М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально


Начальник служби сховищ і укриттівСторінка23/24
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.13 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Начальник служби сховищ і укриттів ____________________________

6.5.4. ГРАФІК БУДІВНИЦТВА НЕДОСТАЮЧИХ ПРОТИРАДІАЦІЙНИХ УКРИТТІВ (ВАРІАНТ)
Найбільш працююча зміна, чол..


Укриваються в ПРУ, що відповідають ІТМ ЦО, чол.


Планується до будівництва ПРУ (к-ть, місткість, чол..)

Будівництво ПРУ по днях

Забезпечення будівництва
всього

у тому числі

1

2

3

4

5

6

7

робочою силою

буд­матеріалами

буд. технікою

транспортом


швидкозбудованих

добудованих

пристосованих

8

9

10

15

20

25

30
1500

700

8

800100

1

200

2

50Начальник служби сховищ і укриттів ____________________________

6.5.5. РОЗРАХУНОК БУДІВНИЦТВА ПРОСТІШИХ УКРИТТІВ (ВАРІАНТ)


Кількість укриваємих

Кількість укриттів, їх місткість

Сили і засоби, що виділяються

термін виконання

примітка

робоча сила (хто виділяє)

техніка і інструмент

матеріали

1

2

3

4

5

6

7

Всьогоу тому числі по цехах (відділах) :Начальник служби сховищ і укриттів ____________________________

7. НЕВОЄНІЗОВАНІ ФОРМУВАННЯ ЦО СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ЦО

сільської (селищної) ради

7.1. РОЗРАХУНОК

робітників і службовців, працівників с/г об'єктів
_________________________________________

(найменування установи)

які підлягають зарахуванню в склад формувань ЦО


№ п/п

Найменування цехів, виробничих структур, бригад і т.п.

Всього працює

Належить зачисленню

в формуванняНе належить зачисленню і формуванню

всього

в тому числіВійськово­зобов'язаних

Жінок

1.

Цех № 1
2.

Цех № 2 і т.п.Всього за об'єкт...
Начальник штабу ЦО_______________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ЦО _________________

сільської (селищної) ради

7.2. РОЗРАХУНОК техніки , що призначена для оснащення формувань(найменування установи)
п/п

Найменування техніки

Всього одиниць3 них

призначаються для оснащення формувань

постачаються в Збройні Сили

1

2

3

4

5

1.

Автотранспорт:

легкові автомобілі (всього)

в тому числі цех №

Вантажні автомобілі (всього) в тому числі цех №
2.

Шляхо-будівельна і

під'ємно-транспортна

техніка:

бульдозери (всього) в тому числі цех №

екскаватори (всього) в тому числі цех №

автокрани і т.п.і3.

Спеціальна техніка:

і т.п.7.3. КНИГА ОБЛІКУ

кількості формувань і чисельності їх особового складу, а також забезпеченості основними видами техніки і майна

__________________________________

(найменування установи)

Погоджено станом на 200 р.

Найменування формувань (перераховуються всі, які с на об'екті)

№ формування (цех, участох)

К-ть формованого (чисельник) і чисельність особового складу (знаменник)

Забезпечення техніюю і майном

Автотранспорт

Шляхо-будіаельна і підйом но-тражпортна техніка

Спеціальні техніка

майно

Легкові автомоб1-ТІ

Вантаж

Ні автомоб іліІ т.п.

бульдозер я

І Т.П.

Полнвочні машини

І Т.П

Проти­гази

І т.п

Аварійно-рятувальна ланка
Санітарна дружина
Протипожежна ланка
Група охорони

громадського

порядку
Пострадіаційного та хімічного

спостереження


Розвідувальна ланка
Ланка зв'язку і оповіщення7.4. П Л А Н - ГРАФІКприведення в готовність невоєнізованих формувань ЦО об'єкту


Найменування формувань

Оповіщення, збір особового складу по тривозі

Видача табельного майна, матеріальних засобів

Термін готовності НВФ ЦО

Пункт, місце збору НВФ ЦО

Маршрут руху до місця НС

Примітка

Час оповіщення

Хто оповіщає

Засоби оіювіщення

Місце збору

Вид майна (матер. засобів)

Місце видачі

Час видачі

ВідповідальнийАварійно-рятувальна ланка

Санітарна дружина

Протипожежна ланка

Група охорони громадського порядку

Пост радіаційного та

хімічного

спостережених


Розвідувальна ланка

Ланка зв'язку і оповіщення
Начальник штабу ЦО ______________________


Начальник групи зв'язку і оповіщення _________________

ЗРАЗОК

7.5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА ФОРМУВАННЯ ЦО СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник цивільної оборони
7.5.1. ШТАТНО-ПОСАДОВИЙ СПИСОК

аварійно-рятувальної ланки

(об'єкту)

№ п/п

Найменування штатних посад

К-ть поса

д


Прізвищ

ета ініціалиДомашн я адреса,

№ телефон

У


Ким і де працюют ь

Порядок оповіщення

по місцю роботи

поза робочи й час

1.

Командир ланки

1
2.

Рятувальник

5
3.

Різальник металу

2
4.

Санітар

2Всього

11


7.5.2. ТАБЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ аварійно-рятувальної ланки матеріально-технічними засобами

№ п/п

Найменування матеріально-технічних засобів

Потрібно за

штатом


Фактично у наявності

Нестача

Джерела поповнення

1

2

3

4

5

6

І.Транспортні засоби

1.

Автомобілі легкові

2.

Автомобілі вантажні

2. Спеціальна техніка

1.

Автокрани

2.

Бульдозери

3. Хімічне майно

1.

ГП-5, ГП-5м

2.

ГП-7

3.

Респіратори

4.

Ватно-марлева пов'язка

5.

ДП-5

6.

ДП-22

7.

ВПХР

8.

Легкий захисний костюм Л-1

4. Медичні засоби

1.

Аптечка медичка АІ-2

2.

Індивідуальний перев'язочний пакет

3.

Індивідуальний протихімічний пакет - 8, 9,10

4.

Медична сумка

5.

Ноші санітарні

5. Інженерне і господарське майно

1.

Мотузка - 30 м

2.

Лом

3.

Сокира

4.

Лопата

5.

Зварювальний апарат
7.5.3. ПЛАН

ПРИВЕДЕННЯ В ГОТОВНІСТЬ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО
1. Порядок оповіщення, збору особового складу формування.

Розпорядження на приведення в готовність надає начальник ЦО (НШ ЦО) сільської (селищної) ради.

Оповіщення в робочий та неробочий час організовується штабом ЦО, шляхом збору командно-начальницького складу формування і керівників структурних підрозділів. При зборі вказаних посадових осіб доводяться завдання на приведення формування в готовність.

Надання табельного майна командиром та командирами структурних


формувань здійснюється із складу спецмайна об'єкту у послідовності

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(викладається черга отримання) не пізніше «Ч» + 3.00 - «Ч» +6.00 Готовність формування до виконання завдань.

Управління формуванням в період збору і приведення в готовність здійснює відділ НС та ЦЗН (штаб ЦО) і керівники структурних підрозділів об'єкту з використанням телефонного зв'язку і шляхом надання завдань безпосередньо виконавцям.

Командир формування здійснює управління формуванням через
командирів його структур шляхом надання завдань і перевірки виконання.
до «Ч» + 5.00 у повній готовності шикується_____________________

(найменування формування)

на майданчику ____________________________________

(місце збору)

Якщо формування за рішенням начальника ЦО району (міста) виділяється для проведення робіт на інших об'єктах йому вказується район зосередження, маршрут руху до нього та час прибуття (схема колони).

2. В розпорядженні також вказується призначення формування, ступінь готовності, база створення, підлеглість, як планується його використання у мирний і воєнний час.

Додатки:

1. Схема оповіщення формування.2. Календарний план приведення формування в готовність.


Додаток 1 до плану приведення НВФ ЦО в готовність


7.5.4. СХЕМА
ОПОВІЩЕННЯ

айменування формування)


Додаток 2 до плану приведення НВФ ЦО в готовність
7.5.5. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

приведення в готовність

(найменування формування)

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Виконавці

Примітка

1

2

3

4

5

1.

Оповіщення і збір командно-начальницького складу формування, начальників цехів і відділів що комплектують формування.

4+1.00 в робочий час 4+3.00 поза робочий час

штаб ЦО
2.

Надання і отримання командирами підрозділів одягу, взуття і іншого майна і т.і.

4+3,00

(штаб ЦО) комі формування
3.

Перевірка екіпіровки і оснащення табельним майном, техніки і т.і.

Ч+З.ЗО

Ком. підрозділів формування, нач. цехів, відділів
4.

Шикування для огляду.

4+4.00

Ком. формування
5.

Доповідь начальнику ЦО ОГД про готовність формування.

4+4.10

Начальник штабу ЦО, ком. формування
6.

Надання завдання командиру формування.

4+4.30

Нач. ЦО ОГДПримітка: Якщо формування за рішенням начальника ЦО виділяється для ведення робіт на інших ОГД у календарному плані вказується час прибуття у район зосередження.


Начальник штабу ЦО__________________________________
7.5.6. Критерії оцінки формування.

ОЦІНКА

готові

в основному готові

обмежено готові

Формування на 100% укомплектовані підготовленим особовим складом, який готовий виконати завдання за призначенням.

Технікою та табельним майном укомплектовані на 100%. Техніка та табельне майно зберігається правильно.Формування на 90% укомплектовані підготовленим особовим складом, який готовий виконати завдання за призначенням. Технікою та табельним майном укомплектовані на 90%. Техніка та табельне майно зберігаються правильно.

Наявні формування укомплектовані не менше, як на 70% від потреби. Наявність недоліків в організації зберігання техніки і табельного майна.

Начальник штабу ЦО__________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник цивільної оборони

7.5.7. ПЛАН

приведення в готовність
Встановлений сигнал_____________

Місця збору____________________
Найменування заходів

Строки проведення

Документи

для керівництва

в робочий час

в нероб, час

час

виконавець

час

виконавець

1. Отримання сигналу на приведення в готовність н/ф

схема

оповіщення

2. Оповіщення особового складу про час і місце збору

схема оповіщення

3. Збір і перевірка особового складу

штатно-посадовий список

4. Отримання табельного майна особовим складом

графік видачі

5. Перевірка оснащення і транспорту

к-р н/ф

6. Доповідь НЦО про стан невоєнізованого формування

к-р н/ф

7. Доведення особовому складу завдань.

к-р н/ф

ЗАТВЕРДЖУЮ


Керівник навчання


7.5.8. РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

по цивільній обороні аварійно-рятувальної ланки у 200 навчальному році

Дата проведен ня

Назва теми

Кількіс

ть годин


Місце проведен

ня заняттяХто проводи ть

Відмітка

про проведен ня1

2

3

4
5

І. Теми загальної підготовки = 9 годин.
Закон України "Про Цивільну оборону України". Організаційна структура цивільної оборони об'єкту.

1
Начальни к штабу

ЦО об'єкту

Характеристика небезпечних фак-торів на об'єктах сільської (селищної) ради.

1
-II-Обов'язки особового складу формування при приведенні його в готовність. Розподіл функціональних обов'язків серед особового складу формування.

1
Команди Р

аварійної групи

Організація захисту особового складу формування у ході виконання рятувальних та інших невідкладних робіт.

1
Команди Р

аварійної групи

Організація санітарної обробки особового складу при зараженні радіоактивними або отруйними речовинами.

2
Команди Р

санітарно і ланки

Прийоми само і взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах та отруєннях.

2
Команди Р

санітарно і ланки

Заходи безпеки при проведенні робіт, пов'язаних з проведенням заходів по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

1
Команди Р

аварійної групи


II. Спеціальна підготовка = 6 годин.
Прийоми і способи рятування людей у завалах та на верхніх поверхах зруйнованих та палаючих будівлях.

2
Команди Р

аварійної групи

Дії формування по розбиранню завалених захисних споруд та рятуванню людей.

2
-II-Прийоми і способи рятування людей при зараженні місцевості радіоактивними або отруйними речовинами.

2
-II-


Примітка: Всі заняття проводяться практично.
Начальник штабу ЦО_______________________

ЗАТВЕРДЖУЮ


Начальник ЦО_____________

7.5.9. ПЛАН

проведення тактико - спеціального навчання з

___________________________

(найменування формування)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка