібне.

Формат відеокамер

 • Якось так повелося історично, що формат відеокамери визначався насамперед носієм відео, на що відбувалося знімання камерою. І справді, недосвідченому споживачеві простіше зрозуміти різницю у форматах якщо і носії відео у різних форматів різні. Епоха цифрових відеокамер для любителів почалася з двох форматів – miniDV і Digital 8.

Digital 8

 • Digital 8
 • Власний формат Sony, у результаті так і не підтриманий іншими виробниками. Камери цього формату записували відео на звичайні касети Hi8, тому в 1999 році, коли ці камери з'явилися на ринку, вони були хорошою альтернативою досить дорогим у той час miniDV камерам. Окрім цього, частину тодішніх моделей відеокамер Digital 8 уміли відразу переганяти в цифру старі Hi8 аналогові записи – достатньо було просто вставити Hi8 касету в камеру Digital 8 і з DV виходу можна було скидати на комп'ютер оцифроване відео.

MINIDV

 • MINIDV
 • Наймасовіший і популярніший формат цифрових відеокамер, отримав свою назву від "батьків", професійних камер DV формату. Професійні камери DV використовували DV касету (її розмір 125х78х14,6 мм), тому зменшений варіант такої касети і дав назву найбільш успішному формату любительських відеокамер – miniDV. Розмір miniDV касети всього в половину сірникової коробки (65х47х12 мм). Формат miniDV касети виявився на рідкість вдалим, тому вони використовуються і зараз у низці камер HDV формату, про які мова піде нижчим. Касета miniDV допускає запис потоку відео з швидкістю до 25 Мбіт/сек і в перерахунку на зрозумілі цифри може зберігати годину відео або, іншими словами, 12 Гбайт.
 • MINIDV камери найбільш зручні і з погляду подальшого монтажу відео на комп'ютері. DV формат, в якому зберігається відео, не вимагає могутнього комп'ютера як для любительського редагування, так і для проглядання відео. Оскільки в DV форматі використовується по кадрове стиснення, то і редагування відео можливе в нім з точністю до кадру без будь-яких проблем.

DVD камери

 • DVD камери
 • Відносно новий формат. Ідея DVD камер досить проста – відео, що знімається, відразу записується на miniDVD диск (8 см в діаметрі) і зняте відео можна потім подивитися на DVD плейєрі або комп'ютері. Ідея хороша, звичайно, але "диявол криється в деталях". По-перше, miniDVD болванки дозволяють записати на одній стороні не більше 20 хвилин в пристойній якості. З підтримкою запису на двошарові miniDVD цей час збільшиться до 35 хвилин, але все одно буде майже в два рази менше, ніж на miniDV касету. По-друге, такі болванки не те що на кожному розі, не в кожному місті можна купити. По-третє, ціна miniDVD дисків істотно більша масових "великих" болванок DVD. По-четверте, операція "відзняв і тут же переглянув" насправді не така швидка, як у відомому рекламному ролику. До речі кажучи, операція фіналізації диска в DVD камерах є їх досить слабке місце, оскільки часто під час цього процесу трапляються збої і інформацію з диска можна врятувати, тільки володіючи деякими навичками роботи з DVD на комп'ютері.

Камери на жорстких дисках і картах пам'яті

Камери на жорстких дисках і картах пам'яті

 • Ще рік-два тому сама думка про використання жорстких дисків і/або флеш-карт видавалося маренням просто із-за вартості і того, і іншого. Флеш-карта як носій знятого відео з'явилася вперше в професійних камерах Panasonic. Вартість карт максимальної місткості тільки трохи поступалася вартістю недорогої нової іномарки. Проте, з легкої руки Panasonic справа пішла. Вельми цікава професійна відеокамера Panasonic AG-HVX200, що недавно вийшла, уміє записувати відео високого дозволу (відмітьте, з по кадровим стисненням, у формат DVCPRO HD) тільки на флеш-пам'ять. На miniDV касету ця камера може записувати відео тільки в DV форматі.
 • Із зрозумілих причин Panasonic став фактично першою компанією, що випустила флеш-камеру на любительський ринок. Звичайно, флеш-камери випускалися і раніше іншими не такими відомими фірмами, але це були скоріше іграшки, ніж нормальні камери. Panasonic SDR-S100 стала першою пристойною за якістю зйомки любительською відеокамерою на ринку, яку можна назвати абсолютно безшумною, – шуміти нічому, механіки немає. Але поки у флеш-камер сьогодні є істотний недолік – вартість носія. У камері Panasonic SDR-S100 флеш-карти SD місткістю в два гігабайти вистачає на 25 хвилин зйомки. Для зйомки тривалістю в пару годин (відеоурок, наприклад), доведеться запастися двома SD картами по 2 гігабайти.

Матриця CCD (Charged Coupled Device) або, як її ще називають, ПЗС (перетворювач світло-сигнал) є прямокутною матрицею зі світлочутливих елементів.

 • Матриця CCD (Charged Coupled Device) або, як її ще називають, ПЗС (перетворювач світло-сигнал) є прямокутною матрицею зі світлочутливих елементів.
 • Мабуть, це той параметр, при одному погляді на який ще два-три роки тому відразу ставав зрозумілим клас відеокамери.

Кількість пікселів у ПЗС (CCD)

Кількість пікселів у ПЗС (CCD)

 • Дискусії про оцінювання важливості цього параметра серед любителів вічні. У професіоналів це питання не викликає ніяких дискусій, оскільки в професійних камерах кількість пікселів вже багато років не міняється і мінятися для SD телебачення не буде, оскільки професіоналам досить важко, точніше неможливо, довести необхідність збільшення кількості пікселів, на те вони і професіонали. Реальність же така: кількість пікселів, необхідних саме для фіксації відеозображення залежить ТІЛЬКИ від системи телебачення і складає для PAL ~ 415 000, для NTSC ~350 000. Для HDV відеокамер правильна кількість пікселів залежить від підтримуваного камерою дозволу і, зрозуміло, в рази вище, ніж для SD відеокамер.

Якщо в параметрах SD відеокамери вказується приблизно 800 000 і більше число пікселів, то це цілком ясно вказує лише на те, що тип стабілізатора зображення в камері може бути електронним або кількість пікселів збільшена ради можливості знімати фото з великим дозволом. Ніякого відношення така велика кількість пікселів в ПЗС до якості відеозйомки не має. Якщо кількість пікселів в SD камері більше 1 000 000, то це означає, що камера дозволяє робити фотознімки (лише фотознімки!) з дозволом, визначуваною саме кількістю пікселів в ПЗС, а не системою телебачення і зберігати такі знімки на змінну карту пам'яті (Memory Stick, SD, MultiMediaCard і тому подібне).

 • Якщо в параметрах SD відеокамери вказується приблизно 800 000 і більше число пікселів, то це цілком ясно вказує лише на те, що тип стабілізатора зображення в камері може бути електронним або кількість пікселів збільшена ради можливості знімати фото з великим дозволом. Ніякого відношення така велика кількість пікселів в ПЗС до якості відеозйомки не має. Якщо кількість пікселів в SD камері більше 1 000 000, то це означає, що камера дозволяє робити фотознімки (лише фотознімки!) з дозволом, визначуваною саме кількістю пікселів в ПЗС, а не системою телебачення і зберігати такі знімки на змінну карту пам'яті (Memory Stick, SD, MultiMediaCard і тому подібне).

Тип стабілізатора

Тип стабілізатора

 • Само собою наявність стабілізатора необхідна, так і немає зараз цифрових відеокамер без стабілізації зображення. Без стабілізатора тремор рук неминуче відіб'ється на результатах зйомки – зображення тремтітиме. Тільки зйомка з штатива дозволяє не використовувати стабілізатор. Тип стабілізатора не має вирішального значення і різниця у дії стабілізаторів різного типу далеко не очевидна, проте бажано знати, чим відрізняються вони один від одного. У відеокамерах застосовуються два типи стабілізаторів – оптичний і електронний.

Електронний стабілізатор працює за дуже простою схемою – за рахунок надмірного розміру ПЗС матриці зображення при трясінні все одно залишається в межах матриці і фіксується в необхідний момент. Принцип дії електронного стабілізатора добре видно з рис.

 • Електронний стабілізатор працює за дуже простою схемою – за рахунок надмірного розміру ПЗС матриці зображення при трясінні все одно залишається в межах матриці і фіксується в необхідний момент. Принцип дії електронного стабілізатора добре видно з рис.
 • остоїнства електронного стабілізатора – невисока вартість і легкість виготовлення. Недоліки – "залипання" зображення, надмірність матриці, а також артефакти, що помітні і заважають при монтажі фільму. Одним з найістотніших недоліків електронного стабілізатора є надмірність матриці, що приводить до зменшення площі кожного пікселя матриці і падінні через це чутливості камери.

Принцип дії оптичного стабілізатора абсолютно інший – за допомогою рухомих елементів оптичної системи камери зображення утримується строго на ПЗС матриці.

 • Принцип дії оптичного стабілізатора абсолютно інший – за допомогою рухомих елементів оптичної системи камери зображення утримується строго на ПЗС матриці.
 • Достоїнства оптичного стабілізатора – висока якість стабілізації за рахунок більшої кількості відліків для аналізу, менша кількість пікселів в матриці, немає "залипання" зображення, великі можливі значення експозиції. Дуже важливою перевагою оптичного стабілізатора є висока чутливість відеокамери, оснащеної таким стабілізатором і, внаслідок цього, краща якість зйомки при зниженому освітленні. Недоліки – висока вартість і більше енергоспоживання.

Чутливість і розмір матриці

 • Чутливість і розмір матриці безпосередньо зв'язані між собою. Чим більше розмір матриці, тим більша площа пікселя і тим вища чутливість. Розмір матриці вимірюється в долях дюйма і чим менше число в знаменнику дробу, що позначає розмір матриці, тим розмір більший. Типові розміри матриць | любительських камер зараз – від 1/6 до 1/2.8. Але треба розуміти, що сучасні відеокамери з, здавалося б, великою матрицею (наприклад, у Canon MVX4i – 1/2.8), мають також і величезну кількість пікселів (у MVX4i – 4 мільйони) плюс електронний стабілізатор. Тому такі матриці мають меншу чутливість, ніж камери з матрицею в 1/4, але з оптичним стабілізатором і 400 000 пікселів.

Педагогічні завдання, під час яких доцільно використовувати мультимедійні засоби навчання:

 • Формування світогляду учнів, їх ідейних і моральних переконань.
 • Формування загальнонавчальних вмінь і навичок учнів, які допомагають їм учитися, зокрема: виділяти головне, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, класифікувати, конкретизувати, абстрагувати, систематизувати.
 • Формування спеціальних вмінь і навичок учнів в залежності від навчальних дисциплін, які вони вивчають в школі, а саме: писати, читати, розмовляти, рахувати, обчислювати, вимірювати, співати, грати на музичних інструментах, працювати з історичними картами, нотами.

Педагогічні завдання, під час яких доцільно використовувати мультимедійні засоби навчання:

 • Засвоєння учнями складних тем при вивченні шкільних навчальних дисциплін.
 • Ознайомлення учнів з історією суспільства, науки, техніки, культури, мистецтва, спорту, літератури, мови та сучасними їхніми досягненнями.
 • Взаємозв’язок теорії і практики. Застосування теоретичних знань для вирішення практичних завдань учнями при вивченні різних навчальних дисциплін.
 • Проведення профорієнтаційної роботи з учнями в навчальний і позанавчальний час.

Тривалість використання мультимедійних засобів навчання

 • для учнів 1-4 класів - 10 хвилин;
 • для учнів 4-7 класів - 20 хвилин;
 • для учнів 8-11 класів – 30 хвилин.Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка