М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрямСторінка4/28
Дата конвертації23.03.2017
Розмір4.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступ (3 год.)

План роботи на навчальний рік. Правила поведінки в колективі.

Зовнішній вигляд вихованців, форма одягу. Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням та під час роботи на радіостанції. Захисні та запобіжні пристрої. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом. Організаційні питання.


2. Прийом та передача азбуки Морзе (48 год.)

Теоретична частина. Техніка нарощування швидкості прийому азбуки Морзе.Практична частина. Прийом буквених та цифрових радіограм зі швидкістю 25-30 знаків за хвилину. Нарощування швидкості передачі на механічному ключі. Нарощування швидкості передачі на електронному ключі.

3. Радіоаматорські коди (9 год.)

Теоретична частина. Радіоаматорський код – основа оперативної роботи в ефірі. Найпоширеніші кодові сполучення. Q коди.Практична частина. Вивчення кодових фраз. Відпрацювання навичок прийому та передачі кодових фраз при роботі на радіостанції.
4. Короткохвильове радіоаматорство (36 год.)

Теоретична частина. Радіоаматорські дипломи. Етика короткохвильовика. Радіоаматорська аварійна служба. Радіоаматорські організації України. Радіоаматорські ретранслятори. Перспективи радіоаматорства.

Практична частина. Експериментальна робота з апаратурою – налаштування робочого місця оператора в заочних змаганнях, проведення зв'язку. Участь у роботі "круглих столів" радіоаматорів. Робота через репітер. Систематизація результатів експериментальної роботи.
5. Поширення радіохвиль (21 год.)

Теоретична частина. Електромагнітні коливання. Частота, період, довжина хвилі, швидкість поширення. Основні властивості електромагнітних хвиль. Просторове та поверхневе поширення радіохвиль. Зони відсутності приймання. Федінги. Добові i сезонні зміни поширення радіохвиль. Сонячна активність та її зв'язок з поширенням радіохвиль. Максимально застосовна частота для здійснення радіозв’язку.Практична частина. Спостереження за роботою аматорських радіостанцій. Знайомство з призначенням автоматичних регулювань підсилення сигналу та користування ними.
6. Апаратура для радіозв’язку (30 год.)

Теоретична частина. Короткохвильові радіоприймачі. Поняття про діапазони, чутливість, селективність приймача, коефіцієнт шуму. Передавачі коротких хвиль та їх параметри. Трансивери. Підсилювачі потужності коротких хвиль. Апаратура для роботи в польових умовах. Апаратура ультракоротких хвиль. Антени коротких та ультракоротких хвиль, антенні підсилювачі та підсилювачі потужності. Допоміжне обладнання. Електроживлення апаратури.Практична частина. Робота на радіостанції – ознайомлення з технічними характеристиками трансиверів серії SW, ICOM, KENWOOD, саморобної і промислової апаратури. Підготовка апаратури до роботи в польових умовах. Розгортання та налаштування переносної апаратури для роботи в очних змаганнях.
7. Робота на радіостанції (84 год.)

Теоретична частина. Очні та заочні змагання з радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях. Регламент аматорського радіозв’язку України, правила проведення зв'язку на коротких хвилях. Робота на радіостанції в радіоаматорських змаганнях. Використання радіоаматорського зв'язку в аварійних ситуаціях.Практична частина. Підготовка та профілактичне обслуговування апаратури радіостанції. Вивчення на практиці окремих положень Регламенту аматорського радіозв’язку України. Робота на радіостанції, проведення зв’язків різної потужності та видами випромінювання Аналіз та систематизація проведених радіозв’язків за допомогою комп’ютерних програм.
8. Англійська мова для роботи в ефірі (33 год.)

Теоретична частина. Англійська мова в радіоаматорському зв’язку. Цифри i числа. Порядкові числівники. Роки, час, RS оцінка сигналу. Типовий зв’язок.Практична частина. Вивчення фонетичного алфавіту. Вправи у вимові окремих звуків та фраз. Поповнення словникового запасу. Спостереження за роботою англомовних радіостанцій. Запис позивних, імен операторів, місця знаходження радіостанцій. Відпрацювання зв’язку в умовах класу.
9. Інформаційно-комунікаційні технології і радіозв’язок (27 год.)

Теоретична частина. Вивчення та практична робота з програмами пакету MS Office, MS Excel, MS Word. Використання комп’ютерної техніки у радіоаматорському зв’язку. Internet-технології.

Практична частина. Робота з комп’ютерними програмами Morse Runner, TRLOG, DXATLAS, RUFZXP тощо. Робота з радіоаматорськими сайтами. Виконання вправ з оформлення звітів змагань. Складання електронних таблиць Excel. Складання та редагування документів в редакторі Word.
10. Змагання радіоаматорів (30 год.)

Теоретична частина. Підготовка спортсменів до змагань. Положення і правила проведення змагань. Правила оформлення звіту про участь у змаганнях. Суддівство змагань. Спортивні звання і розряди, умови їх виконання.Практична частина. Тренування з проведення зв’язків у короткохвильових змаганнях. Участь у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях. Оформлення звіту про участь у змаганнях. Вивчення норм та вимог єдиної спортивної класифікації України (ЄСКУ).
11. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків.


ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Вихованці мають знати і розуміти:

 • найпоширеніші кодові сполучення, Q коди;

 • етику короткохвильовика;

 • основні властивості електромагнітних хвиль, їх фізичні та технічні характеристики;

 • максимально застосовну частоту для здійснення радіозв’язку;

 • короткохвильову та ультракороткохвильову апаратуру;

 • регламент аматорського радіозв’язку України, правила проведення зв'язку на коротких хвилях;

 • правила техніки безпеки;

 • способи надання першої медичної допомоги.


Вихованці мають вміти та застосовувати:

 • приймати буквені та цифрові радіограми зі швидкістю 25-30 знаків за хвилину;

 • систематизувати результати експериментальної роботи;

 • спостерігати за роботою віддалених радіостанцій в різний час доби та пору року, в тому числі англомовних радіостанцій;

 • користуватися автоматичними регулюваннями підсилення сигналу;

 • готувати апаратуру до роботи в польових умовах;

 • англійську мову в радіоаматорському зв’язку;

 • дотримуватися правил техніки безпеки;

 • надавати долікарську допомогу.


Вихованці мають набути досвід:

 • роботи на електронному ключі;

 • прийому та передачі кодових фраз при роботі на радіостанції;

 • проведення зв’язку через радіоаматорські репітери;

 • розгортання та налаштування переносної апаратури для роботи в очних змаганнях;

 • роботи на радіостанції та участі в змаганнях з радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях;

 • запису позивних, імен операторів, місця знаходження англомовних радіостанцій.


Вищий рівень, перший та наступні роки навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Тема


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

3

-

3

2.

Прийом та передача азбуки Морзе

6

48

54

3.

Короткохвильове радіоаматорство

6

36

42

4.

Поширення радіохвиль

3

33

36

5.

Апаратура для радіозв’язку

6

36

42

6.

Робота на радіостанції

12

114

126

7.

Англійська мова

для роботи в ефірі6

48

54

8.

Інформаційні технології

і радіозв’язок6

27

33

9.

Змагання радіоаматорів

3

36

39

10.

Підсумок

3

-

3

Разом

54

378

432


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (3 год.)

План роботи на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Зовнішній вигляд вихованців, форма одягу. Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням та під час роботи на радіостанції. Захисні та запобіжні пристрої. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом. Організаційні питання.
2. Прийом та передача азбуки Морзе (54 год.)

Теоретична частина. Техніка нарощування швидкості прийому азбуки Морзе. Використання радіозавад при нарощуванні швидкості прийому радіограм.Практична частина. Прийом буквених та цифрових радіограм зі швидкістю 40-50 знаків за хвилину. Виконання вправ з нарощування швидкості та вдосконалення якості передачі на механічному та електронному ключах. Підготовка до виконання розрядних нормативів зі швидкісної телеграфії.
3. Короткохвильове радіоаматорство (42 год.)

Теоретична частина. Радіоаматорство за кордоном. Міжнародні радіоаматорські організації. Міжнародний радіоаматорський союз першого регіону (IARU). Чемпіонати IARU. Радіоекспедиції. Використання аматорського радіозв’язку в аварійних ситуаціях. Дослідницька робота аматорських радіостанції.Практична частина. Експериментальна та дослідницька робота на радіостанції з проведення радіозв’язку з використанням передавачів різної потужності, вибір оптимальних частот і видів випромінювання. Участь у змаганнях (IARU) та "круглих столах" радіоаматорів. Тренування з використання аматорського радіозв’язку в аварійних ситуаціях.
4. Поширення радіохвиль (36 год.)

Теоретична частина. Знання особливостей поширення радіохвиль – важлива умова успішної роботи з віддаленими радіостанціями (DX). Далекі і наддалекі поширення коротких хвиль. Поверхневе, іоносферне і тропосферне поширення радіохвиль. Наддалекі зв’язки. Оптимальні напрямки і періоди. Роль положення термінатора в успішному проведенні наддалеких зв’язків. Прогноз проходження радіохвиль. Число Вольфа. Місячні таблиці прогнозу проходження радіохвиль. Магнітні збурення і магнітні бурі, їх вплив на стійкість радіозв’язку. Знайомство зі спеціалізованою літературою.Практична частина. Робота на радіостанції. Спостереження за роботою радіостанцій. Експериментальна робота на радіостанції з різною потужністю: тестування проходження радіохвиль.
5. Апаратура для радіозв’язку (42 год.)

Теоретична частина. Короткохвильові радіоприймачі. Трансивери, структурні схеми їх будови. Підсилювачі потужності передавачів коротких хвиль. Антени спрямованої дії. Апаратура ультракоротких хвиль. Антенні підсилювачі та підсилювачі потужності ультракоротких хвиль. Будова та принципи роботи короткохвильової апаратури. Окремі елементи апаратури. Вимірювальні прилади для ремонту та налагодження апаратури.

Практична частина. Робота на радіостанції. Робота з приймально-передавальною апаратурою – Р-250, «Волна», Р-309, Р-311, Р-326, Р-399, трансивери серії SW, ICOM, KENWOOD тощо. Використання додаткових підсилювачів на високочастотних діапазонах. Вибір та використання антен для радіозв’язку з різною діаграмою спрямованої дії. Проведення профілактичних робіт з налаштування апаратури.
6. Робота на радіостанції (126 год.)

Теоретична частина. Телеграфного зв'язок. Країни та території світу, які недостатньо добре представлені в радіоаматорському ефірі. Найбільш придатні діапазони для пошуку роботи віддалених радіостанцій (DX). Вивчення префіксів DX-станцій за радіоаматорською картою світу. DX-ділянки короткохвильових діапазонів. Вибір часу для роботи з DX. Різниця в частотних планах діапазонів різних країн. Робота з DX-кореспондентами. Зразок DX QSO і форми зв’язку з рідкісними станціями. QSL-менеджери. Способи виклику DX-станцій. Обґрунтування спрямованого виклику і виклику CQ DX. Фрази UP і DWN і причини, які змушують DX станцію застосовувати їх.Практична частина. Відпрацювання телеграфного зв'язку в умовах класу. Формування навичок проведення зв’язку телеграфом на малопотужних радіостанціях. Робота на радіостанції телефоном та телеграфом. Спостереження за роботою DX-станцій. Підготовка до роботи в телефонних та телеграфних КХ змаганнях. Підготовка до виконання розрядних нормативів з радіозв’язку на КХ та УКХ.
7. Англійська мова для роботи в ефірі (54 год.)

Теоретична частина. Англомовний діалог (фрази, репліки, прохання) у радіозв’язку. Радіоаматорські коди та скорочення. Етимологія кодів. Робота з DX.

Практична частина. Розучування вимови окремих фраз, сполучень. Відпрацювання вимови найбільш вживаних фраз при проведенні радіозв’язку

(QSO) англійською мовою. Розширення тематики QSO англійською мовою: ведення діалогів за окремими темами (погода, апаратура, хобі, професія, сім’я тощо). Поповнення словникового запасу. Самостійна робота в ефірі з англомовними кореспондентами. Участь в міжнародних змаганнях та робота з DX-експедиціями. Робота на радіостанції.


8. Інформаційні технології і радіозв’язок (33год.)

Теоретична частина. Пакетний зв’язок та використання Інтернету в радіоаматорській діяльності. Обладнання та програмне забезпечення для роботи цифровими видами зв'язку: RTTY, PSK31, MFSK, SSTV. Електронна пошта. Інсталяція програм. Установка та налагодження роботи операційної системи. Самостійне усунення недоліків в роботі ПК. Поняття про DX-кластери.

Практична частина. Проведення комп'ютерного зв'язку: PSK31, MFSK, RTTY. Робота в мережі Internet. Оформлення звітів змагань та відправка електронною поштою. Інсталяція програм. Робота з програмою Echolink.
9. Змагання радіоаматорів (39 год.)

Теоретична частина. Вивчення норм і вимог єдиної спортивної класифікації України (ЄСКУ). Спортивні звання і розряди, умови їх виконання. Підготовка спортсменів і апаратури для участі в змаганнях. Правила оформлення звіту про участь у змаганнях короткохвильовиків. Основні правила суддівства змагань.Практична частина. Тренування та участь у змаганнях з радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях. Перевірка звітів змагань. Виконання розрядних норм у змаганнях.
10. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків.


ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Вихованці мають знати і розуміти:

 • особливості поширення радіохвиль;

 • схемотехніку радіоаматорської апаратури зв’язку;

 • особливості та механізми поширення радіохвиль;

 • особливості частотного планування діапазонів різних країн;

 • основи електрорадіотехніки;

 • норми і вимоги єдиної спортивної класифікації України (ЄСКУ).


Вихованці мають вміти та застосовувати:

 • приймати буквені та цифрові радіограми зі швидкістю 40-50 знаків за хвилину;

 • проводити експериментальну та дослідницьку роботу, систематизувати результати;

 • працювати з приймально-передавальною радіоаматорською апаратурою;

 • вести зв’язок азбукою Морзе;

 • працювати в ефірі з англомовними кореспондентами;

 • підготувати апаратуру для участі в змаганнях;

 • оформляти звіт про участь в змаганнях короткохвильовиків;

 • дотримуватися правил техніки безпеки;

 • надавати долікарську допомогу.


Вихованці мають набути досвід:

 • можливості роботи на радіостанції в аварійних ситуаціях;

 • проведення зв’язку азбукою Морзе;

 • роботи в «круглих столах» радіоаматорів;

- проведення профілактичних робіт з налаштування апаратури;

 • роботи з DX-кореспондентами;

 • вибору тактичних прийомів та стратегії роботи в аматорських змаганнях з радіозв’язку;

 • роботи на радіостанції та проведення експериментальних зв’язків;

 • науково-дослідницької роботи;

 • участі в змаганнях з радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях Всеукраїнського та міжнародного рівня.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Обладнання

Кількість (шт.)

Місця для роботи в ефірі

Робочі місця для спостерігачів

Трансивери на аматорські діапазони

Підсилювач потужності

Комп'ютери

Годинник електронний

Ключі телеграфні електронні

Антени


Кабель коаксіальний (РК-50. РК-75 та iн.)

Редуктор для обертання антени

Щогли для встановлення антен
КСХ-метри

Заземлення

Комутатор антен

Мікрофони (гарнітури)

Радіоприймачі КХ та УКХ діапазонів

Малопотужні радіостанції

Пеленгатори 3,5МГц

Пеленгатори 144МГц

Передавачі («Лисиці»)


1

4

31

3

55

на кожний діапазон

250 м

1

Залежно від конструкцій антен1

1

15

4

55

5

6Контрольно-вимірювальні прилади

Генератор сигналів високочастотний

Генератор сигналів низькочастотний

Частотомір електронно-лічильний

Осцилограф

Вимірювач частотних характеристик

Вольтметр високочастотний

Мілівольтметр

Тестер


Джерела живлення постійного струму (0-30В)

Інструменти для обробки металу та деревини1

1

11

1

11

2

21 комплект

Документація колективної радіостанції

Регламент аматорського радіозв’язку України

Дозвіл на експлуатацію радіостанції1

1
ЛІТЕРАТУРА

 1. Анисимова А. На короткой волне. — М.: Воен. изд-во, 1983.

 2. Аслезнов С. Дальние страны выходят на связь. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1981.

 3. Баранов А. Юный радиоспортсмен. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1985.

 4. Бензарь В., Леденев В. Вокруг Земли на радиоволне. — Минск: Полымя, 1986.

 5. Беньковский 3., Липинский 3. Любительские антенны коротких и ультракоротких волн. — М.: Радио и связь, 1984.

 6. Бунин С., Яйленко Л. Антенны. — М.: Энергия. 1979.

 7. Бунин С., Яиленко Л. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. - К.: Техника, 1984.

 8. Дроздов В. Любительские КВ-трансиверы. — М.: Радио и связь, 1988.

 9. Закон про позашкільну освіту, від 22.06.2000 № 1841-ІІІ

 10. Заморока А.Н. Основы любительской радиосвязи: Справочное пособие для начинающих коротковолновиков. – 2-е изд., перераб. и доп. Харьков: ЧП Яковлева, 2003. – 168 с.

 11. Казанский Й., Поляков В. Азбука коротких волн. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1978.

 12. Лабскир Г. Книга юного радиста. — К.: Рад. шк., 1981.

 13. Лаповок Я. Я строю КВ-радиостанцию. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР. 1983.

 14. Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям /Биковська О.В., Лихота С.О. та ін. – К.: Грамота, 2007. – Вип. 1. – 360с.

 15. Романов А. Детские клубы-центры внешкольной и внеклассной воспитательной работы. — К.: Рад. шк., 1982,

 16. Ротхаммель К. Антенны. — М.: Энергия, 1979.

 17. Степанов Б. Справочник коротковолновика. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1986.

 18. Степанов Б., Лаповок Я; Лялин Г. Любительская радиосвязь на KB. — М.: Радио и связь, 1991.

 19. Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. Кол. авт. К.:2006.- с.144

 20. Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України 22.07.2008р. № 676).


Навчальна програма

«Юні винахідникІ»
Основний рівень
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність пропонованої навчальної програми пов’язана з тим, що вона зосереджена на сучасних проблемах і має прикладне спрямування. Більшість її тем стосуються енергозбереження й альтернативних джерел енергії.

Науково-технічна творчість учнівської молоді сьогодні є складовою частиною сучасного освітнього простору, який створює умови для політехнічної освіти молоді. В свою чергу, вона сприяє залученню учнів до продуктивної творчої діяльності та спрямована на ознайомлення вихованців творчих об’єднань і гуртків із різноманітним світом науки та техніки, розвитку їх здібностей, формуванню готовності до самостійної конструкторської та винахідницької діяльності; забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних знань, умінь і навичок, оволодіння учнями досягнень сучасної техніки та технологій, сприяє трудовому вихованню.

Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму предметно-технічного профілю позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів і розрахована на учнів 10-14 років.

Мета програми - забезпечення набуття вихованцями технічних знань, конструкторських вмінь і навичок виготовлення діючих об’єктів, оволодіти теорією та практикою вирішення винахідницьких задач, проведення експериментальної роботи та захисту проектів, розвиток техніко-технологічної компетентності.

Основні завдання навчальної програми:

ознайомити учнів з науково-технічною творчістю, як видом творчої діяльності людини; з патентознавством;

навчити володінню техніко-технологічним прийомам роботи для виготовлення технічних об’єктів та моделей;

сформувати навички конструкторської та винахідницької діяльності, підготовки та захисту проектних робіт;

виховати дбайливе ставлення до матеріальної культури та здобутків світової та вітчизняної науки та техніки;

виховати позитивне ставлення до інтелектуальної власності;

виховати культуру праці;

розвинути творчу уяву, фантазію, створити умови для виявлення індивідуального стилю роботи;

розвинути позитивні якості особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, вміння працювати в колективі; відповідальність за результат власної діяльності;

сприяти самореалізації вихованців в соціумі;

сприяти професійному самовизначенню.

Програма передбачає навчання дітей у групі основного рівня впродовж одного року. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин:

основний рівень – 144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання.

Навчальна програма побудована лінійним способом, наступний навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному взаємозв’язку з ним.

Програма передбачає ознайомлення учнів з різноманітним світом науки та техніки. В процесі занять вихованці оволодівають основами технічних та наукових знань, методами та прийомами, необхідними для виготовлення діючих технічних об’єктів та моделей, отримують навички вирішення винахідницьких задач і виконання проектів.

Специфіка навчальної програми обумовлена тим, що поряд з програмними питаннями механіки, електротехніки, теоретичної фізики, загального природознавства в обсязі шкільної програми, в ній на основі конкретних технічних рішень, розкриваються і використовуються фізичні ефекти, прояви механічних і електричних сил в природі; отримані знання застосовуються при створенні реальних винаходів.

Провідним засобом набуття базових компетентностей та науково-технічних знань, вмінь і навичок є виконання спеціальних науково-технічних завдань та проектів. Вони передбачають проведення учнями на кожному етапі самостійних досліджень обраної науково-технічної проблеми, конструкторської розробки ідеї й її технологічного втілення в матеріальній формі. Науково-технічні завдання та проекти виконуються індивідуально або в творчих групах.

Практична робота передбачає: виготовлення технічних об’єктів і моделей різного рівня складності із застосуванням доступних матеріалів, проведення досліджень і спостережень, узагальнення результатів, підготовку та захист проектів.

Методи контролю за отриманими результатами: наприкінці кожного заняття проводиться коротке опитування, демонстрація виконаних робіт, їх аналіз, участь у конкурсах та виставках.

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до календарно-тематичного плану, розробленого за даною програмою, певні зміни (враховуючи стан матеріально-технічної бази закладу та інші умови), які не повинні впливати на мету, загальний зміст навчальної програми та прогнозований результат освітньої діяльності.


Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка