М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям


Моделі вітчизняних виробників БТТА та літаків в М 1:35 (54 год.)Сторінка8/28
Дата конвертації23.03.2017
Розмір4.67 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28

7. Моделі вітчизняних виробників БТТА та літаків в М 1:35 (54 год.)

Теоретична частина. Моделі в М 1:35 БТТА та специфіка їх складання. Необхідні креслення та методи їх корекції за фото та за музейним зразком. Допоміжні матеріали й інструменти та методи їх використання. Спеціальні технології для фарбування моделей цього масштабу. Правила безпеки при складанні моделей.

Практична частина. Складання моделі вітчизняних виробників БТТА в М 1:35 та її фарбування.
8. Діорами з моделями в М 1:35 (42 год.)

Теоретична частина. Особливі риси діорамних композицій з моделями в масштабі 1:35 та методи їх створення. Спеціальні фахові технології у використанні в роботі з діорамами. Природні матеріали, необхідні для досягнення найвищої якості твору. Техніка фарбування й її особливості. Поняття про методи експонування моделей 1:35, створення експозиційних футлярів. Навички різки скла й його склеювання. Вибір розміру відповідно до габаритів.

Практична частина. Створення діорамної композиції у М 1:35 з використанням моделей вітчизняного виробника. Фарбування моделі.
9. Принципи суддівства та правила організації змагань (6 год.)

Теоретична частина. Специфіка експонування діорам, засоби та методика їх транспортування й електрифікації. Необхідна кваліфікація суддів при організації змагань. Засоби контролю відповідно до положення якості оцінки моделей. Правила проведення змагань.

Практична частина. Створення транспортного футляру для електрифікованої діорамної композиції. Проведення змагань.
10. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці повинні знати:

 • правила безпеки під час створення та експонування стендових моделей високого рівня складності;

 • правила проведення змагань та критерії оцінювання моделей старшої вікової категорії;

 • історію розвитку автобронетанкової техніки України та світу;

 • спеціальну термінологію, необхідну для використання технічної документації;

 • додаткові матеріали та спеціалізовані інструменти, які використовуються при роботі над діорамо-макетними композиціями;

 • технологію та властивості обробки матеріалів, з яких виготовляються діорамо-макетні композиції та їх подіуми;

 • методику використання музейної документації, номенклатуру фотоматеріалів.


Вихованці повинні вміти:

 • користуватися вимірювальними, креслярськими та різальними інструментами; електричним освітлювальним обладнанням;

 • читати та коригувати креслення згідно з музейними зразками та їх фотознімками;

 • виготовляти моделі в масштабі 1:48;

 • виготовляти діорамні композиції в М 1:48;

 • транспортувати та зберігати моделі та діорами;

 • виготовляти моделі БТТА в масштабі 1:35.


У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна – ознайомлення з прийомами проектування діорамо-макетних композицій та технологіями їх створення, поняттями про естетичну цінність та історичну достовірність відповідно до діорамо-макетних площин;

практична – набуття техніко-технологічних умінь і навичок, оволодіння головними технологіями, які використовуються для створення різних видів діорамо-макетних композицій з використанням історичної фотодокументації, всіма видами необхідного обладнання та асортименту фарб і лаків;

творча – оволодіння прийомами проектування тривимірних композицій колекційного та музейного рівня, спираючись на їх фотозображення та геометричні розміри;соціальна – виховання професійної обізнаності, здатності до творчого втілення своїх задумів та розробок.
Вищий рівень, перший та наступні роки навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

2

1

3

2.

Історія літаків Першої світової війни й їх моделі у М 1:24

2

4

6

3.

Збирання моделі одномоторного літака у М 1:24

15

24

39

4.

Шедеври світової архітектури часів середньовіччя

4

2

6

5.

Основи проектування архітектурних споруд і поняття про 3D-моделювання

6

9

15

6.

Створення моделі готичного собору XV ст. в М 1:200

21

30

51

7.

Історія розвитку автобудування в Україні та у світі

2

1

3

8.

Складання моделі автомобіля в М 1:24 з набору українського виробника

9

18

27

9.

Діорами з моделями в М 1:24

21

36

57

10.

Використання штучного освітлення для створення діорам

2

1

3

11.

Правила суддівства діорам у М 1:24, транспортування й експонування, правила суддівства

2

1

3

12.

Підсумок

3

-

3

Разом

89

127

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (3 год.)

Теоретична частина. Особливості навчання на вищому рівні. Додаткове обладнання й інструменти. План роботи на рік, мета занять. Права й обов’язки учнів під час навчання на вищому рівні. Правила безпеки під час користування необхідними верстатами.

Практична частина. Знайомство з роботою токарного верстата та бормашини, підбір необхідних різців і борів.
2. Історія літаків Першої світової війни й їх моделі в М 1:24 (6 год.)

Теоретична частина. Розвиток літальних апаратів на початку ХХ сторіччя та літаки Першої світової війни. Участь українських авіаторів у бойових діях у повітрі за часів Центральної Ради. Українська авіація в боях за радянську владу на території України.

Практична частина. Пошук необхідних старовинних фотоматеріалів і розробка схем фарбування та маркування українських аеропланів часів Першої світової та Громадянської війн.
3. Збирання моделі одномоторного літака в М 1:24 (39 год.)

Теоретична частина. Моделі літаків Першої світової війни в М 1:24, набори для складання яких створює українська фірма Роден. Необхідна креслярська й історична документація для їх складання. Прийоми складання та фарбування за допомогою аерографа та нітрофарб. Правила безпеки під час використання аерозольних фіксативів. Калібрування біпланної коробки та необхідні пристрої. Лакування та тонування готової моделі. Необхідні футляри для транспортування й експонування. Правила суддівства.

Практична частина. Створення або складання моделі літака Першої світової війни у М 1:24 та його фарбування. Виготовлення транспортного й експозиційного футлярів.
4. Шедеври світової архітектури часів середньовіччя (6 год.)

Теоретична частина. Розвиток міської архітектури за часів Середньовіччя й історія створення величних соборів Європи. Архітектор А.Гауді, його собор – шедевр ХХ ст. Роль індивідуального підходу проектувальника та шедеври псевдоісторичного стилю українського архітектора В. Городецького у м. Києві. знайомство з можливостями програми Photoshop для роботи з кресленнями архітектурних споруд. Прийоми виготовлення моделей.

Практична частина. Друк деталей та креслень моделі собору. Коригування відповідно до фотодокументації.
5. Основи проектування архітектурних споруд і поняття про 3D- моделювання (15 год.)

Теоретична частина. Знайомство з програмами для створення 3D- моделей для створення архітектурних споруд. Прийоми користування 3D- моделюванням та найраціональніші методики навчання проектуванню архітектурних елементів. Способи створення автентичного фарбування кольорових 3D-об’єктів (модулів) за допомогою комп’ютерної програми.

Практична частина. Створення нескладних 3D-моделей елементів архітектури та їх фарбування відповідно до фотоматеріалу.
6. Створення моделі готичного собору XV ст. в М 1:200 (51 год.)

Теоретична частина. Прийоми складання моделі готичного собору. Виготовлення подіуму з використанням ДВП, ДСП та деревини. Створення необхідної фактури. Прийоми монтування основних об’ємів й їх структуризація та контроль відповідності геометрії з використанням старовинних і сучасних фотоматеріалів, їх коригування за допомогою креслень. Типи та види футлярів, які необхідні для транспортування моделі. Прийоми їх виготовлення та безпечного використання.

Практична частина. Створення моделі собору у М 1:200 на стаціонарному подіумі та необхідного для його експонування та транспортування футляру.
7. Історія розвитку автобудування в Україні та у світі (3 год.)

Теоретична частина. Виникнення автомобільного транспорту й його величезне значення в історії людства. Роль автоперевезень в часи ВВВ. Участь українців у бойових діях. Найзнаменитіші автомобілі в історії людства й їх уособлення в моделях провідних фірм у світі та в Україні. Необхідні креслення та фотоматеріали.

Практична частина. Аналіз асортименту моделей та вибір моделі вітчизняного виробника.
8. Складання моделі автомобіля в М 1:24 з набору українського виробника (27 год.)

Теоретична частина. Поетапне створення моделі автомобіля у М 1:24. Бажані та необхідні доробки під час роботи над моделлю. Рухомі елементи конструкції та прийоми їх виконання. Фарбування за допомогою аерографа та фарб і лаків, його особливості. Правила безпеки під час користування шкідливими розчинниками. Використання гумових деталей або імітація гумового покриття за допомогою фарб і наповнювачів. Прийоми транспортування, експонування. Критерії суддівства.

Практична частина. Складання або створення моделі автомобіля в М 1:24. Його фарбування та лакування. Створення транспортного й експозиційного футлярів.
9. Діорами з моделями в М 1:24 (57 год.)

Теоретична частина. Поняття про комбіновані діорамо-макетні композиції з різнопрофільною технікою в М 1:24. Необхідні історичні фотоматеріали та проектування композицій за допомогою документальних кіноматеріалів. Поняття про взаємодію об’єктів на подіумі. Створення складного рельєфу та його фарбування та тонування. Імітація дерев і будівель у М 1:24. Створення стаціонарних подіумів і захисного футляру із скла. Прийоми монтування об’єктів на подіумі. Правила безпеки під час використання склорізного обладнання.

Практична частина. Створення повноцінної діорами з використанням моделей літаків й автомобілів у М 1:24. Виготовлення скляного футляру, що забезпечує повноцінне зберігання, експонування та транспортування діорами.

10. Використання штучного освітлення для створення діорам (3 год.)

Теоретична частина. Створення штучного освітлення для діорам і його естетичні можливості. Умовні позначення елементів радіосхем, які використовуються для створення електроосвітлювальних пристроїв. Правила безпеки під час роботи з електрообладнанням.

Практична частина. Створення штучного освітлення для діорами.
11. Правила суддівства діорам у М 1:24, транспортування й експонування, правила суддівства (3 год.)

Теоретична частина. Правила суддівства та вимоги до моделей, які беруть участь у конкурсі. Права й обов’язки судді-асистента. Організація змагань і нагородження призерів.

Практична частина. Участь найкращих гуртківців у проведенні змагань.
12. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці повинні знати:

 • критерії оцінки стендових моделей будь-якого рівня складності;

 • правила користування спеціальним електричним обладнанням і верстатами;

 • найпростіші схеми для монтування штучного освітлення та прийоми його безпечного використання;

 • історію та місцезнаходження найвеличніших шедеврів архітектури в Україні та за її межами.


Вихованці повинні вміти:

 • складати та виготовляти моделі будь-якого рівня складності;

 • створювати 3D-моделі за допомогою комп’ютера та необхідного програмного забезпечення;

 • безпечно користуватися вимірювальними, креслярськими та різальними інструментами, електричним освітлювальним обладнанням;

 • вільно користуватися аерографом і компресором для фарбування;

 • використовувати бормашину та різні види борів для створення стендових моделей;

 • оцінювати згідно правил стендові моделі будь-якої складності.


У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна – знання прийомів проектування прес-форм і технологіями їх виробництва, поняттями про собівартість і рентабельність наборів для складання стендових моделей;

практична – набуття техніко-технологічних умінь і навичок, оволодіння головними технологіями, які використовуються для створення різних видів стендових моделей за кресленнями та технічною документацією, а також всіма видами необхідного обладнання й асортименту фарб і лаків;

творча – оволодіння прийомами проектування тривимірних конструкцій, спираючись на їх фотозображення та геометричні розміри;соціальна – виховання технічної обізнаності, працелюбності та відповідальності, здатності до професійного самовизначення з урахуванням власних інтересів і здібностей.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ


№ п/п

Основне обладнання

Кількість, шт.

1.

Ножиці

2

2.

Бокорізи

12

3.

Шило

12

4.

Надфілі набори по 9 або 6 шт.

12-14

5.

Напилки тригранні мілкозубчасті

8

6.

Лінійки металеві

12

7.

Кутники

10

8.

Ножі канцелярські

12

9.

Плоскогубці

2

10.

Лобзики

10

11.

Транспортири

2

12.

Циркулі-вимірювачі

6

13.

Пінцети

12

14.

Скальпелі

12

15.

Клей цианакрілат 20 гр. Super Glue

10

16.

Фарби (набори 8 – 10 кольорів)

12-16

17.

Листи ДВП 40х50 або 40х60

12

18.

Лампи або освітлювачі люмінесцентні (теплого світла)

12

19.

Фанера 4мм або ДВП 3 мм

12

20.

Пінопласт твердий

1200г

21.

Пінопласт м’який листовий

1600г

22.

Органічне скло

3 кв.м

23.

Картон гофрований

6 м

24.

Набори для складання пластикових моделей

6-12

25.

Компресори

2

26.

Аерографи

3

27.

Слюсарний верстат

1

28.

Заточувальний станок («Умелые руки»)

1-2

29.

Розчинники до фарб

8 л

30.

Фарби (набори 8 – 12 кольорів)

24

32.

Гуаш (набори по 12 кольорів)

12

33.

Акварель (набори по 12 – 18 кольорів)

12

34.

Фарби олійні (набори по 18 – 16 кольорів)

6

35.

Пензлі малі (№ 1 – 2)

12

36.

Пензлі середні (№ 4 – 6)

12

37.

Пензлі великі (№ 10 – 12)

6

38.

Бормашина та комплект борів

1

39.

Паяльник

6-7

40.

Припої та паяльні кислоти

8
Комп’ютер з необхідним програмним забезпеченням

2-3ЛІТЕРАТУРА

1. Пєхота О. М. Освітні технології. – К.А.С.К., К., 2001. – 252 с.

2. Павлов А. М. Моя первая модель. – М., ДОСААФ СССР, 1979. – 180 с.

3. Тамберг Ю. Т. Развитие интеллекта ребенка. – СПб.: Речь, 2002. – 208 с.

4. Бронетанковая техника и ее модели. – Рига, TORNADO, 2002. – 65 с.

5. Підписка журналу «М – Хобби». М.: Экспринт.

6. Миддендорф Ф. Л. Рангоут и такелаж судов. – СПб., 1905.

7. Михайлов М., Соколов О. От дракара до крейсера. – М.: Детгиз, 1975.

8. Волков-Ланнит Л. История пишется объективом. – М.: Планета, 1980.

9. Збірник програм гуртків, студій, творчих об’єднань. – Кіровоград, 2003. – 282 с.

10. Програми з позашкільної освіти. – К.: Грамота, 2007. – 359 с.

11. Шавров В. Б. История конструкций самолетов в СССР. – М.: Машиностроение, 1978.

12. Pilecki S., Domanski J. Samoloty bojowe. – MON, 1969.
Навчальна програма

з радіоелектронного конструювання
Початковий та основний рівні


Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка