М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально


Порядок та організація виконання основних заходів ЦОСторінка8/24
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.13 Mb.
#113
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

2.4. Порядок та організація виконання основних заходів ЦО
При загрозі виникнення НС техногенного, природного, соціально-політичного та екологічного характеру основні заходи ЦО та з НС спрямовуються на захист населення, працівників і службовців та зниження можливих матеріальних втрат.

Основні заходи сплановані по видам надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути на території сільської (селищної) ради і об'єктів господарської діяльності, які включають:

 • аварії (катастрофи) з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин;

 • аварії (катастрофи) з викидом (загрозою викиду) хімічно небезпечних речовин;

 • аварії (катастрофи) з викидом (загрозою викиду) біологічно небезпечних речовин;

 • транспортні аварії (катастрофи);

 • пожежі (вибухи) з наступним горінням;

 • аварії (катастрофи) на електроенергетичних системах;

 • аварії (катастрофи) на комунальних системах життєзабезпечення;

 • природні та екологічні надзвичайні ситуації.

У першу чергу виконуються ті заходи, які дадуть найбільшу ефективність щодо забезпечення захисту населення, працівників і службовців від можливих наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха, а також дадуть змогу зменшити матеріальні збитки.

При отриманні інформації про загрозу виникнення надзвичайної ситуації в усіх органах управління ЦО та з НС організовується виконання наступних заходів:

 • цілодобове чергування керівного складу;

 • уточнення порядку оповіщення і збору всього персоналу у робочий та неробочий час, доведення до населення працівників об'єктів і порядку дій при виникненні НС;

 • збір та уточнення інформації про обставини, що утворилися у районі аварії, катастрофи або стихійного лиха;

 • оцінка можливого розвитку ситуації, впливу її на функціонування життєзабезпечення населення;

 • розробка позачергових заходів щодо підвищення стійкості роботи об'єктів в цих умовах та організація їх виконання; посилення контролю щодо стійкості роботи зв'язку, всіх ланок управління, перевірка технічного стану та приведення у готовність резервних каналів зв'язку;

 • систематичне отримання від органів управління та чергових змін (диспетчерів) потенційно небезпечних об'єктів інформації про обставини і характер (масштаби) можливих аварій і катастроф; формування і підготовка до роботи груп фахівців для здійснення розвідки можливих осередків аварій, катастроф та небезпечних зон;

 • уточнення районів (місць) проведення розвідки і порядку взаємодії з територіальними (районними) відділами з НС та ЦЗН; підготовка текстів повідомлень про порядок дій населення, працюючого персоналу, службовців при виникненні надзвичайних ситуацій;

 • приведення в готовність захисних споруд, розгортання і підготовка до роботи пунктів видачі засобів індивідуального захисту із запасів об'єктів, уточнення розрахунків на їх видачу;

 • проведення евакоорганами сільської (селищної) ради, разом із відділами з НС та ЦЗН району (міста обласного підпорядкування) уточнення порядку і районів евакуації населення та працівників і службовців об'єктів у безпечні місця;

 • уточнення розрахунків на розподіл транспорту для перевезення у район можливого виникнення НС сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також для евакуації потерпілих, вивозу матеріальних та інших цінностей;

 • перевірка працездатності і приведення у готовність усіх протипожежних засобів;

 • перевірка наявності резервних запасів матеріально-технічних засобів та вжиття заходів щодо доведення їх до встановлених норм. Усі основні заходи цивільної оборони щодо дій органів управління, сил ЦО, сільської (селищної) ради і об'єктів господарської діяльності відображаються у календарному плані, який корегується щорічно.


2.5. Організація управління, оповіщення і зв'язку

Управління діями органів управління і сил цивільної оборони сільської (селищної") ради, об'єктів господарської діяльності щодо запобігання виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного і екологічного характеру здійснюється з місць постійного розміщення, а у разі необхідності із запасних і рухомих пунктів управління.

Органи управління ЦО та з НС можуть працювати, в залежності від обставин, у повному або скороченому складі в різних режимах і приводитися в готовність за рішенням начальника ЦО сільської (селищної) ради, територіальних або вищестоящих органів управління цивільної оборони.

Сили цивільної оборони приводяться в готовність відповідним рішенням начальника цивільної оборони сільської (селищної) ради.Забезпечення дій органів управління і сил ЦО та з НС та виконання основних заходів ЦО в період загрози виникнення надзвичайних ситуацій виконується у наступному порядку:

 • приводяться у готовність і переводяться на цілодобове спостереження пости РХС з доповіддю про інформацію: терміново; у разі необхідності - через 4 год.;

 • штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій сільської (селищної) ради координує роботу об'єктів щодо матеріально-технічного забезпечення сил та заходів цивільної оборони;

 • приводяться у готовність всі наявні сховища, протирадіаційні укриття та підвальні приміщення для укриття населення працівників і службовців об'єктів, у разі необхідності проводиться додатково їх герметизація;

 • виконується прогноз можливої обстановки і уточняються рішення на проведення рятувальних та першочергових невідкладних відновлювальних робіт в можливих осередках ураження;

 • проводиться у разі необхідності відселення (або евакуація) населення, працівників і службовців об'єктів господарської діяльності у разі попадання території села (селища) в зони ураження, особливо із зон хімічного і радіоактивного зараження;

 • здійснюється (у разі необхідності) висування додаткових сил у райони аварій, катастроф і стихійного лиха, виконуються інші заходи.

Організація забезпечення заходів та дії органів управління і сил виконується згідно календарного плану по кожній групі можливих НС.

У період загрози виникнення надзвичайних ситуацій системи оповіщення приводяться у готовність для здійснення масової інформації для населення, працівників і службовців об'єктів, а зв'язок здійснюється з використанням всіх його видів і засобів.
 1. РІШЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ЦО__________________РАЙОННОЇ РАДИ НА

ЛІКВІДАЦІЮ НАСЛІДКІВ НС

3.1. Короткі висновки із оцінки можливої обстановки

Найбільш складна обстановка на території сільської (селищної) ради, об'єктів господарської діяльності може скластися внаслідок можливих аварій, катастроф та стихійного лиха, викликаних:


 • аваріями з викидом радіоактивних речовин (при виході активності 30 %), внаслідок чого населення і об'єкти господарської діяльності можуть опинитися у зоні "______" радіоактивного забруднення;

 • аваріями на хімічно небезпечних об'єктах з викидом СДОР і на транспорті, що перевозить їх, в зону ураження яких попадає населення сільської (селищної) ради і об'єкти господарської діяльності;

 • транспортними аваріями на автомобільному транспорті, що перевозить ХНР, РР та інші небезпечні речовини;

 • пожежами і вибухами на підприємствах, в установах і організаціях;

 • аваріями на електростанціях та електроенергетичних системах, які можуть призвести до порушення виробничого і технологічного процесу;

 • природними та екологічними надзвичайними ситуаціями.

Найбільш складними рятувальні та відновлювальні роботи будуть при: радіоактивному та хімічному забрудненню, великих пожежах і вибухах, транспортних аваріях (катастрофах), природних, соціально-політичних та екологічних НС.
3.2. Задум рішення начальника ЦО __________________________ сільської (селищної) ради

Задум рішення начальника цивільної оборони__________________________ сільської (селищної) ради на проведення РНАВР у зонах і осередках ураження складається з окремих рішень по видам надзвичайних ситуацій, викликаних аваріями, катастрофами та стихійним лихом.


3.2.1. Задум рішення на ліквідацію наслідків аварій

У разі виникнення аварій (катастроф) з викидом радіоактивних речовин на АЕС; на транспорті, що перевозить радіоактивні речовини або на об'єктах, що виконують РР, провести наступні заходи:а) першочергові заходи:

 • привести у готовність всі органи управління ЦО та з НС сільської (селищної) ради та об'єктів від 10-15 хв. до 1,5-3,0 годин;

 • провести оповіщення та інформацію до мешканців села (селища), працівників і службовців про аварію (катастрофу) з викидом радіоактивних речовин та можливе зараження;

 • укрити працівників і службовців у захисних спорудах від 15-30 хв. до 1 год.;

 • привести у готовність сили цивільної оборони від 30 хв. до 3-6 год.;

 • привести у готовність евакооргани (від 15-30 хв. до 1,5-3,0 год.);

 • привести у готовність мережу спостереження і лабораторного контролю від 15-30 хв. до 1,5-3,0 год.;

 • штабу ЦО та з НС провести на протязі 1,0-1,5 год. попередню оцінку обстановки, що склалася на території сільської (селищної) ради та на об'єктах;

б) подальші заходи:

 • основні зусилля направити на проведення відселення населення, працівників, службовців (або їх евакуації) із зон небезпечного сильного радіоактивного забруднення та забезпечення їх життєдіяльності (у взаємодії з держадміністрацією та відділами з НС та ЦЗН);

 • задіяти при необхідності: сили ЦО , автотранспорт, матеріальні та фінансові ресурси;

 • організувати взаємодію з територіальними державними адміністраціями та відділом з НС та ЦЗН району, органами військового командування.


3.2.2. Задум рішенця на ліквідацію наслідків аварій з

викидом хімічно небезпечних речовин

У разі виникнення аварій з викидом хімічно небезпечних речовин на територію сільської (селищної) ради, об'єкти або на транспорті, який перевозить сильнодіючі отруйні речовини, провести наступні заходи:а) першочергові заходи:

 • провести оповіщення та інформацію населенню, працівникам і службовцям об'єктів про викид СДОР та можливе зараження;

 • привести у готовність всі органи управління і сили ЦО від 10-15 хв. до 1,5-3 год.;

 • приступити до негайного відселення населення, працівників і службовців із осередків (зон) ураження СДОР у взаємодії з місцевими державними адміністраціями та відділом з НС та ЦЗН району;

 • проводити безупинно розвідку зон хімічного ураження силами мережі СЛК у взаємодії з мережею СЛК району (міста); видати працівникам, службовцям (працюючим змінам) і силам ЦО та з НС засоби індивідуального захисту із запасу служби від 10-30 хв. до 3-6 год.;

 • укрити населення та працюючу зміну в захисних спорудах ЦО, які мають три режими вентиляції і в залежності від типу сильнодіючої отруйної речовини;

 • штабам ЦО та з НС сільської (селищної) ради, об'єктів провести за 30 хв. попередню оцінку обстановки і довести її до підлеглих органів управління;

б) подальші заходи:

 • основні зусилля направити на проведення відселення населення, працівників і службовців із зон хімічного зараження, особливо із зон ураження СДОР, за межі зон (осередків) хімічного ураження (до 30 хв. - 1год.);

 • відселення проводити у взаємодії з місцевими державними адміністраціями і відділами з НС та ЦЗН, задіяти при цьому весь наявний автотранспорт сільської (селищної) ради та об'єктів;

 • негайно приступити до локалізації і ліквідації місця аварії разом з силами інших територіальних органів управління з ЦО та з НС через 5-30 хв. і вести їх до повного завершення робіт;

 • організувати негайно надання медичної допомоги потерпілим у взаємодії з медичною службою ЦО та з НС району (міста);

 • організувати взаємодію з територіальними органами управління та силами служб цивільної оборони.


3.2.3. Задум рішення на ліквідацію наслідків аварій з викидом біологічно небезпечних речовин

У разі виникнення аварій (катастроф) на біологічно небезпечних об'єктах господарської діяльності або на транспорті, який перевозить біологічно небезпечні речовини (БНР), провести наступні заходи:а) першочергові заходи:

 • провести оповіщення та інформацію до населення, працівників, службовців об'єктів про аварію з викидом БНР та можливе зараження;

 • привести у готовність всі органи управління і сили ЦО та з НС сільської (селищної) ради, об'єктів від 10-15 хв. до 1,5-3,0 год.;

 • приступити (по вказівкам місцевих органів управління) до негайного відселення населення, працівників і службовців із осередків (зон) ураження БНР у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та відділами ЦО та з НС;

 • проводити безупинно розвідку біологічно небезпечних зон зараження силами мережі спостереження і лабораторного контролю у взаємодії з мережею СЛК району (міста обласного підпорядкування);

 • видати працівникам і службовцям та силам ЦО засоби індивідуального захисту із запасу об'єктів від 10-30 хв. до 3-6 год.;

 • штабам ЦО та з НС сільської (селищної) ради, об'єктів провести за 30 хв. попередню оцінку обстановки і довести її до підлеглих органів управління;

 • у разі введення на ураженій території карантину (або обсервації) діяти у відповідності з рішеннями територіальних органів управління;

б) подальші заходи:

 • основні зусилля направити на проведення відселення населення, працівників і службовців із зон біологічного зараження, за межі зон ураження у стислі строки (до 30 хв.- 1 год.), на проведення протиепідемічних заходів;

 • відселення проводити у взаємодії з органами місцевої виконавчої влади і відділами з НС та ЦЗН, задіяти при цьому весь наявний автотранспорт;

 • через 4 години приступити до виконання комплексу протиепідемічних та інших заходів у взаємодії з медичною службою ЦО та з НС території;

 • організувати надання медичної допомоги потерпілим силами формувань у взаємодії з медичною службою району;

 • організувати взаємодію з територіальними органами управління та силами цивільної оборони.

3.2.4. Задум рішення на ліквідацію наслідків

транспортних аварій (катастроф)

У разі виникнення аварій (катастроф) на автомобільному транспорті проводити наступні заходи:а) першочергові заходи:

 • провести оповіщення населення, працівників і службовців об'єктів про можливі наслідки аварій (катастроф) на транспорті;

 • забезпечити захист населення, працівників і службовців (у разі необхідності) укриттям їх у захисних спорудах, проведення у разі необхідності відселення та інших заходів ЦО у строки від 5-10 хв. до 3 год.;

 • привести у готовність всі органи управління і сили ЦО від 10-15 хв. до 1,5-3,0 год.;

 • приступити через 10-30 хв. до надання допомоги потерпілим силами ЦО медичною службою ЦО району ;

 • штабам ЦО та з НС сільської (селищної) ради, об'єктам разом зі службами провести за 30-50 хв. попередню оцінку обстановки і довести її до підлеглих органів управління;

б) подальші заходи:

 • основні зусилля направляти на захист населення, працівників і службовців та локалізацію і ліквідацію наслідків аварії (катастрофи), надання допомоги потерпілим;

 • відселення населення, працівників і службовців проводити за межі осередків ураження через 15-30 хв. і до їх завершення;

 • локалізацію і ліквідацію наслідків транспортних аварій (катастроф) проводити силами спеціалізованих формувань ЦО у взаємодії з територіальними силами;

 • роботи проводити терміново з моменту їх виникнення і до повного завершення;

 • взаємодію проводити з силами МНС України, територіальними органами управління.


3.2.5. Задум рішення на ліквідацію наслідків пожеж

і вибухів з наступним горінням

У разі виникнення пожеж з вибухами і наступним горінням на території сільської (селищної) ради, об'єктів проводити наступні заходи:а) першочергові заходи:

 • провести оповіщення населення, робітників і службовців про можливе ураження внаслідок пожеж з вибухами та наступним горінням від 5 до 15 хв. у залежності від місця НС;

 • забезпечити захист населення, працівників і службовців від можливих наслідків пожеж з вибухами та наступним горінням, укриттям їх у разі необхідності в захисних спорудах, проведення у разі необхідності відселення (або евакуації) та інших заходів ЦО від 5-10 хв. до 3 год.;

 • привести у готовність всі органи управління і сили ЦО від 10-15 хв. до 1,5 год.;

 • негайно приступити до локалізації і ліквідації наслідків пожеж (вибухів) з наступним горінням силами спеціалізованих формувань у взаємодії з силами ППС від 5 до 30 хв. і проводити їх до повного завершення;

 • мережі СЖ (від 5-30 хв. до 1,5-2,0 год.) приступити до спостереження за вибухами та можливими викидами ХНР об'єктами господарювання або транспорті;

 • штабу ЦО та з НС сільської (селищної) ради, об'єктів провести через 30 хв. попередню оцінку можливої обстановки і підготувати рішення на проведення РНАВР робіт у зонах ураження.

б) подальші заходи:

 • основні зусилля направляти на захист населення, працівників, службовців та ліквідацію наслідків пожеж (вибухів з наступним горінням), надання допомоги потерпілим;

 • відселення населення, працівників, службовців у разі необхідності проводити за кордони осередків ураження через 15-30 хвилин і до їх завершення;

 • локалізацію і ліквідацію наслідків пожеж (вибухів з наступним горінням) проводити підрозділами МНС України в області та формуваннями ЦО;

 • роботи проводити негайно з моменту їх виникнення і до повного завершення.3.2.6. Задум рішення на ліквідацію наслідків аварій

на електроенергетичних системах
У разі виникнення аварій (катастроф) на електроенергетичних системах, які спричиняють порушення життєзабезпечення та виробничого процесу, провести наступні заходи:
а) першочергові заходи:

 • привести у готовність всі органи управління і сили ЦО від 10-15 хв. до 1,5-3,0 год.;

 • провести оповіщення населення, працівників і службовців про аварію на електроенергетичних системах і можливі наслідки;

 • привести у готовність служби головних спеціалістів, забезпечити проведення безаварійної зупинки технологічного процесу об'єктів;

 • забезпечити організацію життєзабезпечення населення, працівників, службовців та проведення інших заходів цивільної оборони від 4 до 6 год.;

 • комісії з питань ТЕБ і НС, штабу ЦО та з НС сільської (селищної) ради, об'єктам, разом з відділом НС та ЦЗН райдержадміністрації через 1-3 год. розробити пропозиції щодо проведення робіт з ліквідації наслідків НС.


б) подальші заходи:

 • основні зусилля направити на: життєзабезпечення населення, працівників, службовців та зниження можливості виникнення НС, на ліквідацію їх наслідків;

 • задіяти всі необхідні сили ЦО, працівників об'єктів для ліквідації наслідків НС;

 • організувати взаємодію з територіальними органами управління та силами ЦО та з НС.


3.2.7. Задум рішення на ліквідацію наслідків аварій на комунальних

системах життєзабезпечення

У разі виникнення аварій (катастроф) на комунальних системах життєзабезпечення провести наступні заходи:а) першочергові заходи:

 • привести у готовність органи управління і сили ЦО від 10-15 хв. до 3,0 год.;

 • провести оповіщення населення, працівників і службовців про аварію (катастрофу) на системах життєзабезпечення і можливі наслідки;

 • привести у готовність служби головних спеціалістів і сили ЦО об'єктів. З місцевими комунальними службами забезпечити проведення локалізації і ліквідації наслідків НС;

 • забезпечити організацію життєзабезпечення населення, працівників і службовців та проведення інших заходів цивільної оборони від 4 до 6 годин;

 • у разі необхідності провести відселення із зони НС за 15-60 хв.;

 • приступити до локалізації і ліквідації наслідків аварії (катастрофи) силами ЦО об'єктів та спеціальних територіальних служб через 5-30 хв.;

 • комісії з питань ТЕБ і НС, штабу ЦО та з НС сільської (селищної) ради, об'єктів та спеціалістам через 20-60 хв. оцінити обстановку і подати пропозиції з ліквідації наслідків аварії (катастрофи).

б) подальші заходи:

 • основні зусилля направити на: життєзабезпечення населення, працівників, службовців та на ліквідацію наслідків НС;

 • задіяти всі необхідні сили ЦО, працівників об'єктів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • рятувальні та аварійно-невідкладні роботи вести безперервно у дві зміни до повного завершення;

 • організувати взаємодію з територіальними органами управління і силами цивільної оборони.

3.2.8. Задум рішення на ліквідацію наслідків при раптовому

руйнуванні споруд і будинків

У разі виникнення раптового руйнування споруд або будинків, проводити наступні заходи:а) першочергові заходи:

 • привести у готовність органи управління і сили ЦО від 10-15 хв. до 1,5-3,0 год.;

 • привести у готовність служби головних спеціалістів і силами об'єктів у взаємодії з місцевими комунальними службами забезпечити проведення локалізації і ліквідації наслідків аварії (катастрофи);

 • забезпечити надання допомоги потерпілому населенню, працівникам і службовцям та організувати проведення інших заходів ЦО від 15-30 хв. до повного їх завершення;

 • приступити до локалізації і ліквідації наслідків аварії силами ЦО об'єктів через 5-30 хв.;

 • комісії з питань ТЕБ і НС, штабу ЦО та з НС через 20-40 хв. оцінити обстановку і подати пропозиції з ліквідації наслідків аварії (катастрофи).

б) подальші заходи:

 • основні зусилля направити на проведення рятувальних робіт і надання медичної допомоги потерпілим у стислі строки та ліквідацію наслідків НС;

 • задіяти всі необхідні сили ЦО сільської (селищної) ради, працівників об'єктів для ліквідації наслідків НС;

 • рятувальні та аварійно-невідкладні роботи вести безперервно у дві зміни до повного їх завершення ;

 • організувати взаємодію з територіальними органами управління та силами цивільної оборони.


3.2.9. Задум рішення на ліквідацію наслідків при

гідродинамічних аваріях (катастрофах)

У разі виникнення гідродинамічної аварії (внаслідок прориву греблі водосховища) з виникненням хвиль прориву і катастрофічного затоплення та затопленням території сільської (селищної) ради, об'єктів господарської діяльності, проводити наступні заходи:а) першочергові заходи;

 • провести повторно через 10-15 хв. оповіщення населення, працівників, службовців про аварію (катастрофу) з можливим затопленням території;

 • привести у готовність органи управління та сили ЦО сільської (селищної) ради об'єктів у стислі строки від 5 до 15 хв.;

 • приступити до негайного виведення населення, працівників, службовців із зони затоплення;

 • провести у стислі строки комплекс запобіжних заходів щодо зниження можливих збитків на території сільської (селищної) ради та об'єктах і безаварійній зупинці технологічного процесу; забезпечити надання допомоги потерпілому населенню, працівникам, службовцям та організувати проведення інших заходів ЦО від 15-30 хв. до повного їх завершення;

 • приступити до локалізації і ліквідації наслідків повені на території сільської (селищної) ради, об'єктах, силами ЦО та спеціалістів через 5-30 хв. і проводити їх до повного завершення;

 • комісії з питань ТЕБ і НС, штабам ЦО та з НС сільської (селищної) ради, об'єктів через 20-60 хв. після спаду рівня води оцінити обстановку і подати пропозиції щодо ліквідації наслідків повені, відновленню виробничої діяльності та життєзабезпечення населення;

 • комісії з питань ТЕБ і НС, штабам ЦО та з НС сільської (селищної) ради, об'єктам спланувати і організувати надання потерпілим допомоги (матеріальної і фінансової);

б) подальші заходи;

 • основні зусилля направити на: проведення рятувальних робіт та життєзабезпечення населення, працівників, службовців;

 • зниження виникнення вторинних факторів ураження і зменшення можливих збитків;

 • ліквідацію наслідків НС і відновлення життєзабезпечення населення та виробничої діяльності;

 • задіяти всі необхідні сили ЦО сільської (селищної) ради, працівників об'єктів для ліквідації наслідків НС;

 • організувати взаємодію з територіальними органами управління та силами ЦО.


3.2.10. Задум рішення на ліквідацію наслідків надзвичайних

ситуацій природного характеру

У разі виникнення надзвичайних ситуацій природного і екологічного характеру провести наступні заходи:а) першочергові заходи:

 • привести у готовність всі органи управління цивільної оборони сільської (селищної) ради, об'єктів від 5-15 хв. до 1-1,5 год.;

 • продублювати оповіщення населення, працівників і службовців об'єктів про можливу НС природного або екологічного характеру;

 • привести в готовність захисні споруди (у разі необхідності) для укриття працівників, службовців в наступні терміни: для термінового укриття від 30 хв. до 3 год.; а при наявності часу з повною їх герметизацією до 4-6 год.;

 • провести підготовчі роботи з проведенню можливого відселення населення, працівників і службовців із можливих зон ураження у строки до 3-4 год.;

 • привести у готовність сили цивільної оборони сільської (селищної) ради, об'єктів від 20-30 хв. до 3-6 год.;

 • комісії з питань ТЕБ і НС, штабу ЦО та з НС за 1-2 год. спрогнозувати можливу обстановку на території сільської (селищної) ради, об'єктах і підготувати можливі рішення на ліквідацію наслідків стихійного лиха;

 • провести на території сільської (селищної) ради роботу спрямовану на зменшення можливих втрат і виникнення вторинних факторів ураження.

б) подальші заходи:

 • основні зусилля направити на захист населення, працівників, службовців від наслідків НС природного або екологічного характеру, зменшення можливих втрат і виникнення вторинних факторів ураження, проведення у стислі строки РНАВР у осередках ураження;

 • укрити при необхідності населення, працівників, службовців через 15-30 хв. в захисних спорудах (в залежності від обставин);

 • задіяти всі сили ЦО та з НС сільської (селищної) ради, працівників і службовців об'єктів для проведення РНАВР в осередках та районах ураження і вести їх безперервно до повного завершення;

 • провести у разі необхідності відселення населення, працівників і службовців із можливих осередків ураження у стислі строки від 2-4 год. до 6-8 год.;

 • забезпечити потерпілих у взаємодії з місцевими органами управління та службами ЦО предметами першої необхідності і гарячим харчуванням у строки від 8-12 год. до однієї доби, а з 2-ї доби організувати їх повне життєзабезпечення;

 • штабам ЦО та з НС сільської (селищної*) ради, об'єктів організувати взаємодію з вищестоящими органами управління цивільної оборони.


3.2.11. Задум рішення на ліквідацію

наслідків НС соціально-політичного характеру

У разі виникнення НС соціально-політичного характеру діяти у відповідності з обстановкою і вказівками органів управління, які відповідають за локалізацію і ліквідацію їх наслідків.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка