Львівський національний медичний університет


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПЕДІАТРІЯСкачати 440.47 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір440.47 Kb.
#147
ТипПротокол
1   2   3   4


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПЕДІАТРІЯ

Тема

Лек

Пр. зан

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий розділ 1. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів дихання у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Аналіз клінічних випадків, робота з архівним матеріалом клініки, підготовка літературного огляду по клінічним випадкам, які мають труднощі диференційної діагностики та/або лікування,

виступ на клінічній лікарській та/або клініко-патологоанатомічній конференції.
Тема 1. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.
6

4

Тема 2. Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Диференційні підходи до лікування синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.
6

4

Тема 3. Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.
6

4

Змістовий розділ 2. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Тема 4. Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей.
6

4

Тема 5. Диференційні підходи до лікування запальних та незапальних захворювань серця у дітей. Лікування хронічної серцевої недостатності. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.
6

4

Тема 6. Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму, та Морган’ї-Адамс-Стокс синдромі.
6

4

Тема 7. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.
8

4

Змістовий розділ 3. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів травлення у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Тема 8. Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунка та 12-палої кишкиу дітей.
6

4

Тема 9. Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань кишок у дітей.
6

4

Тема 10. Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Синдром портальної гіпертензії. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності
6

4

Тема 11. Харчова та медикаментозна алергії у дітей.
6

4

Змістовий розділ 4. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів сечової системи у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Тема 12. Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей.
6

4

Тема 13. Диференційна діагностика гломерулонефритів у дітей. Диференційні підходи до лікування гломерулонефритів у дітей.
6

4

Тема 14.Гостра та хронічна ниркова недостатності. Тактика ведення. Невідкладна допомога.
6

4

Змістовий розділ 5. Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в умовах поліклініки. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Тема 15. Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці.
6

4

Тема 16. Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей. Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи.
6

4

Тема 17.Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.
6

4

Тема 18. Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії.
6

4

Підсумковий контроль

Залік

Всього: кредитів ECTS – 6; годин – 180;

з них:
10872

Аудиторне навантаження – 60%, СРС – 40%


Тематичний план практичних занять з дисципліни Педіатрія

для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю “лікувальна справа”
Тема

год

1

Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

6

2

Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Підходи до лікування синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.

6

3

Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.

6

4

Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей.

6

5

Диференційні підходи до лікування запальних та незапальних захворювань серця у дітей. Лікування хронічної серцевої недостатності. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.

6

6

Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму, та Морган’ї-Адамс-Стокс синдромі.

6

7

Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.

6

8

Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунка у дітей.

6

9

Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань кишок у дітей.

6

10

Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Синдром портальної гіпертензії. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності.

6

11

Харчова та медикаментозна алергії у дітей.

6

12

Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей.

6

13

Диференційна діагностика гломерулонефритів у дітей. Диференційні підходи до лікування.

6

14

Гостра та хронічна ниркова недостатності. Тактика ведення. Невідкладна допомога.

6

15

Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці.

6

16

Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей. Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи.

6

17

Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.

6

18

Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії.

6

Індивідуальна СРС

Аналіз клінічних випадків, робота з архівним матеріалом клініки, підготовка літературного огляду по клінічним випадкам, які мають труднощі диференційної діагностики та/або лікування
Всього:

108


Самостійна робота студента – одна з організаційних форм навчання, що регламентується робочим навчальним планом і виконується студентом самостійно поза межами аудиторних занять. Можливі види самостійної роботи студентів: підготовка до практичного заняття та вивчення тем, що розглядаються лише в плані самостійної роботи студента, пошук та вивчення додаткової літератури, створення алгоритмів, структурно-логічних схем, написання рефератів, анотацій, доповідей для виступу з повідомленнями на практичних заняттях, чергування в клініці поза межами навчального часу. Організація самостійної роботи у відділеннях педіатричного стаціонару повинна забезпечуватися викладачами кафедри.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема

год

Вид контролю

1

Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

6

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Підходи до лікування синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.

6

3

Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.

6

4

Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей.

6

5

Диференційні підходи до лікування запальних та незапальних захворювань серця у дітей. Лікування хронічної серцевої недостатності. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.

6

6

Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму, та Морган’ї-Адамс-Стокс синдромі.

6

7

Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.

6

8

Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунка у дітей.

6

9

Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань кишок у дітей.

6

10

Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Синдром портальної гіпертензії. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності.

6

11

Харчова та медикаментозна алергії у дітей.

6

12

Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей.

6

13

Диференційна діагностика гломерулонефритів у дітей. Диференційні підходи до лікування.

6

14

Гостра та хронічна ниркова недостатності. Тактика ведення. Невідкладна допомога.

6

15

Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці.

6

16

Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей. Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи.

6

17

Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.

6

18

Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії.

6

Індивідуальна СРС

Аналіз клінічних випадків, робота з архівним матеріалом клініки, підготовка літературного огляду по клінічним випадкам, які мають труднощі диференційної діагностики та/або лікуванняВсього:

108

Методи навчання

Практичні заняття за методикою організації є клінічними, спрямовані на контроль засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних вмінь та навичок, а також уміння аналізувати й застосовувати одержані знання для вирішення практичних завдань. Практичні заняття в основному проводяться в дитячих відділеннях клінічних баз кафедри.  • Кожне заняття розпочинається з того, що протягом 15-25 хв проводиться тестовий контроль з метою оцінки вихідного рівня знань і визначення ступеня готовності студентів до заняття. Викладач визначає мету заняття та створює позитивну пізнавальну мотивацію; відповідає на запитання студентів, які виникли під час СРС за темою заняття.

  • Протягом 90-120 хв студенти самостійно оглядають хворих дітей. збирають анамнез, обстежують їх, виконують діагностичні маніпуляції тощо. Після чого, викладач із студентами здійснюють обхід хворих, з якими працювали студенти, котрі доповідають про результати самостійної роботи. Контроль основного етапу заняття проводиться шляхом оцінки виконання студентом практичних навичок, вміння розв’язувати типові ситуаційні задачі. Викладач обговорює і дає пояснення, підкреслює особливості перебігу захворювання у конкретної дитини, націлює на більш раціональне проведення тієї чи іншої методики обстеження тощо.

  • На заключному етапі заняття для оцінки засвоєння студентом теми йому пропонується дати відповідь на ситуаційні задачі. Викладач підводить підсумки заняття, дає студентам завдання для самостійної роботи, вказує на вузлові питання наступної теми і пропонує список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання.

Під час освоєння дисципліни використовуються наступні навчальні технології, способи передачі та засвоєння знань, умінь та навичок: лекція, імітаційні технології: клінічне практичне заняття, рольові навчальні ігри, кейс методи, мультимедійні презентації, навчальні відеоматеріали.


Оцінювання дисципліни “Педіатрія ”

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та інструкцій про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-трансферній системі організації навчального процесу.

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки.

Методика проведення контрольних заходів Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. Традиційні оцінки виставляються в журналі успішності студента під час практичних занять. Практичні заняття під час вивчення модуля “Педіатрія” є структурованими і передбачають комплексне оцінювання усіх видів навчальної діяльності (навчальних завдань), які студенти виконують під час практичного заняття:  • Студент відповідає на 10 тестів ( тести за темою заняття, формат А)

  • Відповідає на стандартизовані запитання, знання яких необхідні для розуміння поточної теми.

  • Демонструє знання та вміння практичних навичок відповідно до теми практичного заняття

  • Вирішує ситуаційну задачу за темою заняття


Критерії оцінювання навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни “Педіатрія”

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності.

Відмінно («5» ) – студент правильно відповів на 90-100% тестів формату А ( з бази даних «Крок-2»).

Правильно, чітко, логічно відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми.

Тісно пов'язує теорію з практикою та демонструє правильне виконання практичних навичок. Вільно читає результати аналізів, володіє методами обстеження хворого.

Проводить диференційну діагностику.

Вирішує ситуаційні задачі підвищеної складності, вміє узагальнити матеріал.
Добре («4») - студент правильно відповів на 70-89% тестів формату А ( з бази даних «Крок-2»).

Правильно і по суті відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми. Демонструє виконання (знання) практичних навичок. Правильно використовує теоретичні знання для вирішення практичних завдань, диференційну діагностику.

Вміє вирішувати легкі та середньої складності ситуаційні задачі. Володіє необхідними практичними навиками та прийомами їх виконання в обсязі, що перевищує необхідний мінімум.
Задовільно («3») - студент правильно відповів на 50-69% тестів формату А ( з бази даних «Крок-2»).

Неповно, за допомогою додаткових запитань, відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді та демонстрації практичних навичок робить помилки.Вирішує лише найлегші ситуаційні задачі. Володіє лише обов'язковим мінімумом методів дослідження.


Незадовільно ( «2») - студент правильно відповів на 50% тестів формату А.

Не знає матеріалу поточної теми, не можу побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові запитання, не розуміє змісту матеріалу. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок робить значні, грубі помилки.

Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до аудиторних практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка