Літературні диктанти іван франко поема «Мойсей», новела «Сойчине крило», вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе…» та сонет «Сікстинська мадонна»Скачати 21.25 Kb.
Дата конвертації31.08.2018
Розмір21.25 Kb.
ЛІТЕРАТУРНІ ДИКТАНТИ
ІВАН ФРАНКО

Поема «Мойсей», новела «Сойчине крило», вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе…» та сонет «Сікстинська мадонна»

 1. За жанром твір Франка «Мойсей» - це…(філософсько-громадянська, політична поема)

 2. В якому році написана поема? (1905)

 3. Яка основа твору? (біблійна, історична, суспільна)

 4. Яка композиція твору? (складається з «Прологу» та 20 пісень-роздумів)

 5. Духовний заповіт Франка українському народові міститься у… («Пролозі» до поеми «Мойсей»)

 6. У новелі «Сойчине крило» Франко вдається до прийомів і засобів… (модернізму)

 7. У чому особливість композиції новели «Сойчине крило»? (твір у творі, твір з обрамленням)

 8. У чому новаторство новели? (Франко звертається до жіночої долі, жіночої психології, кохання,подавши їх у новітній інтерпретації)

 9. Вірш «Сікстинська мадонна» написаний у формі …(сонета)

 10. Що символізує мадонна? (символ краси, мистецтва, натхнення, Муза, берегиня родючості і роду)

 11. Який твір Франка був невідомий читачам в часи радянської влади і чому? ( вірш «Розвивайся ти, високий дубе…», бо Франко виступає за національне відродження України)

 12. Що чи кого зобразив Франко в образі дуба у вірші «Розвивайся ти, високий дубе…»? (народ, який не може вільно розвиватись, бо скований путами неволі)


«Легенда про вічне життя», «Декадент»

 1. Що подарувала богиня «побожному аскетові»? (чудодійний горіх)

 2. У чому заклечалась сила «чудодійного» горіха? (давав безсмертя, вічну молодість)

 3. Чим заслужив аскет у богині «чудодійний» горіх? (молитвою і постом)

 4. Чому аскет передав горіх цареві? (злякався вічної боротьби, хотів, щоб цар вічно жив для добра мільйонів)

 5. Рабом чого відчував себе великий Олександр? (рабом кохання до Роксани)

 6. Чому цар передав горіх коханій? (дуже її любив і не хотів жити без неї вічно)

 7. Кому і для чого віддала горіх Роксана? (генералу Птолемею, щоб заслужити його любов)

 8. Як «чудодійний» горіх знову потрапив до царя? (принесла куртизанка, яка отримала його від генерала Птолемея)

 9. Чому Олександр не скористався шансом увічнити своє життя?

(розчарувався в коханні; зрозумів, що любов купити не можна)

 1. У якій поезії висловлене поетичне кредо Франка? ( у вірші «Декадент»)

 2. Кого називають декадентами? (відступників від суспільних проблем у літературі)

 3. Яка тема поезії «Декадент»? (гнівна відповідь на безпідставне звинувачення письменника в декадентстві)


МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬККИЙ

Новела «Itermezzo»

 1. В українській літературі М. Коцюбинський відомий усім, як…(імпресіоніст,великий сонцепоклонник)

 2. Імпресіонізм – це…(«враження», мистецький напрям,що відтворює вплив дійсності на людину через її емоції, душевний стан)

 3. Слово «intermezzo» означає…(перепочинок, пауза)

 4. Новела присвячена …(кононівським полям)

 5. За жанром цей твір…(імпресіоністична новела, поезія в прозі)

 6. Назвіть «зайве»: «Моя утома», «Ниви у червні», «Сонце», «Моя радість», «Три білих вівчарки», «Жайворонки», «Селянин», «Людське горе», «Спокій» («Моя радість», «Селянин», «Спокій»)

 7. Ознакою драматичного твору в новелі є…(перелік дійових осіб на початку твору)

 8. Сценою у творі виступає…(душа,духовний світ героя)

 9. Новела написана…( у 1908 році, у часи реакції)

 10. Кульмінацією новели є епізод…( зустріч митця з селянином)

 11. Уривок «Прощайте. Йду поміж людьми. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає.» є елементом сюжету - …(розв`язкою)

 12. Кого символізують три вівчарки? (Пава – дворянство, Трепов – жандармерію, Оверко – принижене селянство)


Повість «Тіні забутих предків»

 1. Повість «Тіні забутих предків» Коцюбинський написав під враженням від перебування в…(с. Криворівні, що в Карпатах)

 2. Що означає назва «Тіні забутих предків»? (предки забуті, але їхні тіні живуть серед нас і повторюються в нас)

 3. Події, описані в повісті, відбуваються на … (Гуцульщині)

 4. Перше знайомство Івана й Марічки сталося під час… (сутички двох родів Гутенюків і Палійчуків)

 5. Чому і через що ворогували роди Палійчуків та Гутенюків? (уже ніхто й не пам`ятав)

 6. Які за жанром пісні складала Марічка? (коломийки)

 7. Про смерть і про народження людям завжди сповіщала в горах…(трембіта)

 8. Що сталося з Марічкою? ( під час повені потопає в Черемоші)

 9. Що робить Іван, дізнавшись про те, що сталось з Марічкою? (покидає рідне село й повертається через 6 років)

 10. Яких відомих героїв нагадують Іван та Марічка у своєму коханні? ( Ромео та Джульєтту)

 11. Режисер фільму «Тіні забутих предків» -…(С. Параджанов)

 12. Стильова своєрідність повісті М. Коцюбинського та фільму…(повісті –неоромантизм, фільму – імпресіонізм)


ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Життєвий шлях

1.Де і коли народився Т. Шевченко? (9 березня 1814 року в с. Моринцях)

2. Коли поета викупили з кріпацтва? (22 квітня 1838 року)

3. Де Шевченко навчався після викупу і яке звання отримав пізніше?

( Академія мистецтв у Петербурзі, академік-гравер)

4. Рік видання першої збірки, її назва,кількість творів, що увійшли до

збірки ( 1840 р., «Кобзар», 9 творів)

5. 1843 рік – це рік…(першої подорожі на Україну)

Як називається період творчості, який починається з цього року?

(«Три літа»)

6. 1845 рік -…(друга подорож на Україну)

7. У 1847 році Шевченко…(був заарештований)

8.Скільки років Шевченко був у кріпацтві? (24)

9.Скільки років був у засланні і за що був покараний? (10, за участь у

Кирило-Мефодієвському братстві)

10.Дата смерті поета (10 березня 1861 року)

11.Коли і де був перепохований поет? (22 травня у м. Каневі на Чернечій

горі)


12.На скільки періодів поділяють творчість Шевченка (рання творчість,

«Три літа», невольнича поезія, поезія після заслання)


Поема «Гайдамаки»

1.Вказати жанр твору «Гайдамаки» (ліро-епічна поема героїчного

характеру)

2. Яка історична подія лягла в основу написання поеми? (селянське

повстання 1768 року проти польської шляхти)

3. Чому саме так називають це повстання? ( від колії)

4. Які історичні особи змальовані? (М. Залізняк і І. Гонта)

5. Хто такі конфедерати? (озброєні угрупування поляків)

6. Назвати головні сюжетні лінії (1-розвиток селянського повстання;

2 – історія особистого життя Яреми)

7.Яке прізвище мав Ярема і що воно означає? (Галайда – бездомний

бурлака)


8. Як звали кохану, жінку Галайди, ким вона була?(Оксана, дочка титаря)

9. Чому один з розділів поеми називається «Треті півні», що це означає?

(сигнал до повстання)

10. Як вчинив Гонта зі своїми синами? ( вбив за те, що були католиками)

11. Як закінчилося повстання? (поразкою)

12. Визначити ідею твору.
ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

Поема «Енеїда»


 1. Визначте жанр твору «Енеїда» (ліро-епічна травестійно-бурлескна поема)

 2. Пояснити значення слова «травестійна»(перевдягання)

 3. Пояснити значення слова «бурлескна» (сміх, жарт, гумор)

 4. Назвати джерела, на основі яких написаний твір («Енеїда» Вергілія)

 5. Яке значення цього твору? (перший твір нової української літератури написаний простою українською мовою)

 6. Чому так названий твір? (на честь Енея)

 7. Яке завдання дали боги Енеєві? (знайти Італію і заснувати Рим)

 8. Кого слід розуміти в образах богів? (українське панство, чиновників)

 9. Назвати деяких богів, які втручаються в людські долі. ( Венера, Зевс, Нептун, Еол, Меркурій)

 10. Як звали двох сміливців, що добровільно здійснили вилазку у ворожий табір? (Низ та Евріал)

 11. Визначити тему твору.

 12. Визначити ідею твору.


П`єса «Наталка Полтавка»
1.У якому році була написана п`єса «Наталка Полтавка»? (1819)

2. Жанр твору (драматичний твір)

3. На що звертала увагу Наталка Полтавка, відмовляючи возному на його

пропозицію одружитися з нею? (соціальну нерівність, силу звичаю)

4. Що є для Наталки багатством? (її добре ім`я)

5. Кого у творі «Наталка Полтавка» Терпелиха називає годованцем?

(Петра)

6.Хто про себе говорить: «Як бачиш – бурлака на світі: тиняюсь од села до села, а тепер іду в Полтаву… Нема у мене ні родичів, ні знайомих» (Петро) 1. Хто про себе говорить у творі: «Один собі живу на світі, як билинка на полі, сирота – без роду, без племені, без талану і без приюту» (Микола)

8.У чому пісенна феноменальність п`єси? (22 пісні)

9.Яку пісню соціального характеру співає возний у п`єсі? («Всякому місту звичай і права»)

10.У чому полягає значення твору? (перший драматичний твір українською мовою, народна тема, народнопісенна творчість)

11.Чому п`єса вважається реалістичним твором? (написана на основі справжнього життєвого факту)12.Проблематика твору…(вірність і зрада, соціальна нерівність, працьовитість і лінь, правда і брехня, батьки і діти)
Каталог: sites -> fastiv5.itschool.com.ua -> files -> files
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
sites -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
sites -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Реферат ( від лат доповідаю). Визначити тему. Підібрати літературу: а) документи, першоджерела
files -> Cd-rom харків «Видавнича група “Основа”» 2014
files -> Профорієнтаційна робота в школі
files -> Звіт директора Фастівської зош І-ІІІ ступенів №5 перед громадськістю

Скачати 21.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка