М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально


Завдання виконавцям заходів цивільної оборониСторінка9/24
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.13 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

3.3. Завдання виконавцям заходів цивільної оборони

У зв'язку з виникненням НС техногенного, природного, соціально-політичного та екологічного характеру, органи управління і сили ЦО сільської (селищної) ради та інші керівники об'єктів господарювання виконують наступні завдання:Штаб ЦО та з НС сільської (селищної) ради, об'єктів - завдання з організації і проведенню РНАВР на території села (селища), об'єктів; прогнозування і координація дій всіх органів управління та сил ЦО; організації взаємодії з вищестоящими органами управління і силами ЦО, що виділяються іншими органами управління;

Комісіям з питань НС сільської (селищної) ради, об'єктовим - завдання з надання допомоги з прогнозування наслідків можливих НС, щодо організації і проведенню РНАВР в осередках ураження та відновленню виробничої діяльності, наданню матеріальної, фінансової та іншої допомоги потерпілим;

Начальникам ЦО об'єктів господарської діяльності (агрофірмам) - завдання з організації і проведення РНАВР безпосередньо на об'єктах і в структурних підрозділах; організації захисту працівників, службовців, що попадають в зони ураження; робіт з відновлювання їх діяльності; управління, оповіщення і зв'язку та взаємодії з вищестоящими органами управління;

Евакоорганам сільської (селищної) ради, об'єктів - завдання, спільно з територіальними органами управління і відділом з НС та ЦЗН району, організувати і забезпечити проведення евакозаходів з відселенням населення, працівників і службовців об'єктів із зон ураження (зараження); виконання заходів з життєзабезпечення населення, працюючого персоналу; організації взаємодії з іншими органами управління і службами ЦО та з НС.

3.4. Заходи безпеки при виконанні РНАВР

Заходи безпеки при виконанні пошуково-рятувальних, аварійно-відновлю-вальних та інших невідкладних робіт проводяться на протязі всього терміну їх проведення.

Інструктаж особового складу сил ЦО проводиться до виходу на марш та напередодні вступу сил у осередок (район) ураження та кожного дня перед виконанням рятувальних та аварійно-невідкладних робіт. Інструктаж проводять начальники підрозділів сил ЦО та керівники робіт на місцях.

Особовий склад сил ЦО забезпечується засобами індивідуального захисту згідно табелю оснащення, спеціальним одягом і безкоштовним харчуванням, медичним та іншим забезпеченням.

Осередки ураження (райони стихійного лиха) оточуються силами служби охорони громадського порядку, вхід в зони ураження стороннім громадянам забороняється, у разі необхідності вводяться карантинні та режимні заходи.

Рішення на введення пропускного режиму приймає начальник цивільної оборони району (міста), сільської (селищної) ради або об'єктів господарської діяльності.3.5. Організація управління, оповіщення і

зв'язку при виконанні РНАВР

Управління діями сил, що залучаються до ліквідації наслідків аварії (катастрофи, стихійного лиха), здійснюється з основних пунктів управління, розташованих в місцях дислокації, та рухомих з використанням відомчих та орендних каналів зв'язку.

Відповідними черговими службами за допомогою усіх засобів оповіщення і зв'язку виконується негайне оповіщення за підпорядкуванням про виникнення надзвичайної ситуації.

У залежності від виду, характеру і масштабу аварії (катастрофи, стихійного лиха) роботи з ліквідації наслідків проводяться під керівництвом начальника ЦО сільської (селищної) ради, об'єктів або їх заступниками у взаємодії із штабами ЦО та з НС і територіальними органами виконавчої влади (комісіями з питань техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій).

Організується розвідка небезпечних осередків та зон з метою визначення характеру, обсягів руйнувань, рятувальних та інших невідкладних робіт, необхідних сил і засобів.

Одержана інформація передається штабам ЦО та з НС сільської (селищної) ради, об'єктів господарської діяльності для оцінки обстановки та підготовки пропозицій щодо організації робіт з їх ліквідації, а також відділу з питань НС та ЦЗН району (міста).

Проводяться заходи щодо локалізації осередків аварії (катастрофи, стихійного лиха), проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Органи управління, які беруть участь у ліквідації надзвичайної ситуації, у залежності від обставин можуть працювати:У режимі повсякденної готовності - при нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній, сейсмічній, гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці (за відсутності епідемії, епізоотії і епіфітотії);

У режимі підвищеної готовності - при істотному погіршенні виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної, сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки (при інформації щодо можливого виникнення надзвичайних ситуацій);

У режимі діяльності при виникненні НС - при реальній загрозі виникнення надзвичайної ситуації.У режимі діяльності при введенні надзвичайного стану - при запровадженні в Україні або на окремих її територіях в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про надзвичайний стан".

По результатам оцінки обстановки приймається рішення на організацію і проведення аварійно-рятувальних робіт, надання допомоги потерпілим усіма наявними силами і засобами.

Усі роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф сільською (селищною) радою, об'єктами проводяться у взаємодії з відповідним територіальним відділом з питань НС та ЦЗН району, з якими погоджуються строки та порядок використання відомчих сил і засобів ЦО, всебічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт.
3.6. Порядок подання доповідей про обставини та хід проведення РНАВР

Доповіді про обстановку та дії сил цивільної оборони з ліквідації наслідків можливих НС техногенного, природного, соціально-політичного та екологічного характеру і хід проведення невідкладних відновлювальних робіт подаються за допомогою засобів технічного зв'язку штабом ЦО та з НС сільської (селищної) ради та об'єктів:

підтвердження на одержання сигналів оповіщення про загрозу виникнення або виникнення аварії, катастрофи чи стихійного лиха - негайно;

про результати розвідки місць можливих аварій (катастроф) або зони стихійного лиха - негайно;

у період ліквідації наслідків НС: кожні 4 год. першої і другої доби; з 3-ї доби подаються до 8.00 і 20.00 год. за станом на 6.00 і 18.00 год. за київським часом;

окремі донесення відповідно до розпоряджень вищестоящих органів управління ЦО та з НС. Строки подання донесень можуть бути уточнені в залежності від обставин та масштабів аварії (катастрофи, стихійного лиха).

Форма доповідей у відповідності з додатком до плану та згідно з вказівками вищестоящих органів управління ЦО та з НС.
4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЙ КЕРІВНИЦТВА СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

З метою своєчасного проведення роботи, пов'язаної із запобіганням на надзвичайні ситуації начальник ЦО створює сільської (селищної) ради систему цивільного захисту (цивільної оборони) населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Об'єктова ланка цивільного захисту - це органи управління підприємства, установи, організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організовують проведення роботи із запобігання НС і реагування у разі їх виникнення з метою захисту виробничого персоналу, населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат.

Вона є складовою частиною ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на НС (далі ЄДСНС) району (міста).

Координуючим органом управління сільської (селищної) ради є комісія з питань надзвичайних ситуацій, яка забезпечує безпосереднє керівництво реагуванням на надзвичайні ситуації або загрозу її виникнення.Постійними органами управління є відділ з питань НС та ЦЗН або окрема посадова особа з питань надзвичайних ситуацій (штаб ЦО об'єкта).

Органом повсякденного управління щодо реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру сільської (селищної) ради в режимі повсякденної діяльності є комісія з питань НС яка оснащена необхідними засобами зв'язку, оповіщення, збирання, аналізу і передачі інформації.


Основні зусилля своєї роботи керівництво сільської (селищної) ради спрямовують на:

 • запобігання надзвичайним ситуаціям;

 • зменшення часу на проведення робіт щодо локалізації і ліквідації надзвичайної ситуації та підвищення якості виконання цих робіт.

Для досягнення цієї мети керівництво сільської (селищної) ради організують і здійснюють контроль при виконанні загальних заходів:

 • планування та здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, зниження вагомості та впливу їх на населення;

 • впровадження у практичну діяльність програмного забезпечення роботи органів управління з питань НС;

 • прогнозування ймовірності виникнення надзвичайної ситуації і можливої обстановки внаслідок їх виникнення;

 • забезпечення безаварійної роботи потенційно небезпечних об'єктів, які розташовані на території сільської (селищної) ради в умовах надзвичайних ситуацій;

 • вдосконалення системи управління, оповіщення та зв'язку, інформаційно-аналітичного забезпечення на комп'ютерній основі;

 • вдосконалення заходів щодо радіаційної, хімічної та медико-бактеріологічної обстановки на території сільської (селищної) ради;

 • створення груп, ланок, постів невоєнізованих формувань ЦО;

 • організація роботи щодо створення, розміщення, оснащення, підготовки сил об'єкта;

 • всебічне забезпечення заходів щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій;

 • оперативне реагування та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • взаємодія між силами та засобами під час локалізації і ліквідації аварій на території сільської (селищної) ради;

 • оповіщення керівництва сільської (селищної) ради керівного командно-начальницького складу, особового складу невоєнізованих формувань, населення та сил за планом взаємодії та при виконанні технічних заходів;

 • розміщення нових підрозділів прибувших на територію сільської (селищної) ради згідно з вимогами чинних нормативів з питань радіаційної хімічної, пожежної безпеки та цивільної оборони;

 • енерго- та водозабезпечення установ, організацій, підприємств, населення сільської (селищної) ради;

 • обладнання об'єктів, на яких безпосередньо виробляються або зберігаються потенційно небезпечні речовини, виконання вимог щодо зберігання гранично допустимих кількостей цих речовин.


НАЧАЛЬНИК ШТАБУ ЦО_______________СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ

_______________ (__________________)


УЗГОДЖЕНО

Начальник відділу (управління) з

питань НС та ЦЗН_____________

району(міста)____________________________________________ЗАТВЕРЖУЮ

Начальник цивільної оборони

Сільської (селищної) ради ________________________________________________________ПЛАН

ДІЙ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І СИЛ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ с. ВОРОЧЕВО З ЗАПОБІГАННЯ І ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

с. Ворочево


2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

План дій органів управління і сил цивільної оборони з запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій (ПДОУС) сільської ради розроблений на підставі законодавчих, нормативно-правових та директивних документів і призначений для координації діяльності об'єкта з органами виконавчої влади, а також оперативності реагування на загрозу і виникнення НС, недопущення загибелі людей, зменшення матеріальних втрат і організацію задоволення першочергових потреб населення, яке постраждало.

Система ЦЗ сільської ради є складовою частиною підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного і природного характеру Перечинського району..

Координуючим органом управління сільської ради є комісія з надзвичайних ситуацій, яка забезпечує безпосереднє керівництво реагування на надзвичайні ситуації або загрозу їх виникнення.

З метою підвищення оперативності та ефективності проведення заходів з попередження виникнення та ліквідації (локалізації) надзвичайних ситуацій, їх наслідків органи управління сільської (селищної) ради в межах своїх функцій організовують взаємодію з територіальною підсистемою району (міста) з питань:

 • визначення органів управління, які взаємодіють в період загрози та виникнення НС, склад сил та засобів реагування, порядок та терміни приведення їх в готовність до дій за призначенням;

 • розробляються та узгоджуються плани спільних дій та взаємодії органів управління та сил реагування з визначенням основних завдань, місця і часу;

 • їх виконання визначається порядок всебічного забезпечення спільних дій та взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріально-технічними та іншими засобами;

 • визначається порядок взаємного обміну оперативною інформацією про обстановку, що склалася, і подальші дії між суб'єктами реагування на НС.

Взаємодія в період ліквідації НС та їх наслідків здійснюється через створену оперативну групу КНС сільської (селищної") ради.

Основними завдання органів управління та сил ЦО сільської (селищної) ради щодо запобігання та ліквідації НС є:

 • запобігання надзвичайних ситуацій;

 • зменшення часу на проведення робіт щодо локалізації і ліквідації наслідків НС та підвищення якості виконання цих робіт.


Підставою для введення Плану в дію повністю або частково є:

 • наявна обстановка загрози або виникнення НС відповідно до «Класифікатора надзвичайних ситуацій» (Постанова КМУ № 368 від 24.03.2004 р.);

 • відповідне рішення начальника ЦО сільської (селищної) ради на зменшення ймовірності виникнення НС або ліквідації їх наслідків.

Введення Плану в дію та запровадження у межах сільської (селищної) ради та умов що склалися здійснюється за такими режимами функціонування органів управління та готовності сил ЦО:

 • режим повсякденної діяльності - при нормальній виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрологічної і гідрометеорологічної обстановці (за відсутністю епідемії, епізоотії, епіфітотії);

 • режим підвищеної готовності - при істотному погіршені виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрологічної і гідрометеорологічної обстановки (з одержанням прогнозуючої інформації щодо можливості виникнення НС);

 • режим діяльності у НС - під час реагування на НС, що виникають.

 • режим діяльності у надзвичайному стані - запроваджується в Україні або на окремих її територіях в порядку визначеному Конституцією України за Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану».


2. ВИСНОВКИ ІЗ ОЦІНКИ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ
1. Загальна характеристика території, енергетичного та промислового комплексу, транспортних комунікацій (сільського господарства) об'єкта. Особливості, що впливають на організацію та ведення заходів цивільної оборони (цивільного захисту) персоналу та території сільської (селищної) ради .

Сільська (селищна) рада розташована на території________________________району

Міста ________за адресою вул. __________, буд. №________

Площа складає ________км2 , з яких :

Щільність населення складає_____чол. на 1 км2.
Енергопостачання здійснюється від_________________________________________ ________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
На території сільської (селищної) ради в наявності __________________________

резервних джерел електропостачання, потужністю__________________________кВт.Водопостачання об’єктів сільської (селищної) ради здійснюється від

________________________________________________________________мережі.


2. Висновки із оцінки обстановки для прийняття рішення щодо захисту населення і території, які застосовуються в цих випадках.

Аналіз особливостей та подій техногенного та природного походження, що характерні для території сільської (селищної) ради м.______

та дозволяє зробити висновки щодо обстановки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

Перелік події, що мають місце на території сільської (селищної) ради: • __________________________________;

 • __________________________________;

 • __________________________________;

 • __________________________________;

 • __________________________________ і т.д.

Події, що мають місце ззовні території сільської (селищної) ради :

- катастрофи з викидом радіоактивних речовин на АЕС;

- аварії з викидом НХР на відповідних об'єктах та рухомого складу на залізничній магістралі;

- аварії на мережах електро-, водо-, газо та каналізації і т.д.;

Прогноз можливої обстановки в разі катастроф і аварій з викидом радіаційних і хімічно-небезпечних речовин дозволяє визначити реальний рівень небезпеки населення і території сільської (селищної) ради..

  1. Хімічне зараження.

На стале функціонування об'єктів сільської (селищної) ради її населення та території впливають аварії на хімічно-небезпечних об'єктах:

Пари НХР враховуючої концентрації можуть досягати об'єктів на території у період часу від _________до ________., при вертикальній стійкості

атмосфери - ізотермія швидкості приземного вітру_____ м/сек., та його відповідному напрямку (прогноз обстановки по кожному окремому випадку та відповідні розрахунки додаються).


Результати прогнозу обстановки при аварії з викидами НХР ситуація буде вимагати від адміністрації об’єкту негайного виконання комплексу заходів спрямованого на захист здоров'я та життя працюючого персоналу та членів сімей, що проживають у відомчому гуртожитку, та іншого населення, яке проживає поблизу.
Ще складніша обстановка може виникнути при аварії на залізничному транспорті, який перевозить НХР та інші небезпечні вантажі по залізничній магістралі, що проходить по території сільської (селищної) ради.. При цьому необхідно враховувати , що дані прогнозу обстановки при виникненні таких аварій мають дуже приблизні значення, що значно ускладнює планування захисту населення та може призвести до великих людських втрат.

2.2. Радіаційне зараження

Радіаційне зараження можливе при аварії (катастрофі) на АЕС при умовах викиду в атмосферу до _____ відсотків радіаційної активності (за даними прогнозу) та утворенням зон радіоактивного забруднення (зараження) в районі розташування сільської (селищної) ради, зростання рівнів радіації до гранично допустимих значень можливо протягом _____год. при швидкості приземного вітру_______ м/сек., його напрямку (азимуту)______0 та вертикальної стійкості атмосфери інверсії.

У разі за проектної аварії на АЕС з викидом до 30% радіоактивних продуктів при інверсії та швидкості приземного вітру 23/сек. Територія сільської (селищної) ради може попасти в зону радіаційної небезпеки «М» (Для ВВІР - 1000% довжина 338 км., ширина - 83 км.) і мало вірогідну у зону «А».

Такий прогноз обстановки буде вимагати проведення певного комплексу захисних заходів а при зростанні рівнів радіації може призвести до часткової або повної евакуації населення сільської (селищної") ради.


3. ПРИВЕДЕННЯ В ГОТОВНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І СИЛ ЦО ПРИ ЗАГРОЗІ ТА ВИНИКНЕННІ НС

При загрозі та виникненні НС техногенного, природного та екологічного характеру органи управління і сили ЦО сільської (селищної) ради приводять в готовність в залежності від масштабів і розмірів можливих НС рішенням начальника ЦО сільської (селищної) ради або рішенням вищестоящих органів управління з питань НС та ЦЗН міст (районів), (відомчих органів управління):

органи управління цивільного захисту сільської (селищної) ради (в робочий ас до 10-15 хв., в неробочий час від 1,5 до 3 годин);

Дії начальників і органів управління ЦО сільської (селищної) ради визначаються у календарних планах заходів ЦО по кожній групі (окремій аварії, катастрофі) однотипних НС в залежності від масштабів і розмірів зон (осередків) ураження.

Інформація, доповідь, розпорядження про загрозу або виникнення НС може надійти до сільської (селищної) ради від чергових (диспетчерських) служб ОГД, територіальних органів управління з питань НС та ЦЗН, об'єктів,

З отриманням інформації чергова служба об'єкта (сільський (селищний) голова): • інформує керівництво ЦО, групи оперативного реагування на НС, підрозділи служб ЦО, взаємодіючі органи управління;

 • оповіщає керівний склад ЦО сільської (селищної) ради формувань ЦО, (згідно схеми);

 • контролює прибуття посадових осіб і відбуття підрозділів ЦО в регіон (місце) НС.

Начальник ЦО сільської (селищної) ради з отриманням інформації про загрозу та виникнення НС:

 • «Ч» + ______ віддача розпоряджень відповідальним особам про оголошення збору керівного складу ЦО та передачу повідомлення населення (при необхідності) про обстановку, яка склалася;

 • «Ч» +______заслуховування голови комісії з питань НС про обстановку, яка склалася і можливий подальший розвиток події;

 • «Ч» +______видання розпоряджень про проведення РІНР;

 • «Ч» +______доповідь начальнику відділу з питань НС та ЦЗН району (міста) та начальнику ЦО району (міста) про обстановку, що склалася, прийняття рішення та вжиті заходи;

 • «Ч» +______доведення до підлеглих розпоряджень щодо виконання заходів ліквідації наслідків НС;

 • порядок здійснення практичного керівництва проведення РІНР, ліквідації наслідків НС, евакуації населення в разі її необхідності.

Голова комісії з НС (голова комісії з питань НС):

 • «Ч» +______постановка завдань відповідальним посадовим особам щодо відбуття до місця НС, уточнення порядку організації зв'язку, здійснення доповідей;

 • «Ч» +______доповідь начальнику ЦО про НС, що виникла і за його розпорядженням здійснення збору комісії з НС;

 • «Ч» + ______ уточнення обстановки на місце виникнення НС, заслуховування доповідей про вжиті заходи, визначення потреби у силах і засобах;

 • «Ч» + ______ проведення аналізу обстановки, уточнення порядку роботи оперативної і робочої групи;

 • «Ч» +______доповідь на засіданні комісії з НС (комісії з питань НС) про обстановку, яка склалася на даний час, можливий розвиток подальших подій та пропозицій щодо виконання першочергових робіт;

 • «Ч» +______ доведення до оперативної та робочої групи рішення комісії, поставлених завдань на виконання подальших робіт;

 • «Ч» + - уточнення (при необхідності) питань взаємодії та інших питань з органами управління МНС, СБУ, МВС району (міста), військових частин, які дислокуються на території району (міста), що залучаються до робіт по ліквідації наслідків НС.

Оперативно-експертна група під керівництвом _______________________________у

складі: ____________________________________________після отримання завдання

на автомобілі відбуває на місце події (або у визначений район) в робочий час - «Ч» + ; в неробочий час - «4» +


Основні завдання групи:

 • уяснити і доповісти характер НС, масштаб і можливий розвиток подій;

 • уточнити необхідний склад сил та засобів ЦО для ліквідації наслідків НС;

 • організація пошукових та рятувальних робіт з першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;

 • здійснення контролю за додержанням встановленого режиму в зоні НС;

 • організація і підтримання взаємодії зі всіма структурними підрозділами, які залучені для ліквідації НС;

 • часові показники і порядок виклику ОГ в робочий і неробочий час.

Робоча група ___________________________у складі:__________________________________

________________________________________________________________________________

визначений час збору:__________________________________________________________ в робочий час - «4» + ; в неробочий час - «4» + .Основні завдання робочої групи:

 • збір, аналіз та оцінка даних реальної обстановки, доповідь їх начальнику ЦО голові комісії для прийняття рішення;

 • оформлення рішення начальника ЦО, розробка проектів наказів, розпоряджень, облік та виконання вказівок начальника ЦО;

 • доведення наказів, розпоряджень та вказівок до виконавців; безпосереднє керівництво діями сил ЦО при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт;

 • організація комендантської служби на пунктах управління, в районах розташування та на маршрутах висування сил ЦО та евакуації населення;

 • здійснення контролю за забезпеченням дій сил ЦО;

 • організація взаємодії між органами управління та силами, які залучаються для ліквідації наслідків НС;

 • підготовка донесень і доповідей (зведень) про обстановку, яка склалася у вищі інстанції (відділ (управління) з питань НС та ЦЗН району (міста));

 • ведення звітних карт, журналів, інших документів.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка