М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрямСторінка28/28
Дата конвертації23.03.2017
Розмір4.67 Mb.
#13117
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

6

-

6

2.

Глобальна мережа Інтернет. Гіпертекстовий документ. Програми-браузери та поштові програми

18

18

36

3.

Мова розмітки гіпертексту HTML та Web-програмування. Програма MS FrontPage. Редактори для Web-програмування

60

90

150

4.

Динамічне HTML (DHTML)

6

12

18

5.

Вступ до інтерактивного програмування. Мова JavaScript

18

24

42

6.

Графіка для Web. Програма Adobe PhotoShop

18

24

42

7.

Анімація дляWeb. Технологія Flash

36

36

72

8.

Робота над проектами

12

48

60

9.

Підсумок

6

-

6
Разом

180

252

432


Зміст програми

1. Вступ (6 год.)

Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Техніка безпеки при роботі з комп’ютером.


2. Глобальна мережа Інтернет. Гіпертекстовий документ. Програми-браузери та поштові програми (36 год.)

Теоретична частина. Глобальна мережа Інтернет. Апаратні, програмні та інформаційні складові мережі Інтернет. Адресація, основні послуги глобальної мережі Інтернет. Програмне забезпечення й обмін інформації в Інтернеті.

Гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок World Wide Web. Організація інформації, принципи навігації. Web-сервери. Адреси, перегляд і збереження Web-сторінки.

Програма-браузер Internet Explorer. Вікно програми. Основна панель інструментів. Перехід на Web-сторінку. Пересування, пошук інформації на сторінці. Керування завантаженням, вибір, збереження сторінки та її фрагментів, малюнків і фрагментів тексту сторінки. Опублікування Web- сторінки на сервері.

Програма-браузер Opera. Програма-браузер Mozilla FireFox.

Поштові програми Outlook Express, Netscape, The Bat.

Створення персональної електронної поштової скриньки.Практична частина. Пошук інформації в Інтернеті. Пошук електронних адрес. Організація, перегляд і збереження списку зворотних сторінок. Відтворення мультимедійних фрагментів Web-сторінок.

Настроювання основних параметрів програми браузера. Настроювання шрифтів та кольору. Вибір мови. Оформлення Web-сторінок. Опублікування Web-сторінки на сервері.

Захист інформації. Обмеження на перегляд інформації з Інтернету. Настроювання підключення до Інтернету. Створення персональної електронної поштової скриньки.
3. Мова розмітки гіпертексту HTML та Web-програмування. Програма МS FrontPage. Редактори для Web-програмування (150 год.)

Теоретична частина. Основні принципи побудови HTML-документів. Поняття тегів. Основні теги документів. Атрибути тегів.

Форматування тексту. Теги заголовків. Вибір шрифту. Колір фону та шрифту. Списки. Розділові смуги. Рухомий рядок. Вставка графічних зображень.

Формати графічних зображень. Вирівнювання тексту та графічного зображення. Фонова графіка.

Гіперпосилання. Текстові посилання. Графічні посилання. Сегментована графіка. Кольорова гама.

Звук і відео. Таблиці. Фрейми. Форми. Робота з формами.

Стилі. Таблиця стилів. Таблиці стилів в окремих файлах. Позиціонування елементів на сторінці. Статичні фільтри.

Програма MS FrontPage та її призначення. Панелі інструментів. Режими роботи та способи редагування.

Форматування тексту. Розміщення заголовків. Списки. Створення таблиць. Редагування таблиць.

Створення загальних областей. Фон сторінки. Розміщення графічних зображень.

Фоновий звук сторінки. Розміщення відео файлу та настроювання його властивостей. Використання тем. Зміна кольорової схеми.

Оформлення графічних елементів. Гіперпосилання. Закладки. Графічні посилання. Створення активних областей на зображенні.

Програма Ace HTML 5 Pro та її призначення. Панелі інструментів. Режими роботи і способи редагування.Практична частина. Створення HTML-документів.

Форматування тексту. Теги заголовків. Вибір шрифту, кольору фону і шрифту. Вставка графічних зображень. Формати графічних зображень. Фонова графіка. Текстові та графічні посилання. Сегментована графіка.

Звук і відео. Фрейми, форми та стилі.

Використання гіперпосилань, таблиць, фреймів, форм і стилів.

Створення Web-сторінок та навчального Web-сайту за допомогою HTML-редакторів.

Оформлення Web-сторінок. Додавання медіа-файлів різних видів до Web-сторінки.


4. Динамічне HTML (DHTML) (18 год.)

Теоретична частина. Основні поняття об’єктної моделі. Об’єкти, їх властивості, методи і події.

Способи написання сценаріїв. Прив’язка сценаріїв до елементів сторінки. Редактори подій.

Практична частина. Створення сценаріїв DHTML на Web-сторінках.
5. Вступ до інтерактивного програмування. Мова JavaScript (42 год.)

Теоретична частина. Загальні відомості про мови програмування Java, JavaScript та Perl. Зразки простих інтерактивних програм.

Практична частина. Написання простих інтерактивних програм за зразками. Написання інтерактивних програм з прикладами різних варіацій використаних методів.

Приклади сценаріїв JavaScript. Зміна елементів. Поле введення даних. Текстові області. Пошук у тексті. Перемикачі. Прапорці. Кнопки.

Художнє оформлення листа. Рухомий елемент. Перетягування елементів. Динамічні фільтри. Створення нових вікон.

Написання простих сценаріїв JavaScript на Web-сторінках. Вставка різних елементів в сценарій.


6. Графіка для WEB. Програма Adobe PhotoShop (42 год.)

Теоретична частина. Графічні формати Інтернету. Формат GIF. Формат JPG. Особливості завантаження малюнків у Web-сторінку. Графічні елементи оформлення Web-сторінок. Графічні маркери. Оформлення кнопок.

Дрібні графічні елементи оформлення: лінійки та художні літери. Градієнтний фон.

Підготовка малюнків у програмі Adobe Photoshop. Створення градієнтного фону. Створення круглої фотографії. З’єднання зображень. Заливання і заповнення об’єктів текстурами. Накладання тексту. Застосування фільтрів.

Практична частина. Підготовка графічних файлів для використання у Web-сторінці.

Робота з малюнками у програмі Adobe Photoshop. Обробка малюнків довільної форми. Використання шарів у багатошарових зображеннях. Застосування фільтрів.


7. Анімація для Web. Технологія Flash (72 год.)

Теоретична частина. Основні поняття, пов’язані з технологією Flash.

Програма Macromedia Flash. Інтерфейс програми. Робоче поле. Панелі інструментів. Монтажна лінійка.

Створення анімації. Інтерполяційна анімація. Кольорові ефекти. Приклади анімації.

Сценарії. Події. Вирази. Функції. Класи. Оброблювачі. Оператори. Змінні.

Панель подій. Основні події з мультфільмами. Імена об’єктів. Налагодження сценаріїв. Керування звуком.

Приклади мультфільмів. Публікація та експортування мультфільмів.Практична частина. Робота в середовищі Flash. Створення анімаційних кліпів. Написання простих сценаріїв.
8. Робота над проектами (60 год.)

Теоретична частина. Розробка проектів Web-сайтів за обраною темою: власний, навчальний предметний, інформаційний Web-сайти з анімаційними кліпами. Вибір структури, контенту, навігації сайтом, способу опублікування та просування сайту.

Практична частина. Створення та опублікування в Інтернеті Web-сайту за обраною темою.
9. Підсумок (6 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • правила поведінки і техніки безпеки в комп’ютерному класі та в Інтернеті;

 • історію розвитку обчислювальної техніки і персональних комп’ютерів;

 • основні поняття про структуру інформаційних систем (великі – мейнфрейми, малі – ПК, комп’ютерні мережі);

 • склад та функції ПК та його операційної системи;

 • основні можливості текстових і графічних редакторів;

 • прийоми роботи з програмою створення презентацій MS Power Point;

 • прийоми використання електронних таблиць MS Excel та реляційною системою управління базами даних (СУБД) MS Access;

 • основні можливості та послуги глобальної мережі Інтернет;

 • програмне забезпечення та прийоми Web-програмування;

 • основні поняття Web-дизайну, елементи мови HTML, прийоми створення Web-сторінок та Web-сайтів.


Вихованці мають вміти:

 • операційну систему MS Windows та програми, що працюють під управлінням цієї операційної системи;

 • текстовий редактор для створення документів: рефератів, звітів та інших ділових паперів;

 • досвід створення графічних об’єктів за допомогою графічних редакторів;

 • досвід опрацьовування рахунків, підсумків і звітів за допомогою електронних таблиць MS Excel;

 • систему управління базами даних MS Access для створення навчальних або особистих баз даних, сортування, фільтрацію та пошук даних у цих базах;

 • досвід пошуку визначеної інформації в Інтернеті;

 • досвід створення інформаційних Web-сторінок та Web-сайтів.


У вихованців мають сформуватися компетентності:

пізнавальна – ознайомлення з поняттями та знаннями про можливості: текстового та графічного редакторів Word і Paint; програми для створення презентацій Power Point; електронної таблиці Excel; бази даних Access та Web-дизайну;

практична – оволодіння навичками необхідними для раціонального використання сучасних інформаційних технологій;

творча – формування творчих здібностей вихованців, творчого мислення вихованців, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здатностями, формування у вихованців здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, ініціативності та самореалізації.

соціальна – розвиток інформаційної культури вихованців; творчої ініціативи, формування стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.
література
1. Браун М. Использование HTML 4 / Браун М., Хоникатт Дж. и др. – 4-е издание, Дж. Хоникатт. − М.: СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 1999. – 780 с. – ISBN 5-8275-0008-9.

2. Вонг У. Office XP. / У. Вонг.− М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 288 с. – ISBN 5-8459-0279-7.

3. Гаєвський О. Ю. Інформатика. 7-11 класи : навчальний посібник / Гаєвський О. Ю. – К.: А. С. К., 2006. – 512 с.: іл. – ISBN 966-8291-08-5.

4. Дженнингс Р. Использование Microsoft Access 2000. Специальное издание. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 1152 с. – ISBN 5-8459-0043-3.

5. Зарецька І. Т. Інформатика : підручник для 10- 11 класу: у 2 ч. / Зарецька І. Т., Гуржій А. М., Соколов О. Ю. – Х.: Факт, 2004. – 392 с.: іл. – ISBN 966-637-163-4.

6. Кривич Е. Я. Персональный компьютер для школьников : методический материал / Е. Я. Кривич. – Харьков : Фолио, 2005. – 477 с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-2930-Х.

7. Рейзнер Т. Освой самостоятельно Microsoft Excel 2000: Уч. пос. / Т.Рейзнер. − М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 480 с. – ISBN 5-8459-0096-4.

8. Стинсон Крейг Эффективная работа с Microsoft Windows 98 : [Пер. с англ.] / К. Стинсон. – СПб.: Питер, 2003. – 782 с. – (Эффективная работа). – Алф. указ.: с. 763-782. – ISBN 5-314-00196-9.9. Юркова Т. А. Путеводитель по компьютеру для школьника / Т. А. Юркова, Д. М. Ушаков. – СПб.: Нева, 2004. – 480 с. – ISBN 5-7654-1942-9.
Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка