М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом НавчальноСторінка20/24
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.13 Mb.
#113
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ЦО

сільської (селищної) ради


4.4. Календарний план ліквідації насідків надзвичайних ситуацій

№ п/п

Плануємі заходи

Час для виконання

Термін

Виконавці

Відмітки про вик.

1

2

3

4

5

6

І. Прийняття термінових заходів.

1.

Оповіщення і збір комісії

2.

Оцінка попередньої обстановки.

3.

Прийняття термінових заходів щодо захисту населення і надання допомоги

4.

Проведення розвідки і локалізації аварії

II. Оперативне планування

1.

Проведення розвідки, уточнення обстановки і її прогнозування

2.

Оцінка масштабів збитків, розрахунок необхідних сил ЦЗ

3.

Відпрацювання рішення і планування робіт щодо ліквідації насідків

4.

Підготовка пропозицій і даних вищестоячих органів

III. Організація і проведення РІНР і заходів щодо захисту населення та

допомоги постраждалим

1.

Організація та пошук уражених і поранених

2.

Рятування людей з завалів, палаючих будівель

3.

Евакуація людей з зон лиха

4.

Надання допомоги постраждалим

5.

Локалізація аварій і пожеж
.


1

2

3

4

5

6

6.

Укріплення Конструкцій, які загрожують руйнуванням

7.

Відновлення КЕС

8.

Проведення санобробки людей, дегазації, дезактивації, транспорту, техніки і території

9.

Всебічне забезпечення РІНР

IV. Заходи з ліквідації наслідків НС

1.

Організація та проведення

життєзабезпеченнянаселення

2.

Відновлення КЕС, житла, лікувальних установ

3.

Створення умов повернення еваконаселення

4.

Відновлення діяльності ОГД (обладнання електропостачання)

5.

Поповнення запасів матеріальних засобів

6.

Відновлення господарських зв'язківГолова комісії з питань НС _________________________________________

4.5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГОЛОВИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
4.6. ПРОТОКОЛ №

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

від «____»_________200____року м.______________

СЛУХАЛИ: ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

про_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ДОПОВІДАВ:____________________________________________________________

_____________________________________________________________
ВИСТУПАЛИ:

1. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________запропонував:____________________________________________________________


2. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________запропонував:____________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________запропонував:____________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________запропонував:____________________________________________________________

ВИРІШИЛИ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ГОЛОВА КОМІСІЇ З ПИТАНЬ НС

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ:

З РІШЕННЯМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

4.7. ПЕРЕЛІК ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ________________________СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ

станом на «____»________200____р. (Затверджено на комісії з питань ТЕБ

і НС _____ районної державної адміністрації, протокол № ______ від

«_____» _________________200___р.


п/п

Назва підприємства

Адреса

Вид небезпеки

Примітка

1

2

3

4

5

4.8. Журнал обліку надзвичайних ситуацій, нещасних випадків,

пов'язаних в загибеллю людей


Дата і час

Характер та опис НС НВ, загиблі, збитки

Розпорядження надане НЦО (НШЦО)

Час доведення до виконавців розпорядження НЦО

Залучені сили і засоби

Хто контролює виконання заходів

Результат дій

сил ЦО (враховується не менш як 2-х разів за добу)1

2

3

4

5

6

7Примітка: Журнал ведеться в мирний час у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території сільської (селищної) ради.

5.ДОКУМЕНТИ ПОЖЕЖО-ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом по_____________

№_________ від"__"______200___р.


5.1.ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНУ КОМІСІЮ
1. Загальні положення.
1.1. Пожежно-технічна комісія створюється відповідно до статті 5
Закону України "Про пожежну безпеку".

Метою створення пожежно-технічної комісії ( ПТК) є залучення керівного складу,службовців до активної участі у роботі щодо попередження пожеж,посилення протипожежного захисту підприємства.

1.2. Пожежно-технічна комісія у своїй діяльності керується
встановленими законодавством вимогами пожежної безпеки,приписами
органів державного пожежного нагляду, а також цим Положенням.

ПТК постійно підтримує ділові зв'язки з органами державного пожежно­го нагляду,службами з питань охорони праці.


2. Основні завдання та напрями роботи пожежно-технічної комісії.
2.1. Основними завданнями пожежно-технічної комісії є :

 • сприяння адміністрації підприємства у проведенні пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням вимог стандартів, норм, правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, а також приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

 • участь у виробленні пропозицій щодо комплексних заходів по забезпеченню пожежної безпеки, впровадження досягнень науки, техніки та позитивного досвіду щодо протипожежного захисту підприємства, а також включення питань з пожежної безпеки до колективного договору і використання коштів на їх реалізацію;

 • підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки пропозицій адміністрації щодо вдосконалення протипожежного захисту;

 • проведення серед працівників підприємства масово-роз'яснювальної роботи та пропаганди заходів по забезпеченню пожежної безпеки.

2.2. Пожежно-технічна комісія з метою виконання покладених на неї
завдань здійснює свою роботу у таких напрямках:

 • проводить один раз на квартал детальний огляд усіх будівель, споруд, складів та інших приміщень з метою виявлення недоліків у технологічних процесах, роботі агрегатів, установок, в електрогосподарстві, опалювальних системах, вентиляції несправностей у системах протипожежного захисту, водопостачання, зв'язку, порушень в утриманні та використанні пожежної техніки, обладнання та інвентаря.

За результатами перевірок визначає шляхи, способи та терміни усунення виявлених порушень і недоліків:

 • ставить питання протипожежного стану на обговорення виробничих нарад;

 • бере участь у розробці спільно з адміністрацією положень, правил, інструкцій з питань пожежної безпеки, що діють у межах підприємства і є обов'язковими до виконання;

 • надає допомогу адміністрації в організації навчання працівників правилам пожежної безпеки та діям на випадок пожежі, а також у пропаганді протипожежних заходів;

 • подає пропозиції щодо відпрацювання адміністрацією комплексних заходів забезпечення пожежної безпеки на підприємстві та про включення цих питань у колективні угоди;

 • бере участь у службовому розслідуванні причин пожеж та розробці необхідних заходів щодо запобігання їм;

 • не рідше одного разу на місяць перевіряє готовність добровільної пожежної дружини.


3. Склад та порядок роботи пожежно-технічної комісії.
3.1. До складу комісії включаються інженерно-технічні працівники,
діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням технологічних
процесів, експлуатацією електроустановок, керівники структурних
підрозділів.

3.2. Комісія здійснює свою діяльність на підставі планів, що


розробляються на півріччя і затверджуються головою комісії підприємства.

3.3. Комісія проводить засідання не рідше одного разу на квартал.


Рішення комісії оформлюються протоколами.

3.4. Заходи, намічені за результатами перевірок протипожежного


стану, оформлюються актом, які підлягають обов'язковому виконанню після
затвердження керівником.

3.6 Пожежно-технічна комісія не має права скасовувати або заміняти іншими заходи, запропоновані приписами органів державного пожежного нагляду.

3.7 Комісія один раз на рік звітує про свою роботу на загальних зборах трудового колективу.

Керівник__________________________________

Затверджую

Керівник установи______________

______________________________

«_____»_______________200____р.


5.2. ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ____________________________

(установи)

В інструкції відображаються основні положення з наступних питань:


 • порядок утримання території, будівель, приміщень, споруд, протипожежних розривів, під'їздів для будівель, споруд, вододжерел;

 • вимоги щодо утримання шляхів евакуації;

 • правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

 • місця зберігання (на території) та допустиму кількість розташування там сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

 • допустимість (місця) паління;

 • порядок використання відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

 • порядок збирання, зберігання та видалення горючих відходів виробництва;

 • утримання та зберігання спецодягу;

 • основні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів;

 • вимоги щодо зберігання пожежовибухонебезпечних речовин та матеріалів;

 • правила утримання технічних засобів протипожежного захисту, у тому числі автоматичних установок та первинних засобів пожежогасіння;

 • порядок огляду, приведення в пожежонебезпечний стан та закриття приміщень після закінчення роботи;

 • особливості утримання електроустановок, вентиляційного та іншого інженерного обладнання, застосування опалювальних та інших нагрівальних приладів;

 • обов'язки та дії працівників у разі пожежі із зазначенням;

 • порядку (системи) оповіщення людей про пожежу та виклику пожежної охорони;

 • порядку евакуації людей та матеріальних цінностей;

 • правил застосування засобів пожежогасіння та установок пожежної автоматики;

 • порядку аварійного вимкнення електрообладнання, вентиляції, зупинення роботи технологічного обладнання тощо.Примітка: Інструкція розробляється згідно додатку № 1 до правил пожежної безпеки України - наказ МВС України від 22.06.1995 р. № 400.

Начальник пожежної безпеки сільської (селищної) ради
_____________________


6. ДОКУМЕНТИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ РАДІАЦІЙНОГО ТА ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ.

6.1. ОБЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ.6.1.1. КНИГА ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РХЗ ______________________


№ п/п

Дата запису

Найменування майна

№ партії

Одиниця виміру

Кількість

Рік виготовлення

Дата надход­ження до складу

1

2

3

4

5

6

7

8
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка