Людини і тварин” для студентів природничого факультету, які навчаються за спеціальностями «Біологія та практична психологія»Сторінка7/13
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.22 Mb.
#13072
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

Додаткова

 1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

 2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

 3. Мак-Мюррей У. Обмен веществ у человека. /Пер. с англ. проф. В.З. Горкина. – М.: Мир, 1980. – 368 с.

 1. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

 1. Рациональное питание /Смоляр В.И. – К.: Наук. думка, 1991. – 368 с.

 2. Физизиология вегетативной нервной системы (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1981.

 3. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

 4. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.


Лекція №20. (2 год.)

Виділення

План

 1. Значення процесів виділення. Кінцеві продукти обміну. Шляхи екскреції

 2. Нирки та їх функції. Будова нефрона. Кровопостачання нирки.

 3. Механізм сечоутворення

  1. Клубочковая фільтрація.

  2. Реабсорбція в канальцях.

  3. Механізм канальцевої реабсорбції.

  4. Канальцева секреція.

 4. Роль нирок у підтримці важливих показників організму.

  1. Роль нирок у підтримці гомеостазу.

  2. Роль нирок у регуляції іонного складу крові.

  3. Роль нирок у регуляції кислотно-основного стану (КОС).

 5. Сечовиділення та фактори, що його обумовлюють.

 6. Регуляція сечоутворення. Вікові особливості структури і функцій нирок

Фізіологія шкіри

План

1. Захисна функція шкіри.

2. Рецепторна функція шкіри.

3. Залозистий апарат шкіри.

4. Терморегуляторна функція шкіри людини.
Література

Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

Додаткова

  1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

  2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

  3. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

  4. Физизиология почки (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1972.

  5. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

  6. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

1.2. Лабораторно-практичні заняття
Лабораторно-практичне заняття №1 (2 год.)

Тема: “Фізіологія збудливих тканин”

І частина

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Подразники та подразнення. Адекватні і неадекватні подразники. Класифікація подразників.

2.Збудливість та збудження. Поріг збудження.

3.Історія вивчення та способи реєстрації біоелектричних явищ. Мікроелектродна техніка досліджень.


Лабораторні роботи

 1. Ознайомлення з приладами та обладнанням фізіологічної лабораторії.

Література

1. Яновський І.І., Ужако П.В. Фізіологія людини і тварин. Практикум. Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1991. – 175 с. – Роботи 1.1 – 1.5 – С. 6-22.

2. Гуминский А.А. и др. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии. Уч. пособие. – М.: Просвещение, 1990. – 239 с. С. 12-24.


 1. Складання електричних схем для проведення дослідів з постійним і індукційним струмом.

 2. Ознайомлення з основами постановки фізіологічного експерименту.

1.Яновський І.І., Ужако П.В. Фізіологія людини і тварин. Практикум. Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1991. – 175 с. – Робота 1,1. – С. 22-24.

4. Виготовлення ізольованих органів жаби.

1. Яновський. – Р. 2.1. – С. 24. 2. Гуминский. – Р. 1. – С. 25.5. Дослідження збудливості нерва та м’яза жаби.

1. Яновський. – Р. 2.2. – С. 28.6. Класифікація подразників за їхньою силою. залежність відповідної реакції від сили подразника.

1. Яновський. – Р. 2.3. – С. 29.

7. Спостереження біоелектричних явищ.

2. Гуминский. – Р. 3. – С. 28.ІІ частина

Семінарське заняття по розділу "Фізіологія збудливих тканин"

Механізм біоелектричних явищ

1.Особливості проникливості мембрани, що визначають існування мембранного потенціалу спокою. Роль активних механізмів в його збереженні.

2.Потенціал дії (ПД), його фази та слідові явища. Поняття порогового потенціалу, критичного рівня деполяризації та піку ПД.

3.Іонний механізм виникнення потенціалу дії. Механізм зміни іонної проникливості під час генерації ПД.

4.Зміни збудливості в різні фази хвилі збудження (ПД). Абсолютна та відносна рефрактерність, супер- і субнормальність.

5.Механізм проведення збудження.Дія постійного струму на збудливі тканини

6.Крива сили-тривалості. Реобаза. Корисний час. Хронаксія.

7.Фізичний та фізіологічний електротон, їх суть. Кат- і анелектротон, їх природа та суть. Полярний закон подразнення.

Література

(для самопідготовки)
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

Додаткова

 1. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

 2. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

 3. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

 4. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

 5. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с.

 6. Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных. Приспособление и среда. В 2-х книгах. – М.: Мир, 1982.

 1. Матеріали лекцій.


Лабораторно-практичне заняття № 2. (2 год.)

Тема: “Фізіологія нервової системи”

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Основні етапи розвитку нервової системи (НС) в процесах філо- та онтогенезу. Централізація, цефалізація і кортиколізація функцій.

2.Сучасні методи дослідження структури та функцій НС.

3.Нейрон, його будова і функції. Класифікація нейронів.

4.Нейроглія, її функціональне значення.

5.Класифікація нервових волокон.

6.Особливості проведення збудження в нервових волокнах (в безмієлінових і мієлінових; ізольоване і двостороннє проведення).

7.Синапси, їх будова і типи, відмінності між ними.

8.Механізм проведення збудження в нервово-м’язових синапсах.

9.Медіатори збудження, механізм їх утворення, виділення і дії на постсинаптичну мембрану. Мініатюрні потенціали, потенціал кінцевої пластинки, збудливий постсинаптичний потенціал.Лабораторні роботи

8. Ізольоване проведення збудження по нерву.

1. Яновський. – Р. 4.1.2. – С. 44. 2. Гуминский. – Р. 17. – С. 49.

9. Двостороннє проведення збудження.

1. Яновський. – Р. 4.1.3. – С. 44. 2. Гуминский. – Р. 16. – С. 48.

10. Закон фізіологічної неперервності нерва.

1. Яновський. – Р. 4.1.4. – С. 45.


Лабораторно-практичне заняття № 3. (2 год.)

Тема: “Фізіологія нервової системи” (прод.)

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Принципи рефлекторної діяльності. Загальна схема рефлекторної дуги.

2.Класифікація рефлексів. Час рефлексу, його складові.

3.Особливості проведення збудження в центральній нервовій системі (ЦНС). Поняття про нервовий центр.

4.Іррадіація збудження, односторонність проведення. Затримка проведення.

5.Сумація збудження, її види.

6.Оклюзія, полегшення, трансформація ритму, післядія, стомлення, вплив хімічних речовин на роботу нервових центрів.

Лабораторні роботи


 1. Аналіз рефлекторної дуги.

1. Яновський. – Р. 4.2.3. – С. 48. 2. Гуминский. – Р.12. – С. 42.

 1. Визначення часу рефлексу.

1. Яновський. – Р. 4.2.2. – С. 48. 2. Гуминский. – Р.14. – С. 46.

 1. Іррадіація збудження в спинному мозку. Післядія та іррадіація збудження у нервових центрах.

1. Яновський. – Р. 4.2.5. – С. 50. 2. Гуминский. – Р. 21. – С. 54.

 1. Сумація збуджень у ЦНС.

1. Яновський. – Р. 4.2.4. – С. 49. 2. Гуминский. – Р. 22. – С. 55.
Лабораторно-практичне заняття № 4. (2 год.)

Тема: “Фізіологія нервової системи” (прод.)

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Визначення гальмування, відкриття.

2.Механізм постсинаптичного гальмування.

3.Механізм пресинаптичного гальмування.

4.Песимальне, реципрокне та зворотнє гальмування. Гальмівні нейрони та гальмівні медіатори, їх роль.

5.Інтегративна функція НС. Взаємодія рефлексів.

6.Конвергенція. Реципрокні відношення. Індукція та її види.

7.Учення Ухтомського про домінанту.

8.Спинний мозок, його будова та структура.

9.Провідні шляхи спинного мозку, їх функції.

10.Рефлекторна діяльність спинного мозку.

Лабораторні роботи


 1. Сєченовське гальмування.

2. Гуминский. – Р. 26. – С. 60.

 1. Гальмування рефлексів спинного мозку периферичним подразненням.

1. Яновський. – Р. 4.2.6. – С.52. 2. Гуминский. – Р. 27. – С. 62.

 1. Спинномозкові рефлекси людини.

1.Яновський. – Р. 4.3.1. – С. 52.
Лабораторно-практичне заняття № 5. (2 год.)

Тема: “Фізіологія нервової системи” (прод.)

Семінарське заняття по розділу "Фізіологія нервової системи"

1.Функції заднього мозку.

2.Функції середнього мозку.

3.Функції та структура мозочка, його зв’язки з іншими відділами ЦНС.

4.Наслідки видалення мозочка та причини їх компенсації.

5.Ретикулярна формація, її структурна організація та функції:

а)специфічні; б)неспецифічні: висхідні та низхідні. Властивості ретикулярних нейронів.

8.Структура та функції таламуса. Специфічні та неспецифічні ядра.

9.Принципи організації гіпоталамуса, його функції.

10.Функції базальних гангліїв.

11.Лімбічна система мозку, її роль у виникненні різних емоційних станів і мотиваційних реакцій.

12.Еволюція переднього мозку та кори; її клітинна структура, волокна та архітектоніка.

13.Локалізація функцій в корі. Сенсорні та моторні зони кори.

14.Електричні явища в корі ВП ГМ (основні ритми ЕЕГ). Первинні та вторинні викликані потенціали, їх причина.

15.Вегетативна нервова система: особливості будови та функцій а) симпатичної та б)парасимпатичної нервової системи.

Лабораторні роботи


 1. Статичні та стато-кінетичні рефлекси у тварин.

1. Яновський. – Р. 4.3.2. – С. 54.

 1. Вплив видалення різних відділів головного мозку на рухові реакції жаби.

2. Гуминский. – Р. 29. – С. 65.

Література
(для самопідготовки)

до розділу "Фізіологія нервової системи"
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

 7. Матеріали лекцій.

Додаткова

 1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

 2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

 3. Костюк П.Г. Физиология центральной нервной системы. – К.: Вища шк., 1977. – 320 с.

 4. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

 5. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

 6. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

 7. Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных. Приспособление и среда. В 2-х книгах. – М.: Мир, 1982.

 1. Матеріали лекцій.


Лабораторно-практичне заняття № 6. (2 год.)

Тема: “Фізіологія нейромоторного апарату”

(“Рухова система”)

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Структура поперечносмугастих м’язів.

2.Механізм м’язового скорочення. Робота поперечних місточків.

3.Структурна основа пружності м’язів.

5.Потенціал дії поперечносмугастого м’язового волокна. Проведення збудження, його швидкість. Тетанус, його види.

6.Характеристика скоротливої функції м’язів. Абсолютна та відносна сила м’язів. Робота м’язів: статична та динамічна. Втомлення м’язів, його причини.

7.Ієрархічний принцип регуляції роботи м’язів. Загальна схема організації рухової системи.

8.Рухові одиниці. Диференціація і координація роботи рухових одиниць.

9.α- і γ-мотонейрони, їх властивості. Пропріорецепція м’язів, її роль та роль гальмування в координації роботи м’язів.

10.Рівні регуляції та побудови рухів людини.

11.Вироблення рухових навичок. Динамічний стереотип. Стадії формування рухового акту.

12.Особливості структури та функцій гладеньких м’язів.Лабораторні роботи

20. Поодиноке та тетанічне скорочення скелетного м’яза.

1. Яновський. – Р. 3.1. – С. 36. 2. Гуминский. – Р. 34. – С. 74.

21. Спостереження явища стомлення м’яза.

2. Гуминский. – Р. 35. – С. 75.

22. Сила м’язів. Робота м’язів при різних навантаженнях.

1. Яновський. – Р. 3.2. – С. 37. 2. Гуминский. – Р. 36. – С. 76.

23. Визначення сили та витривалості м’язів людини.

1. Яновський. – Р. 33. – С. 38. 2. Гуминский. – Р. 38. – С. 79.

Література

(для самопідготовки)

до розділу “Фізіологія нейромоторного апарату”
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

 7. Матеріали лекцій.

Додаткова

 1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

 2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

 3. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

 4. Спок В.И., Шуба М.Ф. Нервно-мышечная физиология. – К.: Вища шк., 1986. – 224 с.

 5. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. . – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

 6. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.


Лабораторно-практичне заняття № 7. (2 год.)

Тема: “Залози внутрішньої секреції”

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Поняття про ендокринні залози та гормони. Особливості гормональної регуляції. Механізм дії гормонів.

2.Методи вивчення залоз внутрішньої секреції. Регуляція функцій ендокринних залоз.

3.Аденогіпофіз, його гормони, їх фізіологічне значення та механізм дії. Гіпер- та гіпофункція адепогіпофіза.

4.Фізіологічне значення проміжної долі гіпофіза та нейрогіпофіза. Регуляція внутрішньої секреції гіпофіза.

6.Щитоподібна залоза, її гормони та їх вплив на функції організму. Гіпер- та гіпофункція щитоподібної залози. Регуляція функцій.

7.Прищитоподібні залози, їх гормон, його функціональне значення, механізм дії. Гіпер- та гіпофункція прищитоподібних залоз.

8.Вилочкова залоза та епіфіз, їх функціональне значення.

9.Внутрісекреторна функція підшлункової залози, її гормони, механізм їх дії. Гіпер- та гіпофункція.

10.Мозкова речовина наднирників, її гормони, їх фізіологічне значення.

11.Гормони кори наднирників, їх фізіологічне значення. Гіпер- та гіпофункція кори наднирників.

12.Статеві гормони кори наднирників, їх значення. Статеві залози та їх гормони: фізіологічне значення, механізм дії. Гіпер- та гіпофункція статевих залоз.Лабораторні роботи

24. Вплив адреналіну та пітуітрину на хроматофори жаби.

3. Текутов. – Р. 53. – С. 137. /Текутов П.Ф. Практикум по физиологии человека и животных. – М.: Учпедгиз, 1962. – 231 с.

25. Вплив адреналіну і ацетилхоліну на зіницю ока жаби.

3. Текутов. – Р. 54. С. 137.

Література

(для самопідготовки)

до розділу “Залози внутрішньої секреції”
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 1. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

 2. Матеріали лекцій.

Додаткова

 1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

 2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

 3. Бакл Дж. Гормоны животных: Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 88 с.

 4. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

 5. Физизиология эндокринной системы (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1979.

 6. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

 7. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

 8. Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных. Приспособление и среда. В 2-х книгах. – М.: Мир, 1982.


Лабораторно-практичне заняття № 8. (2 год.)

Семінарське заняття з теми

Проблеми адаптації людини до умов зовнішнього середовища. Поняття про стрес і стресостійкість.Основи регуляції життєдіяльності організму”

План


1.Загальні поняття про адаптацію. Роль симпатоадреналової системи в адаптації.

2.Поняття про стрес та його фази. Еустрес та дистрес.

3.Термінова і довгострокова адаптація.

4.Норма адаптивної реакції та ціна адаптації.

5.Складні та перехресні адаптації. .Зворотність процесів адаптації.

6.Загальні принципи регуляції живої системи.

7.Рівні регуляції фізіологічних функцій організму.

8.Типи регуляції: по збурюванню і по відхиленню.

9.Принципи надійності біологічної системи.

10.Реактивність як властивість живої системи.

11.Механізми регуляції життєдіяльності організму: нервові і гуморальні.

12.Системний принцип організації механізмів регуляції життєдіяльності.Література
(для самопідготовки)
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

 7. Матеріали лекцій.

Додаткова

 1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

 2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

 3. Бакл Дж. Гормоны животных: Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 88 с.

 4. Костюк П.Г. Физиология центральной нервной системы. – К.: Вища шк., 1977. – 320 с.

 5. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

 6. Физизиология эндокринной системы (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1979.

 7. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

 8. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

 9. Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных. Приспособление и среда. В 2-х книгах. – М.: Мир, 1982.Лабораторно-практичне заняття № 9. (2 год.)

Тема: “Аналізатори”

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Поняття про аналізатори. Загальні принципи будови аналізаторів.

2.Основні функції аналізаторів. Класифікація рецепторів. Механізм збудження рецепторів.

3.Розрізнення, передача та перетворення сигналів. Пороги подразнення та розрізнення. Кодування в аналізаторах, детектування, розрізнення образів.

5.Адаптація аналізаторів, механізми. Рівні взаємодії аналізаторів.

6.Будова ока та сітківки. Фоторецептори, їх функції. Механізм фоторецепції. Електроретинограма.

3.Адаптація зорового аналізатора, її механізми. Акомодація. Рефракція ока та її порушення.

5.Кольоровий зір та кольорова сліпота. Послідовні зорові образи. Теорії світловідчуття.

6.Бінокулярний зір. Поле зору. Оцінка величини предмета та відстані. Гострота зору. Критична частота мелькань.

Лабораторні роботи

26. Адаптація терморецепторів шкіри до дії температури. Явище контрасту.

1. Яновський. – Р. 5.14. – С. 69.

27. Закон Вебера-Фехнера.

3. Текутов. – Р. 94. – С. 204-205.

28. Адаптація рецепторів.

3. Текутов. – Р. 95. – С. 206.

29. Акомодація ока.

1. Яновський. – Р. 5.1. – С. 55. 2. Гуминский. – Р. 47. – С. 91.

30. Спостереження сліпої плями.

1. Яновський. – Р. 5.2. – С. 56. 2. Гуминский. – Р. 51. – С. 96.

31. Визначення гостроти зору.

1. Яновський. – Р. 5.3. – С. 57. 2. Гуминский. – Р. 52. – С. 96.

32. Дослідження зіничного рефлексу.

1. Яновський. – Р. 5.5. – С. 59. 2. Гуминский. – Р. 46. – С. 90.

83. Визначення поля зору.

1. Яновський. – Р. 5.6. – С. 60. 2. Гуминский. – Р. 54. – С. 99.
Лабораторно-практичне заняття № 10. (2 год.)

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Функції зовнішнього та середнього вуха.

2.Внутрішнє вухо. Будова завитка. Передача звукових коливань по каналах завитка.

3.Мікроструктура кортієвого органу. Механізм рецепції звуків різної частоти і сили.

4.Електричні явища в завитку. Аналіз і синтез звукових подразнень.

6.Адаптація. Бінауральний слух. Теорії слуху.

7.Будова та функції вестибулярного аналізатора.

8.Руховий аналізатор. М’язове веретено та сухожильні рецептори Гольджі, їх будова та функції.

9.Провідниковий та корковий відділи рухового аналізатора, його значення в організації рухового акту.

10.Нюховий аналізатор, його відділи. Сучасні теорії сприйняття нюхових подразнень.

11.Смаковий аналізатор, його відділи. Фактори, що визначають чутливість смакового аналізатора.

12.Шкірний аналізатор. Класифікація та структура рецепторів шкіри. Механізм рецепції різних видів шкірних подразнень. Адаптація.Лабораторні роботи

34. Визначення гостроти слуху.

1. Яновський. – Р. 5.7. – С. 62-63.

35. Дослідження функцій вестибулярного апарату.

1. Яновський. – Р. 5.9. – С. 64-65.

36. Властивості рецепторів рухового апарату.

1. Яновський. – Р. 5.10. – С. 65-66.

37. Оцінка статичної та динамічної координації.

1. Яновський. – Р. 5.11. – С. 66-67.

38. Дослідження нюху у людини.

1. Яновський. – Р. 5.15. – С. 70-71.

39. Визначення порога смакової чутливості у людини.

1. Яновський. – Р. 5.16. – С 71.

40. Визначення чутливості окремих ділянок язика до різних смакових подразників.

2. Гуминский. – Р. 63. – С. 108.

Література

(для самопідготовки)
до розділу “Аналізатори”

Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

 7. Матеріали лекцій.

Додаткова

  1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

  2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

  3. Колобков А.В., Чесноков С.А. Атлас по нормальной физиологии: Пособие для студ. мед. и биол. спец. вузов. /Под ред. Н.А. Агаджаняна – М.: Высш.шк., 1986. – 351 с.

  4. Космическая биология и медицина. (Руководство по физиологии). – М.: Наука, 1987. – 320 с.

  5. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

  6. Тыщенко В.П. Физиология насекомых: Учеб. Пособие для студентов ун-тов, обуч. По спец. «Биология». – М.: Высш.шк., 1986. – 303 с.

  7. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

  8. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

  9. Хьюбел Д. Глаз, люди, зрение: Пер. с англ. – М. Мир, 1990. – 239 с.

  10. Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных. Приспособление и среда. В 2-х книгах. – М.: Мир, 1982.


Лабораторно-практичне заняття № 11-12. (4 год.)

Тема “Кров”

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Кров та лімфа як внутрішнє середовище організму. Функції крові.

2.Склад та властивості крові. Реакція крові. Буферні системи крові.

3.Розмір, кількість, форма, функції еритроцитів. Їх зміни в процесі еволюції.

4.Лейкоцити, їх види, кількість та структура. Функції різних видів лейкоцитів.

5.Будова, функція та кількість тромбоцитів, їх роль в реакції зсідання крові.

6.Зсідання крові. Значення. Плазменні та тромбоцитарні фактори зсідання.

7.Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Стадії коагуляційного гемостазу.

8.Протизсідаючі механізми. Регуляція зсідання крові.

9.Гемоглобін та його властивості. Резистентність еритроцитів, гемоліз та його види.

10.Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), її норма та діагностичне значення.

11.Групи крові людини. Резус-фактори. Переливання крові.Лабораторні роботи

41. Підрахунок еритроцитів і лейкоцитів крові.

1. Яновський. – Р. 7.6. – С. 87-92.

42. Визначення часу зсідання крові.

1. Яновський. – Р. 7.4. – С. 85-86. 2. Гуминский. – Р. 80. – С. 131.

43. Гемоліз під впливом різних речовин.

1. Яновський. – Р. 7.3. – С. 84-85.

44. Визначення осмотичної резистентності еритроцитів.

2. Гуминский. – Р. 84. – С. 137-138.

45. Визначення швидкості осідання еритроцитів.

2. Гуминский. – Р. 82. – С. 134-135.

46. Визначення групи крові людини.

2. Гуминский. – Р. 85. – С. 135-137.
Лабораторно-практичне заняття № 13. (2 год.)

Семінарське заняття

Імунітет. Будова і функції імунної системи

1.Загальні уявлення про імунітет та імунну систему. Типи захисних механізмів організму.

2.Неспецифічні захисні механізми організму.

3.Специфічні захисні механізми організму.

3.1.Поняття про антиген та антитіло.

3.2.Класи імуноглобулінів.

3.3.Імунокомпетентні клітини – лімфоцити.

3.4.Специфічний клітинний імунітет.

3.5.Специфічний гуморальний імунітет.

4.Імунна відповідь та взаємодія імунокомпетентних клітин.

5.Способи імунізації організму.

6.Схема участі лімфоцитів у реакціях імунітету.

7.Хвороби імунної системи – імунодефіцити.

7.1.Причини виникнення імунодефіцитів

7.2.Аутоімунні реакції.

7.3.Алергічні захворювання.

8.СНІД – синдром набутого імунодефіциту:

збудники, розповсюдження ВІЛ-інфекції, перебіг хвороби.

9.Завдання імунології на сучасному етапі.

Література

(для самопідготовки)
до розділу “Кров”
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

 7. Матеріали лекцій.

Додаткова

  1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

  2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

  3. Колобков А.В., Чесноков С.А. Атлас по нормальной физиологии: Пособие для студ. мед. и биол. спец. вузов. /Под ред. Н.А. Агаджаняна – М.: Высш.шк., 1986. – 351 с.

  4. Космическая биология и медицина. (Руководство по физиологии). – М.: Наука, 1987. – 320 с.

  5. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

  6. Физизиология крови (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1979.

  7. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

  8. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

Лабораторно-практичне заняття № 14. (2 год.)

Тема “Серцево-судинна система

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Значення серцево-судинної системи. Загальна схема кровообігу та її особливості у плоду.

2.Особливості мікроструктури серцевого м’яза (СМ). Основна і атипова (неспецифічна ) мускулатура серця. Провідна система серця.

3.Властивості серцевого м’яза. Особливості функцій провідної системи серця. Автоматія різних відділів серця, її природа та механізм.

4.Електрична активність клітин міокарду. Мембранний потенціал та потенціал дії в різних відділах серця, особливості їх величини і форми. Рефрактерність серцевого м’яза.

Лабораторні роботи

47. Запис скорочень серця жаби.

1. Яновський. – Р. 8.1. – С. 100-101.

48. Автоматія серця ( дослід Станніуса). Вплив температури на серцеві скорочення.

2. Гуминский. – Р. 90-91. – С. 142-147. 1 Яновський. – Р. 8.2. – С. 102-104.
Лабораторно-практичне заняття № 15. (2 год.)

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Кардіографія. Електрокардіографія. 2.Екстрасистолія: синусова і шлуночкова.

3.Нагнітальна функція серця. Клапани серця. Цикл серцевих скорочень, його фази.

4.Тони серця та їх природа, вислуховування тонів та його практичне значення.

5.Систолічний та хвилинний об’єм крові. Робота серця. Резервні сили серця. Вплив гемодинамічних умов на роботу серця. [1,5]

Лабораторні роботи

49. Спостереження рефрактерного періоду і одержання екстрасистоли. 2. Гуминский. – Р. 93. – С.149.

50. Вислуховування тонів серця у людини.

1. Яновський. – Р. 8.10. – С. 115.

51. Визначення частоти пульсу і тривалості серцевого циклу у людини.

1. Яновський. – Р. 8.9. – С. 113-115.


Лабораторно-практичне заняття № 16. (2 год.)

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Внутрісерцеві регуляторні механізми.

1.1.Внутріклітинні механізми.

1.2.Регуляція міжклітинних взаємодій.

1.3.Нервові механізми - внутрісерцеві периферичні рефлекси.

2.Позасерцеві регуляторні механізми.

2.1.Нервова екстракардіальна регуляція; позитивні і негативні ефекти (хроно-, іно-, батмо-, дромотропні ), їх суть.

2.2.Хімічні механізми передачі нервових імпульсів у серці.

2.3.Взаємодія інтра- та екстракардіальних нервових регуляторних механізмів.

2.4.Тонус центрів, які регулюють діяльність серця.

2.5.Рефлекторна регуляція серцевої діяльності, умовно-рефлекторна регуляція серцевої діяльності.

2.6.Гуморальна регуляція серцевої діяльності.Лабораторні роботи

52. Екстракардіальні рефлекси.

1. Яновський. – Р. 8.4. – С. 105-106. 2. Гуминский. – Р. 100. – С. 167.

53. Вплив гормонів та електролітів на роботу ізольованого серця жаби.

1. Яновський. – Р. 8.5. – С. 107-109. 2. Гуминский. – Р. 95. –

С. 155-156.


Лабораторно-практичне заняття № 17. (2 год.)

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Особливості кровотоку в артеріях. Лінійна і об’ємна швидкість кровотоку в різних ділянках судинного русла.

2.Коливання артеріального тиску (АТ). Систолічний, діастолічний, пульсовий, середній. Пульсова хвиля. Способи реєстрації АТ.

3.Особливості кровообігу в капілярах.

4.Рух крові у венах, венозний тиск. Фактори, які сприяють руху крові по венах.

5.Центральні механізми регуляції кровообігу. Судинно-руховий центр. Рефлекторна регуляція судинного тиску. Вплив кори ВПГМ на судинний тонус.

6.Гуморальні впливи на судини.

7.Регуляція об’єму циркулюючої крові. Кров’яні депо.

8.Місцеві механізми регуляції кровообігу.

9.Особливості кровообігу органів ( печінки, легень, нирок, селезінки, головного мозку та ін.).Лабораторні роботи

54. Вимірювання тиску крові у людини.

1. Яновський. – Р. 8.11. – С. 115-118. 2. Гуминский. – Р. 103. –

С. 177-179.

55. Спостереження периферичного кровообігу у жаби.

1. Яновський. – Р. 8.7. – С. 110-111. 2. Гуминский. – Р. 105-107.

С. 183-188.
Література

(для самопідготовки)
до розділу “Серцево-судинна система
Основна

   1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

   2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

   3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

   4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

   5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

   6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

   7. Матеріали лекцій.

Додаткова

    1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

    2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

    3. Глазырина П.В. Механизмы регуляции вегетативных функций организма: Уч. пособ. для мед. и биол. спец. вузов. /Глазырина П.В., Бурмистрова Т.Д., Карауловский Н.Н. – М.: Высш.шк., 1983. – 144 с.

    4. Колобков А.В., Чесноков С.А. Атлас по нормальной физиологии: Пособие для студ. мед. и биол. спец. вузов. /Под ред. Н.А. Агаджаняна – М.: Высш.шк., 1986. – 351 с.

    5. Космическая биология и медицина. (Руководство по физиологии). – М.: Наука, 1987. – 320 с.

  1. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

  2. Физизиология кровообращения. Физиология сердца. (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1980.

  3. Физизиология кровообращения. Физиология сосудистой системы. (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1984. – 652 с.

  4. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

  5. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.


Лабораторно-практичне заняття № 18. (2 год.)

Тема “Дихання

Теоретичні питання для самопідготовки

1.Значення дихання. Зовнішнє і внутрішнє дихання. Механізм вдиху і видиху; механізм спокійного і глибокого дихання.

2.Легеневі об’єми. Легенева і альвеолярна вентиляція.

3.Склад повітря, що вдихується, видихається та альвеолярного.

4.Дифузія газів. Бар’єри на її шляху. Сили, що її забезпечують.

5.Транспорт кисню кров’ю. Роль гемоглобіну. Крива дисоціації оксигемоглобіну, фактори, що впливають на неї.

6. Шляхи та механізм перенесення СО2 кров’ю.

7.Дихальний центр ( ДЦ ), його структура. Ритмічна активність ДЦ, її механізми.

8.Роль газового складу крові та хеморецепторів у регуляції дихання.

9.Роль інших факторів в регуляції дихання ( ірритантних рецепторів, рецепторів плеври, верхніх дихальних шляхів, артеріальних пресо- (баро-) рецепторів, гормонів та пропріорецепторів ). Коркова регуляція дихання.

10.Особливості дихання при різних умовах ( при м’язовій роботі, в умовах зниженого і підвищеного тиску та ін. ).

Лабораторні роботи

56. Термінологія, вживана у фізіології дихання.

1. Яновський. – Р. 9.1. – С. 124-127.

57. Спірометрія.

1. Яновський. – Р. 9.2. – С. 127-130. 2. Гуминский. – Р. 112. – С. 194-196.

58. Виявлення СО2 в повітрі, що вдихується і видихається.

2.: Р. 109. Стр. 190-191.

59. Механізм вдиху і видиху.

1. Яновський. – Р. 9.3. – С. 130-131.

60. Визначення хвилинного об’єму дихання у спокої та при фізичному навантаженні.

2.: Р. 111. Стр. 206-208.

61. Пневмотахометрія.

1. Яновський. – Р. 9.6. – С. 134-135.

62. Затримка дихання.

1. Яновський. – Р. 9.7. – С. 136-137.
Література

(для самопідготовки)
до розділу “Дихання”
Основна

   1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

   2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

   3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

   4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

   5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

   6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

   7. Матеріали лекцій.

Додаткова

 1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

 2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

 3. Глазырина П.В. Механизмы регуляции вегетативных функций организма: Уч. пособ. для мед. и биол. спец. вузов. /Глазырина П.В., Бурмистрова Т.Д., Карауловский Н.Н. – М.: Высш.шк., 1983. – 144 с.

 4. Колобков А.В., Чесноков С.А. Атлас по нормальной физиологии: Пособие для студ. мед. и биол. спец. вузов. /Под ред. Н.А. Агаджаняна – М.: Высш.шк., 1986. – 351 с.

 5. Космическая биология и медицина. (Руководство по физиологии). – М.: Наука, 1987. – 320 с.

 6. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

 7. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

 8. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

 9. Физизиология вегетативной нервной системы (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1981.

 10. Физизиология дыхания (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1973. – 352 с.


Лабораторно-практичне заняття № 19. (2 год.)

Тема “Травлення”Теоретичні питання для самопідготовки

1.Значення травлення. Внутріклітинне та позаклітинне травлення. Типи травлення.

2.Методи вивчення функцій травного тракту. Значення праць І.П. Павлова та його школи в розробці фізіології травлення.

3.Травлення в ротовій порожнині. Склад та властивості слини. Регуляція слиновиділення.

4.Ковтання, його фази. Травлення в шлунку. Ферменти шлункового соку.

5.Регуляція шлункової секреції. Фази шлункової секреції.

6.Моторна функція шлунку, її види та значення, регуляція.

7.Травлення в тонкому кишечнику. Ферменти підшлункової залози. Регуляція секреції підшлункової залози.

8.Склад, властивості та значення жовчі в травленні. Регуляція жовчовиділення.

9.Склад, властивості кишечного соку. Порожнинне та пристінкове травлення в тонкому кишечнику.

10.Травлення в товстому кишечнику.

11.Всмоктування різних речовин у травному тракті.Лабораторні роботи

63. Перетравлювання крохмалю ферментами слини людини.

1. Яновський. – Р. 10.2. – С. 142. 2. Гуминский. – Р. 122. – С. 221.

64. Дослідження ферментативних властивостей шлункового соку.

1. Яновський. – Р. 10.3. – С.143. 2. Гуминский. – Р. 123. – С. 223.

Література

(для самопідготовки)
до розділу “Травлення
Основна

  1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

  2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

  3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

  4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

  5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

  6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

  7. Матеріали лекцій.

Додаткова

 1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

 2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

 3. Глазырина П.В. Механизмы регуляции вегетативных функций организма: Уч. пособ. для мед. и биол. спец. вузов. /Глазырина П.В., Бурмистрова Т.Д., Карауловский Н.Н. – М.: Высш.шк., 1983. – 144 с.

 4. Космическая биология и медицина. (Руководство по физиологии). – М.: Наука, 1987. – 320 с.

 5. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

 6. Физизиология вегетативной нервной системы (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1981.

 7. Физизиология пищеварения (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1974. – 761 с.

 8. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

 9. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.


Лабораторно-практичне заняття № 20. (2 год.)

Тема “Обмін речовин і енергії”Теоретичні питання для самопідготовки

1.Значення обміну речовин. Обмін білків, його значення. Біологічна цінність білка; замінні і незамінні амінокислоти, видова і органна специфічність білків.

2.Азотиста рівновага. Регуляція обміну білків.

3.Обмін жирів, значення. Відносна видова специфічність жирів. Перетворення жирів в організмі. Регуляція обміну жирів.

4.Обмін вуглеводів, значення. Зміни вуглеводів в організмі, регуляція.

5.Вітаміни: фізіологічне значення окремих вітамінів. Авітамінози.

а) А, В1, В2, РР, В3 , В6, В12, ВС; б) С, D, E, H, K.

6.Мінерально-водний обмін:- вода і її роль в організмі; - регуляція водного обміну: - мінеральні речовини і їх роль в організмі; - регуляція; - фізіологічний механізм спраги.

7.Перетворення енергії в організмі.

8.Методи дослідження енергоутворення. Пряма та непряма калориметрія. Дихальний коефіцієнт.

9.Основний обмін (ОО). Умови вимірювання ОО. Залежність інтенсивності обміну речовин від різних фізіологічних умов. Витрата енергії при м'язовій роботі.

10.Терморегуляція. Ізотермія. Хімічна терморегуляція.

11.Фізична терморегуляція. .Регуляція ізотермії.

12.Фізіологічні основи харчування. Склад основних груп харчових продуктів. Вміст в них вітамінів.

13.Енергетична цінність харчових продуктів. Засвоюваність їжі.

14.Енергетичні та якісні норми харчування. Значення різноманітності їжі. Фізіологічне обґрунтування режиму харчування.Лабораторні роботи

65. Розрахунок основного обміну (ОО) людини за таблицями.

1. Яновський. – Р. 11.1. – С. 150.

66. Обчислення відхилення ОО за формулою Ріда у людини.

1. Яновський. – Р. 11.2. – С. 151.

67. Обчислення добової витрати енергії у людини при різній діяльності.

1. Яновський. – Р. 11.5. – С. 156.

68. Складання харчового раціону.

1. Яновський. –: Р. 11.6. – С. 157.

Література

(для самопідготовки)
до розділу “Обмін речовин і енергії”
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

 7. Матеріали лекцій.

Додаткова

 1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

 2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

 3. Мак-Мюррей У. Обмен веществ у человека. /Пер. с англ. проф. В.З. Горкина. – М.: Мир, 1980. – 368 с.

 4. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

 5. Рациональное питание /Смоляр В.И. – К.: Наук. думка, 1991. – 368 с.

 6. Физизиология вегетативной нервной системы (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1981.

 7. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

 8. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.


Лабораторно-практичне заняття № 21. (2 год.)

Семінарське заняття по розділах "Виділення. Шкіра"

1.Значення процесів виділення. Кінцеві продукти обміну. Шляхи виділення продуктів обміну.

2.Нирки та їх значення. .Нефрон ссавців. Кровопостачання нирки.

3.Механізм сечоутворення. Первинна та вторинна сеча. Клубочкова фільтрація. Реабсорбція в канальцях, її механізм.

4.Процеси секреції в епітелії канальців. Роль нирок в підтримці гомеостазу.

5.Сечовиділення. Фактори, що його обумовлюють.

6.Регуляція сечоутворення та сечовиділення. Вікові особливості структури та функцій нирок.

7.Значення зовнішнього покриву тіла.

8.Рецепторна функція шкіри.

9.Залозистий апарат шкіри:

- слизові (апокринні), запахові і молочні залози ссавців;

- сальні (голокринні) залози;

- екринні (потові) залози.

10.Терморегуляторна функція шкіри людини.Література
(для самопідготовки)
до розділів “Виділення. Шкіра
Основна

 1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

 2. Чайченко Г.М., Цибенко В.ОР., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 3. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

 5. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

 6. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

 7. Матеріали лекцій.

Додаткова

 1. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

 2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

 3. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994. – Т.1 – 567 с., т.2 – 413 с.

 4. Физизиология почки (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1972.

 5. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – ч. І. – 360 с. – ч. ІІ. – 288 с.

 6. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.


2. Самостійна робота

Перелік питань з основних розділів і тем,

що виносяться на самостійну роботу студентів та

орієнтовний розподіл годин на їх вивчення

№ пп

Розділи і теми самостійної роботиСамостійна робота (години)

1.

Вступ. Предмет, методи, основні етапи розвитку фізіології

Історія становлення фізіології як науки. Внесок різних учених для розвитку фізіології людини і тварин.4


2.

Фізіологія збудливих утворень

Відмінності потенціалу спокою та потенціалу дії різних клітин у зв’язку з виконаннями ними певних функцій.4

3.

Фізіологія нервової системи

Сучасні погляди на функції ретикулярної формації стовбура мозку та лімбічної системи.4


4.

Фізіологія нейромоторного апарату

Структура та іннервація поперечносмугастих м’язів хребетних4

5.

Аналізатори

Соматична сенсорна система хребетних.

Скелетно-м’язова сенсорна система безхребетних.

Сенсорна система бокової лінії. Механо- та електрорецептори.6

2

2


2

6.

Залози внутрішньої секреції

Поняття про нейросекрецію.

Плацента як залоза внутрішньої секреції.

Гормони периферичних органів і тканин.6

2

22

7.

Проблеми адаптації людини. Основи регуляції життєдіяльності організму

Адаптації рецепторів.2

8.

Кров

Еволюція внутрішнього середовища організму.

Кровотворення та його регуляція.


6

2

49.

Серцево-судинна система

Еволюція систем циркуляції рідин організму.

Кров’яні депо.

Фізіологія капілярів.

Еволюція лімфатичної системи. Лімфоутворення.


10

4
2


2

2


10.

Дихання

Типи зовнішнього дихання у різних організмів.

Механорецептори дихальної системи


6

4

211.

Травлення

Еволюція травлення

Перетравлювання харчових речовин.

Голод, апетит, спрага8

2

24

12.

Обмін речовин і енергії

Параметри обмінних процесів в організмі.

Пойкілотермні та гомойотермні організми.

Раціональне харчування.10

3
4


3

13.

Виділення

Еволюція органів виділення.

Гомеостатичні функції нирок.


6

2

414.

Репродуктивні функції

Статеві залози та статеві органи.

Статевий потяг та статевий акт.

Механізми регуляції статевої діяльності.

Запліднення, вагітність, пологи.


4

1

11
1
Разом

80


Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка