М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом НавчальноСторінка15/24
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.13 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

3. Основним змістом та головною метою всіх завдань 200_________ року вважати запобігання виникнення НС і високий професіоналізм у разі ліквідації їх наслідків.№ п/п

Найменування основних заходів ЦО та з НС

Об'єм витрат

Терміни виконанн я

Виконавці

1. Удосконалення роботи органів управління ЦО по попередженню НС

1.

Розробити науково-обгрунтовану програму можливих НС на


2.

Розробити план запобіжних заходів реагування на НС, що можуть виникнути на території сільської (селищної) ради.


3.

Удосконалювати схему оповіщення органів управління (ОУ) при загрозі виникнення НС територіального або об'єктового характеру.


4.

Організувати систему безперервного нагляду при отриманні штормового попередження та загрозі виникнення аварій на близько розташованих техногенно-небезпечних об'єктах


5.

Створити електронні версії плану реагування на НС, оперативних документів ОУ та проектів пропозицій для прийняття рішенняА Інженерний захист

1.

Реалізувати план поточного ремонту сховищ та його систем


2.

Встановити на сховищах (е) резервні джерела живлення.


3.

Встановити у всіх сховищах радіоточки та телефони


4.

Обладнати у всіх сховищах приміщення для зберігання 313 та продуктів харчування.


5.

Забезпечити пункт управління органами радіозв'язку


6.

Уточнити розрахунки укриття населення у сховищах


7.

Провести інструктивні заняття з особовим складом ланок обслуговування сховищ по приведенню їх у готовність.


Б Радіаційний та хімічний захист

1.

Перевірка стану та ремонт складів 313 та приладів радіаційної та хімічної розвідки (РХР) та дозиметричного контролю (ДК)


2.

Придбання 313, приладів РХР та ДК для ОУ та особового складу спеціалізованих формувань


4.

Перевірка готовності пунктів видачі 313:

- документації;

- плану транспортного забезпечення;

- адміністрації;

- стану приміщеньВ Медичний захист

1.

Удосконалення плану медичного забезпечення працюючого персоналу та особового складу спеціалізованих формувань при виникненні НС2.

Поновлення засобів медичного захисту


3.

Створити медичні формування, що забезпечують проведення заходів за призначенням в обсязі плану


4.

Проводити регулярні планові заняття по наданню само та взаємо медичної допомоги з населенням.


Г Евакуаційні заходи

1.

Визначення складу задач та організації дій евакоорганів сільської (селищної") ради.


2.

Корегування плану евакозаходів об'єкту при загрозі та виникненні НС


3.

Уточнення розрахунків по видах забезпечення проведення евакозаходів:

- транспортного;

- медичного;

- охорони громадського порядку;

- продовольчого;

- матеріально-технічного
4.

Узгодження пунктів збору, місць розміщення та відселення населення з питань евакозаходів


5.

Провести інструктивні заняття з працівниками НВФ ЦО сільської (селищної) ради.


III. Організація життєзабезпечення населення при виникненні аварій, катастроф

та стихійних лих

1.

Заслухати на засіданні комісії з НС (ТЕБ та НС) керівників, які відповідають за продовольче, медичне, матеріально-технічне та транспортне забезпечення заходів по захисту працівників об'єктів та населення


2.

Створення матеріально-технічних та продовольчих запасів


3.

Визначення резерву фінансування заходів по життєзабезпеченню відселених працівників та членів їх сімейІV. Забезпечення готовності сил ЦО об'єкту до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт ( РШР)

1.

Створення спеціалізованих формувань, забезпечення їх 313, засобами механізації, спорядження для проведення РІНР


2.

Планування дій ОУ та сил сільської (селищної) ради на кожний вид аварії


3.

Проведення планових заходів підготовки сил ЦО


4.

Організація видів забезпечення діями сил ЦО


5.

Забезпечення сил ЦО сільської (селищної") ради засобами зв'язку


6.

Планування та проведення практичних заходів та дій сил ЦО.V. Удосконалення системи управління, оповіщення та зв'язку


1.

Підготовка та оснащення засобами зв'язку, 313, медичними засобами


2.

Переробка інструкцій по оповіщенню та зв'язку у чергового диспетчерського персоналу при загрозі та виникненні НСVI. Організація підготовки та перепідготовки керівного складу

1.

Підведення підсумків по підготовці підсистеми ЦО сільської (селищної") ради за рік і постановка завдань на рік.


2.

Розробка плану підготовки підсистеми ЦО на рік


3.

Організація підготовки спеціалізованих формувань згідно спланованих НС на території сільської (селищної) ради.Голова комісії з питань НС ________________________________________________

2.10. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ НАЧАЛЬНИКА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ


Час (від

одержання інформації

Дії начальника цивільної оборони сільської (селищної) ради

Відмітка виконання

1

2

3

1 3 одержанням інформації про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації

До прибуття в установу
Ч" +

Віддати наступні розпорядження (поставити завдання):

- на збір керівного складу цивільної оборони об'єкту і начальнику штабу ЦО;

- на приведення в готовність системи оповіщення і зв'язку, підготовку до виходу транспортних засобів (у разі необхідності):

- на інформацію вищестоящих органів управління та НЦО району про загрозу (або виникнення) надзвичайної ситуації.


3 прибуттям в установу:

„Ч" +

1. Прийняти доповідь про те, що трапилось на об'єкті, уточнити обстановку, прийняти першочергові заходи. Ввести в дію План ЦО сільської (селищної) ради.
„Ч" +

2. Визначити (оцінити) аварію (катастрофу), прийняти рішення на організацію проведення першочергових рятувальних та невідкладних робіт (в залежності від виду надзвичайної ситуації), уточнити послідовність роботи керівного складу НВФ у відповідності з Планом ЦО.
„Ч" +

3. Віддати необхідні розпорядження на збір всього керівного складу НВФ та приведення в готовність систем оповіщення і зв'язку.
„Ч" +

4. Доповісти НЦО району по телефону про обстановку на території сільської (селищної") ради і стан справ з ліквідації наслідків НС.
„Ч" +

5. Доповісти по телефону начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району

- обстановку на місці надзвичайної ситуації, її масштаби та можливий характер розвитку, наслідки;

- першочергові заходи, які плануються або проводяться;

- склад сил цивільної оборони, що приймають участь або планується задіяти для локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, послідовність їх застосування;

- запросити необхідну допомогу (вказати яку);

- проінформувати про подальший порядок роботи (вказати який)

ІІ. Наступні заходи (рішення):
1. Провести нараду з керівним складом цивільної оборони сільської (селищної) ради і віддати необхідні розпорядження заступникам НЦО на організацію робіт з локалізації і ліквідації надзвичайної ситуації.
Л" +

2. Дати вказівки з порядку уточнення взаємодії з вищестоящими органами управління ЦО з наступних питань:

- виділення додаткових сил цивільної оборони;

- виділення додаткових засобів ЦО;

- порядку організації і проведення евакозаходів (у разі необхідності);

- порядку надання допомоги потерпілим;

- порядку матеріально-технічного забезпечення сил цивільної оборони та проведення пошукових та невідкладних робіт в осередках ураження;

- вирішення інших питань.

Л"+

3. Організувати роботу всіх органів управління об'єкту з організації захисту населення, наданню допомоги потерпілим, організації і проведенню пошукових, рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження.
Ч" +

4. У разі необхідності особисто взяти на себе організацію і керівництво проведенням РІНР в осередку ураження внаслідок надзвичайної ситуації.
Л" +

5. Організувати контроль за виконанням відданих розпоряджень та наказів з питань організації і проведення РІНР, захисту населення, надання допомоги потерпілим та організації матеріально-технічного забезпечення дії сил ЦО.
Л" +

6. Підвести підсумки роботи органів управління ЦО з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і подати підсумкову доповідь вищестоящим органам управління після закінчення всіх видів робіт.

Примітка: Календарний план роботи начальника цивільної оборони сільської (селищної") ради уточнюється у відповідності з видом можливої надзвичайної ситуації.

НАЧАЛЬНИК ЦО

_______________________(___________)

2.11. РІШЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ З ОРГАНІЗАЦІЇ РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
В результаті аварії (катастрофи, стихійного лиха), яка виникла на_______________________________ «____»________200_____________ року у за київським часом склалася наступна обстановка: загинуло ____чол.; постраждало ______чол.;

утворилася зона ____________________________________________ ураження; зруйновано:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________; порушено постачання________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________В зону ураження потрапило_______чол. населення і працівників і службовців об'єктів.

Обсяги робіт з ліквідації аварії (катастрофи, стихійного лиха) складають: _

________________________________________________________________________________

Можливість локалізації та ліквідації наслідків аварії (катастрофи, стихійного


лиха) своїми силами складає:_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Для надання допомоги ___________________ потерпілим та ліквідації осередку ураження на

об'єкті сільської (селищної) ради необхідно залучення додаткових сил і


засобів (вказати яких):____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

З ______________«_____»______________200____року приведено в готовність штаб

цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій сільської (селищної) ради,


об'єктів та чергові сили у складі:____________________________________________________

_________________________________________________________________________

а з ________________ «_____»_______________200____ року приступили до надання

допомоги потерпілим та проведенню робіт з локалізації наслідків аварії (катастрофи, стихійного лиха).

За станом на _____________________ «_____»_________________200_______ року проведено

(виконано):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ З метою прискорення надання допомоги потерпілим, прискорення робіт з локалізації і ліквідації наслідків аварії (катастрофи, стихійного лиха) на території сільської (селищної) ради.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка