Людини і тварин” для студентів природничого факультету, які навчаються за спеціальностями «Біологія та практична психологія»Сторінка1/13
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.22 Mb.
#13072
ТипЛекція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка


кафедра біології

людини і тварин
Навчально-методичний комплекс

до курсу

“Фізіологія


людини і тварин”
для студентів природничого факультету,

які навчаються за спеціальностями

«Біологія та практична психологія»,

«Біологія та основи аграрного виробництва»

Полтава-2007

Навчально-методичний комплекс до курсу “Фізіологія людини і тварин”. Для студентів природничого факультету, які навчаються за спеціальностями “Біологія та практична психологія”, “Біологія та основи аграрного виробництва” / Укладач Бажан А.Г. — Полтава, 2007. – 78 с.© А.Г. Бажан, 2007


Зміст

1. Аудиторна робота.....................................................................................5

  1. Лекційні заняття....................................................................5

Лекція №1....................................................................................5

Лекція №2....................................................................................6

Лекція №3....................................................................................7

Лекція №4....................................................................................9

Лекція №5....................................................................................9

Лекція №6..................................................................................10

Лекція №7..................................................................................12

Лекція №8..................................................................................13

Лекція №9-10.............................................................................14

Лекція №11................................................................................16

Лекція №12................................................................................17

Лекція №13................................................................................18

Лекція №14................................................................................18

Лекція №15................................................................................19

Лекція №16................................................................................20

Лекція №17................................................................................22

Лекція №18................................................................................23

Лекція №19................................................................................23

Лекція №20................................................................................25

  1. Лабораторно-практичні заняття.......................................27

Лабораторно-практичне заняття №1...................................27

Лабораторно-практичне заняття №2...................................29

Лабораторно-практичне заняття №3...................................29

Лабораторно-практичне заняття №4...................................30

Лабораторно-практичне заняття №5...................................30

Лабораторно-практичне заняття №6...................................32

Лабораторно-практичне заняття №7...................................33

Лабораторно-практичне заняття №8...................................35

Лабораторно-практичне заняття №9...................................37

Лабораторно-практичне заняття №10.................................37

Лабораторно-практичне заняття №11-12............................39

Лабораторно-практичне заняття №13.................................40

Лабораторно-практичне заняття №14.................................42

Лабораторно-практичне заняття №15.................................42

Лабораторно-практичне заняття №16.................................42

Лабораторно-практичне заняття №17.................................43

Лабораторно-практичне заняття №18.................................45

Лабораторно-практичне заняття №19.................................47

Лабораторно-практичне заняття №20.................................48

Лабораторно-практичне заняття №21.................................50

2. Самостійна робота.........................................................................52

Тема 1.........................................................................................54

Тема 2.........................................................................................55

Тема 3.........................................................................................56

Тема 4.........................................................................................57

Тема 5.........................................................................................58

Тема 6.........................................................................................59

Тема 7.........................................................................................59

Тема 8.........................................................................................61

Тема 9.........................................................................................62

Тема 10.......................................................................................64

Тема 11.......................................................................................65

Тема 12.......................................................................................66

Тема 13.......................................................................................67

Тема 14.......................................................................................68

3. Індивідуальна робота....................................................................71

Теми рефератів.........................................................................71

Питання до екзамену.........................................................................74
1. Аудиторна робота

1.1. Лекційні заняття
Лекція №1 (2 год.)

ВСТУП

Предмет, методи, основні етапи розвитку фізіології

План

1. Фізіологія як наука про функції організму.

2. Короткий огляд історії розвитку фізіології.

3. Методи фізіологічних досліджень.

4. Значення для розвитку фізіології досягнень інших наук.

5. Основні сучасні напрямки розвитку фізіології.

6. Основні розділи сучасної фізіології і її значення в розвитку інших наук (педагогіки, психології, загальної і шкільної гігієни, медицини, сільського господарства, біоніки).

7. Зв'язок фізіології із суміжними науками.Література
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

Додаткова

 1. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

 2. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

 3. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

 4. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

 5. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

 6. Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных. Приспособление и среда. В 2-х книгах. – М.: Мир, 1982.


Лекція №2 (2 год.)

Фізіологія збудливих утворень

План

 1. Подразнення і подразники. Адекватні і неадекватні подразники.

 2. Збудливість і збудження .

 3. Мембранного потенціалу спокою та механізми, що визначають його існування.

 4. Потенціал дії (ПД), його фази та слідові явища.

  1. Поняття порогового потенціалу, критичного рівня деполяризації та піку ПД.

  2. Деполяризація і реполяризація мембрани як результат зміни іонної проникливості.

  3. Значення пасивних та активних механізмів в їх здійсненні.

  4. Механізми зміни іонної провідності під час генерації потенціалу дії.

 1. Зміни збудливості в різні фази хвилі збудження (ПД). Абсолютна та відносна рефрактерність, супер- і субнормальність.

 2. Про можливі механізми проведення збудження. Швидкість проведення хвилі збудження.

 3. Обмін речовин при збудженні.

 4. Механізм подразнення клітини (волокна) електричним струмом.

 5. Дія постійного струму на збудливі тканини.

 6. Полярний закон подразнення. Фізичний і фізіологічний електротон.

Література
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

Додаткова

 1. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

 2. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

 3. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

 4. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

 5. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

 6. Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных. Приспособление и среда. В 2-х книгах. – М.: Мир, 1982.


Лекція №3 (2 год.)

Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка