Математична наука має багато цікавих таємниць та дивовижних загадок. На жаль, більшість цих перлин залишається поза кадром, бо на уроках учні мають можливість познайомитися лише з незначною їх кількістюДата конвертації19.03.2019
Розмір2.23 Mb.
#84830
 • Про число "Пі"
 • Математична наука має багато цікавих таємниць та дивовижних загадок. На жаль, більшість цих перлин залишається поза кадром, бо на уроках учні мають можливість познайомитися лише з незначною їх кількістю.
 • Безумовно, одним з найцікавіших питань шкільної математики є
 • архімедове число «».
 • А чи знаєте Ви, що таке число ?
 • Більше двох тисячоліть назад помітили, що всі кола довші своїх діаметрів
 • в одне і те ж число разів.
 • Давньогрецький математик
 • Архімед
 • (біля 287 – 212 р. до н. е), народився в Сіракузах,
 • син астронома Фідія.
 • У своєму творі «Про вимірювання круга» шляхом співставлення параметрів вписаного і описаного 96 – кутників довів,
 • що
 • Тут вперше в історії науки, дана оцінка похибки і означення степені точності одержаного результату.
 • Введена Архімедом для числа  наближене
 • значення виявилося прийнятним для практики того часу, воно використовується і тепер.
 • ОЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА 
 • Означення 1. (Архімед).
 • Число  називається довжина кола одиничного діаметру.
 • Архімед знайшов прості й гарні раціональні наближення до числа ,
 • а саме: ,
 • що відрізняється від справжнього
 • значення
 • менш ніж на 0,002.
 • Означення 2.
 • Число  називається значення площі одиничного круга.
 • r = 1
 • S kp =  r²
 • Означення 3.
 • Число  називається величина, що дорівнює 3/4 значення об’єму кулі одиничного радіуса.
 • Vкулі = 4/3 r³
 • Означення 4.
 • Число  називається величина, що дорівнює 1/4 значення площі поверхні сфери одиничного радіуса.
 • S up = 4r²
 • Означення 5.
 • Число  називається таке число k, що коли розгорнутий кут вимірювати цією кількістю одиниць (К),
 • то значення границі дорівнює одиниці.
 • Така система виміру кута називається радіанною.
 • ІСТОРІЯ РОЗРАХУНКІВ
 • Число можна представити у вигляді нескінченного десяткового неперіодичного дробу. Було знайдено багато різних раціональних наближень для числа . Розглянемо найцікавіші.
 • Вітрувій – римський архітектор і інженер. Жив у ІІ половині І ст. до н. е. В його «Десяти книгах про архітектуру» є викладки, що мають відношення до математики взагалі і числа  зокрема. Він приймав .
 • Це було зручне застосування для будівельної практики.
 • Вітрувій вважається одним із перших відкривачів нарисної геометрії.
 • .
 • Лудольф вон Цейлен (28.01.1540 – 31.12.1610) – голландський математик, професор математичних і фортифікаційних наук Лейденського університету.
 • Щоб обчислити наближено число , на протязі багатьох століть
 • поступали так:
 • в коло з діаметром, що дорівнює одиниці, подумки вписували правильний многокутник з великою кількістю сторін і обчислювали периметр цього многокутника, залучаючи відому
 • «Формулу поєднання».
 • Периметр цього многокутника і приймався рівним .
 • Обчислив значення числа  з 22 десятковими знаками. Для цього йому довелося розглянути правильні многокутники, у яких 60º 2² сторін. Одну із своїх книг він закінчив словами:
 • «У кого є бажання, нехай йде далі».
 • Але після цього таке бажання проявив він сам;
 • витратив ще 12 років, найшов
 • ще 15 десяткових значень числа .
 • Лудольф заповів, щоб знайдені ним знаки були висічені
 • на його надгробному камені.
 • На честь його число  іноді називають
 • «Лудольфовим числом».
 • У старокитайських працях
 • трапляються найрізноманітніші оцінки, з яких найточніша, ‑ це відоме китайське число 355/113 .
 • Цзу Чинчжи (біля 430 – біля 501) – китайський математик і астроном.
 • Довів, що  міститься між числами 3,1415926 і 3,1415927.
 • А один період навіть вважав, що це значення є точним.
 • ЦІКАВИЛИСЯ ЧИСЛОМ  І У ІНДІЇ
 • Аріабхатта І (476 – біля 550) – індійський математик і астроном. У його творах наводяться наближене значення числа  = 3,1416, при цьому він використовував дріб
 • 62832/20000 = 3,1414.
 • Таким наближенням
 • числа  користувався індійський математик і астроном
 • Бхаскара ІІ (1114 – 1185).
 • Автор праці «Вінець системи» (біля 1150), де й наводиться це наближене значення.
 • Арабський математик Гіяседдін Джемшид ібн Масуд Аль-Каши (рік народження невідомий — помер біля 1436— 1437), математик і астроном, що працював близько 1420—30 в Самаркандській обсерваторії Улугбека.
 • У роботі
 • «Ключ арифметики» (1427) ввів у вживання десяткові дроби і описав правила дій над ними.
 • У своїй праці
 • «Трактат про коло» (біля 1424р.) наводить 17 цифр числа  (з них 16 вірних).
 • Бюффон Жорж Луї Леклерк (07.09.1707 – 16.04.1718) – французький вчений, біолог. Надзвичайно цікавився математикою і фізикою. Він вперше запропонував метод статистичних випробувань для обчислення числа . Цей метод відомий у математиці як приклад Бюффона.
 • Англійський вчений Шенкс
 • у 1873 році, після 15 років праці, обчислив 707 знаків; щоправда,
 • через помилки тільки перші
 • 527 з них були правильними.
 • Помилку Шенкса було виявлено у 1948 році одним із перших комп’ютерів, ним же за декілька годин дуло вирахувано
 • 808 знаків .
 • Німецький математик
 • Ліндемок Карл Луїз Фердінанд
 • (21.04.1852 – 06.03.1939)
 • у 1882 році довів трансцендентність числа 
 • (теорема Ліндемока). Цим самим було доведено і неможливість розв’язання за допомогою циркуля і лінійки задача квадратури круга.
 • Леонард Ейлер
 • (15.04.1707 – 18.09.1783) – видатний
 • математик,
 • фізик, механік і астроном.
 • Автор
 • позначення числа , користуючись
 • рядом Тейлора,
 • отримав
 • 153 вірних знаки.
 • За допомогою
 • сучасних комп’ютерів і
 • спеціальних програм можна обчислювати число 
 • з великою точністю.
 • Наведемо запис числа  з 47 цифрами після коми.
 •  = 14159265358979323846264338327950288419716939937 …
 • У 1992 році число 
 • обчислили з точністю
 • до 1011196691 цифри після коми. Цей факт було внесено
 • до Книги рекордів Гіннеса.
 • Саме це число
 • у книзі не наведено,
 • оскільки для цього було б потрібно понад тисячу сторінок.
 • Попередній рекорд належить японським вченим,
 • які підрахували константу з точністю
 • до 2,6 трлн. десяткових знаків.
 • Беллар витратив на обчислення 103 дні.
 • Всі розрахунки здійснювалися
 • на домашньому комп’ютері,
 • вартість якого в межах 2000 євро.
 • Для порівняння: попередній рекорд був установлений на суперкомпютері T2K TSukba System,
 • у якого пішло на роботу 73 години.
 • Француз Фабріс Беллар обчислив число 
 • з рекордною точністю.
 • Новий рекорд складає
 • біля 2,7 трильйони
 • (2 трлн 699 млрд 999 млн 990 тис)
 • десяткових знаків.
 • СПІВВІДНОШЕННЯ
 • Відомо багато формул з числом .
  • Формула Вієта.
 • Франсуа Вієт (1540 – 1603) – французький математик,
 • «батько алгебри».
  • Формула Валліса.
 • Джон Валліс (1616 – 1703) – англійський математик, дослідник.
 • Готфрід Вільгельм Лейбніц
 • (1646 – 1716) – німецький математик,
 • фізик і філософ.
 • Формула Лейбніца.
  • Ряд Лейбніца.
  • Тотожність Ейлера.
 • Леонард Ейлер
 • (0707 – 1783)
 • – математик,
 • фізик, механік і
 • астроном.
  • Карл Фрідріх Гаусс
  • (1777 ‑ 1855)
  • – німецький математик, астроном, фізик і геодезист.
  • Інтеграл Пуассона або інтеграл Гаусса.
 • Симеон Дені Пуассон (1781 ‑ 1840)
 • – французький механік, фізик і математик.
 • ФОРМУЛА РАМАНУДЖАНА
 • Срінівоза
 • Айенгар Рамануджан
 • (1887 – 1920)
 • – індійський математик,
 • член Лондонського
 • королівського товариства.
 • ФОРМУЛА БРАТІВ ЧУДНОВСЬКИХ
 • Брати Чудновські,
 • Григорій Вольфович і
 • Давид Вольфович.
 • Живуть і працюють в США,
 • професори політехнічного
 • Нью-Йорського університету.
 • У 1991 році брати Чудновські обрахували 2 млрд 260 млн знаків числа .
 • РЯД ШАРПА
 • Абрагам Шарп
 • (1653 – 1742) –
 • англійський
 • математик і
 • астроном.
 • В 1705 р. обчислив
 • 72 знаки числа .
 • ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є
 • Жан Батист Жозеф Фур’є
 • (1768 – 1830) –
 • французький математик.
 • 1. Площа правильного многокутника, вписаного в круг
 • або
 • ВИКОРИСТАННЯ ЧИСЛА 
 • Число , хоча й не є
 • фізичною константою,
 • дуже часто фігурує
 • у формулах,
 • зокрема у фізичних
 • формулах.
 • 2. Площа круга.
 • S =  R²
 • 3. Довжина кола.
 • C = 2R
 • 4. Площа поверхні сфери.
 • S = 4R²
 • 5. Об’єм кулі.
 • V = ¾ R³
 • 6. Границя відношення.
 • , де k – міра розгорнутого кута.
 • У фізичних формулах часто неявно закладені властивості кола, особливо у випадку симетрії, при якій зручно використовувати полярну, циліндричну або сферичну систему координат.
 • ЦІКАВО ПРО ЦІКАВЕ
 • Законодавчі збори штату Індіана (США)
 • прийняли закон,
 • по якому число  вважалося рівним 3,2.
 • Зрозуміло, що такий закон незабаром довелося відмінити:
 • число  не підвладне юридичному законодавству.
 • 14 березня людство відзначає Міжнародний день числа  .
 • Чому 14 березня?
 • Якщо бути точнішим, то вітати оточуючих з днем «пі» потрібно 14 березня о 1:59:16;
 • у відповідності з цифровими числами :
 • 3,1415926… .
 •  («Пі») – американський психологічний тріллер 1998;
 • фільм режисера Даррена Аронофски.
 • «Спектр»
 • ‑ фантастичний роман Сергія Лук’яненка,
 • виданий у 2002 році.
 • У книзі згадуються легенди про планети,
 • де число «Пі» дорівнює 4.
 • Простір має не три,
 • а «Пі» вимірів.
 • Ще однією датою, пов’язаною з числом , є 22 липня,
 • яке називається
 • «Днем наближеного значення числа ».
 • У Європейському форматі цей день записується
 • як 22/7,
 • а значення цього дробу є наближеним значенням числа .
 • СВІТОВИЙ РЕКОРД
 • по запам’ятовуванню знаків числа 
 • після коми
 • належить китайцю
 • Лю Чао,
 • який у 2006 році на протязі 24 годин і 4 хв.
 • відтворив
 • 67890 знаків.
 • У тому ж 2006 році
 • японець
 • Акіра Харагуті
 • заявив,
 • що запам’ятав число  до
 • 100-тисячного знаку після коми,
 • яке перевірити офіційно не вдалося.
 • Андрія Слюсарчука офіційно привітав Президент України В.А. Ющенко.
 • Обговорювалася можливість фінансування дослідницького центру для розвитку методики  Слюсарчука.
 • Український нейрохірург, доктор медичних наук, професор
 • Слюсарчук Андрій Тихонович
 • у червні 2009 року встановив новий
 • світовий рекорд.
 • Він запам’ятав 30 мільйонів знаків числа , які були надруковані у 20-ти томах тексту.Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка