М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально


СИЛИ, ЩО ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ (РОБІТ) В РАЗІ ЗАГРОЗИ ТА ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙСторінка10/24
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.13 Mb.
#113
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

4. СИЛИ, ЩО ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ (РОБІТ) В РАЗІ ЗАГРОЗИ ТА ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

В разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій для проведення заходів (робіт) на території сільської (селищної) ради планується залучити як власні сили так і сили районного та місцевого підпорядкування.

4.1. В сільській (селищній) раді створені пошуково-рятувальні та інші
формування загальною чисельністю -__________________________ чол. у т. ч.:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Для проведення заходів (робіт), пов'язаних з рятуванням потерпілих,
наданням їм першої медичної допомоги, гасінням пожежі, демеркуризацією
речовин які вміщують ртутні сполуки та дегазацією інших хімічно-небезпечних
речовин планується залучати формування районного (міського)
підпорядкування.

Пожежні підрозділи:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Районні (міські) спеціалізовані формування ЦО :____________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аварійно-відновлювальні формування районів підприємств електро-,
водо-, теплопостачання та каналізаційного господарства:_______________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наведені вище формування залучаються для проведення заходів (робіт) в інтересах сільської (селищної) ради на підставі планів взаємодії, що розробляються відділом з питань НС та ЦЗН району ( міста) і узгоджуються відповідними органами управління.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ І ДІЙ СИЛ, ЩО ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
5.1. Радіаційне та хімічне забезпечення

Засоби індивідуального захисту, прилади радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю повинні зберігатися на складі сільської (селищної) ради та видаються на руки населенню при загрозі виникнення аварій з викидом радіаційних та хімічно небезпечних речовин рішенням директора - начальника ЦО об'єкту.

Кількість та види засобів наведені у додатку__________.

Контроль радіаційної та хімічної обстановки на території сільської (селищної) ради та в пункті розміщення евакуйованих здійснюється складом поста радіаційно-хімічного спостереження (ПРХС).

Дозиметричний контроль населення - груповим методом.
5.2. Медичне забезпечення

Медичне забезпечення населення здійснюється силами власного


медичного пункту__________________________).

Для надання медичної допомоги створені певні запаси:

медичні аптечки ___________шт.;

медикаменти для надання першої медичної допомоги на ___________чол.;

індивідуальні протихімічні пакети - ___________шт.;

перев'язочні пакети - ___________шт.;

санітарні сумки - ___________шт.;

носилки санітарні - ___________шт.Медична допомога здійснюється:


Перша медична допомога

силами персоналу власного медичного пункту;

Перша лікарська допомога

силами персоналу бригад швидкої медичної допомоги;

Спеціалізована лікарська допомога

силами персоналу лікувально-профілактичних закладів міст (районів) після госпіталізації потерпілих

Медична допомога під час евакуації та в районі (пункті) розміщення евакуйованих

згідно з додатком _____.5.3. Транспортне забезпечення
Під час проведення РШР:


Доставка потерпілих до

лікувально-профілактичних закладівузгодженим планом забезпечення з відділом з питань НС та ЦЗН району (міста);

Підвіз матеріально-технічних засобів під час ліквідації наслідків НС

транспортними засобами районних (міських) організацій згідно з окремим рішенням голови районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЕБ та НС);

Під час проведення евакозаходів

згідно з додатком 8.


5.4. Протипожежне забезпечення
Протипожежне забезпечення на об'єкті здійснюється особами з числа виробничого персоналу . Нагляд за станом пожежної безпеки на об'єкті здійснюється _____________а також представниками державної пожежної інспекції.

При виникненні пожежі, або вибуху з подальшим горінням, для гасіння вогню та проведення рятувальних робіт залучаються рятувальні підрозділи МНС району (міста).5.5. Матеріальне забезпечення
Під час проведення РІНР та ліквідації наслідків НС здійснюється:

 • заправка техніки паливно-мастильними матеріалами (ПММ) та підвезення необхідних матеріально-технічних засобів - згідно з окремим рішенням голови комісії з питань ТЕБ та НС міського, сільського району;

 • харчування особового складу сил, що залучаються для проведення РІНР через пересувні пункти харчування безпосередньо в районі проведення робіт;

 • харчування евакуйованих, забезпечення питною водою, предметами першої необхідності в районі (пункті) розміщення - згідно з додатком _____________.


6. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ.
Управління заходами та діями сил ЦО сільської (селищної) ради в разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій здійснюються з пункту управління (приміщення, де розміщується робоча група та особовий склад КНС сільської (селищної) ради.
З отриманням повідомлення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації проводяться слідуючи заходи:

До «Ч» + ( ) - приводиться у готовність система управління:

 • оповіщення та збір до сільської (селищної) ради робочої групи та особового складу КНС, складу евакокомісії. Отримання робочих документів;

 • перевірка зв'язку: по гілці управління - з робочими групами районної (міської) комісіями з ТЕБ та НС, з районним (міським) управлінням, відділом з питань НС та ЦЗН; по гілці взаємодії - з адміністраціями районних (міських) об'єднань, підприємств, організацій та установ, що відповідають за забезпечення заходів ЦО та мають сили, які за планом взаємодії, залучаються до дій в інтересах об'єкту. Організується цілодобове чергування відповідальних осіб з числа чергових змін робочої групи КНС.


До «Ч» + ( ) - уточнюється:

 • порядок управління та взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій;

 • порядок захисту населення при виникненні надзвичайної ситуації;

 • розрахунки наявності, ступені готовності та оснащення сил, що мають діяти в інтересах сільської (селищної) ради ;

 • обсяги та порядок забезпечення заходів та дій сил ЦО;

 • порядок приведення у готовність евакоорганів та проведення евакуації населення.


З отриманням повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації:

До «4» +___(_____) оповіщається та збирається до сільської (селищної) ради керівний склад НВФ ЦО.

На час виникнення НС вводиться цілодобове чергування з числа осіб оперативної групи. Встановлюється взаємодія з відповідними органами управління. Виконуються заходи по захисту населення і території від НС. Надається інформація про обсяги та час проведення заходів (робіт) (схема організації управління та взаємодії, додаток 1-6 ).

Зв'язок організується:


По радіо

з пунктом управління (ПУ) комісії з ТЕБ та НС_______________________________

району (міста) та пішою колоною евакуйованих при слідуванні до пункту посадки;По телефону -міської АТС

з пунктом управління комісій з ТЕБ та НС району та міста; з оперативним черговим управлінням, відділом з питань НС та ЦЗН району (_____) селища; з об'єднаннями, підприємствами, організаціями та установами, що відповідають за забезпечення заходів та мають сили, які за планом взаємодії повинні діяти в інтересах сільської (селищної) ради .

По телефону міжміської АТС

з евакоприймальною комісією __________

сільського району, адміністрацією збірного евакоприймального пункту у ___________Оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється:


 • керівництво сільської (селищної) ради адміністрації об'єктів - по телефонах міської АТС у неробочий час, у робочий час - по телефонах внутрішнього зв'язку та селекторного зв'язку.


НШ ЦО СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ ________________________

Додатки:


 1. Карта (схема) об'єктів сільської (селищної) ради з можливою обстановкою в разі виникнення аварій, катастроф та стихійних лих.

 2. Розрахунок сил, що залучаються для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

 3. Календарний план заходів та дій сил цивільної оборони.

 4. Схема оповіщення та зв'язку ЦО сільської (селищної) ради.

 5. Схема організації радіозв'язу (мережі, напрямки) сільської (селищної) ради.

 6. Схема організації групи зв'язку ЦО сільської (селищної") ради.
  Додатки 1, 4 виконуються залежно від специфіки об'єктів ЦО.


Додаток № 1
2.7.1. КАРТА (СХЕМА) СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ

З МОЖЛИВОЮ ОБСТАНОВКОЮ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙ, КАТАСТРОФ ТА СТИХІЙНИХ ЛИХ

На карті (схемі) умовними позначками, таблицями, розрахунками ті поясненнями наноситься:

 • пункт управління ЦО сільської (селищної) ради;

 • структурні підрозділи ЦО;

 • об'єкти господарської діяльності підвищеної небезпеки;

 • місця розміщення: чергових засобів зв'язку, аварійно-відбудовчих бригад;

 • пожежних та інших сил; захисних споруд; надання допомоги постраждалим;

 • зони можливих пожеж, руйнувань від вибухів, зараження;

 • зони можливих аварій на мережах електро-, водо-, газо та каналізації;

 • зони можливих зон паводків, повені, землетруси та інших природних явищ;

 • види та обсяги РІНР;

 • схеми комунально-енергетичних та технологічних мереж.


Додаток 2

2.7.2 РОЗРАХУНОК СИЛ, ЩО ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НС

п/п

Найменування формування

Чисельність

Можливості формування


Зв'язок

особового складу

техніки

1. Формування загального призначення

1.

Аварійно-рятувальна ланка

11


2.
2. Формування забезпечення (служби ЦО)

1.

Санітарна ланка (пости))

15


2.

Протипожежна ланка

6


3.

Ланка охорони

громадського

порядку


8


4.

Пост радіаційного та

хімічного

спостереження


3


5.

Розвідувальна ланка

5


6.

Ланка зв'язку, оповіщення

5


7.
НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

1. Формування загального призначення

1.
2. Формування забезпечення (служби ЦО)

1.
2.
3.

Примітка: Перелічуються всі формування і підрозділи сільської (селищної) ради, в тому числі і на особливий період, а також підрозділи району, міста по планах взаємодії.

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ЦО___________________

________________________________________ сільської (селищної) ради

«_____»________________200____р.


2.7.3. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ТА СИЛ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ______________________СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ

пп.

Заходи цивільної оборони

Виконавці

Час на виконання

Сили та засоби ЦО

1

2

3

4

5

1.Загальні заходи

1.

Прийом інформації про загрозу виникнення надзвичайної ситуації.

працівники с/селищної ради

До 5 хв.

Система оповіщення

2.

Оповіщення та збір керівного складу ЦО сільської (селищної) ради, організація цілодобового чергування.

ОЧ СГД

До 1-1,5 год.

Система оповіщення і зв'язку

3.

Організація зв'язку з відділом з питань НС та ЦЗН району (міста), іншими вищестоящими органами управління.

Начальник служби зв'язку

До 2 год.

Система зв'язку

4.

Приведення в готовність невоєнізованих формувань ЦО.

НЦО с/селищної ради

Від 5-30хв. до 2-3 год.

Сили ЦО

5.

Організація та ведення розвідки і спостереження в районах загрози виникнення надзвичайної ситуації.

НШЦО

До 2-4 год.

Пости РХС

6.

Підготовка до виїзду (у разі необхідності) оперативної групи штабу ЦО в район можливої надзвичайної ситуації.

НШ ЦО

До 2-3 год

Опергрупа

7.

Уточнення планів ЦО та з НС, прогноз масштабів та розмірів осередку ураження від можливої надзвичайної ситуації.

НШ ЦО

До 2-3 год

Штаб ЦОПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка