М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібникСторінка1/4
Дата конвертації06.11.2016
Розмір1.16 Mb.
  1   2   3   4


Курси цивільної оборони

Тернопільської області

У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

м. Тернопіль

2005 р.Методичний посібник

Тиждень безпеки дитини " в дошкільному навчальному закладі


Методичний посібник підготовлено методистами курсів Олексишиним П.М. і Сагайдаком Л.Д. під керівництвом начальника курсів цивільної оборони Тернопільської області підполковника Вигонного О.К.


У посібник увійшли матеріали педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Тернопільської області, а також напрацювання щодо організації навчання дітей з безпеки життєдіяльності та проведення “Тижня безпеки дитини " в дошкільних навчальних закладах області

"Тиждень безпеки дитини" в дошкільних навчальних закладах освіти проводиться щорічно в кінці навчального року за тематикою охорони здоров'я і життя дітей і з практичним закріпленням змісту сказаного і показаного вихователям та змісту варіантних дитячих ігор протягом року. Це головний захід навчального закладу у сфері цивільного захисту до якого необхідно ґрунтовно готуватися і якісно проводити.

Метою даного методичного посібника є ознайомити педагогічних працівників з організацією та проведенням у дошкільних закладах освіти області "Тижня безпеки дитини" та удосконалити рівень теоретичної та практичної підготовки педагогів, привернути увагу до створення безпечних умов перебування дитини у довкіллі.

Методичний посібник розглянуто та затверджено на методичній раді Курсів цивільної оборони Тернопільської області і пропонується використовувати при підготовці та проведенні занять на курсах цивільної оборони області з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів, початкових класів загальноосвітніх шкіл, а також усіх хто займається вихованням і навчанням дітей з питань їх особистої безпеки.Зміст

1. Передмова............................................................................................

2. Визначення термінів............................................................................

3. Методичні рекомендації щодо організації та проведення "Тижня безпеки дитини".....................................................................................

4. Орієнтовне календарне планування "Тижня безпеки дитини" ......

4.1. Варіант1..........................................................................................

4.2. Варіант2..........................................................................................

4.3. Варіант3..........................................................................................

5. Орієнтовний конспект занять.............................................................

5.1. "Стоп! Первоцвіти " .....................................................................

5.2. "Вітер віє, віє буйний” .................................................................

5.3. Моделювання знаків безпечної поведінки взимку....................

5.4. “Гори, свічечка, невеличечка”......................................................

5.5 "3имонька прийшла, хуртовину принесла" ................................

5.6. "Голосистий телефон" ..................................................................

5.7. "Хто такий - незнайомець"...........................................................

5.7.1. Знайомі і незнайомі люди.............................................................

5.7.2. Небезпечні ситуації, що можуть виникнути при спілкуванні з незнайомою людиною на вулиці,...........................................................

5.7.3. Небезпечні ситуації, що можуть виникнути, коли дитина залишається вдома одна..........................................................................

5.8. "Швидкий вогонь"...........................................................................

6. Кращий досвід педагогічних працівників дошкільних закладів Тернопільської області............................................................................

6.1. Серія занять "Коли я сам удома".....................................................

6.2. Конспект-заняття "Сірник маленький, а біда велика" ...............

6.3. Конспект-заняття "Подорож у місто небезпек".............................

6.4. Конспект-заняття "Чудодійні вітаміни''.........................................

6.5. Конспект-заняття "Квітка вогню".................................................

6.6. Конспект-заняття "Вітер, буря, ураган".........................................

Література.................................................................................................
4

5


8

13

1315

19

2424

26

2930

32

3538

38
38


41

43
48

48

52

5558

62

6668


1.Передмова

Дитинство - найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості, саме в цей час дитина формується фізично, психічно й інтелектуально, набуває необхідних знань, умінь та навичок, і саме в цей період вона потребує найбільшої уваги, спілкування і захисту.

Підготовка дітей в дошкільних закладах освіти проводиться у дитячих групах і в групах батьків за тематикою охорони здоров'я та життя дітей і спрямована на виховання у дітей почуття свідомого та обов'язкового виконавця установлених правил і норм поведінки при спілкуванні на вулиці з однолітками та старшими за віком людьми, в місцях переходу вулиці, у місцях купання, у відкритих водоймищах; формування вмінь щодо користування вдома газом та електричними побутовими приладами, ліфтом, іграшковими і малими транспортними засобами біля свого будинку тощо.

У роботі з батьками наголошується на їх особистій відповідальності за виховання у своїх дітей духовного і фізичного здоров'я, як основної передумови їх щасливого майбутнього, майбутнього нашої Батьківщини – України. Духовність і мораль батьків - взірець для дітей.

Протягом навчального року в дошкільному закладі проводиться планомірна робота за тематикою "0хорона здоров'я і життя дітей". Підсумки цієї роботи підводяться в кінці навчального року під час проведення "Тижня безпеки дитини”.

Метою проведення "Тижня безпеки дитини" і в цілому навчання і виховання з питань - захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях повинно бути формування у дітей:

- розуміння цінності власного життя та здоров'я, основ здорового способу життя;

- правил безпечної поведінки на ігрових і спортивних майданчиках під час ручної праці;

- правил безпечного перебування на вулицях, правил поводження з незнайомими людьми;

- навичок безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків або дорослих;

- уявлень про небезпечні для життя отруйні рослини, ягоди, гриби;

- уявлень про стихійні природні явища (землетрус, повінь, буря, ожеледиця, гроза, град тощо), ознайомлення дітей з їх природою, характерними ознаками, негативними наслідками;

- уявлень про основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях;

- обережного поводження з ліками, хімічними, речовинами і побутовою хімією;- відчуття небезпеки щодо вогню, електричного струму і правил пожежної безпеки.
2. Визначення термінів
Цивільний захист - система організаційних, інженерно-технічних, санітарно - гігієнічних, протиепідемічних та інших заход1в, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими Їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період.

Служба цивільного захисту - державна служба особливого характеру, пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки, запобіганням і реагуванням на інші надзвичайні ситуації техногенного, природного та військового характеру, ліквідацією їх наслідків, захистом населення і територій від негативного впливу.

Сили і засоби цивільного захисту - особовий склад і працівники органів та підрозділів цивільного захисту, добровільні рятувальні формування, пожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання, засоби пожежогасіння та індивідуального захисту, інше майно, призначене для гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, повеней, землетрусів та інших катастроф техногенного, біологічного, радіаційного, хімічного або екологічного та військового характеру, мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи;

Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежою, застосуванням засобів ураження або іншим чинником, що призвели (можуть призвести) до загибелі та (або) значних матеріальних втрат.

Нещасний випадок - непередбачений збіг обставин, який супроводжується людськими жертвами і травмами.

Небезпека - це негативна властивість, що проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам життєдіяльності. Якщо йдеться про небезпеку для населення, то в такому разі маються на увазі явища, процеси, об'єкти, які здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини.

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, яка спричинила загибель людей чи створює на об'єкті або території загрозу житлу та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків.

Стихійне лихо - явище природи, яке викликає катастрофічні обставини і характеризується раптовим порушенням нормального життя та діяльності населення, загибеллю людей, руйнуванням або пошкодженням будівель та споруд, знищенням матеріальних цінностей.

Несприятливі побутові або нестандартні ситуації – ситуації, що виникають у побуті, невиробничій сфері, які не набули масштабу надзвичайної ситуації, але являють собою загрозу життю та здоров'ю людей чи заподіянню матеріальних збитків.

Техногенна безпека - стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Зона можливого ураження - окрема територія або об'єкт, на яких внаслідок надзвичайної ситуації техногенного, природного чи військового характеру виникає загроза життю або здоров'ю людей чи заподіяння матеріальних втрат;

Об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Потенційно-небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об'єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

Небезпечна речовина - хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або властивостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям.

Оповіщення - доведення сигналів і повідомлень органів управління про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.

Евакуація - комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей.

Життєдіяльність - це властивість людини взаємодіяти з елементами життєвого середовища, що проявляється у повсякчасному його перетворенні та споживанні природного і створеного самою людиною.

Безпека життєдіяльності людини - така характеристика існування людини в певному місці її перебування, що відображає збалансованість між діями чинників, які загрожують життю людини, та чинників, які запобігають наслідкам дій таких загроз. Це - комплекс постійно-діючих адміністративно-організаційних заходів та дій відповідним чином підготовленого людського контингенту, що зумовлює збереження здоров'я і життя людини як у повсякденній діяльності, так і в умовах надзвичайної ситуації через дотримання учасниками заходів правил і норм самозахисту. Метою освіти з питань безпеки життєдіяльності людини є підготовка особи до активної участі в забезпеченні тривалого повноцінного життя в суспільстві, яке динамічно змінюється.

Безпека населення - це поняття, що відображає саму сутність людського життя, його ментальні, соціальні і духовні надбання, а також відбивається в тій чи в іншій сфері або виді діяльності. Безпека населення - невід'ємна складова характеристика стратегічного напрямку людства, що визначений ООН як сталий людський розвиток, тобто такий, який веде не тільки до економічного, а й соціального, культурного та духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду.

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру (далі - надзвичайні ситуації), і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію зон надзвичайних ситуацій.

Аварійно-рятувальні роботи - робота, спрямовані на пошук, рятування і захист людей (включаючи надання їм невідкладної медичної допомоги), захист матеріальних і культурних цінностей та довкілля під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, із залученням працівників, які мають спеціальну підготовку, засоби індивідуального захисту та оснащення.

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання технічної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом'якшення можливих наслідків. Крім того, змістом запобігання надзвичайним ситуаціям в галузі освіти і науки є постійно і ефективно діюча навчально-виховна система, спрямована на забезпечення мінімізації, а то і включення впливу факторів ураження надзвичайних ситуацій на учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі.

3. Методичні рекомендації

щодо організації та проведення "Тижня безпеки дитини"

Перехід дошкільної освіти до особистісно-орієнтованої моделі вимагає переосмислення змісту, критеріїв оцінювання ефективності освітньої діяльності, орієнтації педагога на визначення пріоритету виховання у формуванні особистості дитини дошкільного віку. Ці зміни відображено у принципово новому документі дошкільної освіти - базовому компоненті, який поряд з іншими завданнями має на меті забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та необхідної компетенції дитини для безпечного перебування у навколишньому середовищі.

Відповідно до вимог директиви начальника Цивільної оборони - прем'єр-міністра України від 10 лютого 2000 року № 2-дск та організаційних вказівок Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2000 року № 1/9-38 щодо підготовки учасників навчально-виховного процесу до захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, з метою поліпшення якості організаційної практичної і навчально-виховної роботи у дошкільних закладах України по забезпеченню безпеки у надзвичайних ситуаціях, започатковано проведення щорічно у травні "Тижня безпеки дитини", що має за мету:


 • поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми у дошкільних закладах з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях;

 • удосконалення теоретичних і практичних навичок педагогічних працівників дошкільних закладів з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

 • пропаганду кращого педагогічного досвіду з проблем виховання та організації заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Підготовка та проведення "Тижня безпеки дитини" здійснюється обласним та районними (міськими) органами управління освітою за участю представників Головного управління МНС України у Тернопільській області, управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій, курсів цивільної оборони (цивільного захисту), санітарно-епідеміологічної служби охорони праці, управління внутрішніх справ.

Районні (міські) органи управління освітою на місцях вивчають роботу дошкільних закладів з організації навчально-виховної роботи з особистої безпеки і захисту життя у надзвичайних ситуаціях, оцінюють загальний стан по забезпеченню безпеки життєдіяльності у дошкільних закладах, вживають заходів щодо ліквідації виявлених недоліків, пропагують та впроваджують кращий педагогічний досвід.

За підсумками роботи районні (міські) органи управління освіти визначають переможців серед дошкільних закладів, подають до обласного управління освіти узагальненні матеріали про кращий колективний та індивідуальний педагогічний досвід роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях.
Педагогічні колективи, які показали кращий стан організаційної та навчально-виховної роботи з дітьми, беруть участь у підготовці та проведенні районних (міських) показових виступів-зустрічей для керівного та педагогічного складу дошкільних закладів освіти.
Критерії оцінки "Тижня безпеки дитини"

1. Стан організації виховання і навчання дітей з питань особистої безпеки та захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях.

1.1 Планування та проведення навчально-виховної роботи з формування у дітей уявлень про можливі небезпеки природного і техногенного характеру та відпрацювання стереотипів поведінки під час надзвичайних ситуацій.

1.2 Ознайомлення дошкільнят під час екскурсій, прогулянок, ігор, розваг та інших виховних моментів з причинами надзвичайних ситуацій з метою усвідомлення дітьми цінності свого життя та здоров'я, гуманного ставлення їх до людей, які потрапили у біду.

1.3 Забезпечення дітей у групах ігровим матеріалом (тематичні ігри та іграшки, атрибути для творчих ігор з елементами безпечної поведінки тощо), які б дали змогу відпрацьовувати стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

1.4 Проведення заходів агітаційно-пропагандистського характеру з питань надзвичайних ситуацій та захисту від їх наслідків. Пропаганда серед батьків та залучення їх до заходів з питань захисту життя та здоров'я дітей під час надзвичайних ситуацій.

1.5 Оснащення наочними посібниками, навчально-методичними матеріалами, використання території дошкільних закладів з метою закріплення навичок поведінки у дітей в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

2. Підготовка керівного складу та організація превентивного навчання педагогічного і допоміжного персоналу з основ безпеки життєдіяльності.

2.1 Дотримання періодичності навчання керівного складу дошкільного закладу на курсах цивільної оборони області та їх участь у навчально-методичних зборах, навчаннях та тренуваннях з Ц0 (цивільного захисту) (відповідно до планів місцевих органів управління освітою).

2.2 Організація навчання у групах працівників дошкільного закладу та оцінка рівня їх знань та умінь в обсязі курсу "Основи безпеки життєдіяльності" для педагогічних кадрів освіти.

3. Ступінь впровадження комплексу спеціальних заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації.

3.1 Розробка інструкцій функціональних обов'язків посадових осіб щодо безпеки у надзвичайних ситуаціях та потенційної небезпеки від прилеглих об’єктів економіки. Проведення періодичних тренувань виконавців.

3.2 Створення належних умов з цивільного захисту дітей i персоналу дошкільного закладу:


 • стан захисних споруд (сховище, протирадіаційне укриття), а у разі їх відсутності - обсяги робіт з дообладнання підвальних та інших заглиблених приміщень, створені умов щодо підвищення захисних якостей дошкільних будівель на випадок надзвичайних ситуацій;

 • забезпечення дітей i працівників дошкільного закладу найпростішими засобами захисту органів дихання. Наявність документації на отримання зaco6iв індивідуального захисту до складу резерву. Готовість дошкільного закладу до проведення санітарної обробки персоналу i дітей та спеціальної обробки споруд;

 • наявність плануючих матеріалів з проведення екстреної евакуації або тимчасового відселення та розрахунків на організоване виведення дітей і працівників у разі загрози виникнення критичних умов для безпечного перебування, витягів з плану евакуації району (міста);

 • організація медичного обслуговування та спроможність персоналу дошкільного закладу до надання першої медичної допомоги постраждалим.

4. Діяльність дошкільного закладу із створення безпечних санітарних умов для життя i здоров'я та по запобіганню виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

5. Виконання комплексу організаційно-технічних заходів щодо запобігання пожежі та створення умов для її гасіння.

При плануванні у дошкільному закладі заходів з питань підготовки та проведення "Тижня безпеки дитини" слід чітко визначити час i місце їx проведення для кожної з вікових груп та призначити відповідальних. Особлива увага звертається на виконання вимог заходів безпеки для ycix учасників "Тижня безпеки дитини" під час практичного відпрацювання заходів.

Подальша розробка та реалізація планів підготовки та проведення "Тижня безпеки дитини" не носить суворо регламентованого характеру, а залежить від місцевих умов, традицій, природно-техногенних особливостей територій i рівня педагогічної роботи дошкільного закладу, професіонального досвіду, творчих здібностей вихователів та підготовленості дітей.

У загальну частину плану тижня безпеки дитини, як правило включається:


 • урочисте відкриття (урочисті збори дітей старшого дошкільного віку, вихователів, батьків із запрошенням представників державних служб допомоги, засобів масової інформації, спонсорів тощо);

 • свята, розваги, вікторини, змагання, комбіновані естафети для дітей, які планують та проводять фахівці та вихователі;

 • перегляд театралізованих вистав (відвідування театру в місті, вистав, що підготовленні вихователями або старшими дошкільниками для молодших);

 • огляд-конкурс на кращий дитячий малюнок з безпеки життя та здоров'я;

 • зустрічі працівників дошкільного закладу, батьків, а також дітей з працівниками штабів Ц0 та з надзвичайних ситуацій, пожежниками, лікарями тощо;

 • заходи агітаційно-пропагандистського характеру серед батьків з питань надзвичайних ситуацій, охорони, захисту від їх наслідків, профілактики захворювань, зміцнення здоров'я;

 • навчально-методичні заходи з педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом з основ безпеки життєдіяльності;

 • виставки, огляди-конкурси наочних посібників, ігрового та навчального обладнання, виготовлених власноруч.

Підготовлений варіант загального плану розглядається та уточнюється на педагогічній нараді дошкільного закладу.

Базуючись на загальному плані, вихователі складають план "Тижня безпеки дитини" для кожної вікової групи. Загальний план наповнюється конкретним змістом навчально-виховної роботи з дітьми.

Важливе значення у цей період має робота з батьками. Разом з ними обговорюється підготовлений загальний план проведення, вислуховуються їх поради. Батьки запрошуються до участі у підготовці та проведенні заходів «Тижня безпеки дитини».

Остаточний варіант загального плану проведення "Тижня безпеки дитини" у дошкільному закладі подається на узгодження до місцевих органів управління освітою.

На підставі загального плану дошкільного закладу вихователі складають календарні плани навчально-виховної роботи з дітьми з визначенням необхідних умов та засобів, що використовуються, форм і методів проведення заходів.

Особлива увага при плануванні та проведенні заходів приділяється раціональній організації рухомої активної діяльності дошкільнят через ігри і заняття, що складають різні рівні фізичного та емоційного навантаження.

Програмно-методичне забезпечення мінімально достатнього та необхідного рівня знань і умінь дітей з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях представлено в Україні експериментально випробуваними програмами "Основи безпеки життя та здоров'я дітей, норми поведінки у надзвичайних ситуаціях" та "Основи безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку", які розроблені управлінням освіти та з питань надзвичайних ситуацій відповідно Сумської та Рівненської обласних державних адміністрацій.

Програми передбачають за необхідність розвиток свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров'я вже у дошкільному віці та забезпечують наступність між дошкільною освітою і початковою ланкою загальноосвітньої підготовки з питань основ безпеки життєдіяльності.

Протягом навчального року педагогічні працівники дошкільних закладів мають використовувати у своїй роботі інтегрований комплекс занять з однієї із експериментальних (новаторських) програм, а також методичних рекомендацій до них.

Під час проведення «Тижня безпеки дитини" традиційні навчальні заняття збагачуються сюжетно-ігровим змістом (групові ігри, виконання вправ загального характеру, ігри драматизації з музичним супроводом тощо).

Поряд із сюжетно-рольовими іграми, де діти вчаться орієнтуватись у світі природи, техніки, людей, значне місце при проведенні займають дидактичні ігри, що дозволяють більш спрямовано керувати поведінкою дітей. Ігровий характер таких занять забезпечується введенням елементів сюжету, яскравістю та привабливістю матеріалів та постановкою завдань.

Вихователі вчать дітей знаходити істину шляхом запрошення їх до обговорення та направленими питаннями підводять до відповіді.

Велику зацікавленість викликає у дітей взаємне відвідування у групах занять, вікторин, змагань, виступів самодіяльних артистів, виставок дитячих робіт.

Педагог за допомогою вірного підбору методів і прийомів керує дитячою діяльністю, поглиблює позитивні взаємовідношення дітей, розвиває чуйність, милосердя, гуманне ставлення до людини, збагачує емоційні враження під час відпрацювання стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Декілька слів щодо психологічної готовності дітей сприймати навчальний матеріал про небезпеки та практичного відпрацювання дій.

Практика засвідчила, що екстремальна поведінка людей у більшості, визначається фізіологічно нормальним явищем жаху. Він сприяє екстремальній мобілізації фізичної та психологічної напруги, що необхідна для самозбереження. Але при плануванні занять з дітьми вихователям слід додатково враховувати "вікові" жахи, які властиві дошкільнятам та базуються на високій емоційності, малому досвіді життя і великому уявленні.

Обережна корекція емоціональної готовності дитини до реакції жаху відбувається за умови активного збагачення знань дитини про предмети, явища природи, світу людей і взаємовідношень, формування звички до ситуацій, в яких вони можуть виникнути. Коли ситуація не таїть в собі елементів несподіванки, тоді незрозумілих і тим лякаючих явищ біля дитини стає менше.

Крім заходів, що організовуються безпосередньо вихователем, під час «Тижня безпеки дитини" обов'язково створюються умови для самостійних форм дитячої діяльності.

Наприкінці "Тижня безпеки дитини" доцільно в групах провести з дітьми бесіду, з'ясувати, що сподобалось та запам'яталось дітям. Це допоможе зробити оцінку проведеної вихователем роботи.

По завершенню відпрацювання заходів загального плану з підготовки і проведення "Тижня безпеки дитини" у дошкільному закладі відзначаються діти, які стали переможцями в іграх, змаганнях, виставках малюнків тощо. Керівник закладу готує інформаційний матеріал для подання у районні, міські органи управління освітою та складає наказ за підсумками заходів.

Викладачі, методисти, майстри виробничого навчання курсів цивільної оборони області беруть активну участь у проведенні "Тижня безпеки дитини" та надають дошкільним закладам консультативно-методичну допомогу,


Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»
downloadcenter -> Методичні рекомендації для дистанційного та індивідуального навчання факультативного курсу для 10-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка