М. Я. Данилевський та його визначення співвідношення цивілізації європейської та загальнолюдськоїДата конвертації09.09.2018
Розмір22.4 Kb.
Питання до заліку з навчальної дисципліни «Цивілізаційний підхід у вивченні історії»

 1. Охарактеризуйте сутність концепції «цивілізаційного підходу до вивчення історії».

 2. Засновники цивілізаційної концепції висвітлення історії(найбільш відомі їх праці).

 3. В якій роботі М.Я. Данилевський виклав основи своєї історичної концепції?

 4. Як М.Я. Данилевський визначав чому Європа та Росія ворожі один одному?

 5. Культурно-історичні типи цивілізацій за М.Я. Данилевським.

 6. М.Я. Данилевський та його визначення співвідношення цивілізації європейської та загальнолюдської.

 7. Культурно-історичні типи та закони їх руху і розвитку.

 8. Розбіжності цивілізацій: психологія, релігія, історичне виховання.

 9. Перспективи створення всеслов´янського союзу.

 10. Сприйняття варварського минулого А.Дж.Тойнбі .

 11. Яким чином тлумачив образ реальності А.Дж.Тойнбі .

 12. Сучасний Захід та Росія у сприйнятті А.Дж.Тойнбі .

 13. Сучасний Захід та Східна Азія у сприйнятті А.Дж.Тойнбі .

 14. Роль та значення контактів елліністичного суспільства в концепції А.Дж.Тойнбі .

 15. Характеристика соціальних наслідків контактів між сучасними одна одній цивілізацій в концепції А.Дж.Тойнбі .

 16. Характеристика психологічних наслідків контактів між сучасними одна одній цивілізацій в концепції А.Дж.Тойнбі .

 17. Форми та значення контактів цивілізацій у часі:

 18. А) Ренесанс інститутів, правових систем та філософії;

 19. Б) Ренесанс мови, літератури та зображувального мистецтва;

 20. В) Релігійні ренесанси.

 21. Роль та значення погляду історика на науковий дослідницький результат(А.Дж.Тойнбі).

 22. Привабливість фактів історії в концепції А.Дж.Тойнбі.

 23. Характеристика імпульсів до дослідження стосунків між фактами(критичні реакції, творчі відповіді А.Дж.Тойнбі).

 24. Концепція А.Дж.Тойнбі про місце ісламу в історії.

 25. 2.контактів між цивілізаціями у просторі.

 26. Концепція контактів між цивілізаціями у часі.

 27. А.Дж.Тойнбі про роботу істориків.

 28. Іслам та єврейство в історії.

 29. Цивілізація перед судом історії.

 30. Зіткнення цивілізацій: правда чи міф?

 31. Християнство та цивілізація.

 32. Охарактеризуйте історіографію робіт Освальда Шпенглера.

 33. Проблема концепції «падіння Заходу» та сучасні глобальні проблеми.

 34. Концепція світової історії О.Шпенглера:

 35. А) фізіономіка та систематика;

 36. Б) ідея долі та принцип причинності.

 37. Макрокосм в розумінні О.Шпенглера.

 38. Сутність постіндустріальної цивілізації. (Т.2.С.12.)

 39. Трансформація структури цивілізацій.(Т.2.С.18).

 40. Можливі альтернативи екологічного майбутнього цивілізації(Т.2.С.23.).

 41. Сучасні перетворення в соціально-політичній та державно-правових сферах(Т.2.С.40).

 42. Охарактеризуйте історіографію робіт Cамюеля Хантінгтона(Гантінґтона).

 43. Які порівняння та пророцтва зробив Cамюель Хантінгтон в роботі «Зіткнення цивілізацій»?

 44. Історія та сьогоднішній день цивілізацій:

 45. А) сіонська та японська цивілізації;

 46. Б) індуістська та ісламська цивілізації.

 47. В) православна та західна цивілізації;

 48. Г) Латиноамериканська та африканська цивілізації;

 49. Д) Зустрічі цивілізацій за Хантінгтоном;

 50. Є) Поліцивілізаційна система Cамюеля Хантінгтона. .

 51. Занепад Ззаходу в концепції Cамюеля Хантінгтона.

 52. Трактування глобальної політики цивілізацій та конфлікти за смугою розлому.

 53. Ідентичність: підйом цивілізаційної самосвідомості в розумінні Cамюеля Хантінгтона.

 54. Розуміння Л.Гумільовим людства.

 55. Визначення Л.Гумільовим «етносу».

 56. Предмет дослідження етнографії за Л.Гумільовим: відмінності етносів.

 57. Л.Гумільов про географічний чинник .

 58. Природа та історія за Л.Гумільовим.

 59. Взаємозалежність та обумовленість формацій і етносів за Л.Гумільовим.

 60. Роль та ставлення до історичних джерел та пам′яток Л.Гумільова.

 61. Етнос, мова, ідеологія та культура.

 62. Зустріч заходу зі сходом.

 63. Етнос в аналізі Л.Гумільова.

 64. Формування теорії цивілізацій( французька цивілізаційна школа, англійська цивілізаційна школа, німецька цивілізаційна школа.

 65. Теорії цивілізацій ХХст.

 66. Підвалини теорії цивілізацій.

 67. Розгортання цивілізацій у часі.

 68. Поширення цивілізацій у просторі.

 69. Цивілізаційний підхід до історії та майбутнього людства.

 70. Місце теорії цивілізацій в системі наук.

 71. Закономірності циклічної динаміки соціальнихї систем.

 72. Цикли і кризи в динаміці локальних цивілізацій.

 73. Циклічність динаміки світових цивілізацій.

 74. Історичні суперцикли в розвитку глобальної цивілізації.

 75. Поняття соціогенетики та її складові.

 76. Трансформації цивілізаційного генотипу.

 77. Зміст далогу цивілізацій та його місце в системі цивілізаційних взаємодій.

 78. Сфери діалогу та взаємодії локальних цивілізацій.

 79. Окремі інститути діалогу цивілізацій.

 80. Природничий фактор виникнення та еволюції цивілізацій.

 81. Спіраль екологічних циклів та криз.

 82. Екологічне майбутнє цивілізацій.

 83. Можливість створення ноосферної цивілізації

 84. Класифікація демографічних циклів цивілізацій.

 85. Історичні тенденції циклічної динаміки чисельності населення.

 86. Аналіз можливих наслідків міграції населення Сирії, Афганістану та інших країн сходу до європейських країн.


Література

 1. ДанилевскийН.Я. Россия и Европа/Составление и комментарии Ю.А.Белова/Отв. Ред. О.Платонов.-М.:Институт русской цивилизации.-2008.-816с.

 2. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: сборник/Пер. с англ.-2-е изд.-М.:Айрис-пресс, 2003.-592с.

 3. Теория и история цивилизаций Т1-2.

 4. Освальд Шпенглер Закат Европы

 5. ДанилевскийН.Я. Россия и Европа/Составление и комментарии Ю.А.Белова/Отв. Ред. О.Платонов.-М.:Институт русской цивилизации.-2008.-816с.

 6. Cамюэль Хантингтон Столкновение цивилизаций

 7. Теория и история цивилизаций Т1-2.

 8. Лев Гумилёв Этногенез и биосфера Земли

 9. Теория и история цивилизаций Т1-2.

 10. Азия: диалог цивилизаций.-СПб.:Гиперион, 1996.

 11. Альтернативные пути к цивилизации.-М.:Логос,2000.

 12. Артамоновский С.Н. На перекрёстке идей и цивилизаций.-СПб., 1994.

 13. Гизо Ф. История цивилизации в Европе.-СПб., 1898.

 14. Глобализация и судьбы цивилизаций.-М.:МИСК, 2003.

 15. Диалог и взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: альтернативы на ХХ1 век.-М.:МФК, 2001.

 16. Цивилизации: теория, история, диалог, будуще.-М.-2009.-с.766.

 17. Теми рефератів:

 18. Життя та наукова концепція А.Тюрго.

 19. Життя та наукова концепція Ж.-Ж.Руссо.

 20. Життя та наукова концепція Д.Дідро.

 21. Життя та наукова концепція М.-Ж. Кондорсе.

 22. Життя та наукова концепція А.де Сен-Сімона.

 23. Життя та наукова концепція О. Конта.

 24. Англійці: А.Фергюсон, Л.Морган, Ф.Енгельс, Г.Бокль, Г.Спенсер

 25. Німці: І.Г.Гердер, Г.Рюккерт

 26. Росіяни: П.Я.Чаадаєв, М.Г.Чернишевський, П.Л.Лавров, Н.Я.Данілевський, В.О.Ключевський, П.М.Мілюков.

 27. Азия: диалог цивилизаций.-СПб.:Гиперион, 1996.

 28. Альтернативные пути к цивилизации.-М.:Логос,2000.

 29. Артамоновский С.Н. На перекрёстке идей и цивилизаций.-СПб., 1994.

 30. Гизо Ф. История цивилизации в Европе.-СПб., 1898.

 31. Глобализация и судьбы цивилизаций.-М.:МИСК, 2003.

 32. Диалог и взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: альтернативы на ХХ1 век.-М.:МФК, 2001.

 33. Цивилизации: теория, история, диалог, будуще.-М.-2009.-с.766.

 34. Азия: диалог цивилизаций.-СПб.:Гиперион, 1996.

 35. Альтернативные пути к цивилизации.-М.:Логос,2000.

 36. Артамоновский С.Н. На перекрёстке идей и цивилизаций.-СПб., 1994.

 37. Гизо Ф. История цивилизации в Европе.-СПб., 1898.

 38. Глобализация и судьбы цивилизаций.-М.:МИСК, 2003.

 39. Диалог и взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: альтернативы на ХХ1 век.-М.:МФК, 2001.

 40. Цивилизации: теория, история, диалог, будуще.-М.-2009.-с.766.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка