М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом НавчальноСторінка4/24
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
1

2

3
6.2.6

Журнал реєстрації радіометричних аналізів6.2.7

Журнал радіаційного та хімічного спостереження6.2.8

Журнал метеорологічних спостережень6.2.9

Схема орієнтирів поста РХС6.3. Режими радіаційного захисту
6.3.1

Режими радіаційного захисту населення в умовах радіоактивного зараження місцевості (типові 1-7)6.3.2

Режим радіаційного захисту особового складу НВФЦО (типовий - 8)6.3.3.

Режими радіаційного захисту населення в умовах радіоактивного зараження при аварії на АЕС6.3.4

Допустимі дози (норми) опромінення людей, зараження техніки, місцевості, продуктів харчування.6.4. Захист населення від хімічно-небезпечних речовин

Для ХНО, які розташовані та території сільської (селищної) ради
6.4.1

План захисту персоналу хімічно-небезпечних підприємств (об'єктів) та населення, яке проживає в зоні можливого ураження ХНО сільської (селищної) ради.6.5. Документи по організації інженерного захисту населення, інженерного забезпечення та виконання інженерних заходів ЦО
6.5.1

Книга обліку захисних споруд.6.5.2

Розрахунок укриття населення у т.ч. евакуйованого населення.6.5.3

Розрахунок будівництва недостающих захисних споруд:

- швидко-спорудних сховищ, ПРУ, найпростіших укрить;6.5.4

Схема розміщення захисних споруд6.5.5

Матеріали перевірки (акти) стану ЗС ЦО (акти, довідки) за останні три роки.6.5.6

Документація ЗС ЦО (згідно вимог „Інструкції по експлуатації ЗС ЦО у воєнний час").

розробляється при наявності ЗС-ЦО
6.5.7

Прогноз можливої інженерної обстановки у результаті стихійних лих, аварій і катастроф6.5.9

Відомості про наявність:

витяг з наказу НЦО р-ну, міста- інженерної техніки по марках

- автономних джерел енергопостачання

- джерел водопостачання, резервуарів чистої води, місць і площадок для роздачі води7. Документи по невоєнізованих формуваннях ЦО сільської (селищної) ради

7.1

Розрахунок населення, яке підлягає зарахуванню у НВФ ЦО
7.2

Розрахунок техніки, призначеної для оснащення НВФ ЦО.

витяг з наказу (розпорядження) НЦО р-ну, міста

7.3

Книга обліку кількості формувань і чисельності їх особового складу, а також забезпечення основними видами техніки і майна ЦО

витяг з наказу (розпорядження) НЦО р-ну, міста

7.4

План-графік приведення НВФ ЦО в готовність.
7.5

Документація НВФ ЦО (примірник № 2 документації кожного формування).
7.6. На кожне невоєнізоване формування ЦО сільської (селищної) ради

7.6.1

Штатно-посадовий список (із схемою оповіщення).
7.6.2

Табель забезпечення НВФ ЦО матеріально-технічними засобами і майном ЦО. (затверджений НЦО сільської (селищної") ради, при необхідності погоджене з відділами НС та ЦЗН районна, міста)
7.6.3

Книга обліку кількості формувань і чисельності особового складу
7.6.4

Розрахунок техніки
7.6.5

План проведення формування в готовність
7.6.6

Схема оповіщення особового складу формувань
8. Документи евакуаційної комісії сільської (селищної) ради.

8.1

Основні завдання евакокомісії

Методичний

посібник «Організація евакуаційних заходів на ОГД8.2

Типове положення про евакокомісію8.3

Типова структура евакокомісії8.4

Витяг з плану евакозаходів району, міста8.5

Наказ НЦО про створення евакокомісії8.6

Штатно-посадовий список особового складу комісії із схемою оповіщення.8.7

Функціональні обов'язки особового складу евакокомісії

1

2

3

8.8

Списки населення, що підлягає евакуації (у 3-х примірниках за видами транспорту).
8.9

Розрахунок на здійснення евакуації

Методичний

посібник «Організація евакуаційних заходів на ОГД8.10

План організації і проведення евакозаходів8.11

Взаємоузгоджений план приймання, розміщення працівників і членів їх сімей у районі нового місця розташування об'єкта
8.12

Подвірний список розселення населення

8.13

Ордер на зайняття будинків.

8.14

Календарний план роботи евакокомісії

8.15

Донесення про хід евакуації.

1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ РАДИ)Начальник ЦО сільської (селищної ради) є сільський голова. Начальник ЦО сільської (селищної) ради підпорядковується начальнику ЦО району.

Він несе персональну відповідальність:

 • за організацію і здійснення заходів щодо цивільного захисту населення і території сільської (селищної") ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

 • за підготовку і навчання керівного, командно-начальницького складу невоенізованих формувань ЦО до дій у НС;

 • за постійну готовність органів управління та сил цивільного захисту (цивільної оборони) до виконання завдань у мирний і особливий період.

 • Віддані ним розпорядження щодо організації цивільного захисту (цивільної оборони) обов'язкові для виконання керівним складом установ, організацій та підприємств, а також населення сільської (селищної) ради.

Він зобов'язаний:

1. В повсякденній діяльності:

 • постійно знати стан та вимоги щодо організації і ведення роботи у сфері цивільного захисту населення і території сільської (селищної) ради;

 • забезпечувати виконання законодавчих та нормативно-правових документів України про цивільний захист (цивільну оборону) керівниками установ, організацій та підприємств;

 • приймати участь у реалізації політики держави у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

 • приймати участь в заходах щодо розробки плануючих документів запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

 • організувати і контролювати підготовку всього населення до дій прн виникненні надзвичайних ситуацій, в тому числі і непрацюючого населення;

 • організовувати виконання заходів по забезпеченню оповіщення населення і об'єктів господарської діяльності про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

 • забезпечувати готовність і контроль за станом підготовки до дій органів управління, засобів та сил цивільної оборони щодо попередження і ліквідації НС техногенного та природного характеру;

 • здійснювати контроль за організацією захисту тварин, рослин, продовольства, харчової сировини і джерел водопостачання від радіоактивного, хімічного і бактеріологічного зараження;

 • спільно з керівниками підприємств, установ і організацій вирішувати питання евакуації та розміщення населення у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;

 • здійснювати контроль за забезпеченням населення засобами індивідуального захисту, його стану та зберігання;

 • створювати і підтримувати матеріальні і фінансові резерви для забезпечення органів управління, сил цивільної оборони і їх дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

 • періодично виносити на розгляд виконавчого комітету питання стану цивільного захисту (цивільної оборони) як на об'єктах господарської діяльності, так і загалом за сільську (селищну) раду;

 • особисто організовувати інформаційно-пропагандистську роботу серед населення з питань цивільного захисту (цивільної оборони);

 • вносити пропозиції відповідним органам управління щодо обмеження, а у разі потреби припинення роботи підприємств, цехів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть привести до виникнення надзвичайної ситуації яка загрожує здоров'ю та життю населення;

 • приймати участь у розгляді районною державною адміністрацією, керівництвом установ, організацій та підприємств питань цивільної оборони і техногенної безпеки, дій сил що створенні для запобігання виникненню та ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;

 • приймати участь у перевірці стану створення, збереження та витрачання фінансових та матеріально-технічних резервів призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків органами управління підприємств, установ та організацій всіх форм власності, дотримання ними вимог цивільного захисту (цивільної оборони) і техногенної безпеки.

2.При загрозі виникнення надзвичайної ситуації:

 • забезпечити своєчасне доведення сигналів ЦО до керівного складу сільської ради, підприємств, організацій, установ і населення;

 • організувати контроль за проведенням в готовність формувань ЦО, укомплектованістю їх особовим складом, інструментом і технікою згідно табелю оснащення;

 • приймати участь в уточнені обстановки та прогнозуванні впливу НС на об'єкти сільської (селищної") Ради і виробляти пропозиції щодо її нормалізації;

 • ставити завдання на посилення спостереження і контролю за станом навколишнього середовища і прилеглої до сільської (селищної) Ради території;

 • організувати проведення заходів щодо захисту населення, а також протипожежних і медичних заходів;

 • організувати перевірку служб життєзабезпечення об'єктів, їх готовності до дій відповідно до обстановки що прогнозується;

 • організувати контроль за обладнанням і пристосуванням підвальних приміщень, погребів, овочесховищ, житлових приміщень, вододжерел від радіоактивного, хімічного і бактеріологічного зараження і їх охорону;

 • організувати контроль за захистом тварин і рослин, продовольства на території сільської (селищної") ради;

 • уточнити завдання начальникам об'єктів, довести обстановку силам і засобам, призначеним для ліквідації НС в разі її виникнення;

 • встановити цілодобове чергування в сільській (селищній) раді і на об'єктах господарської діяльності;

 • доповісти про обстановку і проведені заходи начальнику ЦО району.

3. При виникненні надзвичайної ситуації:

 • забезпечити оповіщення керівного складу сільської ради, підприємств, організацій, установ і населення;

 • привести готовність сили і засоби для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

 • уточнити і оцінити обстановку, прийняти рішення і поставити завдання голові комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, начальнику штабу, голові евакокомісії, начальникам ОГД, відповідальному керівнику робіт з ліквідації аварії на об'єкті на організацію дій чергових сил і засобів об'єктів і доданих сил за планом взаємодії, дій невоєнізованих формувань;

 • організувати захист населення, тварин, водопостачальних джерел, продовольства і сировини від радіоактивного, хімічного і бактеріологічного зараження;

 • організувати ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, медичну допомогу постраждалим і евакуацію їх у лікувальні заклади, евакуацію робітників та службовців у безпечні зони;

 • здійснювати контроль за заходами безпеки при веденні рятувальних і інших невідкладних робіт;

 • оцінити масштаби, розміри збитків і наслідків надзвичайних ситуацій;

 • постійно підтримувати зв'язок з управлінням (відділом) з питань надзвичайних ситуацій району;

 • доповісти начальнику ЦО району про місце, час, причину, вид НС, завдані збитки, наслідки, вжиті заходи.

2. ДОКУМЕНТИ ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗАХОДАМИ ЦЗ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ

2.1. Характеристика ____________сільської (селищної) ради

1. На території сільської ради працює _____ чоловік, із них___________________ чол.

інженерно-технічний персонал,___________________________ непрацюючого населення.

2.Основна сфера діяльності:______________________________________________________

3.Територія сільської (селищної) ради складає___________ кв. м, на якій

розташовано:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. На території сільської (селищної) ради є об'єкти, які ____________

(мають, не мають) ступінь радіаційної або хімічної небезпеки.

На об'єкті знаходиться: _______ тон_____________________ ; ________________ тон

_______________тон__________________ ;________ тон____________. .

5.По вибуховій, вибухово-пожежній і пожежній небезпеці об'єкти відносяться до наступних категорій________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Крім того територія сільської (селищної) ради попадає:

а) в зони радіоактивного забруднення "_____" і "_____" внаслідок аварій на

АЕС;


б) в зони хімічного зараження внаслідок аварій на ХНО:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в) в зони ураження внаслідок аварій на ПВНО і транспорті, що
перевозить легкозаймисті і вибухові речовини.

7. Характеристика систем енергозабезпечення сільської (селищної) ради :


а) електроенергія подається від ___________________________________________РЕМ через

трансформаторної підстанції ______________________через трансформаторні пункти №№

______по______________________________________________________________(наземних,

підземних) лініям електропередач;

Сільська рада має ___________________________________резервні дизельні електростанції

потужністю ________ квт, що забезпечує резервування________________________

____________________________________________ % необхідної електроенергії;

б)система газозабезпечення включає _______________________ пог. м газопроводів

______________________(низького або середнього) тиску.

в) система матеріального забезпечення включає____________ склади загальною

площею___________ кв.м. (на______ тн).

8. На об'єктах є:______________одиниць автомобільної техніки, із них: легкових

__________ од.; вантажних___________ од.; спеціальних_________од.;__________ одиниць

інженерної техніки.

9. Система зв'язку та оповіщення включає:

а)система телефонного зв'язку__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)система телеграфного зв'язку включає: ____________________________________________

в)система радіозв'язку включає:______________________________________________

г)система диспетчерського зв'язку включає:__________________________________________

д)система оповіщення включає:_____________________________________________________

10. Сили цивільної оборони включають:

Спеціалізовані формування:_____________________________________________________________________

Невоєнізовані формування

11. Інші показники: _______________________________________________________
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка