М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрямСторінка12/28
Дата конвертації23.03.2017
Розмір4.67 Mb.
#13117
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

Навчальна програма

з космічного макетування та моделювання
Основний рівень
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність даної навчальної програми пов’язана з тим, що у гуртках з космічною тематикою, учні розширюють і поглиблюють знання з астрономії, космонавтики, ракетної техніки. Багато досягнень в галузі астрономії та космонавтики здійснені вченими, більшість із яких своїм успіхам завдячують дитячим захопленням небом і зірками.

Навчальна програма реалізується у гуртку космічного макетування та моделювання науково-технічного напряму предметно-технічного профілю позашкільної освіти та створена для вихованців віком 10-18 років.

Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі космічного макетування та моделювання.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями космонавтики й аеродинаміки, технічного конструювання та моделювання, технологічними основами ракетно-космічного макетування та моделювання, а також вивчення історії космонавтики та ракетної техніки;

практична – закріплення та поглиблення вмінь і навичок користування різноманітними матеріалами й інструментами; удосконалення умінь і навичок практичної роботи, у т. ч. з модельними двигунами та стартовим обладнанням;

творча – проектування моделей власних конструкцій; розвиток конструкторсько-технологічних здібностей, стійкого інтересу до космічного макетування та моделювання; оволодіння основами наукової організації праці;

соціальна – виховання культури праці, свідомої дисципліни, точності й акуратності; розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності; виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення.

Програма передбачає навчання дітей у групах основного рівня протягом 3-х років:

основний рівень –144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень –216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 3-й рік навчання.

Гурток першого року навчання комплектується з учнів 10-11 років. На заняттях керівник розкриває початкові поняття реактивного руху та ракетно-космічної техніки, ознайомлює з історією вітчизняної та світової космонавтики. Велику увагу слід приділити формуванню в учнів практичних навичок роботи із сучасними матеріалами, приладами, інструментами, комп’ютером. У ході занять організовуються показові запуски моделей ракет, відвідування виставок, музеїв, зустрічі з відомими в даній галузі людьми, вечори науково-технічної фантастики.

Гурток другого року навчання комплектується з учнів 12-13 років. Програма визначає поглиблене вивчення фізичних основ космонавтики, перспектив розвитку ракетно-космічної техніки та техніки макетування. Продовжується розвиток технічного моделювання, поглиблена робота над проектом, розпочатим на першому році навчання; ознайомлення з комп’ютерними програмами AutoCAD, RSCad, FMS-02, комп’ютерними графічними програмами й Інтернетом. Гуртківці розробляють і виготовляють необхідні для роботи наочні посібники.

Гурток третього року навчання комплектується з учнів 14-17 років, які вже займалися в гуртках космічного моделювання та макетування. Програма передбачає елементи професійної підготовки. Учні ознайомлюються зі спеціальностями, які є в ракетно-космічній промисловості, з елементами системи автоматизованого проектування виробів, детальніше вивчають і працюють із комп’ютерними програмами AutoCAD, RССad, FMS-02, комп’ютерними графічними програмами та Інтернетом.

У програмі значне місце відводиться виготовленню моделей існуючих космічних апаратів і макетів учнівських науково-фантастичних ідей. Для цього у практичній роботі пропонується широко використовувати нетрадиційні матеріали, застосовувати деталі з предметів побутового вжитку та дитячих іграшок.

Навчальна програма побудована лінійним способом, наступний навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному взаємозв’язку з ним.

Реалізація даної програми сприятиме формуванню та розвитку у гуртківців активної творчої думки, здібностей і потреб до самостійного оцінювання різних ситуацій, аналітичного підходу до вирішення проблем, практичній підготовці до творчої роботи в машинобудівних галузях господарства, вихованню в учнів гордості за свою Вітчизну.

Діапазон основних напрямків роботи гуртка надзвичайно широкий: розробка та виготовлення макетів зразків вітчизняної, радянської та зарубіжної ракетно-космічної техніки; пошук, вивчення й відтворення історичних зразків вітчизняної, радянської та зарубіжної ракетно-космічної техніки; моделювання фізичних процесів, які є в ракетно-космічній техніці; проведення різноманітних експериментів й їх моделювання за допомогою електронно-обчислювальної техніки; ознайомлення та робота з відповідним комп’ютерним обладнанням і програмним забезпеченням.

Програмою даного гуртка передбачено використання в навчальному процесі комп’ютерів для моделювання та макетування ракетно-космічної техніки за відповідними комп’ютерними програмами, які слід вивчити. При наявності відповідного комп’ютерного обладнання роботу гуртківців на комп’ютерах слід проводити по черзі і при необхідності. При відсутності такого обладнання в гуртку слід узгодити можливість роботи на комп’ютерах у школі, навчальному обчислювальному центрі, організації тощо.

У роботі гуртків використовується метод проектів, який дає змогу ефективно реалізовувати принцип особистісно-орієнтованої освіти та компетентнісний підхід, формувати навички пошуку, аналізу й опрацювання інформації, вироблення здатності до самоосвіти, закріплення навчального матеріалу й оволодіння новими знаннями. Теми індивідуальних творчих проектів готуються керівником гуртка та з його допомогою, виходячи з вікових особливостей учнів, рівня матеріально-технічного й інформаційного забезпечення, цілей і задач колективу юних техніків. Робота над проектом складається з таких етапів: вибір теми проекту; доведення необхідності майбутнього проекту; аналіз можливостей виконання проекту; збір інформації; планування технології виготовлення; виконання роботи та захист виконаного проекту.

Підсумкові творчі проекти гуртківців (колективні й індивідуальні) подаються для участі в конкурсах, виставках, зльотах, науково-теоретичних конференціях у районах, областях, країні, які проводять федерації, об’єднання, молодіжні журнали тощо.

Перевірка й оцінювання знань і вмінь учнів здійснюється під час виконання ними практичних робіт, участі у конкурсах, виставках, а також на підсумкових заняттях.

За даною програмою можуть проводитись індивідуальні заняття, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008 року).

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.
Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п


Тема

Кількість годин

теоретичні

практичні

усього

1.

Вступ

1

1

2

2.

Історія космонавтики та ракетної техніки

4

12

16

3.

Основні поняття про реактивний рух та аеродинаміку

4

12

16

4.

Ознайомлення з ракетно-космічною технікою

10

24

34

5.

Основні поняття технічного конструювання

4

8

12

6.

Історія ракетно-космічного моделювання та макетування

2

2

4

7.

Технологічні основи ракетно-космічного моделювання та макетування

2

2

4

8.

Наукова фантастика та науково-технічний прогрес

2

2

4

9.

Екологічні основи космонавтики

1

1

2

10.

Виконання творчих проектів

8

28

36

11.

Екскурсії, виставки, конкурси

-

12

12

12.

Підсумок

2

-

2
Разом

40

104

144

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка