М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом НавчальноСторінка17/24
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.13 Mb.
#113
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


ДОДАТОК: Розклад:

Розклад занять по цивільній обороні (у сфері цивільного захисту) з навчальною групою на навчальний рік.


НШ ЦО_________________________________СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ
________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток № 1 до Наказу начальника ЦО сільської (селищної) ради

«____» _______________200__р.№____


ТЕМИ

НАВЧАНЬ І ТРЕНУВАНЬ ПО ЦИВІЛЬНІЙ ОБОРОНІ
____________________________________________________

(найменувань я сільської (селищної) ради)


на 200______навчальний рік №_____________


Найменування теми

Склад учасників

Комплексні навчання (об'єктове тренування)
Командно-штабне навчання
Тактико-спеціальне навчання

НАЧАЛЬНИК ШТАБУ ЦО_______________________________________

(найменування сільської (селищної) ради)


ПЕРЕЛІК

навчальних груп і керівників занять по ЦО
________________________на 200____навчальний рік

(найменування сільської (селищної) ради)

Додаток №2 до Наказу начальника ЦО сільської (селищної) ради
Номера навчальних груп

Кількість чоловік

Структурні підрозділи, невоєнізовані формування, керівний склад ЦО

Керівник заняття
Освіта

Посада

Прізвище, ініціали1. Керівний склад
2. Командно-начальницький склад
3. Робітники і службовці


НАЧАЛЬНИК ШТАБУ ЦО_______________________________________

(найменування сільської (селищної) ради)3.3. ТЕМАТИКА ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСО ЙОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ СІЛЬ< ЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ

 1. Закон України «Про Цивільну оборону України». Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Організаційна структура ЦО підприємства, установи, організації.

 2. Законодавство України у сфері рятувальної справи. Комплектування та підготовка особового складу формувань. Обов'язки, права, гарантії соціального захисту та відповідальність рятівників сил цивільної оборони.

 3. Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Характеристика небезпечних промислових факторів сільської (селищної) ради.

 4. Функціональні обов'язки особового складу невоєнізованих формувань та його дії при приведенні формувань в готовність.

 5. Організація захисту особового складу формувань у ході виконання рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах радіаційного забруднення місцевості та при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах.

 6. Радіаційно- небезпечні об'єкти. Радіоактивні речовини та їх вимірювання. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю. Норми радіаційної безпеки НРБУ 97. Поводження з радіоактивними відходами. Режими радіаційного захисту.

 7. Хімічно небезпечні об'єкти. Сильнодіючі отруйні речовини, особливості їх впливу на організм людини. Промислові засоби індивідуального захисту органів дихання. Прилади хімічної розвідки для сильнодіючих отруйних речовин.

 8. Організація санітарної обробки особового складу формувань, спеціальна обробка техніки і майна при зараженні радіоактивними, отруйними та бактеріальними засобами.

 9. Прийоми надання само та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах. Перша медична та долікарська допомога при гострих отруєннях сильнодіючими отруйними речовинами.

 10. Взаємодія особового складу формувань при проведенні робіт у районах надзвичайних ситуацій. Участь формувань у заходах життєзабезпечення населення, спрямованих на забезпечення мінімуму життєвих потреб громадян, які потерпіли від наслідків надзвичайних ситуацій.

 11. Заходи безпеки при веденні рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.3.4. ТЕМАТИКА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ НЕВОЄНВОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ


 1. Завдання та дії формувань загального призначення при проведенні РІНР в осередках ураження та зонах зараження. 1. Завдання та дії інженерних формувань при проведенні РІНР в осередках ураження та зонах зараження.
 1. Завдання та дії аварійно-відновлювальних формувань при проведенні РІНР в осередках ураження та зонах зараження. 1. Завдання та дії формувань радіаційного та хімічного захисту при проведенні РІНР в осередках ураження та зонах зараження.
 1. Завдання та дії формувань забезпечення та харчування при проведенні РІНР в осередках ураження та зонах зараження. 1. Завдання та дії формувань захисту сільськогосподарських тварин і рослин при проведенні РІНР в осередках ураження та зонах зараження.
 1. Завдання та дії формувань радіаційного та хімічного захисту при проведенні РІНР в осередках ураження та зонах зараження. 1. Завдання та дії формувань охорони громадського порядку при проведенні РІНР в осередках ураження та зонах зараження.
 1. Завдання та дії автомобільних формувань при проведенні РІНР в осередках ураження та зонах зараження. 1. Завдання та дії формувань зв'язку при проведенні РІНР в осередках ураження та зонах зараження.
 1. Завдання та дії формувань евакуації при проведенні РІНР в осередках ураження та зонах зараження.


3.5. ТЕМАТИКА ПІДГОТОВКИ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ, ЩО НЕ ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ

 1. Права та обов'язки громадян у сфері захисту населення та територій від НС природного та техногенного характеру.
 1. Основні поняття про надзвичайні ситуації, оповіщення про НС. Дії населення при попереджувальному сигналі "Увага всім!'* та мовній інформації з ЦО.
 1. Основи організації життєзабезпечення населення у зонах надзвичайних ситуацій та тимчасового відселення.
 1. Правила поведінки та дії населення під час землетрусів, затоплень, селевих потоків, оповзнів, ураганів, лісових пожеж, снігових заносів та ожеледиці.
 1. Джерела радіації. Поняття про дози опромінення, рівні забруднення. Побутові дозиметричні прилади та робота з ними. Основні норми поведінки та дії населення при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненні місцевості. Режими радіаційного захисту.
 1. Рекомендації з гігієни харчування, профілактичних заходів та ведення приватних господарств на територіях з підвищеним рівнем радіації. Дії населення при знезараженні територій, будівель, споруд, робочих місць, одягу. Санітарна обробка людей.
 1. Небезпечні хімічні речовини, речовини що використовуються у промисловості. Дії населення при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин. Дегазація приміщень, особистих речей, одягу. Невідкладна та перша допомога ураженому.

 2. Отрутохімікати, що застосовуються у сільському господарстві. Безпечні умови праці при роботі з ними. Профілактика отруєнь недоброякісними харчовими продуктами та грибами.
 1. Інфекційні захворювання. Характеристика деяких збудників. Правила поведінки населення при проведенні ізоляційно-обмежувальних заходів. Дезінфікуючі речовини та розчини. Порядок проведення дезінфекції.
 1. Засоби колективного захисту населення. Підвищення захисних властивостей житла.

 2. Промислові та підручні засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання.
 1. Обов'язки дорослих щодо безпеки та захисту дітей. Виховання у дітей навичок поведінки в екстремальних ситуаціях. Засоби індивідуального захисту дітей.
 1. Захист продуктів харчування, фуражу, води від зараження радіоактивними, отруйними речовинами та бактеріальними засобами.

 2. Організація захисту сільськогосподарських тварин і рослин від зараження. Обсервація та карантин.
 1. Евакуація. Порядок проведення евакуації. Екстрена евакуація та тимчасове виведення населення із зон загрози житло та здоров'ю. 1. Основні причини загибелі постраждалих та типові помилки при наданні першої допомоги. Екстрена допомога при електротравмах, утопленні, небезпечної для життя кровотечі, переломах кісток, травматичного або опікового шоку. Основи догляду за хворим.
 1. Пожежо- та вибухонебезпечні предмети на виробництві та у побуті. Рекомендації населенню щодо профілактики та дій при виникненні пожеж. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.
 1. Морально-психологічна підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Психологія натовпу. Безпека при масових зібраннях людей.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник навчання

_____________________________

(підпис)

«____»________________200___р.
3.6. РОЗКЛАД

занять по цивільній обороні з робітниками, службовцями і працівниками
сільської (селищної) ради у 200_____навчальному році
Дата проведення

Назва теми

Кі-сть годин

Місце проведення занять

Хто проводить

Відм. про викон.

Всього: ______________________________ годин
ПРИМІТКА: Всі заняття проводятся практично


НАЧАЛЬНИК ШТАБУ ЦО _______________________

3.7. ЖУРНАЛ

ОБЛІКУ ЗАНЯТЬ ПО ЦИВІЛЬНІЙ ОБОРОНІ НА 200____НАВЧАЛЬНИЙ РІК

____________________________________________________________

(найменування навчальної групи)


Керівник групи_________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

(внутрішня форма журналу)


Облік відвідування занять


№ п/п

Прізвище,

ініціали навчаємихДата проведення заняття

і т.д.

Дата проведення заняття, № теми, кількість годин і підпис керівника
Зауваження і пропозиції перевіряючого (останні сторінки)


п/п

Дата перевірки

Тема занять (навчання), керівник

Оцінка заняття (навчання) зауваження і пропозиції перевіряючого. Посада і підпис перевіряючого

Прийняті міри


3.8. ДОПОВІДЬ ПРО ПІДСУМКИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНОГО СКЛАДУ,

НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ і НАВЧАННЯ РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ ТА
НАСЕЛЕННЯ З ЦО_________________________________

(установи)


І. Основні підсумки підготовки з ЦО.


 1. Як виконанні головні завдання на навчальний рік.

 2. Які основні рішення прийняті з питань навчання різних навчальних груп, створення навчально-матеріальної бази і ефективність від їх виконання.

 3. Що зроблено по визначенню, узагальненню і впровадженню позитивного досвіду в проведенні занять і навчань.


II. Підготовка керівного, командно-начальницького складу,

невоєнізованих формувань та населення.

 1. Підготовка керівного і командно-начальницького складу (кількісні і якісні показники виконання програм і планів підготовки).

 2. Навчання невоєнізованих формувань (організація і якість навчання, проведення навчань і тренувань, їх кількість).

 3. Навчання робітників і службовців, населення (організація і якість навчання, охоплено навчанням і тренуванням).


III. Комплексні навчання і об'єктові тренування.

Характерні особливості в організації і проведенні КОН, КОТ, ТСН виконання плану їх проведення, причини невиконання або перенесення.


ІV. Стан навчально-матеріальної бази (наявність, як вона забезпечує проведення практичних занять).

V. Стан пропаганди ЦО (планування, організація, форми і методи пропаганди ЦО і морально-психологічної підготовки особового складу невоєнізованих формувань, населення).

VІ. Загальні висновки і пропозиції.


КЕРІВНИК ____________________

НАЧАЛЬНИК ШТАБУ ЦО ____________________

3.9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ШТАБУ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ЦО_________________

______________________________

______________________________
І. Основні завдання штабу ЦО____________________________________ сільської

(селищної) ради


 1. Своєчасно розробляти і щорічно уточнювати плани заходів ЦО об'єкту.

 2. Проводити підготовку формувань і навчання по ЦО робітників і службовців, що не ввійшли у формування, а також підготовку служб і евакуаційних органів.

 3. Організовувати проведення заходів ЦО з запобігання і ліквідації НС, здійснювати постійний контроль їх виконання.

 4. Своєчасно підготувати пункти управління і організовувати зв'язок і оповіщення на об'єкті.

 5. Забезпечити своєчасне оповіщення керівного, командно-начальницького складу, штабу і служб про заходи ЦО, що проводяться та приведення в готовність органів управління, сил і засобів об'єкту.

 6. Організація розвідки, збір і вивчення даних обстановки, доповідати висновки з оцінки обстановки і пропозиції начальнику ЦО, територіальні органи управління, доводити дані про обстановку до формувань та інформувати про них сусідів.

 7. Оповіщення формувань, робітників і службовців про загрозу виникнеш ; НС, небезпеки радіоактивного, хімічного і бактеріологічного зараження.

 8. Разом з службами і евакуаційними органами об'єкту готувати начальнику ЦО об'єкту необхідні розрахунки і пропозиції щодо організації і проведення заходів.

 9. Доводити завдання до підлеглих і контролювати їх виконання, розробляти накази і розпорядження начальника ЦО, надавати доповіді у вищі органи управління.

 10. Організація всебічного забезпечення формувань та здійснення комендантської служби на території об'єкта і у районі розташування формувань.

 11. Ведення обліку сил і засобів ЦО об'єкту, доз радіоактивного опромінення, отриманих особовим складом формувань, робітниками і службовцями, а також втрат особового складу.

 12. 12. Вивчати досвід успішного проведення заходів ЦО і вмілих дій особового складу при виконанні завдань і доводити його до служб, формувань.

Основні зусилля штабу у вирішенні завдань повинні бути направлені на найбільш ефективне використання всіх можливостей для завчасного проведення заходів щодо:
 • будівництва захисних споруд;

 • накопиченню засобів індивідуального захисту;

 • створенню і підготовці формувань на проведення РІНР;

 • підвищення стійкості роботи об'єкта у надзвичайних умовах.ІІ. Штатно-посадовий список

посадових осіб штабу ЦО________________сільської (селищної)

ради


№ п/п

Посада з питань ЦО та НС

Прізвище, ім'я, по батькові

Займана посада, тел.

Домашня адреса, тел

спосіб оповіщенняУ робочий час

Поза робочий час

1.

Начальник штабу ЦО
2.

Заступник начальника відділу (штабу) по оперативним питанням
3.

Помічники начальника відділу (штабу) по:- протирадіаційно­му та хімічному захисту- інженерно-технічному захисту- підготовці і навчанню по ЦО
4.

Направлені (на великихоб' єктах):
5.

Зв'язківці (на великих об'єктах):
6.

Комендант ПУ
7.

Охоронці ПУ.
8.

Транспортна група.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка