М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально


НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА ЦО СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЦО (ЦЗ) НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ НС ТЕХНОГЕННОГО та ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУСторінка7/24
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   242.5. НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА ЦО СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЦО (ЦЗ) НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ НС ТЕХНОГЕННОГО та ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
НАКАЗ
«____»________200_р . №______ м._____________

Про організацію цивільної оборони та цивільного захисту населення та території сільської (селищної) ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


Відповідно до Закону України „Про Цивільну оборону", Закону України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру", Закону України „Про пожежну безпеку", постанови Кабінету Міністрів України від 3.07.98 р. № 1198 „Про Єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру", наказу Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.107.99 р. № 112 „Про затвердження положення щодо розробки планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій" з метою попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на території сільської (селищної) ради, НАКАЗУЮ:

1. Створити підсистему запобігання і реагування на НС техногенного а природного характеру, цивільної оборони сільської (селищної) ради з завданнями: • прогнозування і оцінка наслідків НС, визначення на основі прогнозу необхідних сил, засобів, матеріальних і фінансових ресурсів;

 • забезпечення заходів запобігання виникненню НС;

 • забезпеченню готовності органів управління, сил і засобів до дій, які спрямовані на запобігання та реагування на НС;

 • навчання населення діям під час загрози і виникнення НС;

 • створення і раціональне використання матеріальних і фінансових засобів, призначених для попередження і реагування на НС;

 • оповіщення населення про загрозу і виникнення НС, своєчасне і достовірне його інформування про фактичну обстановку і проведення заходів цивільного захисту;

 • захист населення при виникненні НС;

 • проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС, організація життєдіяльності постраждалого населення;

2. Структуру органів управління визначити:

2.1 Начальник ЦО сільської (селищної) ради - сільський (селищний) голова__________________________________________________________________________

2.2 Заступники начальника ЦО:_____________________________________________________


 • перший заступник начальника ЦО__________________________________________

 • начальник штабу ЦО_____________________________________________________

 • Заступник начальника ЦО з матеріально-технічного постачання_____________________________________________________________

 • Заступник начальника ЦО з евакуаційних заходів - голова евакуаційної комісії_________________________________________________________________

2.3.Для забезпечення загального керівництва і координації діяльності


сільської (селищної) ради, сил і засобів пов'язаної з безпекою та захистом
населення і території, запобіганням і реагуванням на НС техногенного і
природного характеру створити комісії:

2.3.1.Комісію з питань надзвичайних ситуацій (комісія з питань НС) у складі чол.:

голова комісії : _________________

члени комісії:

1.________________

2.________________

3.________________

Голові комісії разом з начальником відділу НС та ЦЗН міста, району розробити положення про комісію, обов'язки її членів. Створити оперативно-експертну групу для забезпечення роботи комісії у НС в складі _______ чол..,

розробити її завдання, документацію, забезпечити необхідні довідкові розрахункові дані.

Голові комісії розробити оперативні і формалізовані документи, план


роботи комісії, Документи представити мені на затвердження до _____ 200_______р.

2.3.2. Для планування, підготовки та проведення евакуації створити


евакуаційну комісію в складі _____ чол.:

члени комісії:

1.________________

2.________________

3.________________

3. Призначити служби цивільної оборони на чолі з їх начальниками: • Протипожежну__________________________________________________

 • медичну автотранспортну_________________________________________

 • матеріально-технічну_____________________________________________

 • охорони громадського порядку ____________________________________

 • оповіщення і зв'язку _____________________________________________

4. Для виконання завдань по запобіганню та реагуванню на НС техногенного
та природного характеру створити невоєнізовані формування ЦО:

- санітарна ланка (СЛ, ____чол. - ______ поста) - ком._________________

- ланка охорони громадського порядку (ЛОГП,________чол.) - ком. начальник

охорони _______________________;

- пост радіаційного та хімічного спостереження (ПРХС,_________ чол.) - ком. -___

розвідувальна ланка (РЛ,________чол.) ком. -______;_________;

ланка зв'язку, оповіщення (ЛЗО, чол.) - ком._________________ .

Начальнику штабу ЦО, начальникам ланок, груп, постів ЦО розробити


організаційно-штатну структуру і забезпечення формувань, виходячи із завдань
та можливостей сільської (селищної) ради представити мені на затвердження до
«_____»________200______року.

Командир дружини -_______________________

Розробити і впровадити:

- План дій органів управління, сил сільської (селищної) ради щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру"

(ПДОУС). В термін до «___»______200____ року. Відповідальний:__________

Начальник (заступник) (НШ ЦО) сільської (селищної -) ради;

- „План підготовки керівного, командно-начальницького складу, особового складу невоєнізованих формувань ЦО, сільської (селищної) ради щодо цивільного захисту населення і територій та цивільної оборони". Термін до 25 грудня щорічно. Відповідальний голова комісії з питань НС (Голова комісії з питань ТЕБ і НС).

- „План взаємодії сил і засобів, що залучаються для локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об'єктах сільської (селищної-) ради В термін

до «___»_______200___року. Відповідальний: Голова комісії з питань НС

(Голова комісії з питань ТЕБ і НС).

Розробити і відпрацювати пакет програм „Аналіз" і „Прогноз" за даними
темами. Термін до «____»_______200___ року. Відповідальний: НШ ЦО.

8. Контроль виконання даного наказу покласти на_________________НАЧАЛЬНИК ЦО СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ _____________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу з питань НС

та цивільного захисту населення______________________
ЗАТВЕРДЖУЮ

Сільський (селищний) голова

_________сільської ради

«______» 200 р.


2.6. ПЛАН

ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ__СІЛЬСЬКОЇ

(СЕЛИЩНОЇ) РАДИ
Розроблений у відповідності із Законом України „ Про Цивільну оборону України", доповненнями до нього, Положенням про Цивільну оборону України, постановами КМУ, іншими нормативними актами та вказівками МНС України

1. МОЖЛИВА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Основними завданнями сільської (селищної) ради з питань надзвичайних ситуацій і захисту населення є:


 • організація роботи щодо запобігання виникненню НС техногенного походження на території сільської (селищної) ради і забезпечення зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж;

 • організація оповіщення службовців і робітників сільської ради, об'єктів про загрозу та виникнення НС, постійне інформування їх про стан наявної обстановки;

 • організація і контроль за станом захисту населення і території, що попадають у зони ураження внаслідок аварій на потенційно небезпечних об'єктах та інших НС;

 • організація, координація та контроль за станом проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження;

 • організація створення і контролю за станом систем аналізу, прогнозування, управління, оповіщення і зв'язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їхньої готовності до сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях;

 • організація та контроль за станом роботи з підготовки і перепідготовки осіб керівного складу цивільної оборони сільської (селищної) ради та об'єктів господарської діяльності, його органів управління і сил вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту та діяти у НС;

 • організація взаємодії з питань ЦО та захисту населення з вищестоящими органами управління цивільної оборони; організація контролю за виконанням завдань цивільної оборони в структурних підрозділах сільської (селищної) ради та об'єктів господарської діяльності.

На території сільської (селищної) ради проживає і працює_________________ чол., з

Них _________________чол. в

_______________________________________________________ ). У

основному виробництві (у сфері основної діяльності) зайнято __________чол.

або _______ % від загальної чисельності працюючих.
  1. Можлива обстановка внаслідок надзвичайних ситуацій

Сільська (селищна) рада та об'єкти, які розташовані на її території підпадають під вплив наступних можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру.Надзвичайні ситуації техногенного характеру:

1.Транспортні аварії (катастрофи) можуть частково впливати на функціонування життєдіяльності сільської (селищної) ради. Особливо небезпечні аварії (катастрофи) на об'єктах усіх видів транспорту, в першу чергу до них відносяться аварії (катастрофи) на автомобільному і залізничному транспорті, особливо при транспортуванні сильнодіючих отруйних та інших небезпечних речовин, а також при перевезенні пасажирів.

2. Пожежі (вибухи) з наступним горінням можливі на спорудах,
комунікаціях і технологічному обладнанні, на складах сировини і паливно-
мастильних матеріалів та інших об'єктах житлового, соціально-побутового і
культурного призначення.

Найбільш небезпечними із них є:___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин
можливі на суб'єктах господарської діяльності, які виробляють або
використовують СДОР, а також на транспорті, що перевозить їх.

4. Аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин можливі
на атомній електростанції (АЕС); а також на транспорті, який перевозить
радіоактивні речовини та на об'єктах, що використовують обладнання з
радіоізотопами.

У разі за проектної аварії на АЕС з викидом до 30% радіоактивних продуктів при конвекції та швидкості приземного вітру 2 м/сек територія сільської (селищної) ради може попасти в зону радіаційної небезпеки "А"

для РВПК-1000: довжина -_____км, ширина ____км; для ВВЕР-1000: довжина -

км, ширина -_____км і мало вірогідно у зону "А".5. Несподіване обвалення споруд (будинків) можливо на території
сільської (селищної) ради, в першу чергу це споруди власних господарств,
знос основних фондів, яких більше 70 %.

6. Аварії на електроенергетичних системах можуть привести до тривалої перерви електропостачання селища і припинення виробничої (іншої") діяльності на тривалий час.

7. Аварії на комунальних системах життєзабезпечення можуть привести до часткового або тривалого припинення виробничої (іншої) діяльності.

8. Гідродинамічні аварії внаслідок прориву гребель водосховищ з виникненням хвилі прориву і зон затоплення: _________________________________________________________
Надзвичайні ситуації природного, екологічного та

соціально-політичного характеру
Надзвичайні ситуації природного, екологічного та соціально-політичного характеру можуть привести до часткового порушення господарської (іншої1) діяльності на території сільської (селищної) ради.

Найбільшу небезпеку складають метеорологічні (сильний вітер, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, сильний мороз, повені) і геологічні (землетруси, зсуви, обвали, провали) та інші надзвичайні явища, пожежі в природних екосистемах, інфекційна захворюваність людей, надзвичайні ситуації екологічного характеру і аварії на арсеналах, складах боєприпасів та на інших об'єктах військового призначення, які розташовані поруч з об'єктом.1.2. Висновки та обставини, які впливають на організацію і проведення заходів ЦО на території сільської (селищної) ради
1. Найбільш небезпечними надзвичайними ситуаціями для функціонування господарської діяльності селища є:

 • надзвичайні ситуації техногенного характеру (особливо аварії та катастрофи на об'єктах енергетики; транспорту; хімічно, пожежо- і вибухонебезпечних підприємствах; великі пожежі з вибухами; аварії з викидами радіоактивних, хімічних і біологічно небезпечних речовин; прориву гребель водосховищ з виникненням зони катастрофічного затоплення та інші);

 • геофізичні, геологічні, метео- та гідрологічні небезпечні явища;

 • надзвичайні ситуації екологічного характеру.


2. На захист населення і працівників об'єктів господарської діяльності та його стале функціонування в умовах надзвичайних ситуацій може впливати:

 • недостатня забезпеченість населення та працівників об'єктів господарської діяльності засобами колективного та індивідуального захисту;

 • недостатній розвиток системи оповіщення населення об'єктів господарської діяльності;

 • недостатня підготовка і забезпеченість формувань цивільної оборони до дій в умовах НС ; • недостатність резерву матеріально-технічних засобів, які призначені для використання при проведені аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;недостатня законодавча і нормативна база з питань цивільної оборони та НС ;

 • слабка взаємодія територіальних і галузевих органів управління з питань цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій.2. ПЛАН ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

2.1. Структура ЦО сільської (селищної) ради
Система цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій сільської

(селищної) ради є складовою частиною ЦО________________ району. Начальником

цивільної оборони є голова__________________________ сільської (селищної) ради.

Керівники об'єктів господарської діяльності начальниками цивільної оборони.


Начальники ЦО сільської (селищної) ради, об'єктів господарської діяльності організовують і контролюють виконання завдань у сфері цивільної оборони і з надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та соціально-політичного характеру, основними з яких є:


 • реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту робітників і службовців від наслідків можливих надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям, реагування на них та ліквідації їх наслідків;

 • координація діяльності органів управління ЦО підпорядкованих об'єктів господарської діяльності з розв'язанням проблем захисту працівників, службовців і мешканців села (селища) від наслідків НС;

 • визначення основних напрямків роботи у сфері цивільної оборони і з надзвичайних ситуацій, організація нагляду і контролю за станом ЦО і техногенної безпеки на території села (селища) і об'єктах, готовністю до дій в умовах НС та проведенням заходів щодо запобігання їм;

 • здійснення інформаційного забезпечення у сфері ЦО, захисту працівників, службовців об'єктів і населення села (селища) від наслідків НС;

 • підготовка і перепідготовка органів управління і сил ЦО та з НС до дій в умовах можливих аварій, катастроф і стихійного лиха.


Начальники штабів цивільній оборони сільської (селищної) ради, об'єктів господарської діяльності, як безпосередні виконавці, відповідно до покладених на них завдань:

 • організують розроблення і здійснення заходів ЦО і захисту мешканців села (селища), працівників і службовців об'єктів господарської діяльності від наслідків НС, запобігання їх виникненню та реагування на надзвичайні ситуації;

 • подають пропозиції до проектів програм і прогнозів щодо ліквідації можливих наслідків НС на території села (селища), об'єктів господарювання, запобігання їх виникненню і контролюють їх здійснення;

 • подають пропозиції щодо включення до проекту бюджету сільської (селищної) ради, об'єктів витрат на розвиток і удосконалення системи ЦО та з НС, здійснюють контроль за цільовим використанням коштів;

 • керують роботами, пов'язаними з ліквідацією наслідків можливих аварій, катастроф і стихійного лиха на території села (селища) : об'єктами господарювання, забезпечують готовність органів управлінні; та сил ЦО;

 • організовують створення, підготовку і використання аварійно-рятувальних формувань у проведенні робіт з локалізації і ліквідації наслідків НС;

 • здійснюють інші функції, що випливають із покладених на нього завдань у сфері цивільної оборони.


2.2. Стан постійної готовності цивільної оборони
______________сільської (селищної) ради

а) Інженерний захист

Для надійного захисту населення, працівників та службовців об'єктів від можливих наслідків НС техногенного, природного, соціально-політичного та екологічного характеру використовується: _____ сховищ всіх класів місткістю на _____чол., у тому числі на____ чол., які приписані рішенням відділу з НС та ЦЗН району (міста обласного підпорядкування), ПРУ на _____чол., а також підвальні (заглибленні) приміщення на ___чол.

Найбільша працююча зміна, чисельність якої складає _____чол., укрита у захисних спорудах на ______%.

Забезпеченість населення, працівників і службовців об'єктів усіма видами захисних споруд складає______%. Час на приведення в готовність захисних споруд складає: для сховищ від 15-30 хв. до 3-6 год.


6) Радіаційний і хімічний захист

Радіаційний та хімічний захист населення, працівників і службовців від наслідків можливих аварій та катастроф з викидом радіоактивних або хімічних речовин досягається: • накопиченням і утриманням у готовності засобів індивідуального захисту: промислових протигазів -______шт. або ______% забезпеченості, цивільних протигазів - ______шт. або______% забезпеченості; із них у мобілізаційному резерві - ______шт. або ______%; час на видачу протигазів складає: із запасу об'єктів господарювання від 30 хв. до 1-2 год.; із мобілізаційного резерву ______ годин;

 • накопиченням приладів радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю (ДП-5В -______шт.; ВПХР -______шт.; ДП- 24-______шт.; інших марок: із них у мобілізаційному резерві: ДП- 5В -______шт.; ВПХР -______шт.; ДП-24-______шт.);

 • своєчасним впровадженням у практику засобів, способів і методів виявлення, оцінки масштабів і наслідків надзвичайних ситуацій;

 • своєчасним забезпеченням сил цивільної оборони і спеціальних формувань засобами індивідуального захисту (протигазами промисловими -шт./ ______%; цивільними протигазами - шт./ ______ %; респіраторами - ______ шт./ ______%; приборами радіаційної розвідки -______шт. ______%, приборами хімічної розвідки -______ шт. / ______ %; приборами дозиметричного контролю -______шт./ ______%);

 • розробкою і впровадженням типових режимів радіаційного захисту (для зон М, А, Б, В і Г);

 • створенням сил для робіт у осередках зараження (пости радіаційного і хімічного спостереження - од., ланок протирадіаційного і протихімічного захисту ______од.).


в) Медичний захист
Для медичного забезпечення проведення заходів цивільної оборони і медичного захисту населення, працівників і службовців об'єктів господарської діяльності можуть бути задіяні :

 • територіальні медичні установи медицини катастроф та лікарняні установи;

 • сільські (селищні) медичні пункти та невоєнізовані формування, які забезпечені: автотранспортом на______%, медичним обладнанням на______%, індивідуальними аптечками на______%, колективними аптечками на______% та медикаментами на______%.


г) Евакуаційні заходи
Для планування та проведення евакуаційних заходів створена евакокомісія
на чолі__________________________________________________________________________

Головним завданням евакокомісії є забезпечення планування і проведення евакозаходів у разі загрози життю і здоров'ю населенню, працівникам і службовцям об'єктів при виникненні НС, при чому головним евакозаходом вважається відселення населення, працюючого персоналу із осередків ураження та районів стихійного лиха. Евакозаходи планується проводити: термінові - негайно, в інших випадках в залежності від виду та масштабу НС, особлива увага приділяється проведенню евакозаходів із зон хімічного, радіоактивного ураження та зони катастрофічного затоплення.


д) Сили та засоби цивільної оборони
Сили цивільної оборони сільської (селищної) ради, об'єктів господарської діяльності для дій в надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціально-політичного та екологічного характеру складають:

______формувань чисельністю ______чол., які забезпечені автотранспортом на______%, інженерною технікою на______%, засобами індивідуального захисту на______%, засобами малої механізації на______%.

Готовність сил для дій у надзвичайних ситуаціях складає від 30 хв. до 3-6 год. у робочий час і від 6-12 до 24 год. у неробочий час.
е) Системи управління, оповіщення і зв'язку
Системи управління, оповіщення і зв'язку сільської (селищної) ради, об'єктів господарської діяльності складають: адміністрація сільської (селищної) ради ______чол., об'єктів ______чол.; штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій сільської (селищної) ради ______ чол., об'єктів господарської діяльності______ чол., евакокомісії ______чол.; органи управління чисельністю чол.; пункти управління: у сховищах -______, у підвальних та інших заглиблених приміщеннях -______, рухомі на автомобілях -______; локальна система оповіщення -______; об'єктова АТС на______номерів; телеграфних апаратів -______од.; радіо засобів -______; електросирен: С-40 - ______; С-28 -______; інші засоби управління, оповіщення і зв'язку:
2.3. Приведення в готовність органів управління
_______________ сільської (селищної) ради

При загрозі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного та екологічного характеру (по інформації МНС України, Гідромету України, міністерств, відомств, територіальних органів управління з питань НС та ЦЗН або інших джерел інформації) приводяться у готовність органи управління і сили ЦО сільської (селищної) ради в залежності від масштабів і розмірів можливих НС: • адміністрація сільської (селищної) ради і штаб ЦО та з НС (в робочий час до 10-15 хв., в неробочий час від 1,5 до 3 год.);

 • комісія з питань ТЄБ та НС сільської (селищної) ради (в робочий час до 10-15 хв., в неробочий час від 1,5 до 3 год.).

Органи управління ЦО та з НС сільської (селищної") ради і об'єктів господарської діяльності приводяться у готовність рішенням НЦО сільської (селищної) ради або рішенням вищестоящих органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Дії начальників та органів управління ЦО та з НС визначаються у календарних планах заходів цивільної оборони по кожній групі (окремій аварії, катастрофі) однотипних надзвичайних ситуацій в залежності від масштабів і розмірів зон (осередків) ураження.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка