М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрямСторінка17/28
Дата конвертації23.03.2017
Розмір4.67 Mb.
#13117
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28

ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1. Вступ (2 год.)

Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Санітарні норми. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері.


2. Інформація, інформатика, представлення інформації (10 год.)

Теоретична частина. Поняття інформації. Інформатика. Історичні аспекти інформатики. Двійкове кодування інформації. Біти і байти. Стандартне кодування ASCII. Поняття формату інформації.

Практична частина. Запис чисел у різних системах числення. Кодування та форматування інформації.
3. Структура персонального комп’ютера (ПК). Пристрої введення-виведення інформації (30 год.)

Теоретична частина. Структура персонального комп’ютера (ПК), як обчислювальної системи. Апаратна та програмна складові ПК, їх взаємодія. Основні пристрої апаратної складової ПК, їх функція та взаємодія. Основні характеристики та функції процесора. Типи процесорів. Внутрішня, зовнішня та оперативна пам’ять. Кеш-пам’ять. Фізичні основи зберігання інформації. Пам’ять на магнітних носіях. Гнучкі дискети. Жорсткий диск. Фізичні і логічні диски. Введення інформації в комп’ютер. Структура та принцип роботи клавіатури. Цифро-алфавітна група клавіш. Функціональні та спеціальні клавіші. Група редагування. Група калькулятора. Різновиди маніпуляторів. Маніпулятор курсору – миша: користування кнопками миші. Основні характеристики монітора. Різновиди моделей принтерів та сканерів.

Практична частина. Ознайомлення із структурою ПК, з апаратною та програмною складовими, з функціями апаратної складової, з характеристиками процесора та алгоритмом його роботи, з носіями інформації та оперативною пам’яттю, з машинними носіями інформації: дисками, дискетами, флеш-пам’яттю та «вінчестером». Ознайомлення з клавіатурою та її функціональними клавішами. Введення тексту за допомогою клавіатури. Робота з групою клавіш. Робота з об’єктами за допомогою миші. Ознайомлення з роботою та характеристиками монітора, з роботою принтера, сканера, різних маніпуляторів.
4. Операційні системи ПК (12 год.)

Теоретична частина. Операційні системи ПК. Операційні системи корпорації Microsoft. Операційні системи DOS. Структура операційної системи MS-DOS. Windows 3.х, Windows 9.х, Windows NT/2000/XP/Vista та інші операційні системи.

Практична частина. Ознайомлення з основними функціями операційних систем, командами для роботи з файлами, командами операційної системи. Ознайомлення з операційними системами.
5. Операційна система MS Windows (12 год.)

Теоретична частина. Робочий стіл. Контекстне меню об’єкта. Запуск різних програм з робочого столу. Панель задач. Меню «Пуск». Вікна в Windows. Різновиди вікон. Розміщення декількох вікон на екрані. Кнопки керування вікном. Перемикання між вікнами. Різні способи розміщення вікон. Вікно папки. Довідкова система Windows. Робота з довідковою інформацією. Поняття папки, створення папки. Перейменування та знищення папки. Поняття файлу. Шлях до файлу або папки. Застосування «Корзини». Настройка вказівок миші. Команда «Знайти». Спеціальні можливості програми «Провідник».

Практична частина. Впорядкування значків на робочому столі. Різні способи запуску програм. Ознайомлення з властивостями Панелі задач. Настройки Windows. Панель керування. Оформлення «Робочого столу». Екранна заставка. Налаштування зовнішнього вигляду головного меню. Налаштування «Панелі задач». Ознайомлення з меню «Пуск», з різними видами вікон. Робота з вікном, кількома вікнами. Розміщення вікон зліва направо, зверху вниз тощо. Виклик довідки. Пошук інформації. Створення, різні операції з папками. Створення файлів. Пошук файлу або папки за заданим шляхом. Ознайомлення з основними настройками Windows. Вибір фонового малюнка «Робочого столу». Налаштування заставки екрану. Зміна розмірів панелі задач. Переміщення «Панелі задач». Налаштування «Корзини». Зміна вказівок миші. Робота з командою «Знайти». Пошук, запуск і копіювання програм у «Провіднику». Ознайомлення зі спеціальними можливостями.
6. Стандартні програми (16 год.)

Теоретична частина. Графічний редактор Paint для Windows. Інструменти для малювання. Редагування малюнка і кольору. Формати для збереження малюнків. Перенесення, копіювання та трансформування зображень. Текстовий редактор «Блокнот». Знайомство з текстовим процесором WordPad. Форматування й оформлення документу. Вставка об’єктів у документ. Програма «Калькулятор».

Практична частина. Вікно редактора Paint. Створення малюнків. Робота з графічним редактором Paint. Збереження малюнків у різних форматах. Побудова в редакторі Paint електричної схеми. Створення текстового документу в програмі «Блокнот» і в процесорі WordPad. Форматування та оформлення тексту. Виконання нескладних обчислень у програмі «Калькулятор».

7. Текстовий редактор MS Word (36 год.)

Теоретична частина. Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Призначення текстового редактора. Вікно програми Word. Редагування тексту. Особливості збереження документів. Відкриття файлів, документів.

Десятипальцеве уведення даних з клавіатури. Програма клавіатурного тренажера.

Основи форматування документів. Додаткові засоби форматування. Форматування сторінки. Друкування документу. Режими друку.

Способи створення таблиць. Створення і опрацювання графіки. Текстові ефекти. Кольорове оформлення.

Прийоми роботи з зовнішніми об’єктами. Прийоми розміщення екранних ілюстрацій у документах. Редактор формул.

Практична частина. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Особливості збереження документів. Відкриття файлів. Робота з програмою клавіатурного тренажера.

Форматування символів з панелі інструментів, командами меню. Додаткові засоби форматування. Форматування сторінки. Друкування документу. Друкування конвертів.


8. Графічні редактори Paint та MS Word (24 год.)

Теоретична частина. Поняття про комп’ютерну графіку. Типи графічних файлів. Графічний редактор Paint, його призначення та основні функції. Запуск графічного редактора. Вікно графічного редактора. Створення стандартних фігур. Робота з текстом. Зберігання графічних об’єктів в різних форматах. Пошук графічних файлів.

Можливості векторного малювання у текстовому редакторі MS Word. Малювання за допомогою інструментів Автофігури, Об’єкт WordArt, Діаграма. Вставка графічних об’єктів та малюнків до тексту.Практична частина. Створення графічних об’єктів. Побудова малюнка. Редагування кольору. Створення і збереження малюнків у різних форматах (.bmp, .jpg, .gif). Малювання у текстовому редакторі MS Word.
9. Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ


Вихованці мають знати:

 • основні поняття інформатики: інформація, інформаційні процеси, способи та засоби передавання інформації, кодування інформації;

 • основні складові обчислювальної системи, її функції, пристрої введення-виведення інформації;

 • структуру і призначення клавіатури та маніпулятора курсору типа «миша»;

 • відомості про операційні системи ПК, їх особливості та основні функції;

 • порядок роботи з операційною системою Windows, вікнами, папками, файлами, стандартними програмами: графічним редактором Paint, текстовим редактором Блокнот, текстовим процесором WordPad, програмами «Калькулятор» та «Провідник»;

 • відомості про текстовий процесор MS Word, його основні налаштування.


Вихованці мають вміти:

 • працювати на клавіатурі ПК;

 • налаштовувати операційної системи ПК;

 • працювати з стандартними програми Windows XP: графічний редактор Paint, текстовий редактор Блокнот, нескладний текстовий процесор WordPad та програми «Калькулятор» і «Провідник»;

 • застосовувати текстовий процесор MS Word, а саме: налаштовувати стилі, вводити, редагувати та форматувати тексти, додавати в документ таблиці, малюнки, символи, формули, використовувати графічні можливості MS Word.


У вихованців мають сформуватися компетентності:

пізнавальна – ознайомлення з поняттями та знаннями: про інформацію та її властивості; про структуру обчислювальної системи; про операційну систему Windows;

практична – оволодіння навичками використання прикладного програмного забезпечення для виконання практичних завдань, формування практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій, роботи з пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального призначення; реалізація дій з використанням засобів операційної системи Windows Хр;

творча – розвиток мислення, творчих здібностей вихованців, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здатностями, вміннями змінювати свою життєву програму розвитку, формування в вихованців здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, творчої ініціативи та самореалізації;соціальна – виховання культури праці, творчої ініціативи, формування стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.
Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

3

-

3

2.

Текстовий процесор MS Word

11

22

33

3.

Табличний процесор MS Excel

14

28

42

4.

Основи растрової графіки у Adobe Photoshop

19

38

57

5.

Майстер презентацій MS PowerPoint

13

26

39

6.

Комп’ютерні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет

14

25

39

7.

Підсумок

3

-

3
Разом

77

139

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (3 год.)

Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері. Проведення інструктажу з техніки безпеки при роботі на комп’ютері. Правила підготовки комп’ютера до роботи.
2. Текстовий процесор MS Word (33 год.)

Теоретична частина. Текстовий процесор MS Word. Панель форматування. Буфер обміну в роботі з блоками тексту. Форматування та захист документа. Робота зі стилями документа. Створення змісту та колонтитулів, нумерація сторінок. Перевірка правильності правопису, вибір мови. Таблиці в MS Word. Панель інструментів WordArt. Ознайомлення з редактором формул MS Word.

Практична частина. Запуск програми, структура вікна. Налаштування панелей інструментів. Створення та збереження документа. Введення тексту, редагування тексту. Вирізання, копіювання, вставка, переміщення блоків тексту. Зміна параметрів сторінки, попередній перегляд документа перед друком. Створення стилю, визначення параметрів тексту, імпорт стилю. Робота з текстом. Робота з текстом. Додавання таблиць в документ. Додавання в документ графіки, ілюстрацій і малюнків. Включення в документ математичних формул. Виконання практичної роботи з теми.
3. Табличний процесор MS Excel (42 год.)

Теоретична частина. Табличний процесор MS Excel. Аркуші. Види даних, що заносяться в таблиці. Поняття формули, функції. Найпростіші обчислення. Майстер функцій. Робота з діапазонами. Формат клітинок. Вирівнювання клітинок. Включення таблиць MS Excel у документи MS Word. Додавання в таблиці MS Excel графічних об’єктів. Копіювання та редагування формул. Абсолютні й відносні посилання. Посилання на клітинки інших аркушів, книг. Оформлення таблиць. Створення та редагування графіків і діаграм. Параметри сторінки. Попередній перегляд документа перед друкуванням.

Практична частина. Ознайомлення з MS Excel. Робота з аркушами. Виконання обчислень. Робота з аркушами. Робота з таблицями. Робота з формулами. Робота з даними в таблицях. Друкування документів. Виконання комплексної практичної роботи з теми «Табличний процесор MS Excel».
4. Основи растрової графіки у Adobe Photoshop (57 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з програмою Adobe Photoshop. Вивчення панелі інструментів програми. Світло та лінії. Ефект вогнища. Вивчення шарів. Вивчення фільтрів. Побудова тіні швидкоруч. Способи виконання фотомонтажу в програмі Adobe Photoshop. Редагування фотознімків. Видалення подряпин і слідів пилу. Малювання «кригою». Вивчення основ 3D-графіки. Малювання тривимірної кнопки. Розгляд тем програми Adobe Photoshop, що викликали труднощі у вихованців при їх вивченні.

Практична частина. Запуск програми, ознайомлення з інтерфейсом. Вивчення панелі інструментів. Малювання малюнка. Малювання малюнка з використанням шарів. Використання різних фільтрів у малюнку. Накладання двох малюнків. Робота з фотознімками. Малювання найпростіших малюнків за допомогою 3D-графіки. Самостійне виготовлення вихованцями малюнків на визначену тему в програмі Adobe Photoshop.
5. Майстер презентацій MS PowerPoint (39 год.)

Теоретична частина. Призначення комп’ютерної презентації. Запуск програми MS PowerPoint. Структура вікна. Створення нової презентації за допомогою майстра автозмісту. Робота із слайдами в різних режимах. Зміна зовнішнього вигляду презентації. Видалення, копіювання та вставка слайдів. Додавання та зміна тексту слайду. Додавання на слайд графічних елементів, звуків і кліпів. Робота з об’єктами MS PowerPoint. Додавання графіків і організаційних діаграм на слайди. Елементи анімації у презентації.

Показ слайдової презентації на екрані. Розробка презентації для Інтернету.Практична частина. Приклади використання майстра презентацій. Створення нової презентації за допомогою шаблону оформлення. Створення і оформлення презентацій. Створення і оформлення слайдів. Робота з об’єктами, зі слайдами. Налаштування і показ презентації. Перегляд Web-презентації.
6. Комп’ютерні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет (39 год.)

Теоретична частина. Локальна і глобальна комп’ютерні мережі. Засоби комунікації комп’ютерних мереж. Глобальна мережа Інтернет. Зв’язок в Інтернеті. Сервер і робоча станція. Інтернет-ресурси. Апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет. Протоколи передачі даних. Порядок підключення до мережі Інтернет, провайдери.

Основні послуги Інтернету: електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Електронна пошта. Принципи функціонування. Електронні адреси. Групи новин.

Пошук інформації в Інтернеті. Телеконференції.

Мова HTML. Основні команди (теги) HTML.Практична частина. Ознайомлення з локальною комп’ютерною мережею комп’ютерного класу. Підключення до локальної комп’ютерної мережі. Ознайомлення з протоколами локальної комп’ютерної мережі та мережі Інтернет. Ознайомлення з послугами Інтернету, електронною поштою. Пошук інформації. Пошук груп новин. Створення Web-документу. Виконання комплексної практичної роботи з теми «Комп’ютерні мережі».
7. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ


Вихованці мають знати:

 • основні поняття інформатики: інформація, інформаційні процеси, способи та засоби передавання інформації, кодування інформації;

 • основні складові обчислювальної системи, її функції, пристрої введення-виведення інформації;

 • структуру та призначення клавіатури та маніпулятора курсору типа «миша»;

 • відомості про операційні системи ПК, їх особливості та основні функції;

 • порядок роботи з операційною системою Windows, вікнами, папками, файлами, стандартними програмами: графічним редактором Paint, текстовим редактором Блокнот, текстовим процесором WordPad, програмами «Калькулятор» і «Провідник»;

 • відомості про текстовий процесор MS Word, його основні налаштування;

 • відомості про табличний процесор MS Excel, основні призначення електронних таблиць;

 • поняття растрової графіки, порядок роботи з програмою Adobe Photoshop;

 • відомості про програму створення презентацій MS Power Point, порядок роботи з нею;

 • поняття про локальну комп’ютерну мережу і глобальну мережу Інтернет;

 • основні поняття і засоби мови гіпертекстової розмітки HTML.


Вихованці мають вміти:

 • досвід праці на клавіатурі ПК;

 • досвід налаштовування операційної системи ПК;

 • стандартні програми Windows XP: графічний редактор Paint, текстовий редактор Блокнот, нескладний текстовий процесор WordPad та програми «Калькулятор» і «Провідник»;

 • текстовий процесор MS Word, а саме: налаштовувати стилі, вводити, редагувати та форматувати тексти, додавати в документ таблиці, малюнки, символи, формули, використовувати графічні можливості MS Word;

 • табличний процесор MS Excel (нескладні обчислення із застосуванням формул, функцій сортування і створення діаграм);

 • програму Adobe Photoshop (коригувати зображення фотознімків та інших графічних об’єктів);

 • програму MS Power Point, тобто створювати нескладні презентації;

 • досвід створення Web-сторінкок за допомогою HTML або MS Word.


У вихованців мають сформуватися компетентності:

пізнавальна – ознайомлення з поняттями та знаннями: про інформацію та її властивості; про структуру обчислювальної системи; про операційну систему Windows;

практична – оволодіння навичками використання прикладного програмного забезпечення для виконання практичних завдань, формування практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій, роботи з пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального призначення; реалізація дій з використанням засобів операційної системи Windows ХР;

творча – розвиток мислення, творчих здібностей вихованців, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здатностями, вміннями змінювати свою життєву програму розвитку, формування у вихованців здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, творчої ініціативи та самореалізації;

соціальна – виховання культури праці, творчої ініціативи, формування стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.
ЛІТЕРАТУРА

1. Верлань А. Ф. Інформатика: підруч. для 10-11 кл. середн. загальноосвітн. шк. / А. Ф. Верлань, Н. В. Апатова. − К. : Форум, 2000. – 222, с.: табл. – ISBN 966-7786-05-6.

2. Гурский Ю. А. Photoshop CS. Трюки и эффекты / Ю. А. Гурский., А.В.Васильев. – СПб.: ЗАО Издательский дом «Питер», 2004. – 555 с.: ил. – ISBN 5-94723-938-8.

3. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003 /В. П. Леонтьев. – М.: Олма-пресс, 2003. – 920 с. – ISBN 5-224-04032-9.

4. Маргулис Д. Photoshop 6 для профессионалов: классическое руководство по цветокоррекции / Д. Маргулис; пер. с англ. – М.: ООО «РТВ – Медиа», 2001. – 400 с. – ISBN 5-94701-001-1.

5. Руденко В. Д. Базовий курс інформатики : навч. посібник. Кн.1. Основи інформатики / В. Д. Руденко, О. М. Макарчук, М. О. Патланжоглу; за заг. ред. В. Ю. Бикова. – К.: Вид.група ВНY, 2005. – 320 с. – ISBN 966-552-177-2.

6. Симонович С. Общая информатика : учебное пособие для средней школы: [5-9 класс] / С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, А. Г. Алексеев. – М.: АСТ-Пресс Инфорком-Пресс, 1998. – 590 с.: ил. – ISBN 5-7805-0375-3.

7. Симонович С. Специальная информатика : Учеб. пособие /С.В.Симонович, Г. А. Евсеев, А. Г. Алексеев. – М.: АСТ-Пресс: Информ-Пресс, 2001. – 479 с.: ил. – ISBN 5-7805-0386-9.

8. Хабрейкен Д. Microsoft PowerPoint 2002 изучи за 10 минут : монография /Д.Хабрейкен. – м. и др. : Вильямс, 2002. – 180 с. – Пер. изд.: Microsoft PowerPoint 2002 10 minut guide / J. Habraken. – Indianapolis, 2002. – 5000 экз. – ISBN 5-8459-025.
Навчальна програма

з основ комп’ютерних технологій
Основний і вищий рівні
Пояснювальна записка
Актуальність навчальної програми з основ комп’ютерних технологій у спрямованні на ознайомлення із сучасним програмним забезпеченням, периферійними устроями. Її опанування дозволить самостійно та ефективно використовувати комплектуючі до персонального комп’ютера, орієнтуватись у номенклатурі обчислювальної техніки, обирати тип, склад та її конфігурацію у відповідності до конкретних вимог. Також програма ознайомить з розповсюдженими прикладними та службовими програмами. Дасть основні поняття про архітектуру персонального комп’ютера.

Навчальна програма реалізується у гуртках науково-технічного напряму інформаційно-технічного профілю та спрямована на дітей та молодь (14–21 років).

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування комп’ютерних технологій.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна - засвоєння технічних та технологічних знань, уявлень і понять найпростіших технологічних процесів, конструювання у світі комп’ютерних технологій;

практична - формування вмінь та навичок роботи з різноманітними комплектуючими персонального комп’ютера, периферійними пристроями та інструментами, вміння застосовувати отримані знання на практиці;

творча - набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток конструкторських здібностей, формування системного і логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

соціальна - виховання поваги до праці і людей праці, дбайливого ставлення до навколишнього середовища, культури праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство та інші), виховання доброзичливості, товариськості у ставленні до інших, вміння працювати в колективі.

Навчальна програма передбачає 3 роки навчання у групах основного та вищого рівнів:

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання;

вищий рівень – 360 год. (10 год. на тиждень)1-й рік навчання.

Кількісний склад навчальної групи – 10–12 учнів.

Реалізація сформульованих вище мети і завдань здійснюється в процесі проведення теоретичних та практичних занять.

Для дотримання вимог доступності, послідовності та науковості, викладання програми базується на знаннях, уміннях і навичках, набутих учнями при вивченні таких навчальних предметів як «Математика», «Фізика», «Інформатика» тощо.

Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчання. В процесі організації навчально-виховного процесу застосовуються як традиційні технології навчання та виховання, так і елементи інноваційних технологій (метод проектів, тренінгові технології, формування творчої особистості, колективного творчого виховання, розвивального навчання та ін.)

На заняттях гуртка використовуються різноманітні методи навчання, серед яких: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, досліди та ін.), репродуктивні (відтворювальні) та проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові) методи навчання. Перевага надається інтерактивним та ігровим методам.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні матеріали, тестові картки, технічні засоби навчання.

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до змагань та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців.

Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення тестувань, змагань і підсумкових рейтингових підрахунків.

За даною програмою можуть проводитись заняття з індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008 року).

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка