Луцький національний технічний університет оголошує прийом на навчанняСкачати 264.61 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації02.03.2020
Розмір264.61 Kb.ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
оголошує прийом на навчання на денну та заочну форми для здобуття освітнього ступеня магістра у 2020 році
Факультет
Спеціальність
МАГІСТР*
Ліцензійний обсяг
Вартість
**
одного року навчання, грн.
денна
заочна
денна
заочна
К
омп
’ю
те
р
н
и
х
н
аук
та
ін
формац
ій
н
и
х
те
хн
олог
ій

Комп’ютерна інженерія
15 5
20500 16400
Комп’ютерні науки
50 20 20500 16400
Інженерія програмного забезпечення
20 10 20500 16400
М
аш
и
н
обуд
івн
и
й

Галузеве машинобудування.
Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
20 5
19250 15400
Галузеве машинобудування.
Інжиніринг переробних і харчових виробництв
20 5
19250 15400
Галузеве машинобудування.
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування
20 5
19250 15400
Галузеве машинобудування.
Обладнання лісового комплексу
20 5
19250 15400
Харчові технології
20 20
Нова спеціальність
Нова спеціальність
Автомобільний транспорт
35 15 20500 16400
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
35 15 20500 16400
Т
ехн
олог
ічни
й

Прикладна механіка
120 60 19250 15400
Матеріалознавство
30 10 19250 15400
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
40 10 19250 15400
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
10 2
19250 15400
Мікро- та наносистемна техніка
15 5
19250 15400
Електроніка
15 5
19250 15400
Телекомунікації та радіотехніка
15 5
19250 15400
Архі
те
к
тур
и
,
буд
івн
и
ц
тва
та д
и
зайн
у
Дизайн
30 30 21500 17200
Архітектура та містобудування
40 20
Нова спеціальність
Нова спеціальність
Будівництво та цивільна інженерія
130 50 20500 16400
Прикладна математика
35 15 19250 15400
Е
кол
ог
ії
,
тур
изм
у
та
ел
ектр
о-
інж
ене
рі
ї
Туризм
30 20 20500 16400
Екологія
30 20 20500 16400
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
50 30 20500 16400
Цивільна безпека
15 10 19250 15400
Бізн
ес
у
Економіка
40 40 20500 16400
Менеджмент
160 100 20500 16400
Маркетинг
30 20 20500 16400
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Економіка підприємства
35 30 20500 16400
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Товарознавство та експертиза в митній справі
50 40 20500 16400
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Логістика
15 10 20500 16400
Міжнародні економічні відносини
15 10 20500 16400
Ф
іна
нс
ів,

об
л
іку
,
л
інг
віс
ти
ки

та
пра
ва

Облік і оподаткування
50 50 20500 16400
Фінанси, банківська справа та страхування
65 65 20500 16400
* Термін навчання за освітнім ступенем магістра – 1 рік 4 міс.
**Вартість навчання 2019 року вступу.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за вказаними спеціальностями зараховуються:
- результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови
(англійська, німецька, французька або іспанська), який передбачає використання організаційно-
технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
- результати фахового вступного випробування;
- середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 20).
Мінімальне значення кількості балів фахового вступного випробування, з яким вступник допускається до участі в конкурсі становить 100,0 балів.
Особа може вступити до Луцького НТУ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ.
Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня
магістра, фахові випробування, що проводить Луцький НТУ, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна та заочна форми навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 06 травня 2020 року до 18.00 год. 03 червня 2020 року
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) з 06 травня до
29 травня 2020 року
Початок прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних
іспитів
17 червня 2020 року
Закінчення прийому документів для осіб, які вступають на основі вступних
іспитів
25 червня 2020 року
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
01 липня 2020 року
Основна сесія єдиного вступного іспиту
01 липня 2020 року
Початок прийому заяв та документів
05 липня 2020 року
Закінчення прийому документів для осіб, які вступають на основі результатів
єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування
22 липня 2020 року
Фахові вступні випробування, додаткові фахові вступні випробування з 05 липня по 26 липня 2020 року
Надання рекомендацій для зарахування на місця за державним замовленням
01 серпня 2020 року
Виконання вимог до зарахування на місця за державним замовленням до 18.00 години 05 серпня 2020 року
Наказ про зарахування на місця за державним замовленням до 12.00 години 06 серпня 2020 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 12.00 години
06 серпня 2020 року
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування та зарахування на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб
Перший етап - до 12.00 год. 12 серпня 2020 року далі - у декілька етапів до 30 вересня
2020 року

Перелік документів:
- заява;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
- копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
- копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку), оригінал документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього вступник пред’являє особисто.
43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, корпус Б, ауд. 34, тел. (0332) 74-61-11
e-mail:
pk@lntu.edu.ua

www.lutsk-ntu.com.ua
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка