М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям


Основний рівень, третій рік навчанняСторінка14/28
Дата конвертації23.03.2017
Розмір4.67 Mb.
#13117
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

Основний рівень, третій рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

пп


Тема

Кількість годин

теоретичні

практичні

усього

1.

Вступ

3

-

3

2.

Космічні літальні апарати

9

12

21

3.

Конструкції ракетоносіїв космічних літальних апаратів

3

3

6

4.

Багаторазові транспортні ракетно-космічні системи

3

6

9

5.

Стартові ракетно-космічні комплекси

3

3

6

6.

Ракетно-космічні двигуни

3

6

9

7.

Основи механіки космічного польоту

3

3

6

8.

Бортові енергетичні пристрої космічних апаратів

3

3

6

9.

Патентно-бібліографічна робота в ракетно-космічній техніці

3

3

6

10.

Основи машинобудівного проектування в ракетно-космічній техніці

3

9

12

11.

Системи життєзабезпечення людини в космосі

3

3

6

12.

Філософські аспекти розвитку космонавтики та ракетно-космічної техніки

2

1

3

13.

Виконання творчих проектів

36

72

108

14.

Екскурсії, виставки, конкурси

-

12

12

15.

Підсумок

3

-

3
Разом

80

136

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (3 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення гуртківців з програмою занять, її обговорення. Правила безпеки під час роботи гуртка. Короткий огляд останніх досягнень космонавтики.
2. Космічні літальні апарати (21 год.)

Теоретична частина. Класифікація космічних літальних апаратів. Загальні дані. Характеристика навколоземного та міжпланетного космічного простору. Будова космічних літальних апаратів. Основні питання проектування. Особливості проектування. Конструкції автоматичних, пілотованих космічних літальних апаратів й орбітальних станцій.

Практична частина. Вивчення конструкцій космічних літальних апаратів. Складання технічних довідок про космічні літальні апарати й їх окремі елементи. Складання креслень загального вигляду. Систематизація одержаного матеріалу. Створення довідкової системи з використанням ПК.
3. Конструкції ракетоносіїв космічних літальних апаратів (6 год.)

Теоретична частина. Класифікація ракетоносіїв. Схеми компонування. Силові схеми. Конструктивні схеми. Аеродинамічне та внутрішнє компонування ракетоносіїв. Тактико-технічні характеристики ракетоносіїв. Рівень конструктивної досконалості. Технологічність конструкції. Експлуатаційні характеристики. Детальний аналіз типових конструкцій ракетоносіїв.

Практична частина. Виготовлення плакатів і креслень будови ракетоносіїв, їх окремих елементів або агрегатів.
4. Багаторазові транспортні ракетно-космічні системи (9 год.)

Теоретична частина. Багаторазові транспортні ракетно-космічні системи. Роботи К. Е. Ціолковського, Ф. А. Цандера, С. П. Корольова. Місце багаторазових транспортних ракетно-космічних систем у космічних програмах. Багаторазові транспортні ракетно-космічні системи «Челенджер», «Буран». Перспективи розвитку.

Практична частина. Виготовлення з різноманітних матеріалів макетів багаторазових транспортних ракетно-космічних систем. Виконання частин творчих проектів, пов’язаних з багаторазовими транспортними ракетно-космічними системами.
5. Стартові ракетно-космічні комплекси (6 год.)

Теоретична частина. Космодроми, основні параметри космодромів. Склад і структура стартових комплексів. Технічна позиція. Стартова позиція. Транспортне обладнання. Заправні та пускові системи космодрому. Системи управління, наведення та контролю. Космодроми світу. Проект «Морський старт».

Практична частина. Вивчення систем космодрому. Виготовлення ескізів, макетів, моделей стартових ракетно-космічних комплексів і космодромів.
6. Ракетно-космічні двигуни (9 год.)

Теоретична частина. Основні типи сучасних ракетно-космічних двигунів. Основи проектування ракетних двигунів на твердому та рідкому паливі. Гібридні двигуни. Іонні двигуни. Ракетні двигуни на ядерному паливі. Перспективні двигуни для міжпланетних і міжзоряних польотів.

Практична частина. Виготовлення моделі ракетного двигуна на рідкому паливі з застосуванням харчового оцту та харчової соди. Модельні ракетні двигуни. Технічні характеристики. Виготовлення стенду для випробування МРД. Пристрої для визначення тяги й імпульсу МРД. Стендові випробування.
7. Основи механіки космічного польоту (6 год.)

Теоретична частина. Космічні швидкості. Класифікація орбіт та їх параметри. Виведення штучного супутника на орбіту Землі. Орбітальне маневрування. Зміна площини орбіти. Спуск з орбіти. Міжпланетні польоти. Польоти поза площиною екліптики. Польоти з великою та малою тягами. Польоти до астероїдів і комет. Міжпланетні експедиції.

Практична частина. Аналіз сучасних міжпланетних досліджень комет й астероїдів за допомогою автоматичних космічних апаратів. Організація візуальних спостережень за супутниками з метою визначення параметрів їхніх орбіт.
8. Бортові енергетичні пристрої космічних апаратів (6 год.)

Теоретична частина. Склад і структурна схема космічних енергоустановок. Історія їхнього розвитку. Електрохімічні, фотоелектричні, радіоізотопні космічні енергоустановки. Ядерні енергоустановки. Порівняльні характеристики та перспективи розвитку космічних енергоустановок.

Практична частина. Виготовлення моделей термоелектричних перетворювачів і визначення їх параметрів.
9. Патентно-бібліографічна робота в ракетно-космічній техніці (6 год.)

Теоретична частина. Роль і завдання патентно-бібліографічної роботи. Основи інформатики та патентознавства. Поняття про патентну чистоту. Характеристики різноманітних інформаційних видань, їх особливості. Законодавство України про захист авторських прав.

Практична частина. Проведення патентно-бібліографічного пошуку за темою випускного творчого проекту.
10. Основи машинобудівного проектування в ракетно-космічній техніці (12 год.)

Теоретична частина. Місце персонального комп’ютера у процесі проектування. Комп’ютеризоване робоче місце. Додаткове обладнання. Модем, сканер, принтер. Конструкторські комп’ютерні програми AutoCAD, RССad, САDViewer.

Практична частина. Робота на персональному комп’ютері із програмами проектування. Подальше освоєння програм проектування, побудови креслень, їх читання та друк. Проектування, побудова креслень. Робота в Інтернеті.
11. Системи життєзабезпечення людини в космосі (6 год.)

Теоретична частина. Загальні дані. Основні параметри системи забезпечення життєдіяльності. Засоби забезпечення газового складу повітря. Забезпечення водою та їжею. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов під час космічного польоту. Використання різноманітних комплексів системи забезпечення життєдіяльності космонавтів. Скафандри. Поняття про екологічну замкнену систему.

Практична частина. Проведення експерименту з рослинами на кількість виділення кисню. Підготовка рефератів на дану тему.
12. Філософські аспекти розвитку космонавтики та ракетно-космічної техніки (3 год.)

Теоретична частина. Філософія – основні поняття і категорії. Закони єдності та боротьби протилежностей, заперечення заперечення (закон зростаючої спіралі), переходу кількості в якість. Діалектичні основи розвитку космонавтики. Проблема пошуку позаземних цивілізацій.

Практична частина. Виконання творчого проекту щодо дії законів філософії у космонавтиці.
13. Виконання творчих проектів (108 год.)

Теоретична частина. Визначення завдання проекту та форми організації роботи. Розробка програми творчого проекту та механізм його реалізації: підготовка, планування, збір інформації, аналіз, дослідження, подання й оцінка результатів. Лабораторні прилади й методи роботи з ними. Методика проведення наукового дослідження. Стадії дослідження: визначення проблеми, опрацювання літератури, формування гіпотези, вибір методу дослідження, проведення дослідження, інтерпретація результатів, оприлюднення результатів. Методика обробки результатів. Рекомендації до запису результатів дослідження. Побудова графіків. Обчислення. Прийоми боротьби з арифметичними помилками. Обчислення помилок. Методика написання наукових рефератів. Вимоги до наукових статей. Вимоги щодо захисту реферату та результату дослідження. Демонстрація дослідів, виготовлених приладів, макетів і діючих моделей. Індивідуальні консультації учнів з питань тем випускних творчих проектів. Консультації зі спеціалістами в різних галузях науки та техніки.

Практична частина. Виконання творчих проектів: моделі всюдиходів, макети станцій, космічних кораблів. Оформлення на них відповідної технічної документації. Захист проектів. Участь у роботі МАН, виставках, конкурсах, змаганнях.
14. Екскурсії, конкурси, виставки (12 год.)

Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. Зустрічі з відомими в даній галузі людьми. Організація та проведення різноманітних масових заходів.


15. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • основні правила безпеки, вимоги до організації робочого місця;

 • оформлення й правила виконання графічних зображень за допомогою креслярських інструментів;

 • поняття про деталі та види з’єднань деталей;

 • історію космонавтики;

 • поняття про реактивний рух, технічне макетування та конструювання, основні поняття технологічного процесу;

 • правила роботи з технічною літературою, основи роботи з комп’ютерними програмами RССad, AutoCAD, САDViewer та Інтернетом;

 • будову одноступінчастої ракети з МРД;

 • основні міжнародні програми освоєння космосу;

 • основні поняття технічної естетики й дизайну;

 • будову Сонячної системи;

 • поняття про конструкційні матеріали;

 • економічні основи космонавтики;

 • правила визначення центру тиску та центру маси моделі ракети;

 • будову й призначення космічних станцій, програму «Морський старт»;

 • кваліфікаційні характеристики професій аерокосмічного профілю;

етапи проектування;

 • конструкцію та загальну будову ракетоносіїв і космічних кораблів багаторазового використання;

 • стартові ракетні комплекси;

 • основи механіки космічних польотів;

 • будову основних ракетних двигунів;

 • склад і структуру стартових комплексів;

 • вимоги до наукових робіт.


Вихованці мають вміти:

 • організувати правильно робоче місце, дотримуватись правил безпеки;

 • володіти креслярськими інструментами, читати та виконувати прості креслення й ескізи;

 • виготовляти самостійно макети та моделі космічної техніки;

 • розподіляти час і матеріали;

 • наносити лакофарбове покриття;

 • працювати з комп’ютерними програмами AutoCAD, САDViewer, RССad та Інтернетом;

 • вивести на друк текст, графіки та креслення;

 • визначати візуально конструкційні матеріали;

 • застосовувати візуальне спостереження зоряного неба;

 • здійснювати творчий аналіз об’єктів праці;

 • конструювати за графічним зображенням, словесним або письмовим описом;

 • володіти основами науково-дослідницької роботи, розробляти та захищати творчі проекти.


У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями космонавтики й аеродинаміки, технічного конструювання та моделювання, технологічними основами ракетно-космічного макетування та моделювання, вивчення історії та сьогодення космонавтики та ракетної техніки;

практична – закріплення та поглиблення вмінь і навичок користування різноманітними матеріалами й інструментами; удосконалення умінь і навичок практичної роботи, у т. ч. з модельними двигунами та стартовим обладнанням;

творча – проектування моделей власних конструкцій; розвиток конструкторсько-технологічних здібностей, пізнавальної активності, стійкого інтересу до космічного макетування та моделювання; оволодіння основами наукової організації праці;соціальна – виховання культури праці, свідомої дисципліни, точності й акуратності; розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності; виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Основне обладнання

Кількість, шт.

Верстати

1.

Сушильна шафа

1

2.

Дошки креслярські

2

3.

Шафа для матеріалів, інструментів і зберігання моделей ракет

1

4.

Столи робочі (з розрахунку одне робоче місце на гуртківця)

1

5.

Токарний верстат по металу типу ТВ-16

1

6.

Верстат столярний малогабаритний

1

7.

Свердлильний верстат типу НС-12

1

8.

Слюсарний верстат

1

9.

Фрезерний верстат

1

10.

Циркулярна пилка

1

11.

Згинальний верстат

1

12.

Токарний малогабаритний верстат по дереву

1

13.

Електроточило

1

14.

Електролобзик

1

15.

Компресор

1

16.

Фарборозпилювач

1

17.

Ручний дриль

1

18.

Слюсарні лещата різні

3

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя

1.

Секундомір2.

Терези з рівновагами

1

3.

Гільйотина

1

4.

Вивірна плитка

1

5.

Ножиці по металу

1

6.

Лобзики (з пилками)

15

7.

Ножівки по дереву (різні)

2

8.

Ножівки по металу

2

9.

Ножиці (різні)

30

10.

Ножі (складані, скальпелі, НМ-1)

15

11.

Шило

15

12.

Рубанки (різні)

5

13.

Транспортири

3

14.

Циркулі (учнівські)

5

15.

Зубила

1

16.

Готовальні

1-2

17.

Пінцети

3

18.

Круглогубці

5

19.

Свердла по металу від 1 до 10 м

20

20.

Штангенциркулі

2

21.

Лещата ручні, малогабаритні

5

22.

Кругоріз

1

23.

Молотки (50-100 г)

5

24.

Плоскогубці

5

25.

Гострозубці

5

26.

Надфілі (різні)

20

27.

Напилки (різні)

30

28.

Різці по металу

10

29.

Лінійки (500 мм дерев'яні, металеві)

20

30.

Набір різьбонарізних інструментів

1

31.

Вертілки

15

32.

Кутники

10

33.

Прищіпки білизняні

20

34.

Викрутки

5

35.

Електропаяльники

3

36.

Бруски для заточування

2

37.

Олівці, гумки, копіювальний папір, пензлі

15


Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка