Людини і тварин” для студентів природничого факультету, які навчаються за спеціальностями «Біологія та практична психологія»Сторінка8/13
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.22 Mb.
#13072
ТипЛекція
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Методичні вказівки

для самостійного опрацювання тем


Тема 1: Вступ. Предмет, методи, основні етапи розвитку фізіології.

Історія становлення фізіології як науки. Внесок різних учених для розвитку фізіології людини і тварин.

Кількість часу, відведеного на самостійну роботу з даної теми:

4 год.

Мета. Вияснити основні етапи становлення фізіології як науки. Виявити внесок різних учених для розвитку фізіології людини і тварин.

Основні знання, що одержують студенти під час самостійної роботи з даної теми: Вивчити найважливіші моменти становлення фізіології як науки від античних часів до наших днів.

Теоретичні питання для самостійного опрацювання

1. Виникнення фізіології як науки в античні часи.

2. Розвиток науки у середньовіччя.

3. Фізіологія в ХІХ ст.

4. Бурхливий розвиток фізіологічних наук у ХХ ст.

5. Найвидатніші вчені-фізіологи, їхні найважливіші досягнення, внесок, відкриття.

6. Значення для розвитку фізіології досягнень інших наук.

7. Нервово-м’язовий препарат як об’єкт вивчення законо-мірностей протікання процесу збудження.


Форми самостійного вивчення матеріалувільне конспектування, написання рефератів по питаннях, винесених для самостійного опрацювання.

Література

 1. Чайченко Г.М. та ін. Фізіологія людини і тварин: Підручник /Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур. За ред. В.О. Цибенка. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с. – С. 9-14.

 2. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах. /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачева. – М.: Высш.шк., 1991. – Кн. 1. – 512 с. –

С. 12-30.

Запитання для самоперевірки


 1. Що сприяло виникненню фізіології як науки?

 2. Які найвидатніші вчені-фізіологи середньовіччя? Який їх внесок у фізіологію?

 3. Як можна охарактеризувати розвиток фізіології у ХІХ ст.?

 4. Які вам відомі найвидатніші вчені-фізіологи ХХ століття? Їх відкриття?

 5. Досягнення яких наук найширше використовують фізіологи у своїх дослідженнях?

 6. Для яких досліджень широко використовували нервово-м’язовий препарат?


Тема 2: Фізіологія збудливих утворень

Відмінності потенціалу спокою та потенціалу дії різних клітин у зв’язку з виконаннями ними певних функцій.

Кількість часу, відведеного на самостійну роботу з даної теми:

4 год.

Мета. Вивчити відмінності потенціалу спокою та потенціалу дії нервових, поперечносмугастих та серцевих м’язових клітин у зв’язку з виконаннями ними певних функцій.

Основні знання, що одержують студенти під час самостійної роботи з даної теми: Засвоєння теоретичного матеріалу з питань механізмів виникнення потенціалів спокою та дії в різних збудливих клітинах у зв’язку з виконанням ними різних функцій.

Теоретичні питання для самостійного опрацювання

1. Значення процесів збудження в діяльності живих організмів.

2. Історія вивчення та способи реєстрації біоелектричних явищ. Досліди Гальвані, Маттеучі, Дюбуа-Реймона.

3. Прилади для реєстрації біоелектричних явищ.

4. Різниця потенціалів клітинної мембрани (потенціал спокою) та іонні механізми її виникнення у нервових, поперечносмугастих та серцевих м’язових клітин.

5. Амплітуда та тривалість ПД у цих клітин.

6. Значення відмінностей електричної активності мембран різних клітин у зв’язку з їх функцією.

7. Ритмічне подразнення та збудження. Максимальний, оптимальний та песимальний ритми збудження. Практична нестомлюваність нервових волокон.8. Сучасні уявлення про механізми песимальних реакцій. Парабіоз.

Література

 1. Чайченко Г.М. та ін. Фізіологія людини і тварин: Підручник /Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур. За ред. В.О. Цибенка. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с. – С. 238-248, 58-63.

 2. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах. /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачева. – М.: Высш.шк., 1991. – Кн. 1. – 512 с. –

С. 36-50.

Запитання для самоперевірки


 1. Поясніть значення процесів збудження в діяльності живих організмів.

 2. В чому суть дослідів Гальвані, Маттеучі, Дюбуа-Реймона? Яке їх значення для розуміння процесів біоелектричних явищ?

 3. Назвати прилади для реєстрації біоелектричних явищ та перерахувати особливості, переваги та недоліки їх?

 4. Порівняйте потенціали клітинної мембрани (потенціал спокою) та іонні механізми її виникнення у нервових, поперечносмугастих та серцевих м’язових клітин. Чи відрізняються амплітуда та тривалість ПД у цих клітин?

 5. Яке значення відмінностей електричної активності мембран різних клітин у зв’язку з їх функцією?

 6. Хто вивчав ритмічне подразнення та збудження клітин?

 7. Що таке максимальний, оптимальний та песимальний ритми збудження?


Тема 3: Фізіологія нервової системи

Сучасні погляди на функції ретикулярної формації

стовбура мозку та лімбічної системи.

Кількість часу, відведеного на самостійну роботу з даної теми:

4 год.

Мета. Вивчити особливості будови та функцій ретикулярної формації стовбура мозку та лімбічної системи.

Основні знання, що одержують студенти під час самостійної роботи з даної теми: Засвоєння теоретичного матеріалу з питань особливостей будови та функцій ретикулярної формації стовбура мозку та лімбічної системи.

Теоретичні питання для самостійного опрацювання:

 1. Особливості будови та властивостей нейронів ретикулярної формації.

 2. Ретикулярна формація, її структурна організація та функції: а)специфічні; б)неспецифічні: висхідні та нисхідні.

 3. Внесок американського нейрофізіолога Х. Мегоуна і його співробітників та італійського нейрофізіолога Дж. Моруцці у вивчення ретикулярної формації.

 4. Будова та функції лімбічної системи мозку.

 5. Роль лімбічної системи у формуванні емоцій та механізмів пам’яті.

Література

 1. Чайченко Г.М. та ін. Фізіологія людини і тварин: Підручник /Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур. За ред. В.О. Цибенка. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с. – С. 308-310, 330-332.

 2. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах. /Под ред. проф. А.Д. Ноздрачева. – М.: Высш.шк., 1991. – Кн. 1. – 512 с. – С. 191-200, 222-228. Кн..2. С.61-64.

Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка