Людини і тварин” для студентів природничого факультету, які навчаються за спеціальностями «Біологія та практична психологія»Сторінка11/13
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.22 Mb.
#13072
ТипЛекція
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Запитання для самоперевірки


 1. Які етапи в процесі еволюції пройшли кровоносна система та серце?

 2. В яких органах депонується найбільше крові?

 3. Які механізми транскапілярного обміну?

 4. Чому лімфатичну систему називають дренажною системою організму?

 5. В якому органі найінтенсивніший кровообігу? Чому?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ

 1. Кров у серце надходить: А. безперервно; Б. порціями.

 2. Серце людини складається з камер: а) чотирьох; б) трьох; в) двох.

 3. По яких судинах кров рухається з найбільшою швидкістю? А. артеріях; Б. венах; В. капілярах; Г. анастамозах.

 4. Велике коло кровообігу закінчується в: А. Правому передсерді. Б. Правому шлуночку. В. Лівому передсерді. Г. Лівому шлуночку.

 5. Назвати правильні напрямки руху крові: А. із правого шлуночка в лівий шлуночок; Б. із лівого передсердя в праве передсердя; В. із лівого передсердя в лівий шлуночок і далі в аорту; Г. із правого передсердя в правий шлуночок і далі в аорту; Д. із лівого передсердя в лівий шлуночок і далі в легеневу артерію; Е. із правого передсердя в правий шлуночок і далі в легеневу артерію.

 6. У лімфатичних судинах кишенькові клапани: А. Є. Б. Немає.

 7. У людини лімфатична система починається від: А. Лімфатичних вузлів. Б. Серця. В. Капілярів, що сліпо закінчуються. Г. Великого кола кровообігу.

 8. Рух крові в одному напрямку крізь серце здійснюється тому, що: А. за будовою схоже на трубку; Б. має клапани; В. цьому сприяє пульс; Г. цьому сприяє відцентрова сила та земне тяжіння.

 9. Стулкові клапани в серці розташовані: А. Між правою і лівою половинами. Б. Між передсердями і шлуночками. В. Біля виходу аорти і легеневої артерії зі шлуночків.

 10. Півмісяцеві клапани в серці розташовані: А. Між правою і лівою половинами серця. Б. Між передсердями і шлуночками. В. Біля виходу аорти і легеневої артерії зі шлуночків.

 11. З правого шлуночка кров надходить до: А. Аорти. Б. Легеневої вени. В. Правого передсердя. Г. Легеневої артерії.

 12. З лівого шлуночка кров надходить до: А. Аорти. Б. Легеневої вени. В. Лівого передсердя. Г. Легеневої артерії.

 13. Верхня і нижня порожнисті вени впадають у: А. Правий шлуночок. Б. Лівий шлуночок. В. Ліве передсердя. Г. Праве передсердя.

 14. Для лімфатичних вузлів характерним є: А. Розташовані по ходу лімфатичних судин. Б. Розташовані незалежно від судин. В. Знешкоджують мікроорганізми, що потрапили у лімфу. Г. Виконують функцію кровотворення, утворюючи лімфоцити.

 15. Лімфа в організмі людини виконує функції: А. Обмін газів між зовнішнім середовищем і тканинами. Б. Транспорт поживних речовин, кисню і вуглекислого газу. В. Повертає тканинну рідину в систему кровообігу. Г. Запобігає потраплянню у кров мікроорганізмів.


Тема 10: Дихання

Типи зовнішнього дихання у різних організмів. 4 год.

Механорецептори дихальної системи. 2 год.

Загальна кількість часу, відведеного на самостійну роботу з даної теми: 6 год.

Мета. Розширити знання про різні типи зовнішнього дихання у різних організмів; вияснити роль механорецепторів дихальної системи в регуляції дихання.

Основні знання та терміни, що повинні засвоїти студенти під час самостійної роботи з даної теми: шкірне, трахейне, зяброве та легеневе дихання; механорецептори дихальної системи.

Теоретичні питання для самостійного опрацювання:

 1. Суть зовнішнього дихання, його еволюція та основні типи.

 2. Особливості трахейного дихання.

 3. Зяброве дихання та його особливості.

 4. Особливості легеневого дихання земноводних, плазунів, птахів та ссавців.

 5. Механорецептори дихальної системи: їх роль в регуляції дихання та захисних рефлексів.

 6. Особливості дихання при м’язовій роботі та фактори, що впливають на його регуляцію.

Література

 1. Чайченко Г.М. та ін. Фізіологія людини і тварин: Підручник /Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур. За ред. В.О. Цибенка. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с. – С. 108-112, с. 128-129.

 2. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах. /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачева. – М.: Высш.шк., 1991. – Кн. 2. – 528 с. – С. 274-282, с. 303-305.

Запитання для самоперевірки


 1. Як ускладнювалось дихання у водних безхребетних?

 2. Які ускладнення пройшло в процесі еволюції легеневе дихання?

 3. Яку роль в регуляції дихання відіграють іритантні рецептори?

 4. Які фактори впливають на регуляцію дихання при фізичній роботі?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ

  1. Збільшення частоти дихання при фізичному навантаженні пов’язане з: А. підвищеною концентрацією О2 у крові;

Б. зниженою концентрацією О2 у крові;

В. підвищеною концентрацією СО2 у крові;

Г. зниженою концентрацією СО2 у крові.

Тема 11: Травлення

Еволюція травлення. 2 год.

Перетравлювання харчових речовин. 2 год.

Голод, апетит, спрага. 4 год.

Загальна кількість часу, відведеного на самостійну роботу з даної теми: 8 год.

Мета. Розширити та поглибити знання про еволюцію, типи травлення. Вияснити роль голоду, апетиту та спраги для вживання їжі та води.

Основні знання та терміни, що повинні засвоїти студенти під час самостійної роботи з даної теми: аутолітичне, симбіонтне та власне травлення; порожнинне та пристінкове травлення; травні ферменти; центри голоду, спраги, насичення.

Теоретичні питання для самостійного опрацювання

 1. Значення травлення. Внесок І.П. Павлова та його школи в розробці фізіології травлення.

 2. Еволюція травлення та травної системи.

 3. Суть порожнинного та мембранного травлення.

 4. Перетравлювання харчових речовин.

 5. Голод, апетит, спрага як регулятори споживання їжі та води.

Література

 1. Чайченко Г.М. та ін. Фізіологія людини і тварин: Підручник /Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур. За ред. В.О. Цибенка. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с. – С. 136-138, с. 163-164, с. 172-173.

 2. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах. /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачева. – М.: Высш.шк., 1991. – Кн. 2. – 528 с. – С. 396-400, с. 361-364.

Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка