М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрямСторінка27/28
Дата конвертації23.03.2017
Розмір4.67 Mb.
#13117
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

6

-

6

2.

Інформація та інформаційні процеси

6

6

12

3.

Складові та функції ПК та його операційної системи (ОС) MS Windows

36

60

96

4.

Текстовий та графічний редактор Microsoft Word. Графічний редактор Paint

42

54

96

5.

Створення комп’ютерних презентацій MS Power Point

12

24

36

6.

Електронні таблиці MS Excel

36

24

60

7.

Система управління базами даних MS Access

36

24

60

8.

Робота над проектами

6

54

60

9.

Підсумок

6

-

6
Разом

186

246

432

Зміст програми
1. Вступ (6 год.)

Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Техніка безпеки під час роботи з комп’ютером.


2. Інформація та інформаційні процеси (12 год.)

Теоретична частина. Відомості про інформацію, інформаційні технології, електронні обчислювальні машини (ЕОМ), ПК та комп’ютерні мережі. Види та властивості інформації. Системи числення. Одиниці вимірювання та кодування інформації. Сучасні засоби зберігання й опрацювання інформації. Інформатика та інформаційні технології.

Історія розвитку та перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Основні компоненти інформаційної системи та їх функціональне призначення. Галузі застосування комп’ютерів. Комп’ютерні мережі.

Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи, їх функції та взаємодія. Структурна схема комп’ютера.

Пристрої введення–виведення інформації. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплеїв, принтерів, сканерів. Пристрої для організації міжкомп’ютерного зв’язку. Види модемів та їх функції.

Оперативна пам’ять ЕОМ та ПК. Основні характеристики та функції процесора. Звукові та відео-плати. Характеристики та принципи роботи дискових накопичувачів.

Практична частина. Підготовка ПК до роботи. Завантаження комп’ютера. Робота з дисками.
3. Складові та функції персонального комп’ютера, операційної системи MS Windows (96 год.)

Теоретична частина. Функція та склад операційної системи. Класифікація операційних систем. Особливості операційної системи для персональних комп’ютерів Microsoft Windows (MS Windows). Принципи роботи користувача з ОС. Початок роботи. Робочий стіл. Панель задач. Робота з мишею. Контекстне меню.

Структура вікна Windows. Вікно «Робочий стіл». Вікно папки «Мій комп’ютер». Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами. Робота з буфером обміну. Головне меню Windows. Файлова система ОС Windows. Поняття, ім’я та розширення ім’я файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги (вкладені папки) файлів. Шлях до файлу. Основні вказівки ОС для роботи з файлами. Програма «Провідник».

Отримання довідкової інформації. Конфігурація інформаційної системи. Запуск програм. Виведення на екран файлів та документів. Піктограми-ярлики. Введення та редагування тексту в редакторі Блокнот, друк змісту текстового файлу. Поняття про інсталяцію програмних засобів.

Форматування, діагностика, дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації для дискет і флеш-дисків.

Класифікація комп’ютерних вірусів. Класифікація та принципи роботи антивірусних програми. Захист інформації.

Принцип стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення, додавання файлів, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архівованих файлів.

Десятипальцеве введення даних з клавіатури. Програма клавіатурного тренажера.

Практична частина. Ознайомлення з робочим столом. Набуття навичок роботи з мишею. Можливості панелі задач. Робота з вікнами. Установка нових параметрів робочого стола. Операції над виділеними об’єктами. Використання буфера обміну для роботи з об’єктами.

Запуск програм. Головне меню Windows. Програма «Провідник». Ознайомлення з деревом каталогу в програмі «Провідник».

Робота з файлами. Створення нової папки, файлів. Каталоги та підкаталоги файлів. Виведення на екран і на друк змісту текстових файлів та документів. Робота з довідковою системою, піктограмами-ярликами.

Форматування, діагностика та корекція дисків. Відновлення інформації на дисках. Записування інформації на диски, дискети і флеш-диски та зчитування інформації із з’ємних носіїв.

Ознайомлення з роботою антивірусних програм. Робота з антивірусними програмами, з програмою клавіатурного тренажера. Архівація файлів. Створення та розкриття архівованих файлів.
4. Текстовий та графічний редактор Microsoft Word. Графічний редактор Paint (96 год.)

Теоретична частина. Системи опрацювання, класифікація та функції текстів. Призначення текстового редактора. Вікно програми Word. Редагування тексту. Особливості збереження документів. Відкриття файлів, документів.

Основи форматування документів, сторінок. Додаткові засоби форматування. Друкування документу. Режими друку.

Способи створення таблиць, графіки, їх опрацювання. Текстові ефекти і кольорове оформлення.

Прийоми роботи з зовнішніми об’єктами, розміщення екранних ілюстрацій у документах. Редактор формул.

Поняття про комп’ютерну графіку. Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор та його призначення. Запуск графічного редактора та основні функції графічного редактора. Вікно редактора.

Типи графічних файлів. Робота з графічними файлами. Створення стандартних фігур, графічних об’єктів, малюнків. Основні операції щодо створення та редагування зображень за допомогою графічних редакторів. Середовище графічного редактора. Вставлення графічних об’єктів і малюнків до тексту. Зберігання графічних об’єктів у різних форматах.

Можливості векторного малювання у текстовому редакторі MS Word. Малювання за допомогою інструментів «Автофігури», «Об’єкт WordArt», «Діаграма».

Практична частина. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Особливості збереження документів. Відкриття файлів.

Форматування символів з панелі інструментів, командами меню. Додаткові засоби форматування. Форматування сторінки. Друкування документу, конвертів.

Приклади побудови таблиць. Переміщення та копіювання графіків. Тестові ефекти. Керування формою і розміщенням тексту. Кольорове оформлення.

Застосування редактора формул. Формули різного виду. Форматування формул. Приклади підготовки документів. Створення візитки та ділового листа.

Створення графічних об’єктів, малюнків. Побудова малюнка. Редагування кольору. Створення та збереження малюнків у різних форматах (.bmp, .jpg, .gif). Малювання у текстовому редакторі MS Word.

Створення малюнка на задану тему. Створення малюнка на вільну тему. Друкування малюнків на принтері.


5. Створення комп’ютерних презентацій MS Power Point (36 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з програмою створення презентацій. Інтерфейс MS Power Point. Панель структури, слайдів, приміток, презентацій.

Створення презентацій з клавіатури, за допомогою вбудованого Майстра автозмісту, вбудованих шаблонів.

Використання панелі структури презентацій. Перегляд і редагування заголовка слайдів. Зміна тексту слайдів, додаток слайдів, вилучення слайдів. Збереження презентацій. Збереження файлів з новим ім’ям. Упакування та друкування презентацій. Додавання кольору та малюнків у презентації. Зміна кольору на слайдах, кольору фона. Вибір фонового узору, шаблонів. Створення малюнків у презентації. Вилучення малюнка. Елементи руху й анімації, плавні переходи, особливі ефекти, анімація тексту.

Демонстрація слайдів, презентації. Друкування презентації.Практична частина. Створення презентацій за допомогою клавіатури, Майстра автозмісту, вбудованих шаблонів. Автоматична зміна зовнішнього вигляду презентацій.

Створення слайдів, малюнків в презентації. Створення, збереження та друкування презентацій з малюнками. Створення та демонстрація презентацій на задану тему.


6. Електронні таблиці MS Excel (60 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення та запуск програми. Образ екрану Excel. Рядки та стовпці робочого аркушу. Робота з панелями інструментів.

Розміщення та використання панелей інструментів, меню та діалогових вікон. Робота з діалоговими вікнами.

Введення даних. Введення даних у комірку. Типи даних в Excel. Введення надпису. Автоматизація роботи. Створення електронної таблиці. Введення значень.

Обробка чисел як тексту. Внесення змін в робочі аркуші. Копіювання та чищення вмісту комірок. Вставка та вилучення комірок. Робота з рядками та стовпцями.

Організація файлів. Імена та розширення імен і файлів. Робота з файлами. Установка пароля. Захист, реорганізація файлів.

Математика в Excel. Математичні оператори. Створення простої формули. Робота з функціями. Копіювання формул.

Шаблони Excel. Створення, змінення та збереження шаблонів. Друкування робочої книги.

Практична частина. Запуск програми Excel. Рядки та стовпці робочого аркушу. Використання панелей інструментів. Робота з діалоговими вікнами.

Введення даних у комірку. Введення напису.

Створення електронної таблиці. Введення значень. Обробка чисел та тексту. Внесення змін в робочі аркуші. Робота з комірками, рядками та стовпцями.

Робота з файлами. Захист файлів. Установка пароля. Реорганізація файлів.

Створення простої формули. Робота з функціями. Копіювання формул.

Створення, змінення та збереження шаблонів. Друкування окремих робочих аркушів і книги в цілому, виділеного діапазону. Відміна друкування.


7. Система управління базами даних MS Access (60 год.)

Теоретична частина. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі бази даних. Основні елементи бази даних: поле, запис, файл. Системи управління базами даних, пошук інформації.

Функції та режими MS Access. Проектування та створення структури реляційної бази даних. Типи даних, які використовуються в БД.

Організація та редагування даних. Редагування структури бази даних. Створення таблиць. Робота з таблицями.

Впорядкування даних, пошук даних за зразком у таблиці. Використання простих фільтрів для пошуку даних.

Типи зв’язків в таблицях. Ключові поля. Створення зв’язків між елементами в таблицях. Призначення та режими роботи з формами. Створення форм та звітів. Призначення та режими роботи зі звітами. Призначення та створення запитів. Різниця запитів і фільтрів.

Практична частина. Створення БД за допомогою СУБД MS Access і уведення даних.

Упорядкування і пошук даних в БД. Створення форм і звітів. Створення простих запитів.


8. Робота над проектами (60 год.)

Теоретична частина. Використання інструментів MS Office та програм комп’ютерної графіки при розробці проектів документів. Розробка проектів презентацій засобами MS Power Point.

Практична частина. Створення проектів офісних документів і презентацій.

9. Підсумок (6 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • правила поведінки і техніки безпеки в комп’ютерному класі та в Інтернеті;

 • історію розвитку обчислювальної техніки та персональних комп’ютерів;

 • основні поняття про структуру інформаційних систем (великі – мейнфрейми, малі – ПК, комп’ютерні мережі);

 • склад та функції ПК та його операційної системи;

 • основні можливості текстових і графічних редакторів;

 • прийоми роботи з програмою створення презентацій MS Power Point;

 • прийоми використання електронних таблиць MS Excel та реляційною системою управління базами даних (СУБД) MS Access.


Вихованці мають вміти:

 • операційну систему MS Windows та програми, що працюють під управлінням цієї операційної системи;

 • текстовий редактор для створення документів: рефератів, звітів та інших ділових паперів;

 • досвід створення графічних об’єктів за допомогою графічних редакторів;

 • досвід опрацьовування рахунків, підсумків та звітів за допомогою електронних таблиць MS Excel;

 • систему управління базами даних MS Access для створення навчальних або особистих баз даних, сортування, фільтрацію та пошук даних у цих базах.


У вихованців мають сформуватися компетентності:

пізнавальна – ознайомлення з поняттями та знаннями про можливості: текстового та графічного редакторів Word і Paint; програми для створення презентацій Power Point; електронної таблиці Excel; бази даних Access;

практична – володіння навичками необхідними для раціонального використання сучасних інформаційних технологій;

творча – формування творчих здібностей вихованців, творчого мислення вихованців, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здатностями, формування у вихованців здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, ініціативи та самореалізації;соціальна – розвиток інформаційної культури вихованців; творчої ініціативи, формування стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбності, наполегливості, відповідальності.
Основний рівень, третій та четвертий роки навчання

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка