М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям


Основний рівень, перший рік навчанняСторінка5/28
Дата конвертації23.03.2017
Розмір4.67 Mb.
#13117
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО- ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ

2

-

2

Розділ 1. Основні закони механіки та їх застосування в техніці та винаходах. Сила, вага, маса. Прості механізми. Приклади винахідницьких рішень

14

14

28

1.1. Способи передачі механічного моменту. Редуктори

6

8

14

1.2. Закони Ньютона. Їх роль у фізиці та техніці

8

6

14

Розділ 2. Електротехніка. Основні поняття – напруга, струм, опір, електричний ланцюг. Приклади використання ефектів електричних сил у винахідницьких рішеннях

12

16

28

2.1.Елементи електричних ланцюгів та їх зображення на схемах. Схема кишенькового ліхтарика

6

8

14

2.2. Конденсатори, резистори, діоди, вимикачі. Їх робота й особливості застосування

6

8

14

Розділ 3. Прояви електричних сил та їх використання в техніці та при створенні винаходів

20

34

54

3.1. Теплова дія струму йта її використання

14

22

36

3.2. Електростатичні й електромагнітні явища та їх використання в техніці й винаходах

6

12

18

Розділ 4. Енергетика й енергозбереження. Види джерел енергії. Напрями винахідницької роботи в пошуках джерел енергії

12

18

30

4.1 Енергія та потужність

8

12

20

4.2 Екологія й енергозбереження. Чому енергію варто економити?

4

6

10

Підсумок

2

-

2

Разом

62

82

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступ (2 год.)

Історія розвитку техніки від первісних часів історії людства до сьогодення. Зв’язок і взаємний вплив розвитку знань людей і виробництва. Вплив техніки на якість життя людей. Види енергії, які використовувало людство. Вплив людей на природу. Інструктаж з техніки безпеки.


Розділ 1. Основні закони механіки та їх застосування в техніці та винаходах. Сила, вага, маса. Прості механізми. Приклади винахідницьких рішень (28 год.)


1.1. Способи передачі механічного моменту. Редуктори (14 год.)

Теоретична частина. Механіка – перша частина фізики. Поняття про силу, вагу та масу. Перші винаходи – оброблені камені, загострена палиця, перші посудини для рідин. Використання природних матеріалів. Поняття про винаходи. Практична спрямованість перших винаходів.

Основні поняття механіки – сила, вага, маса. Рух тіл у просторі. Взаємодія фізичних тіл. Прості механізми – важіль, блок, колесо. Перші винаходи, в яких використовувались властивості та переваги цих механізмів. Водяний млин. Способи передачі механічного моменту. Що таке редуктор. Види редукторів. Ремінна передача й її властивості. Важіль, як основа всіх редукторів. Як найменший двигун може підняти найбільший вантаж?Практична частина. Виготовлення та випробування простих механізмів. Виготовлення редуктора. Розробка та створення діючих виробів із використанням елементів простих механізмів з наявних матеріалів – дерева, паперу. Освоєння прийомів роботи з різними матеріалами.
1.2. Закони Ньютона. Їх роль у фізиці та техніці (14 год.)

Теоретична частина. Перший закон Ньютона. Інерційні властивості всіх тіл. Другий закон Ньютона. Математичний зв’язок між прискоренням, силою та масою тіла. Третій закон Ньютона – неможливість дії без протидії, їх рівність. Загальна та всеосяжна дія законів Ньютона у Всесвіті.

Практична частина. Експериментальні дослідження з моделями, щодо використання в практичній роботі законів Ньютона. Вирішення винахідницьких задач із використанням дії законів Ньютона у практичних виробах. Аналіз патенту України № 56931 «Водоліт», який базується на третьому законі Ньютона. Виготовлення діючої моделі «Водольоту», проведення експериментальних досліджень, аналіз отриманих результатів, розробка та захист проектів інших пристроїв на цьому принципі.
Розділ 2. Електротехніка. Основні поняття – напруга, струм, опір, електричний ланцюг. Приклади використання ефектів електричних сил у винахідницьких рішеннях (28 год.)

2.1. Елементи електричних ланцюгів та їх зображення на схемах. Схема кишенькового ліхтарика (14 год.)

Теоретична частина. Вступ до електротехніки. Основні поняття електротехніки, її практичне значення.

Прояви електричних сил. Електрична напруга, струм, опір. Електричний ланцюг і його складові. Електричні схеми. Поняття еквівалентної схеми. Основні види з’єднань приймачів струму.Практична частина. Збирання простих діючих електричних схем. Паяння дроту до дроту та до контактних елементів. Пристрої для вимірювання напруги, сили струму й опору. Прості вимірювання електричних параметрів, перевірка елементів схем за допомогою вимірювальних приладів. Виготовлення моделей вітроелектродвигунів, електрифікованих іграшок. Розробка та захист проектів.

2.2.Конденсатори, резистори, діоди, вимикачі. Їх робота й особливості застосування (14 год.)

Теоретична частина. Принцип дії конденсатора та його будова. Від чого залежить його ємність. Аналогія з резервуаром для води під тиском. Види резисторів й їх застосування. Діод, напівпровідниковий елемент, як аналог механічного троса для авто, який може тягнути тонни, а штовхнути не може нічого. Резистори. Їх види та призначення. Резистор, як складова будь-якого елементу електричного ланцюга.

Практична частина. Розробка та виготовлення різноманітних пристроїв із поступовим ускладненням, із використанням властивостей конденсаторів накопичувати значну кількість електроенергії. Створення випрямлювачів і накопичувачів для вітроелектрогенераторів. Збирання містка Герца та робота з ним. Виготовлення зарядного пристрою для мобільного телефону на основі генератора та конденсаторів. Розробка та захист проектів.
Розділ 3. Прояви електричних сил та їх використання в техніці та при створенні винаходів (54 год.)

3.1. Теплова дія струму та її використання (36 год.)

Теоретична частина. Електричні сили в природі та техніці та їх практичне використання.

Універсальність і різноманітність теплової дії струму. Прояви теплової дії струму від резисторів, духовок, фенів до ламп розжарювання. Нагрівання дротів, втрати електроенергії в лініях електропередач за рахунок тепла. Шкідливе та корисне тепло. Феномен надпровідності та можливості його застосування. Що могла би дати техніці надпровідність при кімнатній температурі. Шлях подальших пошуків. Застосування теплової дії від запобіжників до гігантських печей для алюмінієвої промисловості. Теорія вирішення винахідницьких задач. Патентна система й її роль в техніці. Міжнародна патентна класифікація. Законодавство України щодо захисту інтелектуальної власності.Практична частина. Розробка та збирання схем з електродвигунами, генераторами. Вирішення винахідницьких задач різними методами та прийомами. Ознайомлення з патентною інформацією за обраною темою дослідження. Створення практично діючих макетів з елементами за власним задумом, перевірка властивостей сполучення різних промислових виробів з власними, пошук їх нових застосувань. Робота з мостовими схемами, їх дослідження за змінами рівня потенціалу, умови їх рівноваги та розбалансу. Застосування їх для вимірів потоків тепла або сили світла. Конкур на краще технічне рішення з обраної теми.
3.2. Електростатичні й електромагнітні явища та їх використання в техніці й винаходах (18 год.)

Теоретична частина. Електричні сили, електрика є найбільш рухомим, швидким і зручним видом енергії, який передається від тіла до тіла практично миттєво тоненькими дротиками, коротким дотиком, або й просто через повітря. Використання електростатичних сил для фарбування, боротьби з пилом, протипожежних заходів. Негативні прояви електростатичних й електромагнітних явищ у техніці високих напруг. Електромагнітне забруднення довкілля.

Використання електромагнітних проявів електричних сил. Види речовин, які миттєво з рідини або пилу перетворюються в тверде тіло; найсильніші магніти, які можуть піднімати вантажі, що в тисячі разів перевершують їх власну вагу.Практична частина. Розробка магнітної підвіски для транспорту. Розробка проекту системи міського транспорту на основі безшумного надземного метро. Розробка проекту міжнародного транспорту в вакуумних тунелях, який зможе рухатись з швидкістю літаків-винищувачів. Розробка та виготовлення іграшок автомобілів, які можуть рухатись по вертикальних стінах, по стелі та по стрічці Мебіуса. Розробка плаваючих іграшок на проявах магнітних сил типу каченят, гідроосмос, електромагнітна ракетна установка. Порядок оформлення та подачі заявки на винахід. Захист проектів.
Розділ 4. Енергетика й енергозбереження. Види джерел енергії. Напрями винахідницької роботи в пошуках джерел енергії (30 год.)

4.1. Енергія та потужність (20 год.)

Теоретична частина. Значення енергетики й енергозбереження для розвитку суспільства. Екологічні проблеми розвитку енергетики.

Поняття енергії та її видів. Роль енергії в житті людини. Види джерел енергії. Чому вони поділяються на поновлювані та непоновлювані. Як енергетична діяльність людини впливає на оточуюче середовище. Фізична природа енергії та потужності. Потужність, як швидкість витрачання використання запасу енергії. Одиниці виміру енергії та потужності. Ті самі джоулі, але в одиницю часу. Кіловат і кіловат-година: що їх відрізняє. Домашня розетка, яка потужніша за ГЕС.Практична робота. Ознайомлення з патентною інформацією за обраною темою дослідження. Виготовлення діючої моделі електростанції за агрегатно-блочним методом. Проведення дослідження ефективності дії побудованої моделі. Порівняння теоретичних розрахунків та фактичних експериментальних даних щодо ефективності роботи діючої моделі.

4.2. Екологія й енергозбереження. Чому енергію варто економити? (10 год.)

Теоретична частина. Домінуюча роль суспільства у освоєні природних ресурсів. Виробництво та розподіл енергії в різних країнах. Енергія, як основний показник якості життя. Наслідки для людства через необмежене використання енергії. Проблема теплового забруднення атмосфери Землі.

Практична частина. Ознайомлення з патентною інформацією за обраною темою дослідження. Аналіз патенту України № 50639 «Спосіб зменшення теплового забруднення атмосфери Землі». Створення приладів, які вимірюють температуру поверхні та демонструють роль кольору предмету в поглинанні ним енергії сонячного світла. Перехід на поновлювані джерела енергії. Виготовлення діючих технічних об’єктів з використанням альтернативних джерел енергії.
Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Виставка кращих технічних моделей та науково-технічних проектів. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати і розуміти:

 • чим відрізняється вага тіла від його маси;

 • як працюють прості механізми;

 • способи передачі механічного моменту;

 • як працює редуктор;

 • закони Ньютона;

 • основні поняття електротехніки – напруга, струм, опір;

 • як читати прості електричні схеми;

 • прояви електричних сил та їх використання у винаходах;

 • поняття про енергію та її відмінність від потужності;

 • види енергії та їх вплив на оточуюче середовище;

 • поняття про екологію та енергозбереження;

 • поняття протеплове забруднення атмосфери Землі.


Вихованці мають вміти і застосовувати:

 • безпечно працювати з слюсарними та столярними інструментами;

 • працювати на свердлильному станку;

 • паяти, збирати та налагоджувати прості електричні схеми;

 • вміти проектувати власні вироби;

 • дотримуватися правил безпеки, прибирати після своєї роботи.


Вихованці мають набути досвід:

 • формування свої технічні ідеї;

 • оцінювання свої хта інших ідеї з точки зору їх фізичних і логічних протиріч;

 • використовуваня фізичних законів;

 • проведення експериментальних робіт;

 • створення та захисту проектів з науково-технічного напряму.ЛІТЕРАТУРА
1. Програми з позашкільної освіти. Науково - технічний напрям / Биковська О. В., Лихота С. О. та ін. К: – «Грамота», – 2007. – Випуск 1, – С.188-200.

2. Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання / І. Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 203 с.

3. Альтов Г. С. И тут появился изобретатель / С. Г. Альтов И тут появился изобретатель (Серия «Знай и умей»). М.: Дет.лит. – 2001. – 166 с.

4. Липецький О. П. Метод проектів в організації дослідницької діяльності як чинник розвитку творчих здібностей учнів / О. П. Липецький // Позашкільна освіта та виховання. – 2008. – № 2. – С. 33–37.

5. Липецький О. П. Навчальні проекти і розвиток творчих здібностей / О. П. Липецький // Позашкілля. – 2009. – № 4. – С. 8–14.

6. Полісун Н. І. Як стати дослідником / Н. І Полісун Посібник для вчителів. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 223 с.

7. А. ван Саан. Физика / А. ван Саан, СПб: Питер. – 2012. – 55 с.

8. Интересные эксперименты с электричеством (Серия «Интересные эксперименты») / Пер.с англ. – Х.: Ранок, 2013. – 24 с.


Навчальна програма

з історико-технічного стендового моделювання
Початковий, основний та вищий рівні
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність даної програми полягає в тому, що вона є єдиною на сьогодні навчальною програмою історико-технічного стендового моделювання, яка охоплює п’ятирічний термін навчання від початкового до вищого рівнів в найпопулярнішому для підростаючого покоління виді технічної творчості. Стендові (недіючі) моделі супроводжують людину з самого початку цивілізованих часів. Важливість історичних моделей як артефактів в історії людської цивілізації переоцінити неможливо, оскільки, наприклад, велику кількість шедеврів людської думки ми знаємо лише завдяки стендовим моделям. У ХХІ ст. історико-технічне стендове моделювання поширене не тільки в Україні, а й в усьому цивілізованому світі.

Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму предметно-технічного профілю та спрямована на вихованців віком від 6 до 16 років.

Програма підготовлена з урахуванням рівня сучасних досягнень науки і техніки та ґрунтується на Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти. У роботі діти використовують і поглиблюють знання, здобуті на уроках історії, фізики, математики, трудового навчання, креслення.

Метою та основними завданнями навчальної програми є формування ключових компетентностей:

пізнавальна - отримання знань про розвиток техніки в Україні та за її кордонами від давніх часів до часів сучасних, навчитись використовувати для цього старовинні фотоматеріали та технічні креслення;

практична - отримання знань, умінь і навичок практичної роботи, у тому числі із спеціальними художніми матеріалами та використання нових технологій; набуття навичок користування різноманітними матеріалами та спеціальними приладами для їх обробки; а також отримання знань з правил безпеки під час користування верстатами та електричними приладами;

творча - створення власних творчих розробок та довершеного відтворювання чужих, у тому числі з використанням комп’ютерних програмам з 3D-моделюванням;

соціальна - виховання свідомої дисципліни, точності, акуратності; оволодіння основами наукової організації праці, виховання патріотизму та любові до України.

Навчальна програма передбачає 5 років навчання у групах початкового, основного та вищого рівнів:

початковий рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

початковий рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. 6 год. на тиждень), 2-й рік навчання;

вищий рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання.

До гуртка першого року навчання зараховуються учні 6-9 років, другого – 9-12 років, третього – 12-14 років, четвертого і п’ятого – 15-16 років.

За час 1-го року навчання діти ознайомлюються з найпростішою технічною документацією у вигляді інструкцій до промислових наборів та навчитись ними користуватись. Крім того, вони отримують первинні навички використання спеціальних художніх матеріалів (художніх акрилових та олійних фарб, пензлів, пастелі тощо). Гуртківці мають навчитися професійно користуватися надфілем, шліфувальним папером, акриловою шпаклівкою та іншим приладдям для моделювання.

Програма основного рівня використовує знання та навички, набуті учнями або за час навчання на початковому рівні, або самостійно. Головна її мета – подальший розвиток творчої особистості кожної дитини, поглиблення знань з історії техніки, в тому числі в Українській державі, патріотичне виховання та створення фундаменту для профорієнтації за допомогою подальшого вдосконалення як кожної моделі, так і навичок самоосвіти та самовдосконалення. На заняттях учні вивчають історію розвитку військової та цивільної техніки, методи створення та читання технічної документації, основні теоретичні поняття, необхідні для проектування тривимірних об’єктів.

Теоретичний матеріал тісно пов’язується з практичною роботою. Під час проведення занять використовується особисто-орієнтований підхід, формуються первинні навички творчого використання отриманих знань та умінь, а також початкової самоосвіти.

Навчальна програма побудована лінійним способом, наступний навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному взаємозв’язку з ним.

Зміст програми передбачає теоретичні та практичні заняття. На заняттях учні вивчають історію стендового моделювання з часів Давнього царства Єгипту (ІІІ тис. до н.е.).

Навчання стендовому моделюванню проходить з використанням як промислових наборів, так і самостійно створених деталей моделей та діорам і сприяє розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів, закладає фундамент самоосвіти та може стати підґрунтям вибору майбутньої професії. Учні отримують можливість самореалізації шляхом участі у виставках, конкурсах та Інтернет-проектах.

На заняттях учні оволодівають базовими знаннями з історії техніки, навичками використання технічної документації; розвиваються їх творчі здібності, у них формується стійкий інтерес до розвитку техніки та конструкторської думки в Україні та за її межами. Заняття сприяють вихованню уважного ставлення до історичної спадщини Української держави, патріотичному вихованню учнів.

Зміст занять поступово ускладнюються відповідно рівня сучасних педагогічних норм. Теоретичний матеріал тісно пов’язується з практичною роботою. На заняттях формуються первинні навички творчого використання отриманих знань та умінь, а також початкової самоосвіти.

Працюючи за цією програмою, керівник може творчо моделювати кожне заняття, виходячи з вікових та індивідуальних особливостей учнів, наявних пристроїв й обладнання лабораторії, доступності промислових наборів для виготовлення моделей, а також інформаційного забезпечення. Завершені роботи гуртківців повинні брати участь у виставках, змаганнях і конференціях, згідно з віком та досвідом виконавців.

Теоретичний матеріал пов’язується з темами практичних робіт відповідно до навчального плану роботи. На практичних заняттях учні складають моделі різних типів – від вітчизняних пластикових моделей ISM, «Роден», «А-Модел» та ін. до найскладніших моделей іноземних виробників, модифікують їх з використанням доступних матеріалів, вивчають технологічні прийоми та варіанти виготовлення окремих деталей моделей.

Програма будується за принципом доступності навчального матеріалу, відповідності його віковим особливостям і попередній підготовці.

На заняттях гуртка використовуються як традиційні технології навчання та виховання, так і елементи інноваційних технологій (розвивального навчання та формування творчої особистості), застосовуються різноманітні форми організації навчально-виховного процесу: практичні заняття, лабораторно-практичні, консультації із спеціалістами-моделювальниками фірм-виробників, домашня робота з технічною документацією тощо. Гуртківці створюють як моделі, так і діорами, беруть участь у конкурсах та виставках, знайомляться з музейними колекціями військової та цивільної техніки.

Підсумкові заняття проводяться у формі виставок, конкурсів, змагань. Програмою передбачено й індивідуальну форму роботи з найбільш перспективними учнями.

За даною програмою можуть проводитись індивідуальні заняття, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008 року).

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.


Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка