Лексичне значення словаСкачати 119.5 Kb.
Дата конвертації22.11.2018
Розмір119.5 Kb.
#66048
ТипУрок

У р о к 1


ТЕМА: Лексичне значення слова.

Ознайомлення з тлумачним словником


МЕТА: * дати поняття про лексикологію, лексику та лексичне значення слова ;

формувати в учнів уміння розрізняти лексичне і граматичне значення слова, з’ясувати лексичне значення за словником; • розвивати мислення та творчу уяву школярів ;

 • виховувати любов до рідного слова.

ТИП УРОКУ : урок – дослідження.


ОБЛАДНАННЯ : тлумачні словники, опорні схеми, роздатковий

матеріал, малюнок “ Дерево бажань”.


Х І Д У Р О К У

І Організація класу

ІІ Повідомлення теми, мети, епіграфу уроку
Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос – більш нічого.

А серце б’ється – ожива,

Як їх почує !..

Т. Шевченко

Методика ІІІ Дітям пропонується на паперових квітках написати свої


“ Дерево бажання, що вони очікують від цього уроку. Ці квіти

бажання” приклеюють до “Дерева бажань” спеціально для цього

призначені учні.

Мозкова ІV Актуалізація опорних знань

атака - Що вам уже відомо з цієї теми ?


 • Що таке лексичне значення слова ?

 • Що таке лексика, лексикологія ?

Робота V Дослідження в групах

в групах 1 група

Проаналізуйте слова : літо, під, ох .

Яким схемам вони відповідають ?
Л.З. - -

Г.З. Г.З. –


Л.З. – лексичне значення

Г.З. – граматичне значення.


Зробіть висновок, чи всі слова української мови мають лексичне і граматичне значення.


 1. група

Згрупуйте слова за значеннями :

 • назви предметів;

 • ознаки предметів;

 • дія предмета ;

 • ознака дії , іншої ознаки;

 • кількість предметів, порядок при лічбі вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.


Дерево, п’ять, він, весело, високий, співати, ми, фарбувати, восени, пісня, червоний, третій.

Зробіть висновок.
 1. група

Користуючись підручником, дайте відповідь на питання :

 • Що таке лексика ?
 1. група

Користуючись підручником, дайте відповідь на питання : • Що таке лексикологія ?
 1. група

Користуючись підручником, дайте відповідь на питання : • Що таке лексичне значення слова ?
 1. група

Підберіть свої приклади до кожного з видів граматичного значення.

 1. приналежність до певної частини мови;

 2. рід;

 3. число;

 4. відмінок;

 5. час;

 6. особа.

Зробіть висновок.

Робота VI Вивчіть подані в підручнику визначення, розкажіть їх

в парах сусідові за партою.

Слово VII Лексичне значення загальновживаних слів, таких як

вчителя земля, вода, хліб, солодкий, гіркий і т.д. , ми засвоюємо,

спілкуючись із найближчим оточенням – з рідними,

сусідами, знайомими.

Лексичне значення інших слів ми опановуємо,

навчаючись у школі, читаючи книжки. Про лексичне

значення того чи іншого слова можна також

довідатися з тлумачного словника. Ознайомтеся з

“Тлумачним словником української мови”, що лежить

у вас на парті.

Дослідження VIII Дослідження мовних явищ. Робота з тлумачним

мовних словником

явищ Порівняйте статті в словнику до слів госпіталь та

гострий . Дослідіть, чому, на вашу думку, до слова

гострий їх 8, а до слова госпіталь тільки одна. Як би ви

назвали слова, що мають декілька лексичних значень ?

Наведіть приклади.

Диферен- I X Самостійна робота

ційована Диференційоване завдання

самостійна А. Користуючись тлумачним словником, поясніть лексичне

робота значення слів : любисток, ліхтар, словник.

Б. Запишіть речення, вставте пропущені букви, визначте


лексичне і граматичне значення виділених слів.

У разі потреби звертайтеся до тлумачного словника.


Слово, як і злак хлібний, виростає з тієї з … млі , на

Якій ж…в…ш… і в яку ляж…ш… ( І.Федорів ).


В. Об’єднайте слова у такі тематичні групи : суспільно –

політична лексика, побутова лексика, літературознавча

лексика.

Користуючись словником, поясніть значення виділених слів, з трьома складіть речення.Композиція, вишивка, хліб, гірчиця, рима, епітет, пленум, лад, економіка, самосвідомість, гіпербола, сметана, метафора, реалізм, демократія, вибори, серветка.

Творче Х Творче завдання


завдання Складіть і запишіть речення, у яких би подані слова

виступали у вказаних значеннях: 1. Хвилюватися :

а) покриватися хвилями ;

б) бути занепокоєним, збудженим. 1. Захоплений :

а) узятий, охоплений ;

б) схвильований, сповнений радості.


Рефлексія ХІ Підсумок уроку


 • Яка була тема та мета нашого уроку?

 • Чи досягли ми поставленої мети ?

 • Чому ви особисто навчилися ?

 • Чому б хотіли навчитися у подальшому ?
Методика Х Методика “Дерево бажань”

“Дерево У кого з дітей очікування від уроку збулися, на місце

бажань” квіточки наклеюють яблучко.

ХІ Оцінювання роботи дітей на уроці

ХІІ Домашнє завдання

Оберіть собі один із трьох видів домашнього завдання :


 1. Скласти речення зі словами день, крило , ручка, вживаючи їх у різних значеннях ; 26.

 2. Вправа 540 ; 26.

 3. Вправа 533.

У Р О К 2

Т Е М А: Однозначні і багатозначні слова.

Пряме і переносне значення слова


М Е Т А: * дати поняття про однозначні і багатозначні слова та пряме і переносне значення слів ;

 • формувати вміння правильно вживати багатозначні слова, визначати в контексті значення багатозначних слів;

 • формувати вміння визначати пряме й переносне значення слів, доречно й правильно вживати слова в переносному значенні;

 • розвивати логічне мислення, вміння самостійно робити висновки за аналогією;

 • виховувати любов до краси і багатства української мов.

ТИП УРОКУ : засвоєння нових знань.

ОБЛАДНАННЯ : опорні схеми, тлумачні словники, сигнальні кольорові трикутники, роздатковий матеріал, методика незавершених речень.


Х І Д У Р О К У
Рефлексія І Організація класу.

Дітям пропонується підняти кольорові сигнали рівня настрою.

Розминка ІІ Лексична розминка

Перевірка домашнього завдання. • Що таке лексика ?

 • Що вивчає лексикологія ?

 • Що таке лексичне значення слова? Наведіть приклади.

Учні, які виконували вправу 540, перевіряють правильність її виконання за тлумачним словником. Вправу 533 слід перевірити шляхом зіставлення із записом на дошці. Учні, що склали речення, читають і пояснюють значення слів у кожному з них.

Метод ІІІ Мотивація навчальної діяльності, актуалізація знань.

“Прес” Дати відповідь на питання, користуючись такою схемою :
Я вважаю … , оскільки

Наприклад , …

Отже, …


 • Яке значення має вивчення лексикології в курсі української мови?

Метод ІV Прочитайте речення, порівняйте лексичні значення

“Передбачен- виділених слів, обговоріть у парах, чим вони відрізняються,

ня” спробуйте передбачити тему уроку. 1. Соняшник за тином голову схилив.

 2. Як голова сивіє, то чоловік мудріє.

Робота V Робота в парах.

в парах Користуючись опорними схемами та підручником, скласти розповідь про однозначні і багатозначні слова, пряме та переносне значення слова. Дібрати свої приклади, скориставшись тлумачним словником.
Розподільний VІ Розподільний диктант

диктант Запишіть однозначні та багатозначні слова у два стовпчики.Лелека, задушевний, зелений, поліно, каравай, краяти, лінійка, надія, ожеледь, палата, букет, поле, розраджувати, щербатий, гітара, вітати.

Гра VІІ Збагати свій лексикон! Гра “Лексичне джерело”

Відгадай, про кого або про що йдеться. На місце крапок

запиши відгадане слово. Підкресли слова, вжиті в

переносному значенні.


 1. Свіжий, смачний, священний, батьківський, пшеничний, пухкий, рум’яний, білий, чорний - …

 2. Важка, легка, людська, натхненна, приємна, щоденна, сумлінна, улюблена, чесна, корисна, копітка, титанічна - …

 3. Кирпатий, орлиний, плескатий, картоплиною, рівний, римський - ...

Робота VІІІ Пошукове завдання

в групах 1 група

Відгадайте загадку і поясніть значення слова :

Планета я, що в космосі літає

і між Венерою та Марсом місце має,

я також верхній шар її кори,

й речовина, яку весняної пори

орач руками пробує, щоб знати,

чи вже пора настала обробляти;

і грунт, який дає свої плоди,

і суша на відміну від води,

а ще країну означає теж,

державу, край, в якому ти живеш.

( Земля )

2 група

Відгадайте загадку і поясніть значення слова :Н е сіють його, а сходить.

( Сонце, місяць )3 група

Скориставшись тлумачним словником, з’ясуйте пряме і переносне значення поданих слів. До кожного слова допишіть слово, з яким воно вживається в прямому значенні, та слово, з яким уживається в переносному значенні.Покуштувати, чистий, пульс, міцний.

 1. група

Прочитайте уривок з поезії М.Познанської. Назвіть слова, ужиті в переносному значенні. У якому стилі мовлення такі слова вживаються найчастіше? Якою вони роблять мову?
Прощалося сонечко з нами, сідало за гори круті

І нам помахало руками, а в нього вони ж золоті!

Ясні промінці, що над нами, подумала я так в той час,

Як руки натруджені в мами, що ласку дарують для нас.
 1. група

До поданих словосполучень дібрати словосполучення, в які входять слова з переносним значенням.

Зразок : золота обручка, золота осінь.Солодке печиво.

Гострий ніж.

Усміхається дівчина.

Танцюють діти.

Залізне ліжко.


 1. група

Відгадайте загадку. Зі словом – відгадкою придумайте речення, використовуючи слова у переносному значенні.

Ходить невидимка гаєм,

Всі дерева роздягає.

Рефлексія ІХ Підсумок уроку

Методика Дітям пропонується продовжити речення:

незаверше- Я сьогодні дізнався ( дізналась ) …

них Мені сподобалося …

речень Якби люди не знали …


Рефлексія Х Діти піднімають кольорові сигнальні картки рівня настрою

ХІ Оцінювання роботи дітей на уроці

ХІІ Оберіть і запишіть домашнє завдання :


 1. Вправа 558.

 2. Вправа 557.

 3. За словником лінгвістичних термінів з’ясувати значення слів: пароніми, омографи, омоформи, омофони.

У Р О К 3
Т Е М А: Групи слів за значенням.

Омоніми, синоніми, антоніми.

М Е Т А: * дати поняття про основні групи слів за значенням,

омоніми, синоніми, антоніми; • формувати вміння визначати зазначені групи слів, доречно вживати синоніми й антоніми у мовленні;

 • розвивати вміння порівнювати та узагальнювати;

 • виховувати любов до рідної мови.

ТИП УРОКУ : урок засвоєння нових знань.

ОБЛАДНАННЯ : словники ( тлумачні, синонімів, антонімів ),

роздатковий матеріал.
Х І Д У Р О К У

І Організація класу.


Робота ІІ Взаємоперевірка домашнього завдання.

в парах


ІІІ Методика “Піднятої руки”

Рефлексія Підніміть руку, хто вважає , що він готовий до контрольної роботи.


Слово ІV Мотивація навчальної діяльності

вчителя “ Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, його жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування” ( П.Мирний )

Скарбниця нашої мови багата, чарівна, милозвучна, солов’їна. Давайте сьогодні спробуємо довести це.

Методика V Прочитайте подані групи слів та спробуйте передбачити тему

“Передба- уроку.

чення” 1. Веселий, радісний, щасливий.2.Білий – чорний, вгору – вниз.

 1. Коса дівоча, коса, якою косять траву.

Оголошення теми та мети уроку.

“Мозкова VІ Які слова називаються синонімами, антонімами, омонімами?


атака”

Самостійна VІІ Творча робота

робота У записаних словосполученнях вставте, де потрібно, пропущені букви. До кожного прикметника доберіть синоніми та антоніми, запишіть їх.Радіс…на зустріч, ран…я весна, сер…озна причина,

туман…ий ранок, р…ясний дощ.

Повідомлення VІІІ Повідомлення учня про пароніми, омофони, омографи

учня та омоформи

Робота в ІХ Робота в групах

групах Обговоріть у групі та виконайте завдання . Згрупуйте омоніми

і запишіть їх у такій послідовності :

І ряд – слова чи словосполучення слів, які однаково звучать, але

мають різне значення і написання ( омофони );

ІІ ряд – різні за значенням слова, що мають однакове написання,

але різняться вимовою ( омографи );

ІІІ ряд – різні слова, що збігаються за звучанням тільки в окремих

граматичних формах ( омоформи ).Задачі, за дачі ; любо, Любо; води, води; гори, гори; гніт,

гніт; добою, до бою; погас, по гас; мука, мука; замок,

замок; мила, мила; обід, обід; слід кувати, слідкувати;

гриби, греби; потри, по три; дорога, дорога; роман,

Роман; наніс, на ніс.

Проблемне Х Поясніть значення слів пам’ятка, пам’ятник.

питання Складіть з ними речення. Як називаються такі слова?
ХІ Хвилинка мудрих думок

На дошці записані прислів’я і приказки, у яких пропущено

слово , що є антонімом до одного із записаних. Треба дібрати

його й записати. 1. Грудень рік кінчає – зиму …( починає ).

 2. У червні на полі густо, а в коморі … ( пусто ).

 3. Осінь збирає, а весна … ( з’їдає ).

 4. Не кожному природа мати, іншому й …( мачуха ).

Рефлексія ХІІ Підсумок уроку.

 • Що було головним на уроці?

 • Що було цікавим?

 • Що взнали нового?

 • Чому навчилися?

ХІІІ Оцінювання роботи учнів на уроці

ХІV Домашнє завдання 1. 27 , скласти твір – мініатюру про маму, використавши синоніми.

 2. Вправа 574.

У Р О К 4


Т Е М А: Групи слів за значенням.

Омоніми , синоніми, антоніми

М Е Т А: * закріпити здобуті учнями знання про групи слів за

значенням; • збагатити їх словниковий запас ;

 • вчити розрізняти багатозначні слова й омоніми ;

 • розвивати навички аналізу, порівняння та узагальнення;

 • виховувати любов до мови, художньої літератури й образотворчого мистецтва.

ТИП УРОКУ : засвоєння і закріплення знань ( урок – практикум )

ОБЛАДНАННЯ : схеми лексичного аналізу слова, твори М.Коцюбинського, картина Шишкіна “Ранок у лісі”, тест.


Х І Д У Р О К У
І Організація класу.

Фронтальне ІІ Актуалізація опорних знань учнів

опитування - Що таке лексика?


 • Що вивчає лексикологія?

 • Які слова називаються синонімами, антонімами, омонімами, паронімами, омофонами, омографами та омоформами?

 • Які слова називаються однозначними і багатозначними?

 • Що значить пряме і переносне значення слова?Взаємо - Взаємоперевірка вправи та зачитування окремих творів -


перевірка мініатюр учнями, які обрали цей вид домашнього завдання.
Слово ІІІ Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної

вчителя діяльності.

Ваше завдання – осмислити весь матеріал, ліквідувати

прогалини, якщо вони виявляться, показати, як ви практично

оволоділи знаннями про групи слів за значеннями, як ви вмієте

застосовувати їх в усному і писемному мовленні.

Проблемне ІV Проаналізуйте ряди словосполучень.

завдання В якому вжите багатозначне слово, а в якому омоніми. Доведіть

свою. Які існують критерії розрізнення багатозначних слів і

омонімів. Свої міркування звірити з таблицею.


Критерії розмежування

Багатозначне слово

Омоніми

1.

Добирання словоформ

Форми зберігаються

Є різні

2.

Визначення спільнокореневих слів

Близькі за будовою і значенням

Різні за будовою і значенням

3.

Добір синонімів

Спільні

Різні

4.

Переклад російською мовою

Однакове звучання

Різне звучанняРукав куртки, рукав річки, рукав труби.

Ключ скрипічний, ключ журавлиний, ключ від замка.
Гра V Гра “ Бліц – турнір”

За три хвилини написати якнайбільше антонімічних пар, що означають час, простір, ознаки настрою.


Загадки VІ Конкурс слідопитів

Відгадайте загадки – жарти : 1. Яку державу влітку можна носити на голові ?

 2. Що спільного між неслухняним хлоп’ям і порожнім будинком?

 3. З якого крана не набереш води?

Як називаються слова, що є відгадками до цих загадок ?

Аналіз VІІ Лексичний аналіз слова

слів Проаналізуйте підкреслені з тексту слова за схемою.

Схема лексичного аналізу слова ( зразок ) 1. Запиши слово

Веселах ( крилах ).

 1. З’ясуй, що слово означає ( предмет, ознаку предмета, дію, стан ).

Вказує на ознаку предмета.

 1. Визнач, однозначне чи багатозначне слово ( за тлумачним словником ).

Багатозначне.

 1. Багатозначне слово вжите в прямому чи переносному значенні?

Вжите в переносному значенні.

 1. Добери, якщо можна, синоніми, антоніми.

Синоніми : щасливих, радісних;

антонім : сумних.Тарас прийшов на світ, коли ще скутий кригою сивів у берегах Дніпро. Березень благословив першу сльозу немовляти… Квітень землю уквітчав зеленим рястом, приніс на веселих крилах молодому кріпакові вистраджану волю.

Травень квіти зібрав зі всієї Вкраїни, і сльозою скропив, і вірою повив та встелив Кобзареві останню путь з Петербурга до його вічного тихого дому – на Чернечу гору, що стала Тарасовою горою.

Творче VІІІ Творче завдання

завдання Скласти твір – мініатюру “ Наодинці з казкою “Хо” М.Коцюбинського”

Опишіть, які враження справив на вас опис ранку. Яку ілюстрацію ви намалюєте? ( використайте картину “Ранок у лісі” Шишкіна).


Тест ІХ Підсумок уроку

Тест


 1. Лексикологія – це розділ науки про мову, який вивчає:

а) значущі частини слова;

б) звуки мовлення;

в) значення, походження і вживання слів.


 1. Визначте, яке зі слів є багатозначним:

а) стілець;

б) парта;

в) міст.


 1. Яке слово вжите в переносному значенні:

а) гострий дзьоб;

б) легкий характер;

в) писати твір.

4.Визначте пару антонімів:

а) холодно – прохолодно;

б) вранці – вночі;

в) ранок – вечір.

5.Визначте синонімічну пару :

а) жорстокий, мужній;

б) бігти, мчати;

в) радість, свято.


 1. Як називаються виділені слова?

На випускний бал зібралися і діти, і батьки, і вчителі.

За таку роботу вчитель поставить високий бал.

а) багатозначне слово;

б) омоніми;

в) спільнокореневі слова.

Х Оцінювання роботи дітей на уроці

ХІ Домашнє завдання 1. Скласти казку про групи слів за значенням.

 2. Вправа 576.

У Р О К 5


Т Е М А : Узагальнення вивченого з розділу “Лексикологія”

М Е Т А : * систематизувати й узагальнити вивчене; • вдосконалювати й розвивати вміння і навички

 • користуватися багатством української лексики;

 • розвивати почуття колективізму, відповідальності за спільну справу, впевненості у свої сили;

 • виховувати любов до рідної мови, свого народу, його традицій.

ТИП УРОКУ : повторення й узагальнення вивченого

( урок – змагання )

ОБЛАДНАННЯ : виставка книг про мову, словників, дидактичний матеріал.
Д Е В І З :

Працюємо дружно, плідно, сумлінно,

Щоб вивчити рідну мову на “відмінно” !
Х І Д У Р О К У

Рефлексія І Організація класу.

Використання кольорових сигналів рівня настрою дітей.

Слово ІІ Вступне слово вчителя

вчителя Мої юні друзі !

Звертаюсь сьогодні до вас

Мовою матері вашої,

Народу нашого мовою !

На всі світи й віки ти озирнись,

Ти слово перше вимовив колись,

Де пісня мамина і пестила, і гріла,

Ввійшла життям у душу і у тіло,

Живила серце соком калиновим,

Дорогу слала листячком кленовим

Якщо з українською мовою

В тебе, друже, не все гаразд,

На вважай її примусовою,

Полюби, як весною ряст.

Ми з вами вивчили розділ “Лексикологія”. Навчилися розрізняти антоніми, синоніми, омоніми та пароніми, визначати однозначні та багатозначні слова, пряме та переносне значення слова. Сьогодні ми підіб’ємо підсумки, узагальнимо вивчене та перевіримо, як ви підготувались до контрольної роботи.

Цей урок пройде в незвичайній формі – у формі змагання. Весь клас ділиться на три команди, які будуть змагатися за звання кращих знавців лексикології.

Розминка ІІІ Лексична розминка

Відгадайте загадки : 1. команда

 • Я у дверях, у замку, я і в нотному рядку;

Можу гайку загвинтити і у вирій полетіти,

Телеграму передати, таємницю розгадати. • Яке місто літає?

2 команда

 • Я антонім слова літо. В мене біла, тепла свита,

Хоч мороз люблю сама, адже звуть мене…

 • Яку країну влітку носять на голові?

3 команда

 • Зрізаю я траву, колосся, в дівчат я сплетена в волосся.

А ще я суші довга стрічка, що забігає в море, річку.

 • Яку річку можна переломити?

Тренувальні IV Естафета “Хто швидше ?”

вправи Дібрати антоніми до різних значень багатозначного слова

1 команда 2 команда 3 команда

сухий одяг - чисті руки - свіжий хліб -

суха погода - чиста совість - свіжий журнал -

сухий хліб - чисте небо - свіжа сорочка -

суха мова - чистий сніг - м’який клімат -

сухе літо - чиста ріка - м’який матрац –


Учні, які сидять за першою партою, підбирають 1 антонім і передають завдання на наступну парту.

V Творче завдання

Творче Складіть 2 речення з словами так, щоб ці слова були

завдання омонімами :

1 команда 2 команда 3 команда

Ніс, ніс. Бал, бал. Пара, пара.


Проблемне VІ До поданих паронімів доберіть слова так, щоб утворилися

завдання нормативні словосполучення

1 команда

Виголошувати ( рішення, незалежність, промову ).

Оголошувати ( доповідь, вирок, закон ).


 1. Команда

Помітка ( цікава, інформаційна, олівцем ).

Примітка ( змістовна, коротка, фарбою).
 1. команда

Громадянське ( право, зібрання, повідомлення ).

Громадське ( доручення, засідання, звернення ).

Робота VІІ Виписати із словника 2 багатозначних слова і 2 омоніма з їх

з словни- значеннями.

ками
Редагуван- VІІІ Відредагувати речення

ня 1 командаШевченко являється основоположником

української літературної мови.
2 команда

Директор школи об’явив подяку учасникам

спортивних змагань. 1. команда

На слідуючому тижні відбудеться конкурс читців.
Творче ІХ Творче завдання всім командам.

завдання Написати твір – мініатюру на тему : “Краса і багатство

української мови”.
Х Підведення підсумків змагання

Оцінювання роботи учнів.

Нагородження грамотою “Кращі знавці лексикології”
Рефлексія ХІ Підсумок уроку.


 1. Використання кольорових сигналів рівня настрою

дітей.

 1. Методика “Піднятої руки” . Підніміть руку ті учні, які

вважають, що вони готові до контрольної роботи з теми

“Лексикологія” .

ХІІ Домашнє завдання.

1. Повторити 26, 27.

2. Скласти вірш, використовуючи антоніми або

омоніми.


 1. Підібрати приказки та прислів’я з синонімами та

антонімами.
Каталог: klas -> ZNZ14 -> pedagskarbn
klas -> Уровня подготовки учащихся старшей ступени обучения
klas -> Пам’ятки з самоосвіти для учнів
klas -> Про проведення методичного тижня творчості класного керівника
klas -> Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
klas -> Аналіз навчальної програми з природознавства 4 клас
klas -> Управление образования и по делам детей Красноперекопской райгосадминистрации
klas -> Сила пружності та сила тертя. Підготувала: вчитель фізики Богдан Л. Ф
pedagskarbn -> Людина і природа в оповіданні Григора Тютюнника "Дивак"
pedagskarbn -> Тема : Слово як одиниця лексичної системи. Лексичне значення слова. Однозначні, багатозначні слова, вживання багатозначних слів в прямому і переносному значенні
pedagskarbn -> Поясні вироби. Мірки для побудови креслення спідниці

Скачати 119.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка