М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрямСторінка13/28
Дата конвертації23.03.2017
Розмір4.67 Mb.
#13117
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (2 год.)

Теоретична частина. Мета та завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи гуртка та його обговорення. Ознайомлення учнів із матеріально-технічною базою гуртка, правилами поведінки, режимом роботи, правилами безпеки праці. Науково-технічні й науково-популярні журнали: вітчизняні та зарубіжні. Основи роботи з технічною літературою. Ознайомлення з джерелами науково-технічної та науково-популярної інформації.

Практична частина. Пошук інформації в мережі Інтернет.
2. Історія космонавтики та ракетної техніки (16 год.)

Теоретична частина. Міфи та легенди Стародавнього Світу. Винайдення димного пороху, порохові ракети. Роботи А. Д. Засядька, К.І.Костянтинова, Ю. В. Кондратюка. Історія винайдення бездимного пороху. Роль робіт К. Е. Ціолковського в розвитку ракетобудування та космонавтики. Організація ГДЛ (Газодинамічної лабораторії), ГИРД (Групи вивчення ракетного руху), РНИИ (Реактивного науково-дослідницького інституту) та їх вклад у розвиток техніки ракетного польоту.

Корольов С. П. – основоположник практичної космонавтики. Розробка балістичних ракет дальньої дії. Запуск перших штучних супутників Землі. Програми пілотованих польотів. Супутники серії «Космос». Дослідження міжпланетного простору та планет Сонячної системи. Програма міжнародної співпраці в космосі. Вітчизняні ракети-носії «Зеніт» і «Циклон». Міжнародна програма «Морський старт».Практична частина. Робота з «Конструкторами» на космічні теми. Складання моделі одноразового космічного корабля та космічного корабля багаторазового використання.
3. Основні поняття про реактивний рух та аеродинаміку (16 год.)

Теоретична частина. Основні поняття та визначення. Реактивний рух у природі та техніці. Поняття про закони Ньютона. Реактивна сила, її залежність від різних факторів. Способи створення реактивної сили. Ракетні двигуни. Основні елементи конструкції ракетних рушійних установок.

Практична частина. Демонстрація гідравлічних, парових і газових реактивних апаратів й іграшок. Виготовлення моделі з паперу. Запуск гідропневматичних, пневматичних і порохових моделей ракет.
4. Ознайомлення з ракетно-космічною технікою (34 год.)

Теоретична частина. Вивчення конструкцій перших ракет. Конструкція ракети-носія космічного корабля «Восток». Космічні кораблі «Восток», «Союз», «Аполлон». Перші довготермінові космічні станції «Салют», «Мир», «Скайлеб», МКС. Космічні кораблі багаторазового використання. Орбітальна міжнародна космічна станція. Конструкція автоматичних літальних апаратів для дослідження планет Сонячної системи.

Практична частина. Робота з «Конструкторами». Виготовлення макету космічних станцій «Салют», МКС і космічних кораблів «Челенджер», «Союз» із паперу.
5. Основні поняття технічного конструювання (12 год.)

Теоретична частина. Мета та засоби технічного конструювання. Основні етапи розробки технічних пристроїв. Поняття про Єдину систему конструкторської документації. Основи машинобудівного креслення. Поняття про основи взаємозаміни, системи допусків і посадок. Поняття про компромісні рішення. Поняття про способи та типи з’єднань деталей і складальних одиниць у технічних пристроях. Ознайомлення гуртківців із комп’ютерною програмою RССad. Читання креслень за допомогою програм САDViewer, FastСАD32, AutoCAD2000.

Практична частина. Роботи з вимірювальними інструментами. Виготовлення найпростіших ескізів і робочих креслень різних космічних апаратів на ПК за допомогою програм САDViewer, FastСАD32, AutoCAD2000.
6. Історія ракетно-космічного макетування та моделювання (4 год.)

Теоретична частина. Спортивний ракетно-космічний моделізм, його історія та основні напрямки розвитку. Космічне макетування та моделювання у програмах аерокосмічного навчання.

Практична частина. Вивчення конструкцій моделей і макетів за матеріалами вітчизняних і зарубіжних першоджерел. Перегляд нових моделей і макетів у мережі Інтернет.
7. Технологічні основи ракетно-космічного макетування та моделювання (4 год.)

Теоретична частина. Основи технології обробки металів, пластмас та інших матеріалів. Паяння та зварювання елементів конструкцій. Клеї та клейові з’єднання. Лакофарбові покриття та методи їх нанесення.

Практична частина. Виготовлення головних обтічників для моделей ракет із пінопласту різноманітними способами. Вивчення механічних характеристик клейових з’єднань. Освоєння техніки нанесення лакофарбового покриття.
8. Наукова фантастика та науково-технічний прогрес (4 год.)

Теоретична частина. Питання космонавтики та ракетно-космічної техніки у творах письменників-фантастів. Роль фантазії у процесі пізнання. Казки, міфи, легенди. Наукова фантастика та науково-технічне прогнозування. Перегляд й аналіз комп’ютерних ігор на космічну тематику.

Практична частина. Розробка та можливе технічне рішення казкових, міфічних проектів минулого.
9. Екологічні основи космонавтики (2 год.)

Теоретична частина. Контроль із космосу екологічного стану планети Земля. Засмічення навколоземного космічного простору елементами космічних апаратів. Сонячні електростанції та питання охорони навколишнього середовища.

Практична частина. Аналіз космічних фотографій нашої планети з космосу.
10. Виконання творчих проектів (36 год.)

Теоретична частина. Визначення завдання проекту та форми організації роботи: індивідуальна, парна, групова. Розробка програми творчих проектів і механізм їх реалізації: підготовка, планування, збір інформації, аналіз, дослідження, подання й оцінка результатів.

Індивідуальні та колективні консультації гуртківців з питань їх творчих проектів. Перегляд і вибір матеріалів, креслень майбутніх робіт. Підбір і підготовка відповідного матеріалу й інструментів.Практична частина. Розробка проектів космічної техніки майбутнього. Виготовлення макетів, діючих моделей, наочних посібників. Захист проектів. Участь у виставках, конкурсах, змаганнях.
11. Екскурсії, конкурси, виставки (12 год.)

Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. Зустрічі з відомими в даній галузі людьми, вечори науково-технічної фантастики. Організація та проведення різноманітних масових заходів.


12. Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • основні правила безпеки, вимоги до організації робочого місця;

 • оформлення та правила виконання графічних зображень за допомогою креслярських інструментів;

 • поняття про деталі та види з’єднань деталей;

 • історію космонавтики;

 • поняття про реактивний рух, про технічне макетування та конструювання; основні поняття технологічного процесу;

 • правила роботи з технічною літературою, основи роботи з комп’ютерними програмами RССad, AutoCAD, САDViewer, та Інтернетом;

 • міжнародні програми освоєння космосу;

 • основні поняття технічної естетики й дизайну;

 • різновиди конструкційних матеріалів;

 • економічні основи космонавтики;

 • будову та призначення космічних станцій, програму «Морський старт»;

 • етапи проектування;

 • конструкцію та загальну будову ракетоносіїв і космічних кораблів багаторазового використання;

 • стартові ракетні комплекси;

 • основи механіки космічних польотів.


Вихованці мають вміти:

 • правильно організувати робоче місце, дотримуватись правил техніки безпеки;

 • застосовувати креслярські інструменти, читати та виконувати прості креслення й ескізи;

 • складати моделі з деталей «Конструктора»;

 • виготовляти самостійно макети та моделі космічної техніки з паперу;

 • розподіляти час і матеріали;

 • наносити лакофарбове покриття;

 • працювати з комп’ютерними програмами AutoCAD, САDViewer та Iнтернетом;

 • вивести на друк текст, графіки та креслення;

 • визначати візуально конструкційні матеріали;

 • здійснювати творчий аналіз об’єктів праці;

 • конструювати за графічним зображенням, словесним або письмовим описом;

 • володіти основами науково-дослідницької роботи, розробляти та захищати творчі проекти.


У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями космонавтики й аеродинаміки, технічного конструювання та моделювання, технологічними основами ракетно-космічного макетування та моделювання;

практична – закріплення та поглиблення вмінь і навичок користування різноманітними матеріалами й інструментами;

творча – проектування моделей власних конструкцій; розвиток конструкторсько-технологічних здібностей, пізнавальної активності;

соціальна – виховання культури праці, свідомої дисципліни, точності й акуратності; розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності; виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення.
Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

пп


Тема

Кількість годин

теоретичні

практичні

усього

1.

Вступ

3

-

3

2.

Одноступінчаста модель ракети

3

15

18

3.

Фізичні основи космонавтики

3

6

9

4.

Енергетичні основи космонавтики та ракетно-космічної техніки

3

3

6

5.

Перспективи розвитку космонавтики та ракетно-космічної техніки

9

21

30

6.

Методи науково-технічного прогнозування. Основи науково-технічного моделювання

4

5

9

7.

Ракетно-космічне макетування

3

9

12

8.

Основи технічної естетики та дизайну

9

9

18

9.

Планети та супутники Сонячної системи

3

6

9

10.

Конструкційні матеріали та їх характеристики

3

3

6

11.

Космонавтика та професійна орієнтація учнівської молоді

2

1

3

12.

Економічні основи космонавтики

3

3

6

13.

Виконання творчих проектів

21

51

72

14.

Екскурсії, виставки, конкурси

-

12

12

15.

Підсумок

3

-

3
Разом

72

144

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (3 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Вирішення організаційних питань. Огляд останніх досягнень у галузі ракетно-космічної техніки.


2. Одноступінчаста модель ракети (18 год.)

Теоретична частина. Основні елементи ракети. Компонування ракети. Технічні вимоги до елементів ракети. Розгляд різних конструкцій одноступінчастих моделей ракет. Виготовлення моделі ракети. Стартове обладнання. Модельний ракетний двигун (МРД). Правила безпеки при роботі з МРД, запусках моделей ракет.

Практична частина. Аналіз існуючих конструктивних рішень. Вибір схеми моделі ракети та виготовлення креслення. Матеріали й інструменти. Технологічні прийоми та варіанти виготовлення окремих частин моделі. Складання моделі, доведення та фарбування моделі. Виготовлення стартового обладнання. Підготовка до запуску МРД. Запуски моделей.
3. Фізичні основи космонавтики (9 год.)

Теоретична частина. Основні поняття. Закони руху. Закони збереження. Коливання. Рух твердих тіл. Тяжіння. Елементи теорії відносності. Вакуум і надвисокий тиск. Електрика та магнетизм. Поняття про явища надпровідності й надтекучості. Деякі поняття атомної й ядерної фізики.

Практична частина. Виготовлення найпростіших фізичних приладів, проведення дослідів, розв’язування задач з елементами космічної механіки.
4. Енергетичні основи космонавтики та ракетно-космічної техніки (6 год.)

Теоретична частина. Класифікація ракетних двигунів. Тверде та рідке ракетне паливо, їх характеристики. Основні поняття термодинаміки; термодинаміка ракетних двигунів. Перспективи розвитку ракетно-космічних двигунів.

Практична частина. Теоретичний розрахунок температури згоряння стандартного твердого палива МРД. Виготовлення макету іонного двигуна.
5. Перспективи розвитку космонавтики та ракетно-космічної техніки (30 год.)

Теоретична частина. Основні техніко-економічні показники в космонавтиці та ракетно-космічній техніці: річний вантажопотік, його рівні, відносна маса корисного навантаження, його вартість, енергетичне оснащення космічних апаратів. Тривалість космічних польотів і надійність систем космічних апаратів, методи забезпечення їхньої надійності. Багаторазовість і методи її забезпечення. Одноразові транспортні системи та їх характеристики. Багаторазові одноступінчасті транспортні космічні апарати. Міжорбітальні транспортні апарати. Довготермінові орбітальні станції. Сонячні електростанції.

Практична частина. Вивчення космічних програм та апаратів. Пошук інформації через Інтернет. Розробка креслень загального вигляду космічних апаратів на комп’ютері. Виготовлення макетів ракетно-космічної техніки й експериментальних пристроїв, які моделюють фізико-хімічні процеси в космічній техніці.
6. Методи науково-технічного прогнозування. Основи науково-технічного моделювання (9 год.)

Теоретична частина. Пошук й аналіз закономірностей розвитку космонавтики. Метод проб і помилок. Метод моделювання (математичне, аналогове, фізичне, натуральне). Метод екстраполяції та межі його використання. Короткотермінове та довготермінове прогнозування. Поняття вірогідності. Інтуїція та прогнозування. Методики прогнозування («Дельта», «Паттерн»). Етапи прогнозування. Метод узагальнення змінних. Критерії подібності. Етапи моделювання. Аналогічні та подібні явища. Метод аналогій. Роль експерименту в науково-технічному моделюванні. Технічне моделювання. Поняття про дослідний зразок. Основні етапи розробки й виготовлення дослідного зразка. Види випробовувань.

Практична частина. Проведення екстраполяційного аналізу розвитку основних тенденцій космонавтики. Теоретичний розрахунок і визначення центру тиску та маси заданої моделі ракети. Аналіз результатів випробовування моделі ракети в польоті. Робота з комп’ютерними програмами: RССad, САDViewer, FastСАD 32, AutoCAD, Інтернетом.
7. Ракетно-космічне макетування (12 год.)

Теоретична частина. Послідовність роботи над проектами. Інформаційне забезпечення роботи. Види макетів і технологічні вимоги до них. Об’ємні моделі з паперу. Виготовлення макетів методом гальванопластики. Імітація металів та інших матеріалів. Емалі, лаки та фарби, їх нанесення. Методи з’єднань елементів конструкцій. Маркування. Використання електронних схем у макетах. Застосування імітації робочих процесів на моделях космічних апаратів. Радіокеровані моделі. Характеристики джерел живлення для макетів. Кінематична частина макетів.

Практична частина. Практичне засвоєння техніки макетування. Виготовлення макетів творчих робіт за окремими проектами.
8. Основи технічної естетики та дизайну (18 год.)

Теоретична частина. Мета та завдання технічної естетики. Єдність форми та змісту на сучасному етапі науково-технічного прогресу. Художнє конструювання. Поняття про ергономіку й антропометрію. Поняття про єдність функціональних та естетичних задач при конструюванні технічних пристроїв.

Практична частина. Вивчення станції «Мир» з погляду ергономіки та художнього конструювання. Розробка інтер’єру житлового відсіку для бази місячної експедиції.
9. Планети та супутники Сонячної системи (9 год.)

Теоретична частина. Планети Сонячної системи, їх природні супутники. Фізичні умови на планетах та їх супутниках. Можливі умови роботи станцій на них, пересувних дослідних модулів, всюдиходів.

Практична частина. Спостереження Місяця, планет, їх супутників за допомогою телескопу та біноклів. Проектування та виготовлення моделі Сонячної системи, небесної сфери, планетарію.
10. Конструкційні матеріали та їх характеристики (6 год.)

Теоретична частина. Жаростійкі матеріали та сплави. Використання їх у ракетно-космічній техніці. Керамічні матеріали. Пластмаси. Композиційні матеріали, вуглецеві волокна. Бор-алюміній та його властивості. Матеріали, які використовуються в умовах вакууму та наднизьких температур.

Практична частина. Виготовлення елементів конструкції з різноманітних матеріалів. Досліди з визначення міцності конструкцій.
11. Космонавтика та професійна орієнтація учнівської молоді (3 год.)

Теоретична частина. Мета та завдання професійної орієнтації учнівської молоді на провідні науково-дослідницькі, інженерно-конструкторські, виробничі професії космонавтики. Основні характеристики професій і вимоги до них. Особливості наукової праці. Вимоги до майбутніх космонавтів.

Практична частина. Розробка режиму дня для майбутнього космонавта.
12. Економічні основи космонавтики (6 год.)

Теоретична частина. Роль економічних факторів у ракетно-космічних програмах. Критерії та методи оцінки економічних аспектів космонавтики. Прямий і непрямий економічний ефект. Приклади вартості космічних програм. Шляхи зниження затрат для освоєння космосу.

Практична частина. Розрахунок вартості макетів, моделей та експериментальних пристроїв, виготовлених у гуртку.
13. Виконання творчих проектів (72 год.)

Теоретична частина. Лабораторні прилади та методи роботи з ними. Методика проведення експериментального дослідження. Логіка експерименту. Суб’єктивні помилки. Методика обробки результатів вимірювань. Конструювання апаратури. Рекомендації до запису результатів експериментів. Побудова графіків. Обчислення. Прийоми боротьби з арифметичними помилками. Обчислення помилок. Методика написання наукових рефератів. Вимоги до наукових статей. Вимоги до захисту реферату та результату дослідження. Демонстрація дослідів, виготовлених приладів, макетів і діючих моделей.

Практична частина. Виконання творчих проектів. Обробка експериментальних результатів. Написання звітів, рефератів, статей за темами творчих проектів із використанням ПК. Виготовлення макетів, моделей і пристроїв. Захист проектів. Участь у роботі МАН, виставках, конкурсах, змаганнях.
14. Екскурсії, конкурси, виставки (12 год.)

Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. Зустрічі з відомими в даній галузі людьми. Організація та проведення різноманітних масових заходів.


15. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • правила безпеки, вимоги до організації робочого місця;

 • оформлення й правила виконання графічних зображень;

 • поняття про деталі та види з’єднань деталей;

 • історію космонавтики;

 • поняття про реактивний рух;

 • поняття про технічне макетування та конструювання;

 • правила роботи з технічною літературою, основи роботи з комп’ютерними програмами, RССad, AutoCAD, САDViewer, та Інтернетом;

 • основні поняття технологічного процесу;

 • будову одноступінчастої ракети з МРД;

 • основні міжнародні програми освоєння космосу;

 • основні поняття технічної естетики й дизайну;

 • будову Сонячної системи;

 • поняття про конструкційні матеріали;

 • економічні основи космонавтики;

 • правила визначення центру тиску та центру маси моделі ракети;

 • будову та призначення космічних станцій, програму «Морський
  старт»;

 • кваліфікаційні характеристики професій аерокосмічного профілю;

 • етапи проектування;

 • конструкцію та загальну будову ракетоносіїв і космічних кораблів багаторазового використання;

 • стартові ракетні комплекси;

 • основи механіки космічних польотів;

 • будову основних ракетних двигунів.


Вихованці мають вміти:

 • організувати правильно робоче місце, дотримуватись правил безпеки;

 • володіти креслярськими інструментами, читати та виконувати прості креслення й ескізи;

 • складати моделі з деталей «Конструктора»;

 • виготовляти самостійно макети та моделі космічної техніки з паперу;

 • розподіляти час і матеріали;

 • наносити лакофарбове покриття;

 • працювати з комп’ютерними програмами AutoCAD, САDViewer, RССad та Інтернетом;

 • вивести на друк текст, графіки та креслення;

 • визначати візуально конструкційні матеріали;

 • здійснювати творчий аналіз об’єктів праці;

 • конструювати за графічним зображенням, словесним або письмовим описом;

 • володіти основами науково-дослідницької роботи, розробляти та захищати творчі проекти.


У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями космонавтики та аеродинаміки, технічного конструювання та моделювання, технологічними основами ракетно-космічного макетування та моделювання, вивчення історії космонавтики та ракетної техніки;

практична – закріплення та поглиблення вмінь і навичок користування різноманітними матеріалами й інструментами; удосконалення умінь і навичок практичної роботи;

творча – проектування моделей власних конструкцій; розвиток конструкторсько-технологічних здібностей, пізнавальної активності, стійкого інтересу до космічного макетування та моделювання; оволодіння основами наукової організації праці;

соціальна – виховання культури праці, свідомої дисципліни, точності й акуратності; розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності; виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення.


Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка