Людини і тварин” для студентів природничого факультету, які навчаються за спеціальностями «Біологія та практична психологія»Сторінка3/13
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.22 Mb.
#13072
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

План


 1. Ефекторний відділ нейромоторного апарата. Структура поперечно-смугастих м'язів та механызм їх скорочення.

 2. Електрична характеристика м'язових волокон різних типів.

 3. Характеристика скорочувальних функцій м'язів.

 4. Центральний відділ нейромоторного апарату. Загальні положення нервової регуляції рухів. Ієрархічний принцип регуляції роботи м'язів.

 5. Властивості α- і γ-мотонейронів. Пропріорецепція м'язів і її роль в регуляції роботи м'язів. α- і γ-спряження в регуляції роботи м'язів.

 6. Роль стовбура головного мозку і мозочка в регуляції рухової функції.

 7. Пірамідна та екстрапірамідна регуляція рухових функцій.

 8. Рухова активність організму. Вироблення рухових навичок.

 9. Гладенькі м'язи.


Література
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

Додаткова

  1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

  2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

  3. Костюк П.Г. Физиология центральной нервной системы. – К.: Вища шк., 1977. – 320 с.

  4. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

  5. Спок В.И., Шуба М.Ф. Нервно-мышечная физиология. – К.: Вища шк., 1986. – 224 с.

  6. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. . – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

  7. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

  8. Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных. Приспособление и среда. В 2-х книгах. – М.: Мир, 1982.


Лекція №7 (2 год.)

Залози внутрішньої секреції (Ендокринні залози)

План

 1. Поняття про ендокринні залози і гормони. Особливості гормональної регуляції. Механізм дії гормонів.

 2. Методи вивчення ЗВС. Регуляція функцій ендокринних залоз.

 3. Гіпофіз, його гормони, гіпо- та гіперфункція. Регуляція внутрішньої секреції гіпофіза.

 4. Внутрішня секреція щитоподібної залози.

 5. Прищитоподібні залози.

 6. Вилочкова залоза (тимус, зобна залоза) і епіфіз, їх функціональне значення.

 7. Внутрішньосекреторна функція підшлункової залози.

 8. Надниркові залози: ендокринна функція мозкової речовини та кори наднирників.

 9. Статеві залози та їх гормони. Жіночий статевий цикл. Внутрішньосекреторні процеси під час вагітності і лактації.

 10. Інші гормони організму.

Література
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

Додаткова

   1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

   2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

   3. Бакл Дж. Гормоны животных: Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 88 с.

   4. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

   5. Физизиология эндокринной системы (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1979.

   6. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

   7. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

   8. Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных. Приспособление и среда. В 2-х книгах. – М.: Мир, 1982.


Лекція №8. (2 год.)

Проблеми адаптації людини до умов зовнішнього середовища. Поняття про стрес і стресостійкість

План

1.Загальні поняття про адаптацію.

2.Роль симпатоадреналової системи в адаптації

3.Поняття про стрес та його фази.

4.Еустрес та дистрес.

5.Термінова і довгострокова адаптація.

6.Норма адаптивної реакції та ціна адаптації.

7.Складні та перехресні адаптації.

8.Зворотність процесів адаптації.Основи регуляції життєдіяльності організму

План


 1. Загальні принципи регуляції живої системи.

 2. Рівні регуляції фізіологічних функцій організму.

 3. Типи регуляції: по збурюванню і по відхиленню.

 4. Принципи надійності біологічної системи.

 5. Реактивність як властивість живої системи.

 6. Механізми регуляції життєдіяльності організму: нервові і гуморальні.

 7. Системний принцип організації механізмів регуляції життєдіяльності.

Література
Основна

    1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

    2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

    3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

    4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

    5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

    6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

Додаткова

     1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

     2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

     3. Бакл Дж. Гормоны животных: Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 88 с.

     4. Костюк П.Г. Физиология центральной нервной системы. – К.: Вища шк., 1977. – 320 с.

     5. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

     6. Физизиология эндокринной системы (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1979.

     7. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

     8. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

     9. Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных. Приспособление и среда. В 2-х книгах. – М.: Мир, 1982.


Лекція №9-10. (4 год.)

Фізіологія сенсорних систем. Аналізатори

Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка