Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»


КОМПЕТЕНЦІЇ, ЯКИХ МАЄ НАБУТИ СТУДЕНТСторінка6/9
Дата конвертації04.11.2016
Розмір1.56 Mb.
#776
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9


5. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЯКИХ МАЄ НАБУТИ СТУДЕНТ

У РЕЗУЛЬТАТІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ)


з/п

Види робіт

Компетенції
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Становлення філософії

1.

 • Лекція 1. Загальні відомості про історію філософії

 • Семінарське заняття 1.

За темою стародавньої міфології (на прикладі міфів Єгипту)


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції2.

 • Лекція 2. Ста­но­в­лен­ня фі­ло­со­фії в Ста­ро­да­в­ній Ін­ді­ї

 • Семінарське заняття 2. Філософія Стародавньої Індії
Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції3.

 • Лекція 3. Фі­ло­со­фія Ста­ро­да­в­нього

Ки­та­ю

 • Семінарське заняття 3. Філософія Стародавнього Китаю
Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції4.

 • Лекція 4. Розвиток давньогрецьої філософії від Піфагора до Сократа

 • Семінарське заняття 4. Зародження філософії в Стародавній Греції
Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Розвиток античної філософії. Філософія Еллінізму та Римської імперії

5.

 • Лекція 5. Ста­но­в­лен­ня об’­єк­ти­в­но­го іде­а­лі­з­му у гре­ць­кій фі­ло­со­фі­ї

 • Семінарське заняття 5.

Діалог Платона «Федон»

Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції6.

 • Лекція 6. Арістотель та перипатетики

 • Семінарське заняття 6.

Арістотель. «Нікомахова етика»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції7.

 • Лекція 7. Фі­ло­со­фія ел­лі­ні­з­му і Рим­сь­кої ім­пе­рі­ї

 • Семінарське заняття 7.

Тіт Лукрецій Кар. «Про природу речей»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції8.

 • Лекція 8. Філософія стоїцизму

 • Семінарське заняття 8.

Сенека «Моральні листи до Луцілія»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Становлення християнської філософії

9.

 • Лекція 9. Філософія Римської імперії

 • Семінарське заняття 9.

Ціцерон «Про природу богів»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції10.

 • Лекція 10. Неоплатонізм

 • Семінарське заняття 10.

Амвросій Теодосій Макробій

«Коментарі до сновидіння Сципіона Африканського»
Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції11.

 • Лекція 11. Зародження християнської філософії

 • Семінарське заняття 11.

Аврелій Августин. «Сповідь»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції12.

 • Лекція 12. Рання схоластика. Арабська та єврейська філософія

 • Семінарське заняття 12.

Северин Боецій. «Розрада від філософії»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Розквіт та завершення схоластики. Філософія Відродження

13.

 • Лекція 13.  Розквіт схоластики

 • Семінарське заняття 13.

Тома Аквінський «Про існуюче та суть»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції14.

 • Лекція 14. Пізня схоластика

 • Семінарське заняття 14.

За працями української схоластики


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції15.

 • Лекція 15. Філософія епохи Відродження (1)

 • Семінарське заняття 15.

Томас Мор. «Утопія»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції16.

 • Лекція 16. Філософія епохи Відродження (2)

 • Семінарське заняття 16.

Монтень. «Проби»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Становлення філософії Нового часу

17.

 • Лекція 17. Емпіризм Нового часу

 • Семінарське заняття 17.

Джон Локк «Розвідка про людське розуміння»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції18.

 • Лекція 18. Раціоналізм Нового часу

 • Семінарське заняття 18.

Рене Декарт. «Метафізичні розмисли»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції19.

 • Лекція 19. Ідеалістичні послідовники Декарта

 • Семінарське заняття 19.

Ніколя Мальбранш. «Про пошук істини»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції20.

 • Лекція 20. Еволюція філософських систем (1)

 • Семінарське заняття 20.

Стефан Яворський. «Змагання перипатетиків»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції21.

 • Лекція 21. Еволюція філософських систем (2) Суб’єктивний ідеалізм

 • Семінарське заняття 21.

Девід Г’юм. «Трактат про людську природу»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Просвітництво. Класична німецька філософія

22.

 • Лекція 22. Філософія просвітництва в Англії

 • Семінарське заняття 22.

Джозеф Прістлі «Дослідження про матерію та дух»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції23.

 • Лекція 23. Філософія просвітництва у Франції XVIII ст.

 • Семінарське заняття 23.

Гельвецій. «Про людину, її розумові здібності та її виховання»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції24.

 • Лекція 24. Філософія просвітництва в Німеччині

 • Семінарське заняття 24.

Філософія німецького романтизму


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції25.

 • Лекція 25. Філософія Іммануїла Канта та Фіхте

 • Семінарське заняття 25.

Іммануїл Кант. «Пролегомени»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Німецька класична філософія (продовження)

26. • Семінарське заняття 26.

Георґ Геґель. «Феноменологія духу»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції27.

 • Лекція 27. Філософія позитивізму

 • Семінарське заняття 27.

Майкл Дамміт. «Логічні основи метафізики»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції28.

 • Лекція 28. Неокантіанство і неогеґельянство

 • Семінарське заняття 28.

Робін Джордж Колінгвуд «Ідея історії»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Сучасні напрями філософії

29.

 • Лекція 29. Ірраціоналізм і філософія життя

 • Семінарське заняття 29.

Вільгельм Дільтей. «Вступ до наук про дух»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції30.

 • Лекція 30. Філософія психоаналізу

 • Семінарське заняття 30.

Бернхард Вальденфельс. «Вступ до феноменології»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції31.

 • Лекція 31. Філософія існування

 • Семінарське заняття 31.

Карл Ясперс. «Психологія світоглядів»


Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції32.

 • Лекція 32. Праґматизм та постмодернізм

Розуміти:

зміст філософських концепцій аналізованого періодуЗнати:

поняттєвий апарат опанованих філософських концепційУміти:

інтерпретувати будь-які погляди як прояв відповідної філософської концепції
6. САМОСТІЙНА РОБОТА


Номер

Зміст роботи

К-ть

годин - 128

1.

Підготовка до семінарських занять

60

2.

Написання рефератів

18

3.

Опрацювання тем, запланованих для самостійного вивчення

50


ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

І ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ

 1. Філософія і світогляд. Типи світоглядів.

 2. За­ро­джен­ня при­ро­д­ни­чо­‑на­у­ко­вих знань у Ва­ви­ло­ні та Єги­п­ті: ас­т­ро­но­мія, ма­те­ма­ти­ка, ме­ди­ци­на.

 3. Мі­фо­ло­гія Ва­ви­ло­ну та Єги­п­ту про по­хо­джен­ня сві­ту та про дже­ре­ла знань лю­ди­ни.

 4. Си­с­те­ма «н’я­я».

 5. Си­с­те­ма «вай­ше­ши­ка».

 6. Даршана «са­н­к­х’я».

 7. Джай­нізм.

 8. Уявлення про долю в китайській філософії.

 9. Філософська антропологія Стародавнього Китаю.

 10. Да­о­сизм.

 11. Мо­їзм.

 12. Ко­с­мо­го­нії Го­ме­ра, Ге­сі­о­да, ор­фі­ків.

 13. Вчен­ня Па­р­ме­ні­да про бут­тя і не­бут­тя.

 14. Два пе­рі­оди в роз­ви­т­ку со­фі­с­ти­ч­ної фі­ло­со­фії: ді­я­ль­ність «ста­р­ших со­фі­с­тів».

 15. Два пе­рі­оди в роз­ви­т­ку со­фі­с­ти­ч­ної фі­ло­со­фії: ді­я­ль­ність «молодших со­фі­с­тів».


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Беккер К.Ф. Мифы древнего мира. – Симферополь, 1998.

 2. Бойченко О.І. Філософська антропологія давнього Китаю. – К., 2003.

 3. Вассоевич А.Л. Духовный мир народов классического Востока (Историко-психологический метод в историко-философском исследовании). – СПб., 1998.

 4. Гиляров Г.А. Греческие софисты. – М., 1888.

 5. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1986.

 6. Древнеиндийская философия. Начальный период. – М., 1972.

 7. Жданов В.В. Проблема времени в древнеегипетской мысли // Вопросы философии, № 2, 2003. – С. 152–160.

 8. Захара І. С. Лекції з історії філософії. – Львів: Видавництво ЛБА, 1997.

 9. История китайской философии: Пер. с кит. / Общ. ред и послесл. М.Л.Титаренко. – М.: Прогресс, 1989. – 552 с.

 10. История философии в кратком изложении / Пер. с чеш. И.И.Богута – М.: Мысль, 1991. – 590 с.

 11. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

 12. Камнев О.А. Мораль, нравственность и этика древнеегипетского общества (на материалах "Поучения Птаххотепа") // Древний Египет и христианство (К 2000-летию христианства): Материалы научной конференции 30.10.2000–2.11.2000. – М., 2000. – С. 62–70.

 13. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. – СПб., 2003.

 14. Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

 15. Кондзьолка В.В. Філософія і її історія. – Львів, 1996. – С. 3-89.

 16. Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. – 1989.

 17. Мюллер Макс. Шесть систем индийской философии: пер. с англ. – М., 1995.

 18. Петрушенко В. Л. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти I–IV рівнів акредитації. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ–2000”, 2001.

 19. Редер Д.Г. Мифологическое мышление и зачатки научного мировоззрения в Древнем Египте // Культура древнего Египта. – М., 1976. – С. 223–249.

 20. Тарасенко Н.А. К вопросу о мифо-темпоральных представлениях древних египтян. Вечность «Нехех» и вечность «Джет» в 17-й главе Книги Мертвых // Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. Вип. 7. “Історія”. – Киев, 2000. – С. 227–237.

 21. Татаркевич В. Історія філософії. – У 3-х т. – Львів, 1997.

 22. Філософія: Навч. Посіб. /За ред. І.Ф.Надольного. - К.: Вікар, 1999. - 624 с.


ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

ІІ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ


 1. Малі сократичні школи: кіренаїки та мегарики.

 2. Ака­де­мія Пла­то­на.

 3. Дже­ре­ла фі­ло­соф­сь­ко­го вчен­ня Пла­то­на.

 4. Суспільно-політичні погляди Платона.

 5. Вчення про державу.

 6. «Пайдейя» Платона: ідеї виховання.

 7. Вчен­ня Арі­с­то­те­ля про дер­жа­ву.

 8. Ети­ч­не вчен­ня Арі­с­то­те­ля, вчення про чесноти.

 9. Тематика досліджень пе­ри­па­те­ти­ків у Лікеї.

 10. Ети­ч­не вчен­ня Епі­ку­ра. Епікуреїзм у Римській імперії.

 11. Відродження філософії Стої в Римі: Сенека.

 12. Філософія стоїка Епіктета.

 13. Філософські уявлення Марка Аврелія.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Античные философы (свидетельства, фрагменты и тексты) / Сост. Аветисьян А.А. – Киев, 1972.

 2. Антология мировой философии: В 4 т. – М., 1969. – Т.1. – Ч.1.

 3. Асмус В.Ф. Платон: эйдология, эстетика, учение об искусстве // Историко-философские этюды. – М., 1984.

 4. Богомолов А. С. Античная философия. – М., 1985.

 5. Брагінець А. С. Нариси історії філософії. – Львів, 1967.

 6. Васильева Т.В. Путь к Платону. Любовь к мудрости или мудрость любви. – М., 1999.

 7. Виндельбанд В. Платон // Избранное: Дух и история. – М., 1995.

 8. Воронина Л.А. Осовные эстетические категории Аристотеля. – М., 1975.

 9. Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

 10. Кондзьолка В.В. Платон: філософія Добра. – Львів, 1997.

 11. Лосев А.Ф. Софисты, Сократ, Платон. – М., 1974.

 12. Платон и его эпоха. – М., 1979.

 13. Строгецкий В.М. Греческая историческая мысль классического и эллинистического периодов об этапах развития афинской демократии. – Горький, 1987.

 14. Ханин Д.М. Искусство как деятельность в эстетике Аристотеля. – М., 1986.


ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

ІІІ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ


 1. Про­бле­ма ща­с­тя у ске­п­ти­ків.

 2. Пор­фи­рій: пе­ре­д­у­мо­ви фо­р­му­ван­ня дис­ку­сії про уні­вер­са­лії. Дерево Порфирія.

 3. Діяльність каппадокійських отців церкви.

 4. Про­бле­ма сво­бо­ди во­лі у філософії Ан­се­ль­ма Ке­н­те­р­бе­рій­сь­ко­го.

 5. Містицизм Бе­р­нарда Кле­р­во­сь­кого.

 6. Філософія Аль‑Фарабі.

 7. Філософські уявлення Ібн Сіни (Авіценни).

 8. Філософія Ібн Рушда (Аверроеса).


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Джохадзе Д. В., Стяжкин И. И. Введение в историю западноевропейской средневековой философии. – Тбилиси, 1981.

 2. Жильсон Э. Разум и откровение в Средние века // Богословие в культуре средневековья. – Киев, 1992.

 3. Жильсон Э. Философия в средние века. – М., 2004.

 4. Зеньковский В.В. Основы христианской философии. – М., 1997.

 5. Из ис­то­рии куль­ту­ры сре­д­них ве­ков и Во­з­ро­ж­де­ни­я. – М., 1976.

 6. История философии в кратком изложении. – М., 1991.

 7. Карсавин Л.П. Святые отцы и учителя церкви. – М., 1994.

 8. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.

 9. Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии. – М., 1997.

 10. Ма­йо­ров Г. Г. Фо­р­ми­ро­ва­ние сре­д­не­ве­ко­вой фи­ло­со­фии. – М., 1979.

 11. Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків: навчальний посібник. – Львів, 2007.

 12. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.2: Средневековье. – СПб., 1994.


ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

ІV ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ


 1. Поміркований реалізм Томи Аквінського.

 2. Вчен­ня Томи Аквінського про по­те­н­цію і акт.

 3. Окс­форд­сь­ка шко­ла: Ро­берт Ґрос­се­тест.

 4. Заперечення Ро­джера Бе­кона про­ти схо­ла­с­ти­ки.

 5. Емпіризм Роджера Бекона.

 6. Містичний пантеїзм Ек­ха­р­та.

 7. Гуманізм Данте Алі­г’є­рі.

 8. Ан­тро­по­це­н­т­ризм Ло­ре­н­цо Вал­ли.

 9. Соціально-політичні доктрини Ренесансу.

 10. Політична теорія Нікколо Макіавеллі.

 11. Утопічна концепція Томмазо Кампанелли.

 12. Філософія Джо­ва­ні Пі­ко дел­ла Мі­ра­н­до­ли.

 13. Концепція вче­ного не­знан­ня М.Кузанського.

 14. Дж. Бруно про ві­ч­ність і не­скін­чен­ність Всесві­ту та не­зчи­с­лен­ність сві­тів.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Баткин Л.М. Данте и его время. – 1965.

 2. Горфункель А. Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. – М., 1986.

 3. Го­р­фу­н­кель А. Х. Фи­ло­со­фия эпо­хи Во­з­ро­ж­де­ни­я. – М., 1980.

 4. Горфункель А.Х. Томазо Кампанелла. – М., 1969.

 5. Гу­сєв В. А. Іс­то­рія за­хід­но­євро­пей­сь­кої фі­ло­со­фії ХV-­ХV­ІІ ст. – К., 1992.

 6. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.

 7. Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли – М., 1989.

 8. Ло­сев А. Ф. Эс­те­ти­ка Во­з­ро­ж­де­ни­я. – М., 1978.

 9. Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків: навчальний посібник. – Львів, 2007.

 10. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.2: Средневековье. – СПб., 1994.

 11. Ревуненкова Н.В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. – М., 1988.

 12. Ре­вя­ки­на Н. В. Про­бле­мы че­ло­ве­ка в ита­ль­я­н­с­ком гу­ма­ни­з­ме вто­рой по­ло­ви­ны ХІV–пе­р­вой по­ло­ви­ны ХV в. – М., 1977.

 13. Ревякина Н.В. Творческий путь Лоренцо Валлы и его философское наследие // Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М., 1989. – С. 5-64.

 14. Та­жу­ри­зи­на З. А. Фи­ло­со­фия Ни­ко­лая Ку­за­н­с­ко­го. – М., 1972.

 15. Хоментовская А.И. Лоренцо Валла – великий итальянский гуманист. – М.-Л., 1964.

 16. Штёкль А. Джордано Бруно. – М., 1964.

 17. Юсим М.А. Этика Макиавелли. – М., 1990.


ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

V ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ


 1. Суспільно-політичні погляди Ф. Бекона.

 2. Філософське вчення Локка.

 3. Космологічні погляди Декарта.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (ХVІІ‑ХVІІІ в.): Формирование научных программ Нового времени. – М., 1987.

 2. Гусєв В. І. Історія західноєвропейської філософії ХV‑ХVІІ ст. – К., 1994.

 3. Михаленко Ю.П. Бэкон и его учение. – М., 1975.

 4. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна. – Київ, "Основи", 1998. – 331 с.


ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

VІ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ


 1. Філософія Девіда Гартлі.

 2. Філософське вчення Джозефа Прістлі.

 3. Моральна система Шефтсбері.

 4. Вчення про вродженість почуття краси Френсіса Гатчесона.

 5. Монтеск’є про підпорядкування суспільного життя природним закономірностям.

 6. Монтеск’є про первісний природний стан людей.

 7. Монтеск’є про закономірності світу.

 8. Руссо про природний і громадянський стан людини.

 9. Руссо про роль виховання у розвитку суспільства.

 10. Філософія Гельвеція.

 11. Філософія Гольбаха.

 12. Філософія Вінкельмана.

 13. Мо­ра­ль­на фі­ло­со­фія Ка­н­та.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Асмус В.Ф. Этика Канта // Кант И. Соч.: В 6-ти т. – М., 1975. – Т.4. – Ч.1. – С.5-65.

 2. Асмус Ф. В. Иммануил Кант. – М., 1973.

 3. Жучков В. А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения (конец ХVІІ–первая четверть ХVІІІ в.). – М., 1989.

 4. Кузнецов В. Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.В. Западноевропейская философия ХVІІІ века. – М., 1986.

 5. Культура эпохи Просвещения. – СПб.-М., 1993.

 6. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.4. От романтизма до наших дней. – СПб., 1997. – С. 187-221.

 7. Татаркевич В. Історія філософії. – Львів, 1999. – Т. 3. – C. 111 - 118.


ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

VІІ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ


 1. Філософія Анрі Пуанкаре.

 2. Філософія Бертрана Рассела.

 3. Людвіг Вітґенштайн: філософія як аналіз різних способів вираження дійсності (наука, мистецтво, містичне споглядання).

 4. Філософія Віль­ге­льма Ві­н­де­ль­банда.

 5. Ген­ріх Рі­ккерт: розвиток наукової термінології.

 6. Філософія Ге­р­мана Ко­гена.

 7. Філософія Д. ­Мак-­Та­г­гарта.

 8. Філософія Ф. Бре­д­лі.

 9. Філософія Р.Дж.Ко­лі­н­г­ву­да.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бо­го­мо­лов А. С. Нео­ге­ге­ль­ян­с­т­во в Ге­р­ма­нии и Ита­лии // Бу­р­жу­а­з­ная фи­ло­со­фия ХХ в.– М., 1968.

 2. Ку­з­не­цов В. Н. Фра­н­цу­з­с­кое нео­ге­ге­ль­ян­с­т­во. – М., 1982.

 3. На­р­с­кий И. С. Со­в­ре­мен­ный по­зи­ти­визм. – М., 1961.

 4. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.4. От романтизма до наших дней. – СПб., 1997. – С. 187-221.

 5. Спенсер Г. Синтетическая философия. – К., 1997. – С.12-56.

 6. Татаркевич В. Історія філософії. – Львів, 1999. – Т. 3 – С.5-42; 84-98; 118-122.

 7. Ту­л­мин С. Э. Че­ло­ве­че­с­кое по­ни­ма­ни­е.– М., 1984.


ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

VІІІ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ


 1. «Філософія життя» В.Ді­ль­тея.

 2. Філософія трагедії Г.Зіммеля.

 3. Філософія історії Освальда Шпенглера.

 4. Філософія Анрі Бергсона.

 5. Філософія Еть­є­на Ан­рі Жі­ль­со­на.

 6. Фі­ло­со­фія В. Со­ло­в­йо­ва.

 7. Філософія Ф.Брентано.

 8. Філософія Р. Інґардена.

 9. Філософія Альбера Камю.

 10. Екзистенціалізм Мігеля де Унамуно.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бо­ль­нов О. Ф. Фи­ло­со­фия эк­зи­с­те­н­ци­а­ли­з­ма. – С­П­б., 1999.

 2. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины ХІХ – начала ХХ века. – М., 1988.

 3. Лёвит К. От Гегеля к Ницше. – СПб., 2002.

 4. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.4. От романтизма до наших дней. – СПб., 1997. – С.143-152.

 5. Со­в­ре­мен­ная бу­р­жу­а­з­ная фи­ло­со­фи­я.– М., 1978.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ
Реферат повинен складатися зі: змісту, вступу, основної частини (розділи), висновків, списку використаної літератури. У вступі слід: а) обґрунтувати актуальність обраної теми; б) показати ступінь розробленості даної теми, а також в) поставити завдання дослідження.

В основній частині потрібно подати короткі біографічні відомості про мислителя, передати зміст його основних ідей, показати їх актуальність.

У висновках потрібно представити результати дослідження, підвести його підсумки.

У списку використаної літератури джерела потрібно подавати в такій формі:

Ім’я автора (прізвище, ініціали). Назва твору. – Місце видання: Назва видавництва, рік видання. – Сторінки.

Так само вказується джерело під час цитування. Можна вказувати джерело цитати на кожній сторінці, а можна посилатися на список літератури, вказуючи при цьому в квадратних дужках номер джерела у списку використаної літератури і сторінку, на якій міститься текст цитати за таким зразком: [1, 255]. Обсяг реферату 10-12 сторінок, друкований (формат А-4; інтервал 1,5; розмір шрифту – 14).


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТУ
5 балів – реферат написано самостійно, формальні вимоги до реферату виконано, проблему повністю розкрито, висновки містять наукові пропозиції. Для написання реферату студент використав не тільки підручники, а і першоджерела;

4 бали – реферат написано самостійно, всі вимоги до реферату

виконані, проблема розкрита;3 бали – реферат написано самостійно, але не всіх вимог дотримано,

розкриття проблеми неповне; наявні граматичні помилки;2 бали – реферат написано самостійно, вимог не дотримано, проблему не розкрито;

1 бал – реферат написано несамостійно;

0 балів – реферат не написано.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

ДО І ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка