Людини і тварин” для студентів природничого факультету, які навчаються за спеціальностями «Біологія та практична психологія»Сторінка5/13
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.22 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Основна

   1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

   2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

   3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

   4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

   5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

   6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

Додаткова

 1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

 2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

 3. Колобков А.В., Чесноков С.А. Атлас по нормальной физиологии: Пособие для студ. мед. и биол. спец. вузов. /Под ред. Н.А. Агаджаняна – М.: Высш.шк., 1986. – 351 с.

 4. Космическая биология и медицина. (Руководство по физиологии). – М.: Наука, 1987. – 320 с.

 5. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

 6. Физизиология крови (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1979.

 7. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

 8. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.


Лекція №13. (2 год.)

Серцево-судинна система

План


  1. Значення серцево-судинної системи (ССС).

  2. Загальна схема кровообігу. Особливості кровообігу у плоду.

  3. Особливості мікроструктури серцевого м'яза. Основна і атипова мускулатура серця.

  4. Властивості серцевого м'яза: функції провідної системи серця.

  5. Електрична активність клітин міокарду.

  6. Електрокардіографія.

  7. Нагнітальна функція серця.

  8. Систолічний і хвилинний об’єм крові. Резерви серця.


Лекція №14. (2 год.)

Регуляція роботи серця

План

 1. Типи регуляторних механізмів роботи серця.

 2. Внутрішньосерцеві (інтракардіальні) регуляторні механізми.

  1. Внутріклітинні механізми регуляції.

  2. Регуляція міжклітинних взаємодій.

  3. Внутрішньосерцеві периферичні рефлекси.

 3. Позасерцеві регуляторні механізми.

  1. Нервова екстракардіальна регуляція.

  2. Хімічний механізм передачі нервових імпульсів в серці.

 4. Взаємодія інтракардіальних і екстракардіальних нервових регуляторних механізмів.

 5. Тонус центрів, регулюючих діяльність серця.

 6. Рефлекторна та умовнорефлекторна регуляція серцевої діяльності.

 7. Гуморальна регуляція серцевої діяльності.


Лекція №15. (2 год.)

Рух крові по судинах і регуляція тонусу судин

План

 1. Рух крові по судинах. Основні принципи гемодинаміки.

 2. Кровотік у артеріях.

 3. Коливання артеріального тиску. Пульсова хвиля.

 4. Кровообіг в капілярах.

 5. Рух крові у венах.

 6. Центральні механізми регуляція кровообігу.

 7. Судиннорухові центри.

 8. Рефлекторна та кортикальна регуляція судинного тонусу.

 9. Гуморальні впливи на судини.

 10. Регуляція об'єму циркулюючої крові. Кров'яні депо.

 11. Місцеві механізми регуляції кровообігу.

Література
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

Додаткова

  1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

  2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

  3. Глазырина П.В. Механизмы регуляции вегетативных функций организма: Уч. пособ. для мед. и биол. спец. вузов. /Глазырина П.В., Бурмистрова Т.Д., Карауловский Н.Н. – М.: Высш.шк., 1983. – 144 с.

  4. Колобков А.В., Чесноков С.А. Атлас по нормальной физиологии: Пособие для студ. мед. и биол. спец. вузов. /Под ред. Н.А. Агаджаняна – М.: Высш.шк., 1986. – 351 с.

  5. Космическая биология и медицина. (Руководство по физиологии). – М.: Наука, 1987. – 320 с.

  6. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

  7. Физизиология кровообращения. Физиология сердца. (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1980.

  8. Физизиология кровообращения. Физиология сосудистой системы. (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1984. – 652 с.

 1. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

 2. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.


Лекція №16. (2 год.)

Дихальна система

План

 1. Значення дихання. Механізм вдиху і видиху.

 2. Легеневі об'єми. Легенева і альвеолярна вентиляція.

 3. Дифузія газів.

 4. Транспорт газів кров'ю: транспорт кисню та механізми перенесення СО2.

 5. Регуляція дихання. Значення регуляції дихання. Дихальні центри.

 6. Роль газового складу крові в регуляції дихання. Значення різних рецепторів в регуляції дихання.

 7. Природа дихального ритму.

8. Особливості дихання за різних умов.

8.1. Дихання в умовах зниженого атмосферного тиску

8.2. Дихання в умовах підвищеного атмосферного тиску

8.3. Дихання під час фізичного навантаженняЛітература

Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка