Лекція Нотатки з історії радянської педагогіки 20-60-х років ХХ століттяДата конвертації11.03.2019
Розмір280 Kb.
ТипЛекція

Лекція Нотатки з історії радянської педагогіки 20-60-х років ХХ століття (А. Цирульніков)

План

 • Зародження нової радянської школи.
 • Нова мета і завдання формування демократичної освіти (30-ті роки).
 • Реформування освіти другої половини ХХ століття.
 • Рекомендована література
 • История педагогики. Часть 2. – Под. Ред. А.И.Пискунова. – М.,1998.
 • Хрестоматия по истории советской школы и педагогики// Сост. М.И.Анисов. – М., 1972.
 • Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1917-1941 гг. – М.: Педагогика, 1987.

Зародження нової радянської школи

 • 1917 р. – постанова народного комісара з освіти “Громадяни Росії! Усіляка істино демократична влада … в державі, де панує неписьменність і неуцтво, повинна визначити за мету боротьбу проти цього мороку…).
 • Цією постановою була проголошена освітня мета – загальна грамотність.
 • Грамотність – перша сходинка до ідеалу, єдиної трудової школи, що має декілька ступенів, доступної для усіх громадян.

Освіту, на думку політиків того часу, не могла сформувати ні держава, ні інтелігенція, ні школа, ні театр – ніяка сила поза нею. Народ сам повинен був виробляти свою культуру, будувати “свою вільну душу”.

 • Освіту, на думку політиків того часу, не могла сформувати ні держава, ні інтелігенція, ні школа, ні театр – ніяка сила поза нею. Народ сам повинен був виробляти свою культуру, будувати “свою вільну душу”.
 • Створювалася програма єдиної трудової школи.
 • Школа є єдиною в тому значенні, що відкрита для всіх, що будь-який учень узгоджуючись з власними схильностями і талантом, може піднятися до будь-якого ступеня.
 • Нова школа зростала з надії і опори молодого суспільства: школа-завод, школа-фабрика, Будинок підлітка, Будинок молоді, що були чимось на зразок школи з розвинутою позаурочною діяльністю.

Проте вони не були основним місцем навчання. Головні уроки відбувалися у іншому місці: освіта соціально-історична - з вивчення історії місцевої фабрики, географічна - із знання виробництва, обміну, торгівлі, шляхів сполучень, фізична - з проникнення в душу кінематики - величезного махового колеса, збагнення таємниці блоку і важеля, світла і електрики, хімічна - з технології, біологічна - з гігієни і боротьби з хворобами, художня - з художньої індустрії (а звідти - до мистецтва), музичне, літературне, філософське... Все виходило з одного джерела - вільної людської праці. А тому не розтягувалося на шматки, фрагменти миру, а народжувалося як цілісний погляд на світ, як світогляд.

 • Проте вони не були основним місцем навчання. Головні уроки відбувалися у іншому місці: освіта соціально-історична - з вивчення історії місцевої фабрики, географічна - із знання виробництва, обміну, торгівлі, шляхів сполучень, фізична - з проникнення в душу кінематики - величезного махового колеса, збагнення таємниці блоку і важеля, світла і електрики, хімічна - з технології, біологічна - з гігієни і боротьби з хворобами, художня - з художньої індустрії (а звідти - до мистецтва), музичне, літературне, філософське... Все виходило з одного джерела - вільної людської праці. А тому не розтягувалося на шматки, фрагменти миру, а народжувалося як цілісний погляд на світ, як світогляд.

Усе - для цього живого світогляду, живої, критично мислячої особистості - такою бачили свою мету педагогічні діячі перших років нової школи.

 • Усе - для цього живого світогляду, живої, критично мислячої особистості - такою бачили свою мету педагогічні діячі перших років нової школи.
 • «Організований робочий клас - єдиний можливий творець трудової школи».
 • Програм навчання було декілька: пропонувалися варіанти і свої вироблялися на місцях.
 • «Однотипна учбова школа з одними і тими ж заняттями для всього юнацтва країни є соціальним і психологічним абсурдом», - писав в 1919 р. один з авторів програми Павло Петрович Блонський.

На думку політичних діячів, усю шкільну справу необхідно було передати «органам місцевого самоврядування, самочинним класовим робітникам, солдатським і селянським культурно-освітнім установам». Тобто школам, співдружності шкіл «з повною автономією як по відношенню до державного центру, так і... до центрів муніципальних».

 • На думку політичних діячів, усю шкільну справу необхідно було передати «органам місцевого самоврядування, самочинним класовим робітникам, солдатським і селянським культурно-освітнім установам». Тобто школам, співдружності шкіл «з повною автономією як по відношенню до державного центру, так і... до центрів муніципальних».

Одночасно з лікнепом почали з'являтися школи-клуби і школи-комуни, дитячі городки і дослідні станції Наркомпроса - перші експериментальні майданчики школи майбутнього, шкільні кооперативи.

 • Одночасно з лікнепом почали з'являтися школи-клуби і школи-комуни, дитячі городки і дослідні станції Наркомпроса - перші експериментальні майданчики школи майбутнього, шкільні кооперативи.
 • До проектування нової педагогіки були залучені всі громадяни, саме вони закладали основи щонайширшої демократизації школи.

Нова мета і завдання формування демократичної освіти (30-ті роки)

 • Директива ЦК РКП (б) комуністам - працівникам Наркомпроса у зв'язку з реорганізацією комісаріату 5 лютого 1921 р. проголошувала: ”... звернути увагу на облік і перевірку практичного існуючого досвіду, систематичне використовування вказівок досвіду демократизації школи, формування демократичної культури, без якої будь-які закони, механізми демократії зависають в повітрі…”.
 • Школу 30-х у порівнянні з 20-ми можна вважати за державний переворот.

На думку Сталіна:

 • На думку Сталіна:
 • Гімназія була вищим зразком освітнього
 • закладу. Зрозуміло, радянська гімназія,
 • наповнена радянським змістом, що готує
 • цілком грамотні кадри вузу,
 • розгортаючись за його планами індустрії.
 • Навчальний заклад повинен стати замкнутим державним осередком, на зразок інших.
 • Уся держава - як система замкнутих, виконуючих строго певні функції осередків - ідеальна система тотального керівництва.
 • Масова школа будувалася на основі саме цих міркувань.

16 травня 1928 р. в Москві проходив восьмий з'їзд комсомолу, де Сталін сказав: «Оволодіти наукою, викувати нові кадри більшовиків — фахівців зі всіх галузей знань, вчитися, вчитися, вчитися наполегливим чином — така тепер задача».

 • 16 травня 1928 р. в Москві проходив восьмий з'їзд комсомолу, де Сталін сказав: «Оволодіти наукою, викувати нові кадри більшовиків — фахівців зі всіх галузей знань, вчитися, вчитися, вчитися наполегливим чином — така тепер задача».
 • 5 вересня 1931 р. виходить ухвала ЦК ВКП(б) «Про початкову і середню школу», де проголошується «розвернути рішучу боротьбу проти... опортуністичних збочень… в області шкільної роботи... проти легковажного прожекторства… проти усіляких спроб привити дітям елементи антипролетарської культури…».

Прийнято рішення про суттєву перебудову школи:

 • Прийнято рішення про суттєву перебудову школи:
 • твердий розклад;
 • чітка організація й режим;
 • виключати зі школи без права вступу до 3-х років.
 • Фактично постанова 1931 р. ліквідувала трудовий початок й усілякий демократизм. Піонерія і комсомол із суспільних самодіяльних організацій перетворювались на внутрішкільний орган боротьби за якість знань і дисципліну.
 • Знову вводять:
 • оцінки;
 • домашні завдання;
 • пізніше – окреме навчання учнів різної статі.

Перед школою ставили основне завдання – дати основи наук в обсязі семилітки.

 • Перед школою ставили основне завдання – дати основи наук в обсязі семилітки.
 • Через рік (1933 р.) вводяться “удосконалені програми”, суто предметне навчання. Активізуються нові способи подолання другорічництва.
 • “Як школа, так і місцева влада намагаються вирішити задачу збільшення питомої ваги дітей робітників і бідняків у школі шляхом виключення з неї нетрудового населення. За останній час окремі чистки поширюються і на дітей середняків, робітників кустарної промисловості… приймаючи масовий характер…” (Постанова СНК РСФСР від 31 січня 1930 р.).

Школа повинна була сприяти розшаруванню, протиставленню сім'ї та школи, щоб перевиховати у радянському дусі дітей усього населення.

 • Школа повинна була сприяти розшаруванню, протиставленню сім'ї та школи, щоб перевиховати у радянському дусі дітей усього населення.
 • Ще у 1929 р. від роботи був відчужений нарком освіти О.В.Луначарський. Пізніше репресовані його однодумці, автори Програми єдиної трудової школи.

У 1936 р. виходить постанова «О педологических извращениях в системе наркомпросов». І з середини 30-х р. проголошуються поза законом педологи і педологія – «лженаука» про якісь закони розвитку дітей і підлітків. «Мракобесами» проголошувались люди, що намагались виявляти і досліджувати соціальну обумовленість школи, дитячу обдарованість, професійні здібності.

 • У 1936 р. виходить постанова «О педологических извращениях в системе наркомпросов». І з середини 30-х р. проголошуються поза законом педологи і педологія – «лженаука» про якісь закони розвитку дітей і підлітків. «Мракобесами» проголошувались люди, що намагались виявляти і досліджувати соціальну обумовленість школи, дитячу обдарованість, професійні здібності.
 • 20 квітня 1937 р. – постанова «О преобразовании так называемых образцовых и опытно-показательных школ в нормальные…», ліквідуються останні експериментальні школи майбутнього Наркомпроса.

Реформування освіти другої половини ХХ століття

 • Через 2 роки після ХХ з'їзду прийнятий Закон про укріплення зв'язків школи з життям – школа розверталася до нових соціальних потреб.
 • Реформа 1958 р. сприяла:
 • появі вечірніх змінних шкіл;
 • розмноженню шкіл з багаточисленними “робітничими нахилами”;
 • на селі з'явилися учнівські бригади;
 • з'явилися школи з подовженим робочим днем.
 • Головна ідея реформування шкільної освіти – поєднання навчання з виробничою працею як єдиний засіб гармонічного розвитку особистості.

Шкільним статутом 1925 року заборонялися покарання. Але вже після ХV з'їзду ВКП(б) педагогічна наука пропонувала наступні методи педагогічного впливу:

 • Шкільним статутом 1925 року заборонялися покарання. Але вже після ХV з'їзду ВКП(б) педагогічна наука пропонувала наступні методи педагогічного впливу:
 • обговорення вчинку;
 • догана порушникам дисципліни наодинці;
 • суспільна догана порушнику;
 • видалення порушника з класу до коридору або іншого місця на певний час;
 • позбавлення права брати участь в іграх класу;
 • зняття з виборної посади;
 • умовне засудження;
 • виключення.

70-ті роки - обґрунтована і проголошена діюча формула вимог колективу: “Не знаєш – навчимо, не можеш – допоможемо, не хочеш – примусимо”.

 • 70-ті роки - обґрунтована і проголошена діюча формула вимог колективу: “Не знаєш – навчимо, не можеш – допоможемо, не хочеш – примусимо”.
 • Це було відкриття в академічній педагогіці, що знаменувало нову шкільну епоху.
 • Встановлена ціла система вимог, що стосуються учня і вчителя:
 • “Вимога до ігрового оформлення”;
 • “Вимога – довір'ям”;
 • “Вимога – обговорення”;
 • “Вимога - порада”;
 • “Вимога – погроза;
 • … т. і.

18 жовтня 1986 р. – у “Вчительській газеті” була опублікована стаття – декларація групи вчителів, що отримала назву педагогіки співробітництва.

 • 18 жовтня 1986 р. – у “Вчительській газеті” була опублікована стаття – декларація групи вчителів, що отримала назву педагогіки співробітництва.
 • У січні 1988 р. – відбувся Пленум ЦК партії, що був присвячений питанням освіти.
 • У серпні 1988 р. – опублікована концепція нової демократичної школи.
 • Висновок
 • Радянський період – унікальний період радянської історії, коли народ почав самостійно ставити питання і відповідати на них.

Контрольні запитання

 • У післявоєнний час з'явилися тенденції подальшого розвитку системи народної освіти. Незважаючи на це, вітчизняна школа вступила у затяжну кризу. Як ви поясните це явище? Обґрунтуйте свою думку.
 • Поясніть, в чому полягає руйнівний вплив Сталінщини на педагогіку і школу в 30-ті роки.
 • Випишіть основні документи, що стосуються реформування освіти радянського періоду.

Тест

 • 1. Постановою народного комісара з освіти у 1917 р. за освітню мету була проголошена:
 • а) всеохоплююча демократизація освіти;
 • б) трудова спрямованість навчання;
 • в) загальна грамотність.
 • 2. Освіту, на думку політиків 1917-го р., мала формувати…:
 • а) інтелігенція;
 • б) держава;
 • в) народ.
 • 3. Єдина трудова школа – це школа…:
 • а) об’єднаних націй;
 • б) відкрита для всіх;
 • в) лише для дітей робочого класу.

4. До перших експериментальних майданчиків школи майбутнього Наркомпроса відносяться:

 • 4. До перших експериментальних майданчиків школи майбутнього Наркомпроса відносяться:
 • а) школи-клуби;
 • б) школи-комуни;
 • в) дитячі городки;
 • г) дослідні станції.
 • 5. Вищим зразком освітнього закладу, на думку Сталіна, була:
 • а) школа;
 • б) пансіон;
 • в) гімназія.
 • 6. Постанова 1931 р. “Про початкову і середню школу” призвела до…:
 • а) суттєвої перебудови школи;
 • б) ліквідації освітніх демократичних начал;
 • в) перетворення піонерії та комсомола на шкільний орган боротьби з соціальною несправедливістю.

7. Нове основне завдання школи початку 40-х років:

 • 7. Нове основне завдання школи початку 40-х років:
 • а) дати основи наук в обсязі семилітки;
 • б) підготовка дітей до праці на заводах і фабриках;
 • в) боротьба з другорічниками.
 • 8. Постанова «О педологических извращениях в системе наркомпросов» виходить у …:
 • а) 1934 р.;
 • б) 1935 р.;
 • в) 1936 р.
 • 9. Реформа 1958 р. сприяла:
 • а) появі вечірніх змінних шкіл;
 • б) розмноженню спеціалізованих шкіл;
 • в) на селі з'явилися учнівські бригади;
 • г) з'явилися школи з цілодобовим робочим днем.
 • 10. Головна ідея реформування шкільної освіти 60-х років:
 • а) поєднання навчання з виробничою працею як єдиний засіб гармонічного розвитку особистості.
 • б) демократизація шкільної освіти;
 • в) шкільна автономія.
 • 11. До методів педагогічного впливу, які пропонувала
 • педагогічна наука, належать:… (напишіть).
 • 12. Нову шкільну епоху знаменувала діюча формула вимог
 • колективу: “…”(напишіть).

Каталог: joomla -> presentation
presentation -> 1. Виховання дітей в архаїчній Греції IX-VII ст до н е.
presentation -> Школа І педагогіка в країнах Західної Європи І в Північній Америці в ХVIІ-XVIII ст
presentation -> Педагогічні ідеї та діяльність Й. Г. Песталоцці
presentation -> Лекція №4 Тема: Виховання, школа І педагогічна думка в Західній Європі в середні віки та епоху
presentation -> Педагогічна діяльність і літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції
presentation -> Педагогічні ідеї та освіта східних слов’ян. Виховання, навчання І педагогічна думка в Київській Україні –Русі (до ХIV ст.)
presentation -> Українська школа й педагогіка ХХ століття
presentation -> Лекція №6 Тема: Загальний погляд на основні школи в Україні. Братські школи. Становлення педагогічної думки
presentation -> Особливості розвитку освіти І педагогічної думки у ХVІІІ ст


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка