М. О. Клименко, В. Г. Петрук, Л. В. Клименко, О. В. Мудрак Вступ до фахуСторінка1/4
Дата конвертації16.04.2017
Розмір6.39 Mb.
  1   2   3   4
М.О. Клименко, В.Г. Петрук,
Л.В. Клименко, О.В. Мудрак


Вступ до фаху
Підручник для студентів напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Вінницький національний технічний університетМ.О. Клименко, В.Г. Петрук, Л.В. Клименко, О.В. Мудрак

вступ до фаху

Підручник

Для студентів напряму 04010 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Вінниця-Рівне – 2011УДК 502.7(075)

ББК 20.1я7

К 49

Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування

(Протокол № від 2009 р.)

Рецензенти:

Лико Д.В., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедрою біології та прикладної екології РДГУ.

Рокочинський А.М., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою сільськогосподарських та гідротехнічних меліорацій НУВГП.

Прищепа А.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології НУВГП
Клименко М.О., Петрук В.Г., Клименко Л.В., Мудрак О.В.

К 49 Вступ до фаху. Підручник. – Рівне: НУВГП, 2011. - 275 с.

Видання здійснене за авторським редагуванням
УДК 502.7(075)

ББК 20.1я7
© Клименко М.О., 2011

© Петрук В.Г.., 2011

© Клименко Л.В., 2011

© Мудрак О.В., 2011© НУВГП 2011

Зміст


Передмова
Розділ 1

Вступ до фахової екологічної і природоохоронної діяльності
1.1.

Предмет і завдання дисципліни
1.2.

Основи екологічної термінології. Поява терміну «екологія» та його означення
1.3.

Суть фахової діяльності еколога
1.4.

Формування свідомого ставлення до довкілля
1.5.

Перелік умінь і навиків в процесі навчання за спеціальністю та вивчення дисципліни «Вступ до фаху»
Розділ 2

Загальна екологічна ситуація у світі та Україні і перспективи людства
2.1.

Загальна екологічна ситуація у світі
2.2.

Екологічна ситуація в Україні
Розділ 3

Стратегія сталого (збалансованого) розвитку
3.1.

Гуманістичні ідеї стратегії сталого розвитку
3.2.

Стратегія збалансованого розвитку України

3.3.

Стратегічні завдання збалансованого розвитку

3.4.

Освіта в інтересах збалансованого розвитку
Розділ 4

Історія виникнення та розвитку науки екології
4.1.

Історія виникнення науки екології
4.2.

Календар становлення екології як науки
Розділ 5

Система вищої освіти в України
5.1.

Поняття про освіту
5.2.

Система вищої освіти країн світу
5.3.

Система вищої освіти України
5.4.

Управління освітою в Україні
5.5.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців-екологів
Розділ 6

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах
6.1.

Історія виникнення ВНЗ
6.2.

Класифікація ВНЗ за формами власності
6.3.

Структурні підрозділи ВНЗ
Розділ 7

Державний стандарт вищої освіти
7.1.

Структура державного стандарту вищої освіти України
7.2.

Освітньо-кваліфікаційні рівні у системі вищої освіти України
7.3.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців-екологів
Розділ 8

Перспективи та проблеми входження України у Європейський освітній простір
8.1.

Характеристика Європейського освітнього простору
8.2.

Болонський процес як засіб розвитку вищої освіти країн Європи
8.3.

Система європейського трансфер кредиту
8.4.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу
8.5.

Організація навчання за кредитно-модульною системою
8.6.

Структура навчальної дисципліни та залікового кредиту
Розділ 9

Порівняльні характеристики світової та вітчизняної екологічної освіти
9.1.

Екологічна освіта як основа екологічної культури і виховання
9.2.

Характеристика екологічної освіти в світі
9.3.

Порівняльна характеристика навчальних планів ВНЗ України
9.4.

Шляхи покращення підготовки фахівців екологів
Розділ 10

Система організації екологічної освіти в Україні
10.1.

Мета і завдання екологічної освіти
10.2.

Система неперервної екологічної освіти
10.3.

Основні принципи системи неперервної екологічної освіти
10.4.

Організація непевної екологічної освіти
10.5.

Державне управління екологічною освітою
Розділ 11

Особливості та зміст підготовки фахівців-екологів у НУВГП та ВНТУ
11.1.

Класифікація видів навчання
11.2.

Зміст підготовки фахівців-екологів
11.3.

Організація та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу НУВГП
11.4

Специфіка підготовки магістрів з екології у ВНТУ
Розділ 12

Особливості організації наукових досліджень в галузі екології
12.1.

Організація наукових досліджень
12.2.

Стратегія і тактика в реформуванні наукових досліджень студентів
12.3.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання
12.4.

Роль науки у становленні майбутніх професіоналів-екологів
Розділ 13

Структура і функції міністерства екології та природних ресурсів України і його регіональних та галузевих служб
13.1.

Урядові органи державного управління у складі Міністерства екології та природних ресурсів України
13.2.

Структура центрального апарату Міністерства екології та природних ресурсів України і обласних екологічних служб
13.3.

Головні завдання та функції Мінекоресурсів України
13.4.

Функції та ієрархія державної системи екологічного управління

Розділ 14

Основи структурної організації та головні завдання сучасної екології
14.1.

Основи структурної організації екологічної науки
14.2.

Головні завдання сучасної екології
Розділ 15

Екологічна безпека та моніторинг довкілля як основа сучасної екології
15.1.

Екологічна безпека: основні поняття та означення
15.2

Основи екологічного моніторингу
Тести
Короткий термінологічний словник
Глосарій
Українсько-англійський глосарій найважливіших екологічних термінів
Перелік питань для підсумкового контролю знань з дисципліни «Вступ до фаху»
Використана література
Додаток А Екологічний атлас України
Додаток Б Маніфест еколога (за М. Реймерсом)
Додаток В Декларація людей на Землі. Приблизний на майбутнє
Додаток Г Основні екологічні права та обов’язки громадян
Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка