М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально


III. Функціональні обов'язки та робочі документи особового складу штабу ЦО ______________________________________ сільської (селищної) радиСторінка18/24
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.13 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

III. Функціональні обов'язки та робочі документи особового складу
штабу ЦО ______________________________________ сільської (селищної) ради:


Функціональні обов'язки

Перелік основних документів у робочій папці.

1

2

Начальник штабу ЦО.

Начальник штабу ЦО є перший заступником начальника ЦО. Йому надається право від імені начальника ЦО віддавати накази та розпорядження з питань цивільної оборони на об'єкті (цивільного захисту).

Начальник штабу ЦО відповідає за організацію роботи щодо попередження та ліквідації НС природного і техногенного характеру, плану ЦО, а також за координацію робіт з планування у всіх підрозділах об'єкта, заходів цивільного захисту населення і територій, за забезпечення готовності невоєнізованих формувань ЦО до дій за призначенням, організацію злагодженої роботи КНС, штабу ЦО, служб ЦО, евакуаційної та інших комісій.

У своїй діяльності начальник штабу керується основними положеннями керівних документів з цивільного захисту населення і територій від НС, і наказами начальника ЦО.

Начальник штабу ЦО здійснює комплекс заходів щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

повсякденній діяльності:

- керувати розробкою "Плану дій органів управління і сил щодо попередження і ліквідації НС техногенного та природного характеру" (ПДОУС) та його основної складової частини - "Плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій" (ПЛАС) на об'єктах. їх корегування не рідше одного разу на півроку;

планувати й організовувати підготовку з цивільного захисту населення і територій, цивільної оборони керівного, командно-начальницького складу, невоєнізованих формувань ЦО;

- забезпечувати готовність органів управління, системи зв'язку й оповіщення, сил і засобів до дій у НС;

- брати участь у створенні і роботі комісії з надзвичайних ситуацій, комісії з евакозаходів, а також інших комісій об'єкта;

1. Завдання (штабу) при загрозі та
виникненні НС у мирний час.


2. Схема організації роботи у НС
мирного часу.


3. Функціональні обов'язки.

4. Календарний план-графік роботи
при загрозі та виникненні НС (по
кожному виду НС).


5. Критерії оцінки НС. Класифікатор
НС.


6. Бланк доповідей про факт, розвиток
НС та ліквідацію наслідків (виписка з
табеля термінових донесень у район,
місто).


7. Варіанти пропозицій для прийняття
рішень про ліквідацію наслідків НС
(по кожному можливому виду НС).


8. Варіанти рішень на ліквідацію
наслідків НС.


9. Варіанти розпоряджень (наказів)
НЦО про забезпечення заходів
ліквідації наслідків НС.


10 Схема організації ЦО.

11. Штатно-посадовий список

керівного і командно-начальницького складу ЦО (списки № 1 і 2).

12. Вихідні дані для планування


заходів ЦО (витяг із плану ЦО з
вищого органу ЦО, служб та ін.).

13. Тексти повідомлень по РТВ про


НС (по всіх видах можливих НС).

14. Довідкові дані по ЦО.

15. Робочий зошит, канцприладдя.

- своєчасно подавати до відділу з НС і ЦЗН міста (району) повідомлення та інші звітні документи;

- організовувати своєчасну підготовку і перепідготовку керівного, командно-начальницького складу, особового складу формувань, населення, що не входять у формування;

- керувати проведенням заходів щодо колективного радіаційного , хімічного, медичного і протипожежного захисту, здійснювати контроль і спостереження за станом навколишнього середовища;

вести облік підготовки всіх категорій навчаємих з питань ЦЗН і території;

- планувати захист робітників та службовців, ОГД та населення забезпечення їх 313;

удосконалювати навчально-матеріальну базу ЦО, проводити заходи щодо пропаганди цивільного захисту населення і території;

- здійснювати постійний контроль за проведенням усіх заходів ЦЗ на об'єктах села (селища);

- організовувати і підтримувати з органами управління силових структур (району), із сусідніми об'єктами взаємодію з питань ліквідації аварій;

упроваджувати нові методи прогнозування, оцінки обстановки, розрахунків сил і засобів, прийняття і реалізації рішень з використанням комп'ютерної техніки із сучасним програмним забезпеченням моделюванням можливих НС;

узагальнювати і готувати для начальника ЦО -необхідну інформацію про заходи безпеки.

В період загрози або виникнення НС:

перевірити доведення сигналу оповіщення до всього населення в робочий час і до керівного складу в неробочий час;

- з використанням комп'ютерних програм, таблиць, довідників зробити прогнозування, оцінку обстановки;

- за розпорядженням начальника ЦО привести в готовність невоєнізовані формування ЦО;

- зібрати КНС, підготувати дані для роботи комісії, взяти особисту участь у її роботі;

- уточнити варіант розпорядження начальника ЦО, закладеного в програмному забезпеченні;

- уточнити склад і завдання мобільно-оперативної групи;

- організувати оперативне чергування, розвідку і спостереження за навколишнім середовищем;

- уточнити план взаємодії з органами управління, силами і службами об'єктів;

- уточнити маршрути і порядок евакуації при виникненні НС;

- брати участь у заходах щодо захисту робітників та службовців, підвищення сталості та функціонування об'єктів;

- готувати дані про обстановку для доповіді вищим органам управління та сусідам;

- доповідати про проведені заходи у відділ з питань НС і ЦЗН міста (району);

- забезпечити негайне доведення сигналу до керівного складу, відповідального керівника робіт, робітників та службовців, населення, органів управління і сил за планом взаємодії (за потребою) про виникнення НС на об'єкті;

проконтролювати залучення чергових сил об'єкта і прибуття сил


міста (району) за планом взаємодії;

- забезпечити збір членів КНС, взяти участь у її роботі;

- організувати збір даних про обстановку від ланки розвідки, сусідів, відділу з питань НС і ЦЗН району;

- вжити екстрених заходів щодо захисту населення (екстрена евакуація, укриття);

вчасно готувати проекти розпоряджень начальнику ЦО (ПП "Прогноз"), після їх затвердження доводити до виконавців, здійснювати контроль за їх виконанням;

- вчасно доповідати відомості про обстановку та вжиті заходи начальнику ЦО, у відділ з питань НС і ЦЗН (району);

- спільно з фахівцями і службами ЦО давати оцінку масштабу події, розмірів збитків і наслідків НС.

Заступник начальника органу управляння ЦО по оперативним питанням та зв'язку - підпорядковується начальнику органу управління ЦО. При відсутності начальника органу управління ЦО виконує його обов'язки.

- організувати оповіщення бойового розрахунку ПУ по команді "Оголошений збір";

- особисто встановлювати і підтримувати зв'язок з вищими і підлеглими органами, підрозділами та формуваннями об'єктами, які взаємодіють;

-уяснити обстановку; з дозволу НШ (ЗНЦО) інформувати про неї розрахунок ПУ, керівників та тих, хто працює;

- вести книгу обліку отриманих розпо­ряджень; вести облік (підшити у окрему справу) всіх письмових наказів та розпоряджень НЦО і НШ, доповідей та донесень з відповідним оформленням їх;

-організувати збереження та видачу


Функціональні обов'язки. Календарний план-гафік роботи ЗНШ. Штатно-посадовий список бойового розрахунку ПУ.

Схема оповіщення посадових осіб бойового розрахунку ПУ в робочий та неробочий час.

Схема організації оповіщення, зв'язку і управління.

Журнал обліку отриманих та відданих

розпоряджень.

Документи направленців:

- функціональні обов'язки;

- перелік об'єктів, (структурних підрозділів), вищестоящих органів управління ЦО та порядок зв'язку з ними;

- журнал розпоряджень, які отримані і | віддані та доручень направленців, |


робочих папок бойового розрахунку ПУ;

-спільно з комендантом ПУ вживати заходи для забезпечення ПУ меблями, майном, засобами зв'язку, приладами РХЗ, та іншим необхідним для функціонування та забезпечення життєдіяльності бойового розрахунку ПУ;

- підтримувати у готовності всі засоби зв'язку та оповіщення об'єкту, ПУ; готувати та керувати роботою групи (ланки) зв'язку;

-здійснювати контроль за роботою коменданта ПУ та направленців.які відправлені. Документи груп зв'язку:

- функціональні обов'язки;

- радіодані та порядок радіозв'язку;

- список телефонів КС ЦО;

- маршрут руху зв'язкових і списки осіб, які вони оповіщують.

Документи коменданта:

- функціональні обов'язки;

- інструкція по охороні ПУ;

- інструкція оперативним черговим;

- опис майна ПУ. Виписка з плану ЦО.


Помічник начальника органу управляння ЦО по навчанню населення та підготовки формувань - підпорядковується начальнику органу управління ЦО.

-вести облік чисельності працюючих (окремо за категоріями) у мирний час - за змінами та структурними підрозділами;

- мати програми підготовки по ЦО для всіх категорій працюючих на весь навчальний рік;

- приймати міри по накопиченню і контролювати використання учбово-матеріальної бази, мати літературу та інші необхідні посібники для проведення занять у групах;

- організувати підготовку керівників навчальних груп; контролювати хід та вести облік занять у групах, робити огляди підготовки, організувати чергування на консультаційних пунктах;

-розробляти і вести облік особового складу формувань та їх оснащення;

- розробляти і доводити до командирів1. Функціональні обов'язки.

2. Витяг із плану.

3. Календарний план-гафік.

4. Розрахунок забезпечення


робітників (у т.ч. і формувань)
засобами РХЗ; витяг із плану
отримання у районі засобів РХЗ (зі
складів мобрезерву).

5. Документи формувань РХЗ (пункти


видачі 313, посту РХН і КО та ін..):

- схема організації та можливості;

- штатно-посадові списки;

- табеля оснащення;

витяг з плану приведення у готовність (у частині, що стосується формувань РХЗ);

6. Витяги з табелю управління


формувань ЦО.

7. Журнал обліку доз опромінення


керівного та командно-
начальницького складу.

формувань "План приведення у готовність формувань";

-періодично (два рази на рік) з кожним формуванням проводити тренування по оповіщенню та збору, уточнюючи при цьому списки особового складу та табелі оснащення і вносити відповідні корективи у ці документи;

-готувати і відправляти в позаміську зону формування підвищеної готовності (при отриманні відповідного розпорядження);

- після завершення евакуації уточнити місце знаходження та стан сил ЦО, перевірити (з'ясувати) їх готовність.8. План заходів по захисту (план
заходів по підвищенню стійкості) у
всіх можливих випадках зараження.

9. Витяг із табелю управління


заходами ЦО.

10. Довідкові дані:

- телефонний довідник;

- режим радіаційного захисту;

- таблиця оцінки працездатності людей, що були опроміненні;

- допустимі норми зараження поверхності;

- допустимі норми опромінення;

- режими роботи особового складу в 313;

- характеристика основних отруйних речовин (ОР) та рекомендації (пам'ятки) по захисту від них;

- довідники по обеззараженню (порядок виготовлення розчинів, використання речовин та розчинів, які є в наявності);

- сигнал оповіщення;

зразки особових карток доз контролю та ін..

11. Робочий зошит та канцприладдя.


Помічник начальника органу управляння ЦО по інженерно-технічним заходам - підпорядковується начальнику органу управління ЦО.

- мати розрахунки сховища у захисних спорудах на мирний та військовий час (у т.ч. на випадок раптового виникнення НС) як у місці дислокації, так і у позаміській зоні;

- вести облік захисних споруд і знати їх характеристики (клас, місткість, схеми розміщення, укомплектованість табельним майном); перевіряти систематично (не менше двох разів на рік) стан захисних споруд і приймати міри до їх дообладнання та ремонту; мати розрахунки на дообладнання приміщень та будівництво ПРУ та найпростіших укриттів на необхідну кількість людей;1. Функціональні обов'язки.

2. Витяг з плану ЦО.

3. Календарний план-гафік роботи.

4. Відомість про наявність захисних


споруд, інших заглиблених
приміщень на території об'єкту.

5. Розрахунок укриття на працюючих


при раптовому виникненні НС.

6. Розрахунок укриття для


проживаючого населення та
підселеного населення у безпечному
районі по евакуації.

7. . Витяг з ПДОУС (ПЛАС).

8.. План та розрахунки будівництва (дообладнання), яких не вистачало, ЗС (з розробкою відповідної схеми та карток будівництва).


-готувати ланки обслуговування сховищ (укрить); контролювати приведення у готовність цих ланок та захисних споруд;

- організувати дообладнання та будівництво захисних споруд у відповідності з розрахунками;

-контролювати закладку у ЗС продуктів (на робочу зміну), медикаментів та води;

-надавати допомогу сільській раді у дообладнанні та будівництві (техніка, матеріали, робоча сила) захисних споруд;

- вивчити можливості використову­вання місцевих матеріалів для будівництва захисних споруд;

-доводити до усіх працюючих рекомендацій про порядок підготовки ЗС (мешкання), порядок їх заняття і правила поведінки;

- після виникнення НС визначити стан захисних споруд.


9. Довідкові дані:

- телефонний довідник;

- режим радіаційного захисту;

- значення шарів половинного ослаблення для різних матеріалів;

- коефіцієнти захисту житлових, виробничих приміщень та інших будівель та споруд;

- схеми ПРУ та найпростіших укрить, які будуються на території;

- розрахунки та таблиці працевитрат та матеріалів на будівництво (дообладнання) захисних споруд;

- рекомендації щодо заготівлі будівельних та інших матеріалів.

ПОМІЧНИК НАЧАЛЬНИКА ОРГАНУ УПРАВЛЯННЯ ЦО ПО ПРОПАГАНДІ - підпорядковується начальнику органу управління ЦО.

- планувати заходи щодо пропаганди із залученням робітників органу управління, об'єкту та курсів (за домовленістю); готувати огляди, довідки та пропозиції, вести облік роботи;

- підтримувати постійний зв'язок з державними органами радіо, телебачення, редакцій газет, профспілок з питань пропаганди знань;

- готувати пропагандистський актив;

- спільно з НЦО та НШ готувати і проводити місячники, декади, дні ЦО, змагання, фестивалі, конкурси ЦО із оформленням фотовітрин, стінгазет, бойових листів; готувати матеріал і виступати у місцевій пресі, по об'єктовій радіомережі; організовувати демонстрацію відеофільмів, проведення лекцій (з запрошенням робітників ЦО);

- організувати обладнання (спільно з НШ) класів, інформаційно-довідкових куточків, стендів, консультаційних пунктів (спільно з ПНШ по підготовці) та інших посібників ЦО;

збирати, узагальнювати та поширювати передовий досвід підготовки формувань, підрозділів та населення з ЦО, пропагувати приклади кращих керівників, командирів та особового складу формувань;

проводити виховну роботу 3 особовим складом органу управління, виявляти турботу (харчування, відпочинок, забезпечення всім необхідним у ході праці).


1. Функціональні обов'язки.

2. Витяг із плану ЦО.

3. Календарний план-графік роботи.

4. Плани агітаційно-


пропагандистської роботи на
поточний рік.

5. Схеми, обладнання класів,


навчальних куточків, стендів за
матеріалами наглядної агітації.

6. Витяг із наказу НЦО (у частині, що


стосується наглядної агітації та
питань пропаганди).

7. Бланки листівок, пам'яток


населенню та особовому складу НВ
формувань з обеззараження, правил
поведінки на зараженій місцевості,
при евакуації і т.д.

8. Довідкові дані:

- телефонний довідник

- сигнал оповіщення

- література з ЦО та інші матеріали.

9. Робочий зошит, канцприладдя.Помічник начальника органу управляння ЦО по навчанню населення та підготовки формувань - підпорядковується начальнику органу управління ЦО.

-вести облік чисельності працюючих (окремо за категоріями) у мирний час - за змінами та структурними підрозділами;

- мати програми підготовки по ЦО для усіх категорій працюючих на кожен навчальний рік;

- приймати міри по накопиченню та умілому використанню учбово-матеріальної бази, мати літературу та інші необхідні посібники для проведення занять у групах;

- організувати підготовку керівників навчальних груп; контролювати хід та вести облік занять у групах, робити огляди підготовки, організувати чергування на консультаційних пунктах;

-розробляти і вести облік особового складу формувань та їх оснащення;

-розробляти і довести до командирів формувань "План приведення у готовність формувань";

- періодично (два рази на рік) з кожним формуванням проводити тренування по оповіщенню та збору, уточнюючи при цьому списки особового складу та табелі оснащення і вносити відповідні корегування у ці документи;

-готувати і відправляти в позаміську зону формування підвищеної готовності (при отриманні відповідного розпорядження);

- після завершення евакуації уточнити місце знаходження та стан сил ЦО, перевірити (з'ясувати) їх готовність.


1. Функціональні обов'язки.

2. Календарний план-гафік роботи


помічника начальника органу
управління.

3. Розрахунок робітників і


службовців, які підлягають
зачисленню у формування.

4. Книга обліку кількості формувань


та чисельності їх особового складу, а
також забезпеченності основними
видами техніки та майна.

5. Розрахунок техніки, яка призначена


для оснащення формувань.

6. Схема організації формувань.

7. План-графік приведення формувань
у готовність.

8. Документи по плануванню, обліку


підготовки з ЦО.

9. Документи навчально-методичної о


збору керівного та командно-
начальницького складу.

10. Довідкові дані:

- телефонний довідник;

- сигнали оповіщення ЦО;

- режим радіаційного захисту;

- режим працездатності опромінених людей;

- режим праці особового складу та засоби індивідуального захисту;

- програми підготовки керівного та командно-начальницького складу, робітників (службовців) по ЦО, порадники, рекомендації та інші методичні матеріали.

11. Методичні розробки по
проведенню тактико-спеціальних
навчань, командно-штабних навчань,
комплексних навчань ЦО.

12. Робочий зошит.13. Витягз плану ЦО.


IV. Структурна схема дій органів управління і сил ЦО сільської (селищної) ради у НС техногенного та природного характеру
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка