М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям


Теоретична частина. Огляд комп’ютерних програм для складання креслень і аналізу електричних та монтажних схем радіоелектронних приладівСторінка2/28
Дата конвертації23.03.2017
Розмір4.67 Mb.
#13117
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Теоретична частина. Огляд комп’ютерних програм для складання креслень і аналізу електричних та монтажних схем радіоелектронних приладів.

Практична частина. Ознайомлення з програмами для складання креслень радіоелектронних схем.
9.Розробка та виготовлення радіоелектронних приладів. Розв’язування дослідницьких задач (124 год.)


Розробка та виготовлення радіоелектронних приладів за планом керівника, за заявками підприємств та за власним бажанням учнів. Рішення дослідницьких задач за заявками та за програмою Малої академії наук або особистою тематикою вихованця.
10. Виставки, конкурси, екскурсії (16 год.)

Участь у виставках дитячої технічної творчості; конкурсах з конструювання радіоелектронних приладів; конкурсах-захистах власних конструкцій; Всеукраїнському тижні науки і техніки, захисті наукових робіт гуртківців, членів МАН та інших науково-технічних заходах.


11. Підсумок ( 4 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • основні терміни, положення та закони, фізичні явища з теоретичних тем програми;

 • принципи роботи та застосування підсилювача імпульсів, диференціюючих та інтегруючих ланцюжків, мультивібраторів, блокінг-генераторів;

 • методи вимірювання частоти електричних сигналів;

 • умовні графічні зображення та літерно-цифрові позначення елементів електрорадіосхем;

 • закони розвитку технічних систем та їх використання для розв’язування винахідницьких задач;

 • державну систему науково-технічної та патентної інформації, міжнародну класифікацію винаходів;

 • способи захисту радіоелектронного обладнання від електромагнітних полів, механічних ударів, вібрації, теплового впливу та вологості;

 • вимоги до компонування радіоелектронного обладнання.


Вихованці мають вміти:

 • робити економічний та енергетичний аналізи при розробці та виготовленні радіотехнічної та радіоелектронної апаратури;

 • вимірювати та досліджувати електричні параметри сигналів за допомогою вимірювальних приладів;

 • складати таблиці несумісних фізичних явищ та типових фізичних перетворень та за їх допомогою вирішувати винахідницькі задачі;

 • виконувати конструкторські розрахунки при компонуванні радіоелектронного обладнання;

 • розв’язувати дослідницькі та експериментальні задачі.


У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна - оволодіння елементарними технічними і технологічними знаннями, уявленнями і поняттями, ознайомлення зі світом техніки, технічним моделюванням, конструюванням і дизайном;

практична - вміння застосовувати отримані знання на практиці;

творча - набуття просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, розвиток конструкторських здібностей, здатності проявляти творчу ініціативу, формування стійкого інтересу до технічної творчості;

соціальна - розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість; виховання поваги до праці людей; уміння працювати в колективі.

Вищий рівень, другий та наступні роки навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

1

4

5

2.

Радіотехнічні вимірювання

3

7

10

3.

Основи теорії винахідництва

14

21

35

4.

Конструювання радіоелектронного обладнання

13

27

40

5.

Графічне зображення електрорадіосхем

2

8

10

6.

Патентознавство. Охорона інтектуальної власності

2

3

5

7.

Елементи комп’ютерної графіки

-

10

10

8.

Розробка та виготовлення радіоелектронних приладів. Розв’язування дослідницьких завдань

-

223

223


9.

Конкурси, виставки, екскурсії

-

17

17

10.

Підсумок

-

5

5

Разом

35

325

360


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (5 год.)

Теоретична частина. Мета і завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи на новий навчальний рік. Права і обов’язки гуртківців. Організаційні питання. Інструктаж з техніки безпеки, протипожежних заходів та правил внутрішнього розпорядку.

Практична частина. Складання планів індивідуальної роботи.


 1. Радіотехнічні вимірювання (10 год.)

Теоретична частина. Особливості вимірювання на надвисоких частотах. Вимірювання потужності сигналів надвисоких частот, довжини хвилі електричного поля, напруги електричного поля, рівня перешкод.

Практична частина. Ознайомлення з вимірювальними приладами надвисоких частот.
3. Основи теорії винахідництва (35 год.)

Теоретична частина. Стандартні розв’язки винахідницьких задач. Загальна система стандартних розв’язків та її використання у винахідництві. Методики розв’язування дослідницьких та винахідницьких задач. Методи пошуку нових технічних рішень. Алгоритми рішення винахідницьких задач. Ознайомлення з комп’ютерною програмою «Винахідницька машина».

Практична частина. Розв’язування виробничих та дослідницьких задач за завданням керівника із застосуванням системи стандартних розв’язків. Практичне ознайомлення з комп’ютерними програмами «ВМ-засоби», «ВМ-ефект», «ВМ-стандарт», «Інструмент винахідника», «Дебют».
4. Конструювання радіоелектронного обладнання (40 год.)

Теоретична частина. Порядок розробки та засоби виробництва РЕО, особливості його конструювання, регулювання та налагодження РЕО. Технології складання та монтажу РЕО. Контроль за якістю елементів РЕО та їх монтажу. Експлуатаційний контроль РЕО.

Система креслень радіоелектронної та приладобудівної промисловості. Організація креслярського господарства на підприємстві. Комплект конструкторської документації.Практична частина. Оформлення технічної документації на прилади. Ознайомлення із стандартами на креслення та конструкторську документацію до радіоелектронних приладів.
5. Графічне зображення електрорадіосхем (10 год.)

Теоретична частина. Єдина система конструкторської документації (ЄСКД). Класифікація груп стандартів. Стандарти сьомої класифікаційної групи ЄСКД.

Практична частина. Ознайомлення із стандартами сьомої групи ЄСКД. Складання конструкторської документації та креслень електричних схем на прилади згідно з індивідуальним планом.
6. Патентознавство. Охорона інтелектуальної власності (5 год.)

Теоретична частина. Нормативні документи України про захист інтелектуальної власності.

Практична частина. Вивчення нормативних документів про захист інтелектуальної власності.
7. Елементи комп’ютерної графіки (10 год.)

Ознайомлення з програмами для складання та аналізу електричних схем.


8.Розробка та виготовлення радіоелектронних приладів. Розвязування дослідницьких завдань (223 год.)

Розробка, виготовлення та налагодження конструкцій згідно з планом індивідуальних робіт.


9. Конкурси, виставки, екскурсії (17 год.)

Участь у виставках дитячої технічної творчості; конкурсах з конструювання радіоелектронних приладів; конкурсах-захистах власних конструкцій.10. Підсумок (5 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • основні терміни, положення та закони, фізичні явища з теоретичних тем програми;

 • систему стандартних розв’язків, методику та алгоритми розв’язування винахідницьких та дослідницьких задач;

 • порядок розробки, способи виробництва та технології збирання, монтажу, регулювання та налагодження радіоелектронного обладнання;

 • систему конструкторської документації та креслень радіоелектронної та приладобудівної промисловості;

 • нормативні документи України про захист інтелектуальної власності.


Вихованці мають вміти:

 • розробляти, виготовляти та налагоджувати радіотехнічні та радіоелектронні прилади;

 • виконувати дослідницькі та експериментальні роботи;

 • розв’язувати виробничі та дослідницькі задачі за допомогою системи стандартних розв’язків;

 • оформляти технічну документацію на розроблений та виготовлений прилад;

 • робити економічний та енергетичний аналізи своїх розробок та конструкцій.


У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна - оволодіння технологічними знаннями, уявленнями і поняттями, ознайомлення зі світом техніки, технологічними процесами;

практична - формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення різноманітних радіоелектронних пристроїв;

творча - набуття просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, розвиток конструкторських здібностей, здатності проявляти творчу ініціативу, формування стійкого інтересу до технічної творчості;соціальна - розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість; виховання поваги до праці людей; уміння працювати в колективі, мати позитивну громадянську позицію.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

№ п/п

Основне обладнання

Кількість, шт.

1.

Шафа витяжна

1

2.

Слюсарний верстат

1

3.

Монтажні столи

15

4.

Стільці

16

5.

Комп’ютер

1

6.

Шкільна дошка

1

7.

Шафа для інструменту

1

Обладнання приміщення

1.

Площа не менше 60 м²2.

Система вентиляції
3.

Електромережа 36 (24) В
4.

Електромережа з напругою 220 В
5.

Електромережа індивідуального освітлення
Вимірювальні прилади

1.

Генератор ВЧ сигналів

1

2.

Генератор сигналів ЗЧ

1

3.

Ламповий вольтметр

1

4.

осцилограф

2

5.

Генератор імпульсних сигналів

1

Інструменти та матеріали

1.

Випробувач напівпровідникових приладів

1

2.

Універсальний блок живлення (0-50 В)

1

3.

Частотомір електронний

1

4.

Лещата слюсарні

1

5.

Лещата ручні

5

6.

Заточувальний пристрій

1

7.

Свердлильний пристрій

1

8.

Дриль ручна

1

9.

Комплект слюсарного інструменту

1

10.

Комплект монтажного інструменту

1

11.

Паяльники 36 В 25 Вт

15

12.

Паяльники 220 В 40Вт

2

13.

Набір свердел

1

14.

Припій
15.

Флюс
16.

Хлорне залізо
17.

Ацетон
18.

Фольгований текстоліт
19.

Набори радіодеталей

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про освіту» / Освіта України. – 2000. – № 31.

2. Закон України «Про позашкільну освіту» / Урядовий кур’єр. – 2000. – №25.

3. Закон України № 3687/15.12.1993 «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

4. Положення про позашкільний навчально-виховний заклад /Інформаційний збірник МОН України. – 1994. – № 9.

5. Альтшуллер Г.С. Основы изобретательства. – Воронеж, 1989.

6. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов. – М.: Высшая школа, 1982.

7.Воллернер Н.Ф. Конструирование и технология изготовления радиоэлектронной аппаратуры. – К.: Вища школа, 1970.

8. Поляков В.О. Електроніка. – К.: Радянська школа, 1983.

9. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. – К.: Вища школа, 1987.

10. Жеребцов И.П. Радиотехника. – М.: Связь, Советское радио, 1965.

11. Іванова М.П. Загальна електротехніка. – К.: Техніка, 1969.

12. Краткий справочник радиомонтажника / под ред. к.т.н. В.П. Градиль. – Харьков: Прапор, 1974.

13. Лившиц Н.С., Телешевский Б.Е. Радиотехническое измерение. – М.: Высшая школа, 1968.

14. Моляко В.П. Психология решения школьниками творческих задач .– К.: Радянська школа, 1983.

16. Партала О.М. Компоненты и материалы / Справочник. – К.: Радиоаматор, 1998.

17. Праков Б.Г., Зенкин Н.М. Изобретательство и патентоведение. – К: «Техника», 1989.

18. Справочная книга радиолюбителя конструктора /под ред. Н.И.Чистякова.– М.: «Радио и свіязь», 1993. к.1, к.2.

19. Столяров Ю.С., Комсков Д.М. Техническое творчество учащихся. – М.: «Просвеще ние», 1989.

20. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника .– М.: «Мир», 1982.

21.Туров Н.П. Обучение решению изобретательских задач. – К.: «Высшая школа и производство», 1990 – №№ 2 – 12, 1991 – №№ 1,4,6,10, 1992 – № 2, 1994 – №№ 1,5.

22. Усатенко С.Т. Графическое изображение электрорадиосхем. – К.: «Техкнига», 1986.

23. Постанова Президії Ради Товариства винахідників і раціоналізаторів України «Про затвердження форм документів на раціоналізаторську пропозицію» /Інновація. 1993. – №№19 – 22, 32 – 35.

24. Правила складання і подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель / Закон і бізнес .– 1995. – 12/175.

25. Бессонов В.В.Электрика для начинаючих и не только. – М. : «Слон - Р», 2001 г.

26. Програми з позашкільної освіти для гуртків науково-технічного напряму / Збірник програм. Київ. : «Грамота», 2007 р.

27. Шустов М.А. Практическая схемотехніка – М.: «Альтекс - А», 2001.

Навчальна програма

«юнІ операторИ аматорської служби радіозв’язку»

Основний і вищий рівні


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Радіоаматорство – технічне захоплення мільйонів різних за віком, освітою і характером діяльності людей. Має кілька напрямів діяльності, серед яких: проведення радіозв’язку у відведених для цієї мети діапазонах радіочастот коротких та ультракоротких хвиль, швидкісний прийом і передача радіограм, спортивне радіопеленгування, конструювання та випробування різної радіоелектронної апаратури, антен. Різноманітна дослідницька та експериментальна робота, участь в змаганнях.

Залучення дітей та молоді до занять радіоаматорством є одним із шляхів задоволення особистісних потреб підростаючого покоління, стимулювання прагнення розвинути індивідуальні здібності, розширення обсягу знань, організація допрофесійної підготовки, вирішення проблем спілкування з однолітками, змістовної організації вільного часу, формування здорового способу життя та основних життєвих компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство.

Зміст навчальної програми спрямований на теоретичне навчання, практичну роботу на радіостанції в короткохвильових й ультракороткохвильових діапазонах, використання комп'ютерної техніки в радіозв’язку, участь у спортивних змаганнях та інших масових заходах.

Навчальна програма реалізується в гуртку науково-технічного напряму спортивно-технічного профілю і складена з урахуванням тісного зв'язку з навчальними предметами, що вивчаються в загальноосвітніх та професійно- технічних навчальних закладах: географія, фізика, математика, інформатика, українська, російська та англійська мови, креслення, електрорадіотехніка тощо.

Навчальна програма передбачає моделювання освітнього простору в гуртках основного (2 роки) та вищого рівнів.

Основною метою навчальної програми є: оволодіння учнями базовими знаннями і набуття основних навичок в аматорському радіозв’язку, вивчення азбуки Морзе, основ радіоконструювання та інформаційно-комунікаційних технологій.

Основним принципом є добровільність участі в діяльності «Операторів аматорської служби радіозв’язку».

Кількісний склад навчальної групи слід формувати, керуючись вимогами відповідних нормативних документів та Положення про позашкільний навчальний заклад, а також враховувати специфіку роботи на радіостанції та правила техніки безпеки. Вікова категорія вихованців – від 10 до 18 років.

Для підвищення операторської майстерності вихованець має відпрацювати на радіостанції не менше однієї години на тиждень.

Кількість годин:

основний рівень (1-й рік навчання) – 216 год (6 год/тиждень);

(2-й рік навчання) – 324 год (9 год/тиждень);

вищий рівень (1-й рік навчання і наступні роки) – 432 год (12 год/тиждень).

Курс навчання основного рівня базується на основі знань, які необхідні для початку роботи; серії практичних занять для закріплення та поглиблення отриманих знань і виявлення додаткових питань; повторення теорії паралельно з практикою в індивідуальних варіантах.

До гуртків вищого рівня зараховуються учні, знання та вміння яких відповідають вимогам навчальної програми гуртків основного рівнів, мають відповідні результати, виявили бажання підвищити рівень знань, своєї майстерності, отримати додаткову освіту. Програмою передбачено залучення учнів до науково-дослідницької роботи та сприяння у підготовці до вступу у вищі навчальні заклади, а також активну участь учнів у масових заходах, що проводяться в Україні та в країнах близького та далекого зарубіжжя.

Практичні заняття включають роботу в ефірі на радіостанції, підвищення майстерності прийому та передачі азбуки Морзе, розробку, монтаж, перевірку та налагодження схем радіоелектронних пристроїв, які розробляються та виготовляються гуртківцями.

В теплу пору року частину занять рекомендовано проводити в польових умовах. У літній та канікулярний час проводити роботу з вихованцями з використанням різних організаційних форм – тренування, змагання, екскурсії, збори, конкурси, експедиції, а також організовувати профільні табори, профільні зміни, навчально-тренувальні збори тощо.

Основні завдання роботи гуртка полягають у формуванні таких компетентностей: • пізнавальної, що передбачає оволодіння базовими знаннями з радіотехніки та радіоелектроніки, основами аматорського і професійного радіозв'язку, поглиблення теоретичних знань з базових навчальних дисциплін;

 • практичної, що передбачає формування технічних і технологічних вмінь і навичок у роботі з приладами, матеріалами та інструментами в обсязі, достатньому для самостійного макетування, конструювання та монтажу радіосхем електронних пристроїв, широкого використання елементної бази; оволодіння технікою ведення радіозв'язку телефоном і телеграфом, швидкісної радіотелеграфії, користування персональним комп'ютером;

 • творчої, спрямованої на розвиток потреби у творчій самореалізації та в духовному самовдосконаленні; розвиток системного й логічного мислення, конструкторських здібностей, пам’яті, уяви, фантазії, координації рухів, здатності проявляти творчу ініціативу; творчого підходу до праці, волі у подоланні труднощів, здібностей, талантів, обдарувань у галузі аматорського радіозв’язку, духовне та інтелектуальне удосконалення;

 • комунікативної, спрямованої на досягнення високого рівня освіченості й вихованості, відповідальності й чесності; формування ціннісного ставлення до себе та інших; виховання працелюбства, вміння самостійного вирішення проблем, лідерських якостей та оволодіння навичками спільної діяльності в малих групах;

 • соціальної, спрямованої на розвиток у вихованців трудової культури, моральних й духовних якостей особистості, громадської позиції, здатності до самореалізації; формування доброзичливості, наполегливості, толерантності, професійного самовизначення, поваги до праці, громадянської поведінки, патріотизму, мовної культури, традицій аматорського радіозв’язку.


Методами опрацювання навчального матеріалу є:

 • пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація наочного навчання, коментар, організація сприймання, стимулювання оцінної діяльності вихованців, спостереження);

 • репродуктивні (відтворювальні вправи);

 • частково-пошукові (виконання за зразком, під керівництвом педагога);

 • пошукові (самостійний підбір матеріалів для виробів, обговорення конструктивних рішень, вибір власного варіанту виконання роботи);

 • дослідницький (пошук матеріалів для виробів, інформації для повідомлення, зразків для роботи, власні спостереження);

 • практичні (пробні вправи, тренувальні вправи, індивідуальні завдання);

 • інноваційні (порівняльний аналіз, моделювання кінцевого очікуваного результату, метод проблемних та експериментальних ситуацій, колективну творчу діяльність);

 • педагогічні технології (співробітництво, створення ситуації успіху, колективного творчого виховання).

Залежно від рівня навчання програма передбачає варіативність методів і форм навчання.

На основному рівні – застосовуються колективні, групові та індивідуальні форми роботи: теоретичні й практичні заняття (дослідження, робота на радіостанції, розробка і виконання самостійних робіт), опрацювання літературних джерел, участь в масових заходах.

На вищому рівні – колективні, групові та індивідуальні форми роботи: теоретичні й практичні заняття, робота з науковою літературою в бібліотеках, науково-пошукові експедиції, участь у масових заходах тощо.

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу.Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, виконання контрольних завдань, участь в масових заходах.

Із метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у професійному самовизначенні програма передбачає індивідуальне навчання. Кількісний склад груп, у яких проводиться індивідуальне навчання, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 11.08.2004 №651 «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки №1123 (z1322-08) від 10.12.2008) становить від одного до п’яти учнів.

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано орієнтовно. За необхідності, в установленому порядку, керівник гуртка може внести зміни до кількості годин у межах кожного змістовного розділу. Враховуючи інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-технічного забезпечення, керівник гуртка може змінювати кількість теоретичних і практичних занять (залежно від того, як швидко та якісно вихованці набувають практичних навичок), а також самостійно обирати один або кілька напрямів роботи гуртків основного та вищого рівнів, враховуючи обсяг часу, що передбачений типовими навчальними планами.


Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка